Документ z0351-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2019  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2019 р.
за № 351/33322

Про внесення змін до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві

Відповідно до статті 7 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», підпункту 5 пункту 4 та пункту 7 Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 (із змінами), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 квітня 2017 року № 209, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 604/30472, після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) у сфері охорони прав на сорти рослин здійснює державний нагляд (контроль) за:

дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження сортів рослин;

збереженістю сортів рослин;

веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин;

проведенням експертизи заявки на сорти рослин;

ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні.».

У зв’язку з цим підпункти 5-12 вважати відповідно підпунктами 6-13.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В. Лапавгору