Документ z0332-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.03.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2013  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2014 р.
за № 332/25109

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты членам добровольных газоспасательных дружин и добровольных вспомогательных горноспасательных команд», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 року № 43/П-2.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Міністр охорони здоров’я України

М.Ю. БродськийВ. Шайтан
Г.В. Осовий
В. Акопян


О.А. Миколайчук


М. БолотськихО. Мірошниченко


В. Коломієць

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
19.12.2013  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2014 р.
за № 332/25109

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального  взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на аварійно-рятувальні служби (гірничорятувальні та/або газорятувальні формування) суб’єктів господарювання хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників професійних та/або добровільних об’єктових гірничорятувальних та газорятувальних підрозділів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.4. У спеціальному одязі застосовуються тканини, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Спеціальний одяг для працівників, які працюють в умовах дії високих температур і теплового випромінювання, повинен бути виготовлений із цупких гладких бавовняних тканин з вшитими спеціальними прокладками з вовняної тканини, а також з додатковими накладками з вогнестійких матеріалів.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників гірничорятувальних та газорятувальних команд, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд

№ з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Загальні професії гірничорятувальних та газорятувальних команд

1

8322

Водій автотранспортних засобів

Під час обслуговування і керування спецавтомобілем для перевезення оперативного складу:Костюм

ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

3

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

24

Під час участі в аварійно-рятувальних заходах щодо рятування людей, локалізації аварійних ситуацій та аварій в умовах дії токсичних речовин додатково:


Костюм

К80Ми

Черговий

Чоботи

К80ВМун50См

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

К80Ми

До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Апарат дихальний автономний


Черговий

Під час виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, у тому числі на оглядових канавах, підйомниках та естакадах, додатково:Фартух з нагрудником

НмВн

Черговий

Рукавиці

НмВу

1

Окуляри захисні закриті


До зносу

Узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Рукавиці утеплені

ТнТхп

24

2

8163

Зарядник вогнегасників

Костюм

ЗК20Ми

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Чоботи

К50Щ20ВуСм

24

Фартух з нагрудником

К50ВнМи

Черговий

Рукавиці

ТхпМи

1

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Щиток захисний з безколірним ударостійким екраном


До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

3

8163

Зарядник протигазових коробок

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун5

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

Черговий

Рукавички

МиМпВу

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

4

9322

Ремонтник респіраторів та протигазів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМун5См

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

6

Рукавички

МиМпВу

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

2. Гірничорятувальні команди підприємств гірничодобувної промисловості

5

7111

Гірник з попередження та гасіння пожеж

Костюм

ТиТоЗМи

12

Костюм

ВуМиЗ

24

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

ТпСмМун25

12

Онучі

ЗМи

3

Рукавиці

ВуМи

1

Рукавиці

ТиТвМи

1

Каска захисна шахтарська


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс для акумуляторних ламп


36

Окуляри захисні закриті (протитуманні)


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Саморятівник ізолювальний


До зносу

Фляга


3

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування людей додатково:Костюм ізолювальний автономний

ЯжВнМи

Черговий

Апарат дихальний автономний


Черговий

На підземних роботах у рудниках, шахтах та на відкритих роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

12

6

3340

Інструктор допоміжної команди

Костюм

ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

ВуМиМп

2

Каска захисна шахтарська


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Саморятівник ізолювальний


До зносу

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Під час участі в аварійно-рятувальних роботах додатково:Апарат дихальний автономний


Черговий

На підземних роботах у рудниках, шахтах та на відкритих роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Чоботи утеплені

ВСмМиМун50

36

7

1222.2
1222.2

Командир взводу
Помічник командира взводу

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Каска захисна


24

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


24

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування людей:Костюм

ВуМиМп

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Чоботи

ВМиМпМун50

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

3

Налокітники

ВуМиМп

12

Наколінники

ВуМиМп

12

Пояс для акумуляторних ламп


36

Фляга


24

Респіратор протипиловий із змінними фільтрувальними елементами


24

Змінні фільтрувальні елементи


3

Куртка утеплена

Тн

24

Під час обслуговування генераторів інертних газів та азотних станцій додатково:


Навушники протишумові


36

8

1222.2
7111

Командир відділення
Респіраторник

Під час здійснення цілодобового чергування оперативного складу, виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру:


Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Каска захисна шахтарська


24

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


24

Респіратор газопилозахисний (у вугледобувних шахтах - респіратор протипиловий із змінними фільтрувальними елементами)


24

Змінні фільтрувальні елементи


3

Під час обслуговування генераторів інертних газів та азотних станцій додатково:Навушники протишумові


36

Узимку додатково:Куртка утеплена

ТнЗМи

24

Під час проведення аварійно- рятувальних робіт, пошуку і рятування людей на уражених об'єктах і територіях, надання невідкладної допомоги, ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків додатково:Костюм

ВуМиМп

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Чоботи

ВМиМпМун50

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

3

Налокітники

ВуМиМп

12

Наколінники

ВуМиМп

12

Пояс для акумуляторних ламп


36

Фляга


24

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Саморятівник фільтрувальний


24

Під час ліквідації особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, інших небезпечних проявів додатково:


Костюм захисний

ТиТоТвМи

Черговий

Костюм ізолювальний автономний

ЯаВнМи

Черговий

Чоботи

ТиТоТпМиСм

24

Рукавиці

ТиТоТвМи

До зносу

Апарат дихальний автономний


Черговий

На відкритих роботах узимку додатково:Штани утеплені

Тн

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

9

1222.2

Командир допоміжної гірничорятувальної команди

Костюм

ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Костюм

ВуМи

12

Чоботи

ВМиСмМун50

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

3

Каска захисна


24

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


24

Респіратор газопилозахисний


До зносу

Саморятівник ізолювальний


До зносу

На підземних роботах у рудниках, шахтах та на відкритих роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

24

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

12

10

1222.2

Командир загону

Костюм

ЗМиПн

12

1222.2

Заступник командира загону

Білизна натільна бавовняна

Ми

12

1222.2

Помічник командира загону

Костюм

ВуМиМп

12

5169

Командир пункту аварійно-рятувального

Чоботи

ВМиСмМун50

24

5169

Командир пункту гірничорятувального

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

3

Каска захисна

24

Підшоломник

ЗМи

12

Налокітники

ВуМиМп

12

Наколінники

ВуМиМп

12

Пояс для акумуляторних ламп

36

Фляга

24

Окуляри захисні закриті

24

Респіратор протипиловий із змінними фільтрувальними елементами

24

Змінні фільтрувальні елементи

3

На відкритих роботах узимку додатково:

Костюм утеплений

ТнМиЗ

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

24

11

8333

Машиніст підіймальної машини

Костюм

ЗМи

18

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Черевики

ЗМиМун25

12

Рукавиці

Ми

6

Каска захисна

24

Навушники протишумові

36

Узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

24

12

5161

Пожежник-рятівник

Костюм пожежника

ТиТоМи

6

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Чоботи

ТпМиСмМун50

12

Онучі

ЗМи

3

Рукавиці з крагами

ТиТоМиВу

До зносу

Каска захисна пожежника

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс пожежника з карабіном

Черговий

Респіратор протигазовий фільтрувальний

До зносу

Саморятівник ізолювальний

До зносу

Під час гасіння пожеж, рятування людей на рудниках, у шахтах додатково:

Спеціальний термозахисний одяг для пожежників

ТоТв

120

Шолом захисний пожежника

ТиТо

120

Апарат дихальний автономний для пожежників

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Рукавиці утеплені

ТнМиВу

24

3. Працівники газоаналітичних лабораторій

13

8229

Лаборант з аналізу газів та пилу

Халат

ЗМи

12

8229

Старший лаборант з аналізу газів та пилу

Чоботи

ВМиСмМун5

36

1222.2

Начальник лабораторії

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Рукавички

ВнМиМп

До зносу

Окуляри захисні закриті


Чергові

Респіратор протипиловий зі змінними фільтрувальними елементами


24

Змінні фільтрувальні елементи


3

14

7111

Набирач проб у шахті

Костюм

ЗМиПн

12

Білизна натільна бавовняна

Ми

12

Костюм

ВуМиМп

12

Чоботи

ВМиЗСмМун5

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

3

Каска захисна

24

Підшоломник

ЗМи

12

Навушники протишумові

36

Налокітники

ВуМиМп

12

Наколінники

ВуМиМп

12

Окуляри захисні закриті


24

Пояс для акумуляторних ламп


36

Фляга


24

Респіратор протипиловий із змінними фільтрувальними елементами


24

Змінні фільтрувальні елементи


3

Узимку додатково:Куртка утеплена

ТнМиЗ

36

4. Газорятувальні служби підприємств

15

8290
8290
1222.2
1222.2

Боєць (газорятівник)
Газорятівник
Командир відділення
Майстер

Під час здійснення цілодобового чергування оперативного складу, професійної підготовки, проведення профілактичної роботи, спрямованої на посилення протиаварійного захисту газо-, вибухо-, пожежонебезпечних об'єктів:

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Під час виконання невідкладних заходів щодо рятування людей, участі в локалізації аварійних ситуацій та аварій, ліквідації їх наслідків на об'єктах хімічної промисловості додатково:Костюм

К80Ми

Черговий

Костюм

ВуЩ20Ми

Черговий

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

К80МиВСм

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

К80Ми

До зносу

Рукавички

ВуЩ20ОнМи

До зносу

Пояс запобіжний


Черговий

Апарат дихальний автономний


Черговий

Під час виконання невідкладних заходів щодо рятування людей, участі в локалізації аварійних ситуацій та аварій, ліквідації їх наслідків на об'єктах нафтогазової, нафтопереробної і нафтохімічної галузей промисловості:Костюм

НсНлНмМиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

НсНмМиСм

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавички

НсНмВуМи

До зносу

Саморятівник фільтрувальний


До зносу

Під час виконання невідкладних заходів щодо рятування людей, участі в локалізації аварійних ситуацій та аварій, ліквідації їх наслідків на об'єктах гірничозбагачувальної та металургійної галузей промисловості:Костюм

ТиТвМиЗ

12

Чоботи

ТиТпЗМиСм

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ТиТп400Ми

До зносу

Рукавички з крагами

ТоТвМи

До зносу

Шолом захисний з наплічниками

ТиТрМиЗ

До зносу

Під час виконання аварійно-рятувальних і ремонтних робіт на газо-, вибухо-, пожежонебезпечних об'єктах в умовах дії токсичних речовин додатково:


Костюм ізолювальний автономний

КкЩ50ЯжВн

Черговий

Апарат дихальний автономний


Черговий

Саморятівник ізолювальний


До зносу

На зовнішніх роботах додатково:Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

24

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

12

16

3340

Інструктор газорятувальної станції

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

ВуМи

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Під час участі в рятуванні людей, локалізації аварійних ситуацій і аварій додатково:Костюм

К80Щ50Ми

Черговий

Пояс запобіжний


До зносу

Апарат дихальний автономний


Черговий

На зовнішніх роботах додатково:Плащ з капюшоном

ВнВу

Черговий

Узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

36

17

1222.2
1222.2

Командир взводу
Заступник командира взводу

Під час проведення профілактичної роботи щодо попередження аварій, професійної підготовки і тренувань оперативного складу, практичного навчання виробничого персоналу правилам ведення газонебезпечних робіт:Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Під час виконання робіт у режимі локалізації аварійної ситуації (аварії), керування діями оперативного складу, участі в рятуванні людей і наданні першої допомоги потерпілим на місці аварії додатково:Костюм

К80Ми

Черговий

Костюм

ВуЩ20

Черговий

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

К80Щ50ВМиСм

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

К50Щ20МиВу

До зносу

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Пояс запобіжний


Черговий

Апарат дихальний автономний


Черговий

На зовнішніх роботах додатково:Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

12

18

1222.2
5169

Командир загону
Командир пункту газорятувального

Під час виконання комплексу організаційно-технічних заходів, які забезпечують повну готовність особового складу газорятувальної служби до виконання покладених на неї завдань:Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

3

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Протигаз промисловий фільтрувальний


До зносу

Під час виконання екстрених і невідкладних заходів з локалізації аварійної ситуації із застосуванням спеціального технічного устаткування, безпосереднього керування діями газорятувальних підрозділів додатково:Костюм

ВуЗМи

Черговий

Костюм

К80Щ50Ми

Черговий

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

ВМиМун50См

24

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

К80Ми

2

Пояс запобіжний


Черговий

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Апарат дихальний автономний


Черговий

На зовнішніх роботах додатково:Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

24

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О.М. Онищенковгору