Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2012  № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2012 р.
за № 317/20630

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ VІІІ «Виробництво нетканих матеріалів» Типових галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 р. № 394/ІІ-9 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 р. № 289/ІІ-8 (далі - НПАОП 17.0-3.01-85).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Д. Олійник
Г. Осовий
Ю. Мельников


О.А. Миколайчук


Е.М. Улинець


О.В. Пшеничка


Р.О.Моісеєнко


В. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.02.2012 № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2012 р.
за № 317/20630

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та на фізичних осіб - суб‘єктів підприємницької діяльність, діяльність яких пов’язана з виробництвом нетканих матеріалів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідного для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом нетканих матеріалів.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требование и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва нетканих матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09).

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

№ з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Підготовче відділення сировини, пряжі, ниток, волокнистого настилу, відходів

1

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

Каска

-

до зносу

2

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

Каска

-

до зносу

3

8261

Змішувальник волокна

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Косинка

З

6

4

7441

Контролер сировини та напівфабрикатів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

5

8261

Настелювач (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

Тапочки

Ми, У

9

6

8261

Обчісувальник барабанів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

6 7

8212

Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

Тапочки

Ми, У

9

8

8261

Оператор мотального устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Косинка бавовняна

З

6

9

8261

Оператор механізованого подавання суміші

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Ми, У

12

10

8261

Оператор розпушувально-тіпальної машини

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

12

Косинка бавовняна

З

6

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

11

8139

Оператор розпушувально-щипальних машин

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

12

8261

Оператор снувального устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Косинка бавовняна

З

6

13

8261

Оператор чесального устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

14

8261

Пресувальник відходів (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

15

9322

Приймальник-відправник

Костюм бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

16

9322

Розпакувальник сировини

Халат бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

17

8261

Розроблювач сировини

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Черевики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

Куртка утеплена

Тнв

36

18

8261

Сортувальник сировини та волокна

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Черевики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

19

8261

Ставильник (виробництво текстилю)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Косинка бавовняна

З

6

20

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Черевики

Ми, У

9

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, У

36

21

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

22

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

Виробництво настило-, нитко-, тканино прошивних нетканих полотен

23

8262

Ватинник

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

24

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Рукавички

З

3

25

8152

Емульсовар

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, О

12

Чоботи гумові

В, Оа

12

Рукавиці гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

26

8264

Емульсувальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, О

12

Чоботи гумові

В, Оа

12

Рукавиці гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

27

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовняний

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

12

Черевики

Мн, У

12

28

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний

З

12

Черевики

Мн, У

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

29

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

30

8229

Намотувальник рулонів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Рукавички

З

3

31

8261

Насаджувач валів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

32

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

33

8262

Оператор в‘язально-прошивного устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

34

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Берет

З

12

Респіратор газопилозахисний

-

черговий

35

8261

Оператор чесально-в’язального устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Косинка бавовняна

З

6

36

7431

Перевіряльник розводок

Костюм бавовняний

З

12

37

7442

Пошивник лимарно-сідельних виробів

Костюм бавовняний

З

12

Фартух з нагрудником

З

12

38

8261

Розмотувач

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

39

8261

Розправляч

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

40

7222

Ремонтник технологічного оснащення

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Напівчеревики

Ми, У

12

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

41

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп

3

Напівчеревики

Ми, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

42

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Мн, У

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

6

43

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

44

7431

Чистильник-точильник чесальних апаратів

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Мн, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Берет

З

12

45

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

46

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

Виробництво клеєних нетканих полотен

47

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

48

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Вн, З, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Вн, Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз газопилозахисний

З

до зносу

Косинка бавовняна


6

49

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний

З

12

Черевики

Мн, У

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

50

8261

Змішувальник волокна

Костюм бавовняний

З

12

Берет

З

12

51

7432

Контролер матеріалів та виробів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

52

7324

Контурувальник

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

53

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Вн, З, Оа

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

черговий

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

54

8143

Машиніст клеїльно-сушильної машини (клеїльник)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

55

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

56

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

57

9322

Обрізувач матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

58

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний

З

12

Берет

З

12

59

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовняний Тапочки

З Ми, У

12 9

Косинка бавовняна

З

6

60

8264

Оператор клейового устаткування

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

61

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний

З

12

На роботах у вологому середовищі додатково:чоботи гумові

В, Оа

12

62

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

З

12

Черевики шкіряні

Мн, У

12

63

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Мп

3

Напівчеревики

Ми, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

64

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

65

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

На роботах у вологому середовищі додатково:

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

66

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Тапочки

Ми, У

9

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

Виробництво голкопробивних нетканих полотен

67

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

68

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовняний

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

12

Черевики

Ми, У

12

69

7431

Заправник голоково-пробивного агрегата

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

70

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний Черевики На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена

З Мн, У Тнв

12 12 36

71

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

72

7432

Контролер якості

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

73

8290

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

74

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

75

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Мн, У

9

Респіратор газопилозахисний

-

черговий

76

4112

Оператор комп‘ютерного набору

Халат бавовняний

З

12

77

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Халат бавовняний

З

12

78

9322

Рихтувальник голково-платинних виробів

Фартух

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

79

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Рукавички

З

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

80

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

81

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

Каска

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

82

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

В, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Берет

З

12

83

7431

Чистильник-точильник чесальних агрегатів

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Мн, У

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

Берет

З

12

84

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

В, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Берет

З

12

Виробництво термоскріплених нетканих матеріалів

85

8122

Апаратник вакуум-термічної печі

Костюм бавовняний

Ти, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Черевики

Ти, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ти, З

6

86

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Косинка бавовняна

З

6

87

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

88

7432

Контролер якості

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

89

8264

Оператор електростатичного оброблення

Костюм бавовняний

Ес, З

12

Черевики

Ес, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ес, З

6

90

8264

Оператор термоскріплювального устаткування

Костюм бавовняний

Ти, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Черевики

Ти, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ти, З

6

91

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

92

8264

Термоусадник

Костюм бавовняний

Ти, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Черевики

Ти, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ти, З

6

93

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

94

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

В, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Берет

З

12

95

8269

Чистильник тканини, виробів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

6

96

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошві

В, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Мп, З

3

Берет

З

12

Фарбувально-оздоблювальне виробництво

97

8264

Апаратник апретування

Халат бавовняний

З

12

Косинка бавовняна

З

6

Черевики

Мн, У

12

98

8152

Апаратник варіння

Костюм бавовняний

Вн, Кк

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички гумові

Вн, Кк

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз газопилозахисний

-

до зносу

99

8265

Апаратник водно-хімічного оброблення

Халат бавовняний

Вн, Кк

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички

Вн, Кк

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

100

8232

Апаратник вибілювання

Халат бавовняний

Вн, Кк

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички

Вн, Кк

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор

-

до зносу

101

8229

Апаратник на просочувальних агрегатах

Халат бавовняний

Вн, Кк

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, Кк

12

Чоботи гумові

В, Кк

6

Рукавички

Вн, Кк

2

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

102

8232

Апаратник термовологого оброблення

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

103

8153

Апаратник центрифугування

Халат бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Шумозахисні навушники

-

до зносу

104

9322

Вагар-обліковець

Халат бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми, З

3

Черевики

Ми, У

9

При зважуванні фарбників додатково:Рукавички гумові

Вн, Оа

3

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

105

8264

Віджимач (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

3

106

9322

Вигрібальник пачосів

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз газопилозахисний

-

до зносу

107

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз газопилозахисний

-

до зносу

108

8264

Вибільник (текстильне виробництво)

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

12

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

109

7423

Виготовлювач шаблонів

Костюм бавовняний

То, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Черевики

Ми, Ти

9

110

8264

Декатирувальник

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

6

Напівчеревики на мікропористій підошві

Ми, У

12

111

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Вн, Кк, Щ50

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

12

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Ми, З, У

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Протигаз газопилозахисний

-

до зносу

112

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний Тапочки

3 Ми, У

12 9

113

8264

Каландрувальник (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Вн, З

12

Черевики на мікропористій підошві

Ми, Ти

12

114

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн

3

Черевики шкіряні на мікропористій підошві

См

12

115

7432

Контролер якості

Халат бавовняний

З

12

Рукавички гумові

Вн

3

Черевики шкіряні на мікропористій підошві

Ми, У

9

116

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Вн, З, Оа

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

черговий

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

117

8290

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

118

8261

Машиніст віджимально-промивного устаткування

Халат бавовняний

Вн, З, Оа

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

черговий

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

119

8264

Машиніст промивально-сушильно-ширильно-стабілізаційної лінії

Халат бавовняний

Вн, З, Оа

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, Кк, Щ50

черговий

Чоботи гумові

В, Кк, Щ50

6

Рукавички гумові

Кк, Щ50

1

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

120

7346

Набивальник малюнків

Халат бавовняний

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп

6

Тапочки

Ми, У

9

121

7346

Накатник малюнків

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

122

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

123

8262

Оператор ворсувального устаткування

Напівкомбінезон бавовняний

З

12

Куртка бавовняна

З

12

Тапочки

Ми, У

9

124

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовняний

Вп, О, З

12

Черевики шкіряні

Ми, О

12

Рукавички гумові

Оа

1

125

8290

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

Халат бавовняний

З

12

126

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовняний

З

12

127

8262

Оператор полотновитягальної машини

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

128

8261

Оператор стригального устаткування

Комбінезон бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

129

8155

Оператор технологічних установок

Костюм бавовняний

З,

12

Черевики

Ми, У

9

Рукавиці комбіновані

Ми

3

130

8223

Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата

Халат бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, О

6

Чоботи гумові

В, О

12

Рукавички гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

131

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний

З

12

На роботах у вологому середовищі додатково:Чоботи гумові

В, Оа

12

132

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат бавовняний

З

12

Напівчеревики

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

133

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

134

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

9

Каска

-

до зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тнв

36

Брюки утеплені

Тнв

36

Чоботи

Ми, З

12

135

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний

З

12

Черевики на мікропористій підошві

Ми, У

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

136

8264

Фарбувальник (виробництво текстилю)

Халат бавовняний

Вн, З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вп, О

6

Чоботи гумові

В, Оа

12

Рукавички гумові

Вн, Оа

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

137

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

Пм, О, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:


 

Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

9

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

138

8269

Чистильник тканин, виробів

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

Косинка бавовняна

З

12

139

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Пм, О, З

12

Окуляри захисні

-

до зносу

Респіратор газопилозахисний

-

до зносу

На роботах у вологому середовищі додатково:


Черевики на мікропористій підошві

Ми, См, У

9

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Берет

З

12

140

7346

Шаблонник

Халат бавовняний

З

12

Фартух прогумований з нагрудником

Вн, З

12

Черевики шкіряні

Ми, У

12

Рукавички комбіновані

Ми

до зносу

Залежно від виду робіт:Рукавички гумові

Вн

1

Чоботи гумові

Вн

12

Загальні професії виробництва нетканих матеріалів

141

7432

Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне виробництво)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

142

3340

Інструктор виробничого навчання

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

143

8264

Помічник майстра (вибілювання, фарбування та чищення)

Халат бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

144

8262

Помічник майстра (ткацькі верстати та в‘язальні машини)

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Шумозахисні вкладки (Беруші)

-

8 годин

Рукавиці комбіновані

Ми

3

145

8261

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки)

Костюм бавовняний

З

12

Тапочки

Ми, У

9

Шумозахисні вкладки (Беруші)

-

до зносу

Рукавиці комбіновані

Ми

3

146

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Ми, У

12

Берет

З

12

Рукавиці

Мп, З

3

Окуляри захисні

-

до зносу

Голова Держгірпромнагляду
України


О.І. Хохотва


Публікації документа