Документ z0306-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.05.2018, підстава - z0433-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 131 від 06.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 березня 2002 р.
за N 306/6594
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 333 ( z0433-18 ) від 05.03.2018 }
Про внесення змін до державних нормативно-правових
актів про охорону праці

З метою приведення у відповідність до Положення про Державний
департамент з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2000 року N 925
( 925-2000-п ), державних нормативно-правових актів про охорону
праці щодо проведення реєстрації органами Держнаглядохоронпраці
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Правил будови та безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 N 177 ( z0636-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.98 за
N 636/3076, що додаються.
2. Державному департаменту з нагляду за охороною праці
(Сторчак С.О.) у тижневий термін довести цей наказ до відома
територіальних управлінь та експертно-технічних центрів
Держнаглядохоронпраці.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Солдатенка М.О.
Міністр І.Сахань
Додаток
до наказу Мінпраці
06.03.2002 р. N 131

Зміни
до Правил будови та безпечної експлуатації трубопроводів
пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
України від 08.09.98 N 177, зареєстрованих у Мін'юсті
07.10.98 за N 636/3076
( z0636-98 )

1. У пунктах 11.2, 11.4, 11.12, 11.20, 11.22, 11.23,
11.24, 11.26 слово "ЕТЦ" замінити словами "органах
Держнаглядохоронпраці".
2. Абзац перший пункту 11.3 викласти в редакції: "11.3. Реєстрація трубопроводів в органах
Держнаглядохоронпраці проводиться на підставі письмової заяви
підприємства-власника".
3. У пункті 11.6 слово "ЕТЦ" замінити словами "органи
Держнаглядохоронпраці".
4. У пункті 11.9 після слів "(зовнішній огляд та гідравлічне
випробування) зареєстрованих в" слово "ЕТЦ" замінити словами
"органах Держнаглядохоронпраці".
5. У пункті 11.23 слова "встановлених під час його обстеження
експертом ЕТЦ" вилучити.вгору