Документ z0304-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
12.03.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2007 р.
за N 304/13571

Про затвердження Правил безпеки
праці для працівників залізничних
станцій і вокзалів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640
( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпеки праці для працівників
залізничних станцій і вокзалів (далі - Правила), що додаються.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила техники безопасности
и производственной санитарии для работников станций и вокзалов",
затверджених заступником міністра шляхів сполучення СРСР 03.04.73
та Президією ЦК профспілки працівників залізничного транспорту
16.05.73, протокол N 31.
3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки
(Креховецький В.В.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.) унести Правила до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 )
та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду
вжити заходів щодо вивчення вимог Правил посадовими особами
державних інспекцій.
6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати наказ у журналі.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України  Л.Г.Сергієнко
Заступник директора виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України    О.О.Постоюк
Перший заступник Голови
Ради профспілки залізничників
і транспортних будівельників
України  М.Г.Сінчак
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
Генерал-лейтенант служби
цивільного захисту  П.Ф.Борисов
Директор Національного
науково-дослідного інституту
охорони праці    М.О.Лисюк
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України     С.П.Бережнов
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України    О.А.Миколайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
12.03.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2007 р.
за N 304/13571

ПРАВИЛА
безпеки праці для працівників
залізничних станцій і вокзалів

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення
безпечних умов праці для працівників залізничних станцій і
вокзалів.
1.2. Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які
здійснюють роботи з експлуатації залізничних станцій, роз'їздів,
обгінних пунктів та вокзалів.
1.3. На працівників станцій і вокзалів можуть впливати такі
небезпечні та шкідливі фактори: рухомий склад, що рухається, та транспортні засоби, машини,
механізми; електрична напруга; підвищена запиленість; підвищений рівень шуму та вібрації на робочих місцях; підвищена або знижена температура повітря; нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на
коліях.
1.4. На кожній залізничній станції та вокзалі розробляються
інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та
нормативно-правових актів з пожежної безпеки, що враховують
місцеві умови роботи на кожній станції та вокзалі, із урахуванням
вимог цих Правил.
1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
працівників станцій і вокзалів проводиться відповідно до вимог
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної
безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначені на
які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з
питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та
Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та
перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах та організаціях України, затвердженого наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі -
НАПБ Б.02.005-2003).
1.6. Посадові особи та інші працівники, у службові обов'язки
яких уходить безпосереднє виконання робіт, відповідно до вимог
Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0232-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), та робіт, що потребують
професійного добору відповідно до Переліку робіт, де є потреба у
професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94
N 263/121 ( z0018-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.01.95 за N 18/554, під час прийняття на роботу і в
процесі роботи періодично проходять спеціальне навчання та
перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 ( z0231-05 ).
1.7. Усі працівники, які виконують роботи, пов'язані з рухом
поїздів, та інші роботи в умовах підвищеної небезпеки, підлягають
обов'язковому медичному огляду відповідно до вимог Положення про
медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45
( z0136-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.06.94 за N 136/345, та Переліку робіт, де є потреба у
професійному доборі ( z0018-95 ).
1.8. Працівники залізничних станцій і вокзалів забезпечуються
безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту
України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04).
1.9. До обслуговування електроустановок допускаються
працівники, які мають відповідну групу з електробезпеки,
відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).
1.10. Жінки допускаються до робіт, не заборонених для них
Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок,
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від
29.12.93 N 256 ( z0051-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 30.03.94 за N 51/260.
1.11. Жінки не допускаються до робіт, характер яких
пов'язаний з підніманням і переміщенням вантажів при чергуванні з
іншою роботою, маса яких перевищує - 10 кг, а постійно протягом
робочої зміни - 7 кг відповідно до Граничних норм підіймання і
переміщення важких речей жінками, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241
( z0194-93 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
22.12.93 за N 194.
1.12. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник,
який його виявив, або інша особа - свідок нещасного випадку
повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу
вповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання
необхідної допомоги потерпілому відповідно до Порядку
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань, аварій на виробництві, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ).
1.13. Усі робочі місця на станції та вокзалі регулярно
проходять атестацію за умовами праці відповідно до Порядку
проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442
( 442-92-п ).
2. Вимоги до утримання територій
та споруд станцій і вокзалів
2.1. Загальні вимоги 2.1.1. Будівлі, споруди та пристрої станцій і вокзалів
повинні відповідати вимогам нормативно-технічних документів. 2.1.2. Усі роботи, пов'язані з ремонтом, утриманням та
оглядом будівель і споруд, виконуються відповідно до чинного
законодавства. 2.1.3. Для збирання сміття на території станції
встановлюються металеві контейнери на бетонованих або
асфальтованих площадках. 2.1.4. Особа, на яку покладено обов'язки начальника станції,
при місячному огляді станції повинен звертати увагу на наявність
на узбіччі та міжколійя розкиданих матеріалів верхньої будови,
деталей вагонів тощо та вимагати від керівників відповідних
підрозділів своєчасно прибирати їх. 2.1.5. Водовідвідні споруди повинні утримуватися в справному
стані та забезпечувати повне відведення зливових і паводкових вод
із станційних колій. 2.1.6. Пристрої для відведення води та жолоби для розміщення
пристроїв сигналізації, централізації та блокування, пневмопошти
повинні бути щільно закриті. 2.1.7. Шпальні ящики й узбіччя земляного полотна в місцях
постійного розчеплення вагонів засипаються баластом на одному
рівні з поверхнею шпал для забезпечення безпечної роботи складачів
поїздів та регулювальників швидкості руху вагонів. 2.1.8. Пасажирські платформи, а також підлога складів для
вантажобагажу, де працюють механізми з навантаження та
розвантаження вантажу, повинні мати тверде, рівне покриття. 2.1.9. На робочому місці чергового по станції повинна бути
карта чутності гучномовного зв'язку станції з визначенням рівня
гучності та розбірливості повідомлень у районах станції, а також
карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості
районів станції. 2.1.10. Усі металеві конструкції та пристрої, розташовані на
відстані менше 5 м у плані від проводів контактної мережі та
повітряних ліній електропередачі заземлюються відповідно до вимог,
що регулюються нормативно-технічними документами. 2.1.11. На шляхопроводах і пішохідних мостах, що розташовані
над електрифікованими коліями, установлюються біля огороджувальних
бар'єрів охоронні щити, суцільні настили (у місцях проходу людей)
для огородження елементів контактної мережі, що перебувають під
напругою. На кожному охоронному щиті наносяться попереджувальний знак
безпеки "Обережно! Електрична напруга!" та напис "Висока напруга!
Небезпечно для життя!".
2.2. Вимоги до проходів і проїздів по станційних коліях 2.2.1. На станції розробляються та затверджуються схеми
службових маршрутів для проходу працівників. 2.2.2. Схеми маршрутів проходу працівників станції до робочих
місць вивішуються в службово-технічних приміщеннях. 2.2.3. Пішохідні доріжки повинні мати тверде покриття, бути
облаштовані в найбільш зручних місцях, віддалених від головних
колій і районів з інтенсивною маневровою роботою, та забезпечувати
безпечний прохід працівників до робочих місць; переходи через
колії повинні мати настили на рівні головки рейки. 2.2.4. У місцях службового проходу працівників встановлюються
спеціальні вказівні знаки "Службовий прохід" із стрілкою напрямку
руху. 2.2.5. Мінімальна ширина настилів проходів, переходів і
проїздів повинна становити: для проходу людей - не менше ніж
1,5 м; для проходу людей з вантажем - не менше, ніж 2 м; для
проїзду машин і механізмів - не менше, ніж 3 м. 2.2.6. Підходи до будівель і споруд облаштовуються в
безпечних місцях з мінімальною кількістю перетинань залізничних
колій. 2.2.7. Дороги, призначені для руху автотранспорту територією
станції, повинні бути з твердим покриттям. 2.2.8. Рух транспортних засобів територією станції
організовується за схемами, затвердженими начальником станції.
2.3. Вимоги до розміщення будівель, споруд і пристроїв 2.3.1. Стрілочні пости, приміщення для складачів поїздів і
регулювальників швидкості руху вагонів розміщують на узбіччі або в
міжколійя таким чином, щоб відстань від осі колії до цих споруд
відповідала розмірам, установленим габаритом наближення
будівель С. 2.3.2. Станційні пости, з яких безпосередньо здійснюється
управління стрілками та сигналами, розташовуються так, щоб
забезпечувалася видимість колій і стрілок. 2.3.3. Приміщення стрілочних постів та інших службових
будівель, розташованих на відстані менш ніж 3 м від осі колії,
повинні мати двері з виходом, який направлений тільки вздовж
колії. 2.3.4. Приміщення, які розташовані на відстані 3-8 м від
колії, з прямим виходом у бік колії, повинні мати перед дверима
бар'єр завдовжки 3-5 м і заввишки 1 м з попереджувальним
пофарбуванням, який розташовується від осі найближчої колії на
відстані, що відповідає габариту наближення будівель С. 2.3.5. Негабаритні місця на станції, усунення яких неможливо
без перебудови станції, до їх перебудови огороджуються, по
можливості, суцільним бар'єром з обов'язковим установленням
попереджувальних знаків "Обережно! Негабаритне місце". Перелік небезпечних місць та запобіжні заходи при роботі
зазначають у техніко-розпорядчому акті станції, в інструкціях з
охорони праці та ознайомлюють з ними усіх працівників станції. 2.3.6. Переговорні колонки, бункери для приймання поїзних
документів, стелажі для запасних частин вагонів, ящики для збору
металобрухту та сміття, тумбочки для гальмових башмаків, а також
інші тимчасові та постійні пристрої встановлюються на прямій
ділянці колії на міжколійя шириною не менш 4800 мм, у місцях, які
погоджено з начальником станції, і фарбуються відповідно до вимог,
що регулюються нормативно-технічними документами. 2.3.7. Ширина стелажів, ящиків, бункерів та інших пристроїв,
які розташовані на міжколійя, не повинна перевищувати 700 мм. Проходи між цими пристроями та залізничними коліями повинні
бути завжди вільними від деталей, інструментів і сторонніх
предметів.
2.4. Вимоги до службових приміщень 2.4.1. Внутрішнє оздоблення приміщень та устаткування повинно
відповідати вимогам, що регулюються нормативно-технічними
документами. У разі наявності в приміщенні персональних електронних
обчислювальних машин усі оздоблювальні матеріали помешкання
повинні бути матовими з метою зменшення коефіцієнта відбитку. 2.4.2. Приміщення маневрових (станційних) диспетчерів,
чергових по станції, чергових по сортувальній гірці, чергових
інформаційно-довідкової служби, дикторів, а також квиткових і
багажних кас, довідкових бюро та бюро замовлення квитків,
станційно-технологічного центру, телетайпних залів, приміщень з
радіоустановками зв'язку для операторів станційно-технологічного
центру ізолюються від доступу сторонніх осіб. 2.4.3. Планування кабін кас повинно відповідати вимогам
нормативно-технічних документів. 2.4.4. У всіх виробничих і допоміжних приміщеннях у
залежності від характеру виробничих процесів передбачаються
опалення, природна або штучна вентиляція, кондиціювання відповідно
до вимог постанови Держбуду СРСР від 27.06.91 N 117 "Отопление,
вентиляция, кондиционирование" (СНиП 2.04.05-91*У). 2.4.5. У приміщеннях камер схову ручного багажу на вокзалах
забезпечуються робочі проходи завширшки не менше ніж 1 м і проїзди
завширшки не менше ніж 1,5 м.
2.5. Вимоги до освітлення станцій і вокзалів 2.5.1. Освітлення території та колій станції, споруд і
службових приміщень здійснюється відповідно до вимог
нормативно-технічних документів. 2.5.2. Станційні світильники встановлюються таким чином, щоб
був забезпечений захист очей працівників станцій і локомотивних
бригад від сліпучої дії джерел світла. 2.5.3. На робочому місці чергового по станції повинна бути
карта освітленості станції з визначенням рівня освітленості
районів станції. 2.5.4. Карта освітленості узгоджується з відповідальною
особою дистанції електропостачання та затверджена начальником
станції.
3. Вимоги до устаткування та заходи безпеки
під час його експлуатації
3.1. Загальні вимоги 3.1.1. На станції і вокзалі наказом керівника призначається
відповідальний за справний стан й безпечну експлуатацію машин,
механізми та устаткування. Для утримання електроустаткування у справному стані керівник
призначає відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства з числа працівників, які мають електротехнічну
підготовку, та призначає достатню кількість електротехнічного
персоналу. 3.1.2. На станції і вокзалі ведеться облік устаткування, що
експлуатується, та захисних засобів із зазначенням технічних
характеристик та інвентарних номерів. 3.1.3. На станції і вокзалі забезпечується проведення
технічного огляду машин, механізмів та устаткування у встановлені
строки. 3.1.4. Машини, механізми й інше устаткування повинні мати
паспорти та іншу технічну документацію та експлуатуватися у
встановленому порядку. 3.1.5. Усі засоби механізації розміщуються в спеціальних
приміщеннях або місцях для їх відстою та зберігання. 3.1.6. Експлуатація повітряних компресорів і повітропроводів
повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними
документами. 3.1.7. Експлуатація посудин, що працюють під тиском, повинна
відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними
документами. 3.1.8. Експлуатація котлів повинна відповідати вимогам Правил
будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрійних котлів і
водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96
N 125 ( z0655-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05.11.96 за N 655/1680 (НПАОП 0.00-1.26-96), та інших
нормативно-технічних документів. 3.1.9. Експлуатація вантажопідіймальних кранів повинна
відповідати вимогам, встановленим нормативно-технічними
документами. 3.1.10. Експлуатація ліфтів, вантажних підйомників повинна
відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації
підйомників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України
від 08.12.2003 N 232 ( z1262-03 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 (далі -
НПАОП 0.00-1.36-03), та інших нормативно-технічних документів. 3.1.11. Експлуатація електроустановок повинна відповідати
вимогам НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ). 3.1.12. Експлуатація автомобільного транспорту повинна
відповідати вимогам, установленим нормативно-технічними
документами.
3.2. Вимоги безпеки до підіймально-транспортних засобів і
механізмів для прибирання вокзальних приміщень 3.2.1. Електровізки та тягачі можуть експлуатуватися на
пасажирських і вантажних платформах, ухил яких не перевищує
0,0025. 3.2.2. Не дозволяється стоянка електровізків та тягачів на
ухилі більше ніж 0,01. 3.2.3. У разі зупинки на ухилі візки та тягачі
загальмовуються ручними гальмами. 3.2.4. Під час стоянки навантажені та порожні візки надійно
закріпляються. 3.2.5. Якщо робота тягача пов'язана з перетинанням
залізничних колій, він обладнується з обох боків червоними
сигнальними ліхтарями. 3.2.6. Не дозволяється чіпляти до електровізка або тягача
більше, ніж 10 багажних або контейнерних візків. 3.2.7. За останнім візком повинен рухатися працівник, який
спостерігає за просуванням візків. 3.2.8. Пересування по території станцій та вокзалів
електровізків, які належать підприємствам та організаціям, що не
входять до системи Укрзалізниці, здійснюється відповідно до вимог
дирекції залізничних перевезень. 3.2.9. Експлуатація телескопічних вишок, постійних або
переносних драбин, пересувних візків повинна відповідати вимогам
НПАОП 0.00-1.36-03 ( z1262-03 ) та інших нормативно-технічних
документів. 3.2.10. Під час роботи автонавантажувачів і
електронавантажувачів необхідно вжити заходів, які унеможливлюють
розвал вантажу, а також перекидання навантажувача. 3.2.11. Рух автонавантажувачів і електронавантажувачів з
вантажем дозволяється по площадці з ухилом відповідно до технічної
документації навантажувача. 3.2.12. Якщо на шляху прямування навантажувача є виступи,
пороги, їх необхідно перекрити містками. 3.2.13. Рух автонавантажувачів і електронавантажувачів з
вантажем здійснюється після підняття вантажу на висоту, яка
необхідна для транспортування, - 200-300 мм. 3.2.14. Під час роботи автонавантажувачів і
електронавантажувачів у вагоні або на складі водій повинен: дотримуватися правил укладання вантажів; стежити, щоб у зоні розвертання машини не було людей; залишати встановлені нормативами проходи та проїзди. 3.2.15. Ширина проїздів для автонавантажувачів і
електронавантажувачів не допускається менше 3 м. 3.2.16. Експлуатація машин для миття підлоги, пилососів та
інших машин, що застосовуються для прибирання вокзалів, повинна
відповідати вимогам експлуатаційної інструкції заводу-виробника,
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ) та місцевої експлуатаційної
інструкції. 3.2.17. Не дозволяється робота електровізків,
електронавантажувачів, машин для миття підлоги, пилососів та
іншого електроустаткування з оголеними струмонесучими елементами.
3.3. Вимоги безпеки до електроустаткування 3.3.1. Електроустаткування обладнується заземленням
відповідно до вимог "Правил устройства электроустановок"
(6-е издание, переработанное и дополненное), "Энергоатомиздат",
1985 г., затверджених Міненерго СРСР 04.07.87 (далі - ПУЕ). 3.3.2. Ремонт електроустаткування виконується
спеціалізованими ремонтними підприємствами або спеціалізованими
підрозділами станції та вокзалу. 3.3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: використовувати для обігріву приміщень нестандартні
(саморобні) електронагрівальні прилади, а також прилади з
відкритими нагрівальними елементами; залишати без нагляду ввімкненими електронагрівальні прилади; користуватися несправними електронагрівальними приладами; користуватися електронагрівальними приладами без підставок з
вогнестійких матеріалів. 3.3.4. До початку ремонту електроустановок
(квитководрукувальних машин, автоматів для продажу квитків на
поїзди, електрокомпостерів, автоматичних довідкових установок,
покажчиків відправлення поїздів тощо) слід зняти напругу з усієї
установки або з окремих пристроїв відповідно до вимог Правил
безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 N 257 ( z0011-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за
N 11/2451, зі змінами (НПАОП 40.1-1.01-97), виключивши рубильник. На рубильник розподільчого щитка необхідно вивісити плакат
"Не вмикати! Працюють люди". 3.3.5. Під час ремонту електроустаткування слід
використовувати спеціальні захисні засоби: гумові діелектричні
килимки відповідно до вимог ГОСТ 4997-75 "Ковры диэлектрические
резиновые. Технические условия", гумові діелектричні рукавички,
інструмент з діелектричними рукоятками. 3.3.6. Перевірка живлення блоків автоматичних камер схову
може виконуватися без відключення їх від мережі живлення. 3.3.7. Експлуатація персональних електронних обчислювальних
машин здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під
час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених
наказом Держнаглядохоронпраці України від 10.02.99 N 21
( z0382-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
17.06.99 за N 382/3675 (НПАОП 0.00-1.31-99).
4. Вимоги безпеки під час виконання
робіт на станціях і вокзалах
4.1. Вимоги безпеки під час перебування на станційних коліях 4.1.1. Пересуватися по території станції дозволяється тільки
службовими маршрутами. 4.1.2. Проходити вздовж колій дозволяється тільки по узбіччю
або посередині міжколійя. 4.1.3. Під час проходу вздовж колії необхідно стежити: за поїздами, маневровими составами, одиночними локомотивами
або відчепами вагонів, що рухаються; за тим, чи немає предметів, які виступають за межі контуру
габариту рухомого складу та габариту навантаження; за пристроями та предметами, які розміщені на шляху
прямування (граничні стовпчики, водовідвідні лотки і колодязі,
пристрої сигналізації, централізації та блокування, зв'язку тощо). 4.1.4. Під час виходу на колію з будівель, із-за рухомого
складу, споруд тощо необхідно попередньо переконатися у
відсутності рухомого складу, що рухається на шляху прямування
працівника або наближається до переходу. 4.1.5. Переходити колії дозволяється тільки під прямим кутом,
попередньо переконавшись у тому, що на відстані не менше 400 м
немає рухомого складу, який рухається або наближається до місця
переходу. 4.1.6. Не дозволяється ставати на рейку, у простір між
вістряком і рамною рейкою, у жолоби стрілочного переводу та на
кінець залізобетонної шпали з ухилом. 4.1.7. Під час обходу групи вагонів або локомотива, що стоять
на колії, черговим по станції, операторам поста централізації,
сигналістам, регулювальникам швидкості руху вагонів, бригадам
складачів поїздів дозволяється переходити колію на відстані від
них не менше ніж 3 м, а проходити в просторі між розчепленими
вагонами, якщо відстань між ними становить не менше ніж 5 м. Усім іншим працівникам станцій і вокзалів дозволяється
обходити групи вагонів або локомотиви, що стоять на колії, на
відстані від них не менше ніж 5 м, а проходити в просторі між
розчепленими вагонами, якщо відстань між ними становить не менше
ніж 10 м. 4.1.8. Не дозволяється для переходу через колію підлазити під
вагони. 4.1.9. Під час переходу через колію, зайняту рухомим складом,
що стоїть, необхідно користуватися тільки перехідними площадками
вагонів. 4.1.10. Під час користування перехідною площадкою вагона
необхідно переконатися в справності підніжок та поручнів, у
відсутності рухомого складу, який рухається суміжною колією на
небезпечній відстані, а також у тому, чи немає на міжколійя або
узбіччі предметів, через які можна спіткнутися. 4.1.11. Заходити та сходити з перехідної площадки вагона
треба обличчям до вагона, тримаючись за поручні. 4.1.12. Під час руху поїздів по станції зі швидкістю
120 км/год або менше, а також під час руху маневрових составів,
локомотивів, відчепів вагонів слід завчасно відходити в безпечне
місце (на узбіччя або міжколійя) на відстань не менше, ніж 2 м від
крайньої рейки. 4.1.13. Залізничні колії станцій в плановому порядку
облаштовуються системами автоматичної звукової та світлової
сигналізації про наближення рухомого складу до місця робіт.
4.2. Вимоги безпеки під час маневрової роботи, приймання та
відправлення поїздів 4.2.1. Маневрова робота на станціях виконується відповідно до
технологічного процесу та встановленого плану, які забезпечують
безпеку руху та безпеку праці працівників, а також цілісність
рухомого складу та вантажів відповідно до Правил технічної
експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854 (ЦРБ/0004),
та інших нормативно-технічних документів. 4.2.2. Маневри на станційних коліях виконуються за
розпорядженням тільки однієї особи - чергового по станції,
маневрового диспетчера, чергового по гірці або парку, а на
ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, - поїзного
диспетчера. Розподіл між ними обов'язків з керівництва маневрами
встановлюється техніко-розпорядчим актом станції. 4.2.3. Локомотивні та складацькі бригади закріпляються за
певними маневровими локомотивами. 4.2.4. При призначенні на роботу на нову станцію чи новий
район станції локомотивна та складацька бригади перевіряються на
знання техніко-розпорядчого акта станції та місцевих інструкцій і
інструктуються про особливості роботи на даній станції або районі. 4.2.5. Складачі поїздів, їх помічники та регулювальники
швидкості руху вагонів у своїй роботі керуються вимогами, що
регулюються нормативно-технічними документами. 4.2.6. Під час проведення маневрів проїзд складача або його
помічника дозволяється тільки на перехідних площадках або
підніжках вагонів, підніжках, що сполучаються зі сходами на
цистернах, і підніжках або площадках локомотивів, тримаючись при
цьому за поручні. 4.2.7. Не дозволяється підніматися на перехідну площадку,
підніжку локомотива, вагона та сходити з них складачу або його
помічнику під час руху маневрового состава. 4.2.8. Під час руху маневрового состава локомотивом уперед на
відстань більше ніж 1 км, коли в составі відсутні вагони з
перехідною площадкою, складацькій бригаді дозволяється перебувати
на локомотиві. 4.2.9. Своєчасна подача сигналів бригадам, що працюють на
коліях, при наближенні до переїздів та в усіх випадках, коли
виникає необхідність забезпечення проїзду з особливою пильністю,
належить до обов'язків машиніста локомотива. 4.2.10. Під час руху маневрового состава вагонами вперед
перший за рухом вагон повинен бути з перехідною площадкою або
спеціальною підніжкою або це повинна бути порожня платформа або
порожній критий вагон для забезпечення проїзду складача. 4.2.11. Під час прямування вагонами вперед складач поїздів
подає сигнал про початок руху з подальшим виїздом на стрілки лише
після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного
поста про готовність стрілок для маневрового переміщення або після
того, як переконається, що маневровий світлофор перебуває у
відкритому положенні. 4.2.12. Під час руху вагонами вперед один з працівників
складацької бригади повинен перебувати на першій за рухом
перехідній площадці (тамбурі) чи спеціальній підніжці, а в разі
неможливості - йти по міжколійя або по узбіччю колії попереду
вагонів, що осаджуються, зі швидкістю не більше 3 км/год. Під час
перебування складача поїздів або його помічника на спеціальній
підніжці швидкість руху состава має бути не більше 40 км/год. 4.2.13. Не дозволяється проїзд на автозчепах, буксах, стоячи
на платформі, сидячи на бортах платформи, сидячи на перехідних
площадках, спеціальних підніжках вагонів. 4.2.14. Під час проведення маневрів біля високих платформ,
будівель і огорож, які розташовані на відстані меншій, ніж
установлено габаритом наближення будівель С, складацькій бригаді
не дозволяється стояти на сходинках тамбура пасажирського вагона,
якщо двері тамбура не відчинено, а відкидну площадку не відкрито
та не закріплено фіксатором. 4.2.15. Не дозволяється працівникам під час руху біля високих
платформ стояти на спеціальній підніжці вагона з боку високої
платформи. 4.2.16. Не дозволяється під час руху маневрового состава
входити в простір між вагонами, а також виконувати розчеплення
вагонів у межах стрілочного переводу, настилу переїзду. Огляд ланцюжка, валика підйомника, розчіпного важеля,
правильність роз'єднання та з'єднання автозчепів тощо виконуються
тільки після розчеплення та розстановки вагонів на відстані не
менше 5 м один від одного, закріплення їх гальмовими башмаками та
попередження машиніста, чергового по станції або маневрового
диспетчера про розташування складача (помічника складача) поїздів
усередині колії. Рух маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) у
цьому випадку дозволяється тільки після одержання машиністом
особистої команди складача поїздів (помічника складача) після його
виходу з міжвагонного простору на міжколійя або узбіччя колії,
попередньо доповівши про закінчення робіт чергового по станції або
маневрового диспетчера. 4.2.17. Під час проведення зчеплення та розчеплення рухомого
складу необхідно: роботу з розчеплення вагонів, з'єднання та роз'єднання
гальмових рукавів виконувати тільки в рукавицях; перед розчепленням вагонів обов'язково перекривати кінцеві
крани суміжних вагонів, а потім роз'єднувати гальмові рукави; перекриття кінцевих кранів повітряної магістралі, роз'єднання
та з'єднання рукавів виконувати тільки після повної зупинки
вагонів; розчеплення автозчепів виконувати, перебуваючи збоку від
вагона, за допомогою спеціальної рукоятки розчіплювального важеля,
не заходячи до міжвагонного простору. 4.2.18. Під час розпуску составів з гірки розчеплення вагонів
виконується тільки в спеціально обладнаних місцях. 4.2.19. Розчеплення вагонів на сортувальних гірках
виконується за допомогою розчіплювального важеля приводу
автозчепу, а у разі його несправності - за допомогою спеціальної
вилки-важеля. У випадку, коли через несправність автозчепу розчепити вагони
на гірці неможливо, то відчепи з вагонами із зламаними автозчепами
направляють на колії сортувального парку. 4.2.20. Укладання башмака на рейку виконується завчасно. Під час укладання башмака працівник повинен знаходитися на
безпечній відстані від відчепа, що наближається. 4.2.21. Підкладання башмаків під першу колісну пару другого
візка вагонів у відчепах, під першу колісну пару другого та
наступних відчепів, що рухаються, виконується тільки за допомогою
спеціальних пристосувань (вилки або башмаконакладача). Під час підкладання башмака його потрібно тримати так, щоб у
разі затиснення гальмового башмака або скидання з головки рейки
від удару він не став причиною травми працівника. 4.2.22. Після укладання башмака працівник повинен відійти
убік від колії на відстань 2 м від головки ближньої рейки і пройти
назустріч руху вагона на відстань 1,5 м. 4.2.23. Під час проведення маневрів сигнал машиністу для руху
локомотива подається тільки після встановлення стрілочного
переводу в необхідне положення та виходу працівника до безпечної
зони. 4.2.24. Чергові по станціях і гірках завчасно інформують
працівників, які виконують на станційних коліях огляд і ремонт
рухомого складу, пристроїв сигналізації, централізації та
блокування, зв'язку та контактної мережі, ремонт колій і
стрілочних переводів, про передбачуване приймання, відправлення
або пропуск поїздів, а також проведення маневрової роботи. 4.2.25. Поїзди та маневрові состави з негабаритними вантажами
пропускаються в межах станції спеціально виділеними для цього
коліями, які зазначені в техніко-розпорядчому акті станції. 4.2.26. Про проходження поїздів та маневрових составів з
негабаритними вантажами черговий по станції попереджає чергових
стрілочних постів і інших працівників, що перебувають у зоні
маршруту. 4.2.27. Під час руху поїзда або маневрового состава з
негабаритними вантажами працівники станції повинні завчасно
відійти в безпечне місце (на узбіччя або міжколійя) на відстань не
менше, ніж 2,5 м від крайньої рейки. 4.2.28. Порядок огородження составів або окремих груп вагонів
під час їх технічного обслуговування на станційних коліях
відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними
документами, в залежності від місцевих умов установлюється
начальником дирекції залізничних перевезень (начальником
залізниці). 4.2.29. Вагони, що ремонтуються на станційних коліях, і
вагони з розрядними вантажами, що стоять на окремих коліях,
огороджуються переносними червоними сигналами, що встановлюються
на осі колії на відстані не менше 50 м (на наскрізних коліях - з
обох боків, а на тупикових коліях - з боку стрілочного переводу).
4.3. Вимоги безпеки під час очищення стрілочних переводів і
колій 4.3.1. Керівник робіт з очищення стрілочних переводів і колій
до початку робіт робить запис у заведеному журналі із зазначенням
місця та строків виконання робіт, а також про порядок попередження
працівників про наближення до місця робіт рухомого складу
відповідно до вимог ЦРБ/0004 ( z0050-97 ). У разі обладнання станції системами автоматичної звукової та
світлової сигналізації про наближення рухомого складу до місця
робіт черговий по станції на пульті управління задає місце
проведення робіт. 4.3.2. Очищати стрілочні переводи необхідно з виконанням
вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні
централізованих стрілочних переводів, затвердженої наказом
Держнаглядохоронпраці України від 25.12.96 N 229 ( z0111-97 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.04.97 за
N 111/1915 (НПАОП 63.21-5.01-96). 4.3.3. Місця виконання робіт з очищення стрілочних переводів
огороджуються відповідно до вимог, що регулюються
нормативно-технічними документами. 4.3.4. Чергові по станціях і гірках завчасно інформують по
гучномовному зв'язку працівників, які виконують роботи з очищення
стрілочних переводів і колій, про передбачуване приймання,
відправлення або пропуск поїздів, а також проведення маневрової
роботи. 4.3.5. Очищення приймально-відправних колій в межах
пасажирських платформ, а також стрілочних переводів виконується
групою працівників у складі двох або більше осіб, один з яких
призначається старшим. 4.3.6. Відповідно до вимог нормативно-технічних документів
працівники станцій та вокзалів залучаються до прибирання снігу з
колій та стрілочних переводів станцій згідно з оперативним планом
снігоборотьби в період сильних снігопадів у другу чергу, після
робітників структурних підрозділів колійного господарства. 4.3.7. Відповідно до вимог нормативно-технічних документів
керівники структурних підрозділів: у серпні-вересні мають проводити навчання працівників
прийомам та особливостям роботи з очищення колій і стрілочних
переводів у зимовий період; до 1 жовтня підготувати спецодяг для використання в зимовий
період; до 10 жовтня підготувати приміщення для обігрівання та
приймання їжі працівниками, які залучаються до роботи з прибирання
снігу; у період снігопадів забезпечити виконання оперативного плану
снігоборотьби. 4.3.8. Керівництво працівниками станцій та вокзалів, які
тимчасово залучаються на роботи з ліквідації снігових заметів,
здійснюють майстри шляхові, бригадири колії або досвідчені монтери
колії.
4.4. Вимоги безпеки під час виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажем, багажем і
вантажобагажем 4.4.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи з вантажем,
багажем і вантажобагажем виконуються відповідно до вимог, що
регулюються нормативно-технічними документами. 4.4.2. Поїзди з багажними вагонами слід приймати до платформ,
стан та розташування яких дає змогу організувати механізовану
доставку вантажу, багажу і вантажобагажу до багажного відділення. 4.4.3. До початку робіт особа, на яку покладено обов'язки
керівника робіт, встановлює порядок виконання операцій: оглянути
робочі місця та забезпечити приведення цих місць до стану, що
гарантує безпеку роботи, проконтролювати надійне встановлення
трапів, містків, не допускати перебування на місцях робіт
сторонніх осіб. 4.4.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи з вантажем,
багажем і вантажобагажем слід організувати таким чином, щоб
унеможливити травмування працівників під час відчинення та
зачинення дверей багажних вагонів, а також дверей, люків та бортів
вантажних вагонів. 4.4.5. Під час пересування багажних вагонів фронтом
навантаження та розвантаження особа, на яку покладено обов'язки
керівника робіт, зобов'язана сповістити всіх працівників про
порядок виконання цих робіт, організувати прибирання перехідних
містків. 4.4.6. Установлення або зняття на вантажних вагонах
запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо
має виконуватися тільки під час стоянки рухомого складу з
обладнаних майданчиків (рамп), високих платформ або з
спеціалізованих інвентарних стрем'янок. Установлення або зняття канатних, дротяних закруток з
приставних драбин не дозволяється. 4.4.7. Пломбування вантажних вагонів виконується тільки під
час стоянки рухомого складу з обладнаних майданчиків (рамп),
високих платформ, спеціалізованих інвентарних стрем'янок або з
приставних драбин. 4.4.8. Приставні драбини, що застосовуються для встановлення
запірно-пломбувальних пристроїв і для пломбування вантажних
вагонів, повинні бути легкими та зручними для перенесення. 4.4.9. Нижні кінці приставних драбин повинні мати гострі
упори або гумові наконечники. 4.4.10. Перед установленням або зняттям запірно-пломбувальних
пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо, пломбуванням вагонів
необхідно переконатися в тому, що колією, на якій виконується
встановлення або зняття з вагонів цих пристроїв, не рухаються інші
вагони або локомотиви. 4.4.11. Перед установленням або зняттям запірно-пломбувальних
пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо необхідно ліквідувати
сліди нафтопродуктів із цистерн і залізничного насипу біля
цистерн. При наявності слідів проливу встановлення або зняття
пристроїв не дозволяється. 4.4.12. Під час зняття канатних, дротяних закруток із цистерн
ножі ножиць змащуються консистентним мастилом. 4.4.13. Не дозволяється огляд, установлення або зняття
запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо
на верхні люки вагонів, а також пломбування верхніх люків вагонів
під контактним проводом. 4.4.14. Місця, на яких проводиться встановлення або зняття
запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо,
пломбування вагонів, повинні мати освітлення не нижче 20 лк. 4.4.15. На платформі вантаж, вантажобагаж або багаж
розміщається відповідно до умов габариту наближення будівель. 4.4.16. Працівники, які беруть участь у навантаженні та
розвантаженні вантажів механізованим способом, не повинні стояти
під піднятим вантажем. 4.4.17. Не дозволяється перебування працівників та сторонніх
осіб на кранах, автонавантажувачах, електрокарах і причепах. 4.4.18. Тара перед навантаженням оглядається. Не дозволяється застосовувати несправну тару. 4.4.19. Двері багажного вагона зачиняються та замикаються до
початку руху поїзда.
4.5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях з
електрифікованими коліями 4.5.1. Під час виконання робіт на станціях з
електрифікованими коліями слід дотримуватися вимог Правил безпеки
для працівників залізничного транспорту на електрифікованих
лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 31.05.2000 N 120 ( z0340-00 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561
(НПАОП 60.1-1.48-00). 4.5.2. Не дозволяється наближатися до неогороджених проводів
чи частин контактної мережі, що перебувають під напругою, на
відстань менше 2 м, а також торкатися до електроустаткування
електрорухомого складу як безпосередньо, так і через будь-які
предмети. 4.5.3. На електрифікованих ділянках постійного та змінного
струму роботи на стовпах, дахах, рухомому складі та інших
спорудах, розташованих на відстані від 2 до 10 м від частин
контактної мережі й повітряних ліній, що перебувають під напругою,
можуть проводитися без вимкнення напруги та заземлення контактної
мережі і повітряних ліній під наглядом спеціально призначеного та
проінструктованого керівником робіт працівника. 4.5.4. Установлення і робота високогабаритних
вантажопідіймальних машин та механізмів для піднімання вантажів та
людей біля контактної мережі і повітряних ліній, що перебувають
під напругою, проводяться згідно з вимогами Правил охорони
електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 04.03.97 N 209 ( 209-97-п ). 4.5.5. Для забезпечення безпеки працівників від ураження
електричним струмом та попередження перепалення проводів
контактної мережі поїзним диспетчерам та черговим по станції не
дозволяється: відправляти електрорухомий склад на перегони в тих випадках,
коли з контактної мережі ближнього перегону знята напруга; приймати електрорухомий склад або виконувати на станції
маневри з електрорухомим складом із заїздом на електрифіковані
колії, на яких відключена напруга; на станціях стикування постійного та змінного струму приймати
та відправляти електрорухомий склад, не переконавшись у тому, що
на розташованій попереду поїзда секції контактної мережі є напруга
того роду струму, для роботи на якому призначений цей
електрорухомий склад. 4.5.6. У разі виявлення обриву проводів контактної мережі або
лінії електропередач, що перетинають залізничні колії, а також
звисання з проводів сторонніх предметів працівник станції або
вокзалу негайно повідомляє про це на найближчий черговий пункт
дистанції контактної мережі, черговому по станції або вокзалу,
енергодиспетчерові або поїзному диспетчеру. 4.5.7. До прибуття аварійної бригади району контактної мережі
небезпечне місце огороджується і вживаються заходи щодо
унеможливлення наближення людей на відстань ближче ніж 10 м до
місця обриву проводу. 4.5.8. У разі обриву контактного проводу або інших елементів
контактної мережі місце їх падіння огороджується сигналами зупинки
відповідно до вимог нормативно-технічних документів.
4.6. Прибирання приміщень, залів, перонів, платформ вокзалів
і привокзальних територій 4.6.1. Прибирання приміщень, залів, перонів, платформ
вокзалів і привокзальних територій здійснюється механізованим
способом за допомогою машин для миття підлоги, пилососів та інших
машин. 4.6.2. Пилозбірник і фільтр пилососів слід чистити в
спеціальному місці (камері, укритті тощо) тільки після відключення
пилососа від мережі живлення. 4.6.3. Прибирання приміщень, залів, перонів, платформ і
привокзальних територій необхідно виконувати відповідно до графіка
та, по змозі, у години найменшого потоку пасажирів. 4.6.4. Скло світлових прорізів вокзалів (вікна, світлові
ліхтарі тощо) систематично очищається механізованим способом або
вручну від пилу та бруду, але не рідше двох разів на рік. 4.6.5. Люстри та світильники вокзалів систематично очищаються
від пилу та бруду, але не рідше двох разів на рік. 4.6.6. До початку робіт вживаються заходи щодо перевірки
справності та міцності віконних рам та заходи щодо захисту від
падіння уламків скла. 4.6.7. Під час протирання люстр та світильників на висоті
працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту від
падіння. 4.6.8. Місце виконання робіт на висоті має бути огороджене й
охоронятися. 4.6.9. Для безпечного виконання робіт з очищення скла, люстр
та світильників підходи до них забезпечуються спеціальними
пристроями (телескопічні вишки, постійні або переносні драбини,
пересувні візки тощо).
4.7. Вимоги безпеки під час робіт з акумуляторами 4.7.1. Під час виконання робіт з ремонту та заряджання
акумуляторів можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі
виробничі фактори: термічні фактори (вибухи під час заряджання акумуляторів;
опіки кислотою, лугом, електролітом); наявність в повітрі робочої зони шкідливих речовин (парів
кислот та лугів, аерозолю свинцю). 4.7.2. Відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 )
роботи з ремонту та зарядки кислотних і лужних акумуляторів
проводяться в окремих приміщеннях, які оснащені необхідним
устаткуванням, приладами, пристроями та інструментами згідно з
нормативно-технологічною документацією. 4.7.3. Під час виконання робіт з ремонту акумуляторів у
приміщенні повинна працювати вентиляція. Припливно-витяжна вентиляція зарядного відділення включається
перед початком заряджання акумуляторів та відключається після
повного видалення газів, але не раніше ніж через 1,5 години після
закінчення заряджання. 4.7.4. Пуск вентиляції зарядного відділення повинен бути
зблокований із зарядним пристроєм. 4.7.5. Для переміщення акумуляторів територією та в
приміщеннях необхідно користуватися спеціальними візками,
платформа яких унеможливлює падіння акумуляторів. 4.7.6. Під час перенесення вручну малогабаритних акумуляторів
необхідно використовувати пристрої (захвати) та додержуватись
застережних заходів, щоб уникнути обливання електролітом. 4.7.7. Готувати кислотний електроліт необхідно в спеціальних
посудинах (керамічних, скляних, термостійких пластмасових і
т.ін.). Під час приготування кислотного електроліту необхідно
спочатку налити дистильовану воду, а потім вливати кислоту тонким
струменем. 4.7.8. Переливати кислоту з бутлів слід тільки за допомогою
спеціальних пристроїв (качалок, сифонів тощо). 4.7.9. Переливати кислоту вручну, а також вливати воду в
кислоту не дозволяється. 4.7.10. Бутлі з кислотою та електролітом дозволяється
переносити на спеціальних ношах або інших пристроях, які
виключають падіння бутлів, а також перевозити, надійно закріпивши
їх на візках. 4.7.11. Під час перенесення або перевезення бутлів з кислотою
та електролітом пробки на них щільно закриваються. 4.7.12. Усі посудини з кислотою та електролітом повинні мати
відповідні написи. 4.7.13. Під час приготування лужного електроліту посудину з
лугом слід відкривати обережно, не докладаючи великих зусиль. Щоб полегшити відкривання посудини, пробка якої залита
парафіном, дозволяється прогрівати горловину посудини ганчіркою,
змоченою гарячою водою. 4.7.14. Великі куски їдкого калію необхідно дробити,
накриваючи їх чистою тканиною для запобігання розлітанню дрібних
частинок. Не дозволяється брати їдкий калій руками; його слід брати за
допомогою стальних щипців, пінцета або металевої ложки. 4.7.15. Акумулятори, що встановлюються для заряджання,
з'єднуютьсь між собою тільки проводами із наконечниками, які
щільно прилягають до клем акумуляторів та унеможливлюють іскріння. З'єднувати наконечники акумуляторів дротом-закруткою не
дозволяється. 4.7.16. Приєднувати та від'єднувати акумулятори необхідно
тільки до виключеного зарядного устаткування. 4.7.17. Контроль за ходом заряджання здійснюється за
допомогою спеціальних приладів (термометра, навантажувальної
вилки, ареометра тощо). Перевіряти акумулятор коротким замиканням не дозволяється. 4.7.18. Перед заряджанням акумуляторів необхідно відкрити
пробки акумуляторів та ввімкнути витяжну вентиляцію. 4.7.19. Для огляду під час ремонту акумуляторів необхідно
користуватися переносними світильниками у вибухобезпечному
виконанні напругою не більше 42 В. 4.7.20. Під час проведення акумуляторних робіт не
дозволяється: входити в зарядне відділення з відкритим вогнем (запаленим
сірником, цигаркою тощо); виконувати роботи з виключеною або несправною вентиляцією; користуватися в зарядному відділенні електронагрівальними
приладами; зберігати в акумуляторному приміщенні бутлі з сірчаною
кислотою більше добової потреби, а також порожні бутлі та
посудини; зберігати та заряджати кислотні та лужні акумулятори в одному
приміщенні; перебування сторонніх осіб та працівників у зарядному
відділенні, крім обслуговувального персоналу. 4.7.21. У приміщеннях для ремонту та зарядження акумуляторів
повинні бути умивальник, мило, вата в упаковці, рушник. Крім того: у приміщеннях для ремонту та зарядження кислотних
акумуляторів повинні бути закриті посудини з
5-10%-ним нейтралізувальним розчином питної соди для шкіри та
2-3%-ним розчином питної соди для очей; у приміщеннях для ремонту та зарядження лужних акумуляторів
повинні бути закриті посудини з 5-10%-ним нейтралізувальним
розчином борної кислоти для шкіри та 2-3%-ним розчином борної
кислоти для очей. 4.7.22. У разі попадання кислоти, лугу або електроліту на
відкриті частини тіла необхідно негайно промити цю ділянку тіла
відповідним нейтралізувальним розчином, а потім водою з милом. У разі попадання кислоти, лугу або електроліту в очі
необхідно промити їх відповідним нейтралізувальним розчином, потім
водою та негайно звернутися до лікаря. 4.7.23. Кислота, луг або електроліт, пролиті на стелаж,
верстак тощо, необхідно витерти ганчір'ям, змоченим у відповідному
10%-ному нейтралізувальному розчині, а пролиті на підлогу -
спочатку посипати тирсою, зібрати її, а потім це місце змочити
відповідним нейтралізувальним розчином і протерти насухо. 4.7.24. На вхідних дверях в акумуляторне приміщення вивішують
написи: "Акумуляторна", "Забороняється палити", "Вхід стороннім
заборонено", "Вогненебезпечно" та знаки безпеки відповідно до
вимог ГОСТ 12.4.026. 4.7.25. Не дозволяється зберігати продукти харчування та
вживати їжу в акумуляторному приміщенні. 4.7.26. Після закінчення робіт в акумуляторному приміщенні
необхідно старанно вимити з милом обличчя та руки та прийняти душ.
5. Основні вимоги пожежної безпеки
5.1. У виробничих і складських приміщеннях і на території
станцій та вокзалів мають бути забезпечені протипожежні заходи
відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними
документами.
5.2. У кожному цеху або на виробничій дільниці встановлюється
й обладнується місце для паління.
5.3. Резервуари, баки й інші ємності для зберігання горючих і
вибухонебезпечних рідин на території станції та вокзалу
облаштовуються та розташовуються в суворій відповідності до вимог
СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".
5.4. Електричні мережі й електроустаткування, що
використовуються на станції та вокзалі, повинні відповідати
вимогам діючих ПУЕ та НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ).
5.5. Обладнання установками автоматичного пожежогасіння та
пожежної сигналізації (уключаючи системи оповіщення про пожежу) у
виробничих і складських будівлях виконується з урахуванням вимог
Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004
N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 та інших нормативних документів щодо
обладнання установками протипожежного захисту.
5.6. Будівництво, реконструкція та перепланування будівель і
споруд здійснюються відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 та вимог
пожежної безпеки.
Начальник управління організації
державного нагляду за промисловою
безпекою на виробництвах
і об'єктах підвищеної небезпеки В.М.Морозоввгору