Документ z0263-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава - z0571-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2003 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2003 р.
за N 263/7584
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 578/5 ( z0571-12 ) від 12.04.2012 }
Про внесення змін до Переліку типових документів,
що створюються в діяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування, інших установ, організацій
і підприємств, із зазначенням термінів зберігання
документів, затвердженого наказом Головархіву України
від 20.07.98 N 41

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ) і Порядку утворення та діяльності
експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р.
N 1739 ( 1739-2002-п ), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (додаються).
2. Відділу формування Національного архівного фонду та
діловодства Держкомархіву (Портнов Г.В.) забезпечити реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомархіву Новохатського К.Є.
Голова Державного комітету Г.В.Боряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
24.03.2003 N 46
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 квітня 2003 р.
за N 263/7584

ЗМІНИ
до Переліку типових документів, що створюються
в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств,
із зазначенням термінів зберігання документів
( z0576-98 )

1. У пунктах 1.1, 2.4, 2.8, 3.4 слово "включення" замінити
словом "внесення".
2. У пункті 1.3: у першому абзаці слово "Головархівом" замінити словами
"Державним комітетом архівів України (далі - Держкомархів)"; у другому абзаці в кінці речення додати слова "а також
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності".
3. У пункті 1.4 слово "схоронність" замінити словом
"збереженість".
4. У першому абзаці підпункту 2.3.1 слова "наукову історико"
виключити, слово "включенню" замінити словом "внесенню".
5. У п'ятому абзаці пункту 2.6 слово "схоронності" замінити
словом "збереженості", слово "включенню" замінити словом
"внесенню".
6. В абзаці п'ятому та шостому пункту 2.7 та пункті 2.10
слово "включається" замінити словом "вноситься".
7. В абзаці шостому пункту 2.7 та пункті 2.8 слова
"науково-історичну" замінити словом "культурну".
8. У пункті 2.13 слова "наукове і історико" виключити, слово
"включатися" замінити словом "вноситися".
9. Пункти 3.1 та 3.2 викласти в такій редакції: "3.1 Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) і Порядку утворення та
діяльності експертних комісій з визначення цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 р. N 1739 ( 1739-2002-п ), організації створюють
ЕК для проведення попередньої експертизи цінності документів та
подання її результатів на розгляд ЕПК відповідних державних
архівних установ, державних наукових установ, музеїв і бібліотек. У своїй діяльності ЕК керуються Конституцією ( 254к/96-ВР )
і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, іншими нормативними актами, наказами Держкомархіву. До складу ЕК, який затверджується керівником організації,
включаються керівники служби діловодства й архівного підрозділу,
досвідчені працівники інших структурних підрозділів, а також
фахівці відповідної державної архівної установи, архівного відділу
міської ради. Головою ЕК призначається, як правило, заступник
керівника організації, а секретарем - керівник її архівного
підрозділу.
3.2 Основними завданнями ЕК відповідно до Типового положення
про експертну комісію державного і комунального підприємства,
установи та організації, затвердженого наказом Держкомархіву від
29 січня 2003 р. N 16 ( z0112-03 ) і зареєстрованого Міністерством
юстиції України 12 лютого 2003 р. за N 112/7433, є розгляд питань
і прийняття рішень про схвалення та подання відповідній ЕПК:
описів документів, внесених до НАФ, описів документів з особового
складу, номенклатур справ поточного діловодства, актів про
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, строки
зберігання яких закінчилися".
10. У пункті 3.3: перший абзац викласти в такій редакції: "3.3 Відповідно до
Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади,
органу місцевого самоврядування, державного і комунального
підприємства, установи та організації, затвердженого наказом
Держкомархіву від 6 серпня 2002 р. N 58 ( z0682-02 ) і
зареєстрованого Міністерством юстиції України 20 серпня 2002 р. за
N 682/6970, документи, терміни зберігання яких визначено Переліком
"постійно", підлягають внесенню до складу НАФ і передаються у
відповідні архівні установи в такі строки"; у другому абзаці слово "арбітражного" замінити словом
"господарського", після слів "Центральної виборчої комісії" додати
слова "Рахункової палати, Національного банку України".
11. У пункті 3.9 слово "Головархів" замінити словом
"Держкомархів".
Начальник відділу формування НАФ
та діловодства Держкомархіву України Г.В.Портноввгору