Про внесення змін до нормативно-правового акта
Фонд державного майна; Наказ від 08.02.2011139
Документ z0235-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2018, підстава - z0830-18

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.02.2011 N 139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2011 р.
за N 235/18973
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 856 ( z0830-18 ) від 21.06.2018 }
Про внесення змін
до нормативно-правового акта

Відповідно до Закону України від 22.12.2010 N 2850-VI
( 2850-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо статутного капіталу" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.98 N 2141/297/9
( z0798-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.12.98 за N 798/3238 (із змінами), а саме: у тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і
числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному
відмінку і числі та абревіатуру "СФ" замінити абревіатурою "СК".
2. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення аукціонів в установленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Фонду О.Рябченковгору