Документ z0229-02, поточна редакція — Редакція від 01.09.2016, підстава - z0645-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 128 від 20.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 березня 2002 р.
за N 229/6517

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти
N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 921 ( z1482-12 ) від 17.08.2012
Наказом Міністерства освіти і науки
N 401 ( z0645-16 ) від 08.04.2016 }

На виконання статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ) та статті 14 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з
додатками 1 та 2.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 10.09.97 N 341 ( z0453-97 ) "Про нормативи
граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу
класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за
N 453/2257.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря Богомолова А.Г. та Науменка Г.Г.
Державний секретар В.О.Зайчук

Додаток 1
до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128
Нормативи
наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів
------------------------------------------------------------------ | | Наповнюваність | | Показники | не повинна | | | перевищувати | |---------------------------------------------+------------------| |1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) | | | компенсуючого типу: | | | спеціальні | | | групи для дітей: | | | глухих, сліпих, із складними вадами | | | розвитку | 6 | | зі зниженим слухом, з порушенням | | | опорно-рухового апарату, глибоко | | | розумово відсталих | 8 | | з важкими порушеннями мови, | | | затримкою психічного розвитку, | | | косоокістю і амбліопією, зі зниженим | | | зором, розумово відсталих і хворих на | | | сколіоз | 10 | | з фонетико-фонематичним | | | недорозвитком мови | 12 | | санаторні | | | групи для дітей: | | | до трьох років | 15 | | від трьох і старше років | 20 | |---------------------------------------------+------------------| |2. Загальноосвітні школи-інтернати | | | групи для дітей дошкільного віку | 20 | | 1-12-й класи та виховні групи для дітей | | | шкільного віку | 25 | |---------------------------------------------+------------------| |3. Навчальні інтернатні заклади для | | | дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | | батьківського піклування | | | дошкільні групи для дітей одного віку | 20 | | дошкільні групи різновікові | 15 | | 1 - 9-й класи та виховні групи | 25 | | 10 - 12-й класи та виховні групи | 20 | |---------------------------------------------+------------------| |4. Спеціальні загальноосвітні школи | | | (школи-інтернати) * | | | 1-12-й класи та виховні | | | групи для дітей: | | | глухих, сліпих | 8 | | зі зниженим слухом, з наслідками | | | поліомієліту і церебральним | | | паралічем, глибоко | | | розумово відсталих | 10 | | зі зниженим зором, з важкими | | | порушеннями мови, | | | розумово відсталих, із затримкою | | | психічного розвитку | 12 | | із складними вадами розвитку | 6 | |---------------------------------------------+------------------| |5. Школи соціальної реабілітації | | | групи (класи) | 18 | |---------------------------------------------+------------------| |6. Загальноосвітні санаторні школи | | | (школи-інтернати) | | | 1 - 12-й класи та виховні групи | 20 | |---------------------------------------------+------------------| |7. Групи подовженого дня | 30 | ------------------------------------------------------------------ ____________
* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних
дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку. Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних
занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах
міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості - 4
чоловіки.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002 )

Додаток 2
до наказу
Міністерства освіти і науки
України від 20.02.2002 N 128
Порядок
поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями
запроваджується поділ класів на групи.
------------------------------------------------------------------ | Предмети, при вивченні яких класи підлягають | При кількості| | поділу на групи | учнів у класі| |------------------------------------------------+---------------| |1. При проведенні уроків з трудового навчання | | |(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для | | |дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | | |піклування, санаторних та спеціальних | | |загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) | | | 5 - 9-й класи: | | | міська місцевість | більше 27 | | сільська місцевість | більше 25 | | 10 - 12-й класи | більше 27 | |------------------------------------------------+---------------| |2. При вивченні української мови, яка | | |вивчається як предмет: | | | у загальноосвітніх навчальних закладах | | |(крім закладів з навчанням болгарською, | | |кримськотатарською, польською, словацькою, | | |молдовською, румунською та угорською мовами) | більше 27 | | у загальноосвітніх навчальних закладах з | | |навчанням болгарською, кримськотатарською, | | |польською, словацькою, молдовською, румунською | | |та угорською мовами у: | | | міській місцевості - | 23 і більше | | сільській місцевості - | 16 і більше | |------------------------------------------------+---------------| |При вивченні інших мов (включаючи | | |іноземну мову), які не є мовами навчання в | | |закладі, а вивчаються як предмет | більше 27 | |------------------------------------------------+---------------| |3. При вивченні мов національних меншин | дві групи | |(наприклад, російської та кримсько-татарської, | з кількістю | |молдавської та угорської, російської та | не менше 8 | |болгарської тощо) | учнів у кожній| |------------------------------------------------+---------------| |4. При вивченні різних іноземних мов | дві групи | | | з кількістю | | | не менше 8 | | | учнів у кожній| |------------------------------------------------+---------------| |5. При проведенні семінарських, лабораторних і | | |практичних занять за лекційною формою навчання | | |з профільних дисциплін у спеціалізованих школах | | |(школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, | | |колегіумах * | більше 27 | |------------------------------------------------+---------------| |6. При проведенні уроків з основ здоров'я та | більше 27, | |фізичної культури | але не менше 8| |у 10-12-му класах (окремо для хлопців і дівчат) | учнів у групі| |------------------------------------------------+---------------| |7. При проведенні практичних занять | клас ділиться| | з інформатики з використанням комп'ютерів | на 2 групи, | | | але не менше | | |8 учнів у групі| |------------------------------------------------+---------------| |8. При поглибленому вивченні іноземної мови | клас ділиться | |з 1-го класу | на групи з | | 1-12-й класи | 8 - 10 чол. у | | | кожній (не | | |більше 3 груп) | |------------------------------------------------+---------------| |9. При поглибленому вивченні іноземної мови | | |з 7-го класу | | | 7 - 12-й класи | більше 27 | |------------------------------------------------+---------------| |10. При проведенні уроків з трудового | | |навчання у 5 - 12-му класах у спеціальних | | |загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) | | |у спеціальних загальноосвітніх школах | | |(школах-інтернатах) для розумово відсталих | | |дітей - у 4 - 10(11)-му класах ) | більше 7 | |------------------------------------------------+---------------| |11. При вивченні державної мови та інших мов, | | |що вивчаються як предмет (включаючи іноземну | | |мову), при проведенні уроків з трудового | | |навчання і основ здоров'я та фізичної культури | | | у загальноосвітніх санаторних школах | | | (школах-інтернатах) | 20 | | у загальноосвітніх школах-інтернатах для | | |дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | | |піклування: | | | 1- 9-й класи | 25 | | 10 -12-й класи | 20 | ------------------------------------------------------------------ ____________
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за
умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не
перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним
планом для даного класу з урахуванням поділу. Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх
санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з
кількістю учнів не менше 7 чоловік. Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних
загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами
та індивідуально. Наповнюваність груп 4 - 6 чоловік згідно з
медичними показаннями учнів. Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації
трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату
загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів
розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти N 572 ( z0844-02 ) від 09.10.2002, Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 921 ( z1482-12 ) від
17.08.2012, Наказом Міністерства освіти і науки N 401 ( z0645-16 )
від 08.04.2016 }вгору