Документ z0131-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.11.2018  № 2071


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2019 р.
за № 131/33102

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Пункт 4 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 825 «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852, викласти в такій редакції:

«4. Фінансовим установам, які на дату набрання чинності цим розпорядженням не подавали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційні картки юридичної особи із заповненими полями про адреси їх веб-сайтів (веб-сторінок) у мережі Інтернет, складені згідно з додатком 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368) (далі - Положення про реєстр), протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документи, визначені підпунктом 2 пункту 1 розділу ХVIII Положення про реєстр.».

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Міністр соціальної політики України

Т.в.о. Голови Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Голова Національного банку України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівніО. Маркарова

П. Ковтонюк


С. Кубів

А. Рева


М. Лібанов

Я. Смолій

Ю. Терентьєв


Г.В. ОсовийР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
29 листопада 2018 року № 2071


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2019 р.
за № 131/33102

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Підпункт «б» підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400, виключити.

У зв’язку з цим підпункти «в», «г» вважати відповідно підпунктами «б», «в».

2. У підпункті 1.3 пункту 1 глави 3 Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за № 1050/ 12924, слова «, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» виключити.

3. Підпункт «б» пункту 3.3 глави 3 Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 жовтня 2006 року № 6280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2006 року за № 1186/13060, виключити.

У зв’язку з цим підпункти «в»-«ї» вважати відповідно підпунктами «б»-«і».

4. У Положенні про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2362, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1665/24197:

1) у пунктах 1, 3 розділу I слова «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

2) у пункті 1 глави 3 розділу II слова «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу XII Положення про Державний реєстр фінансових уcтанов, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), слова «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

6. У розділі II Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995:

в абзаці восьмому пункту 3 слова та цифри «(у редакції розпорядження Держфінпослуг від 16 січня 2007 року № 6640)» замінити словами та цифрами «(у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368)»;

абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Відокремлений підрозділ адміністратора підлягає державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Інформацію про відокремлений підрозділ адміністратора має бути внесено до Державного реєстру фінансових установ у порядку, визначеному Положенням про реєстр.».

7. В абзаці другому пункту 4 розділу III та абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу IV Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року № 825, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за № 722/28852, цифри «ХVII» замінити цифрами «ХVIII».

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових
послуг

Н. Лехвгору