Документ z0124-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
30.01.2006 N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2006 р.
за N 124/11998

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах
скляної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року
N 952 ( 952-2001-п ) "Про затвердження Програми розвитку
виробництва засобів індивідуального захисту працівників на
2001-2004 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості (далі
- Норми), що додаються.
2. З набранням чинності цими Нормами вважати таким, що не
застосовується на території України, розділ XI "Типовых отраслевых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и
фарфоро-фаянсовой промышленности", затверджених постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії
ВЦРПС від 18 серпня 1980 року N 241/П-9 ( v0241400-80 ) (зі
змінами).
3. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду (Саварин М.В.) уключити зазначені Норми до
Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та
розмістити їх на сайті Департаменту.
5. Головному редактору журналу "Охорона праці"
(Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
Міністр В.І.Балога
ПОГОДЖЕНО:    
Заступник Міністра промислової
політики України  В.М.Третьяков
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України  В.Тьоткін
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України  С.П.Бережнов
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики  І.Саєвич
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України  О.А.Миколайчук
Голова Центрального комітету
професійної спілки працівників
будівництва та промисловості
будівельних матеріалів України  В.М.Яньшин
Голова Центральної Ради
профспілки працівників хімічних
та нафтохімічних галузей
промисловості України  В.С.Мойсюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
30.01.2006 N 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2006 р.
за N 124/11998

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах скляної промисловості

1. Загальні положення
1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання, які
здійснюють виробництво скла (будівельного, технічного тощо),
кварцового скла, скловолокна, виробів з нього та виробів з
кам'яного лиття.
2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
підприємствах скляної промисловості, перелік яких відповідає
Класифікатору професій ДК 003-95 ( v257u217-95, v257a217-95,
v257b217-95 ), затвердженому наказом Держстандарту України від 27
липня 1995 року N 257 ( v0257217-95 ) (зі змінами). Класифікація
та позначення захисних властивостей засобів індивідуального
захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних та шкідливих
виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2
ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация".
3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств
скляної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших
видів економічної діяльності, у тому числі пов'язаної з виконанням
робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій і наслідків, повинні
забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и
должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных
производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і
Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року N 47/П-2 ( v0047400-81 ),
із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки,
затвердженими у встановленому порядку.
4. Порядок забезпечення працівників організацій та
підприємств необхідними для трудового процесу засобами
індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та
зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996
року N 170 ( z0667-96 ) і зареєстрованим Міністерством юстиції
України 18 листопада 1996 року за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).
5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи
державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони
праці організацій і підприємств.
6. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням
працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в
особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності
професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці.
2. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах з виробництва
скла (будівельного, технічного тощо)


3. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим на підприємствах
з виробництва кварцового скла
-------------------------------------------------------------------------- | N |Код КП |Назва професії |Найменування |Позна- |Термін | |з/п|згідно з |(посади) |спецодягу, |чення |носіння,| | |Класифікатором | |спецвзуття та інших|захис- |місяці | | |професій | |засобів |них | | | |ДК 003-95 | |індивідуального |власти-| | | |( v257u217-95 )| |захисту |востей | | | |( v257a217-95 )| | |(тип, | | | |( v257b217-95 )| | |марка) | | | | | | |ЗІЗ | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 8139.2 |Дробильник- |Халат | З | 6 | | | |розмелювач |віскозно-бавовняний| | | | | |(виробництво |Фартух прогумований| Вн | 12 | | | |скла та |Чоботи гумові | В | 12 | | | |скловиробів) |Рукавиці трикотажні| Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 1 | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |2 | 8139.2 |Заготівник |Костюм бавовняний | | | | | |абразивної маси|пилозахисний | Пс | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні | Ми | 1 | | | | |Головний убір | Пн | до | | | | |Окуляри захисні від| |зносу | | | | |механічних | - | | | | | |ушкоджень | | до | | | | | | |зносу | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |3 | 7322.2 |Кварцодув |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці з | Тр |до зносу| | | | |вогнезахисними | | | | | | |надолонниками | | | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | | | | |Нарукавники ватні | Ти |до зносу| | | | |Головний убір | Ти |до зносу| | | | |Окуляри захисні від| - |до зносу| | | | |механічних | | | | | | |ушкоджень | | | | | | |Щиток захисний | - |до зносу| | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |4 | 8131.2 |Кварцоплавиль- |Під час виконання | | | | | |ник |робіт на печах | | | | | | |відкритого процесу | | | | | | |плавлення: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |(білий) | | 12 | | | | |Халат бавовняний | З | | | | | |(темний) | | | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці з | Тр |до зносу| | | | |вогнезахисними | | | | | | |надолонниками | | | | | | |Головний убір | Ти |до зносу| | | | |Окуляри захисні зі | - |до зносу| | | | |світлофільтром | | | | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт на печах | | | | | | |закритого процесу | | | | | | |плавлення: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Костюм сукняний | Ти |до зносу| | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці з | Тр |до зносу| | | | |вогнезахисними | | | | | | |надолонниками | | | | | | |Рукавиці сукняні | Ти | 2 | | | | |Шолом повстяний | Ти | 12 | | | | |Окуляри захисні від| - |до зносу| | | | |механічних | | | | | | |ушкоджень | | | | | | |Щиток захисний | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |5 | 7322.2 |Контролер |Халат бавовняний | З | 12 | | | |скляного |(білий) | | | | | |виробництва |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні (білі) | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |6 | 8131.3 |Піскоструминник|Під час оброблення | | | | | |скла |непрозорого | | | | | | |кварцового скла: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Фартух брезентовий | Ву | 6 | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | | | | |Рукавиці брезентові| Мп | 2 | | | | |Нарукавники | Мп | 6 | | | | |брезентові | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні від| - |до зносу| | | | |механічних | | | | | | |ушкоджень | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |7 | 7322.2 |Плавильник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |виробів з |Рукавиці брезентові| Ми | 2 | | | |кварцового |Головний убір | Пн |до зносу| | | |непрозорого | | | | | | |скла | | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |8 | 8151.3 |Просівач |Під час виконання | | | | | | |робіт з просіву | | | | | | |піску: | | | | | | |Халат | З | 12 | | | | |віскозно-бавовняний| | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |пилозахисний | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |9 | 9322 |Різальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |скловиробів |Фартух прогумований| Вн | 12 | | | | |із нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні від| - |до зносу| | | | |механічних | | | | | | |ушкоджень | | | --------------------------------------------------------------------------
4. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим на підприємствах
з виробництва скловолокна та виробів з нього
-------------------------------------------------------------------------- | N |Код КП |Назва професії |Найменування |Позна- |Термін | |з/п|згідно з |(посади) |спецодягу, |чення |носіння,| | |Класифікатором | |спецвзуття та |захис- |місяці | | |професій | |інших засобів |них | | | |ДК 003-95 | |індивідуального |власти-| | | |( v257u217-95 )| |захисту |востей | | | |( v257a217-95 )| | |(тип, | | | |( v257b217-95 )| | |марка) | | | | | | |ЗІЗ | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 8153.2 |Апаратник |Під час | | | | | |промивання |виконання робіт | | | | | | |з відмивання | | | | | | |склотканини та | | | | | | |виробів із | | | | | | |скловолокна: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |2 | 9411 |Вагар |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | Вн | 6 | | | | |клейончастий | | | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |3 | 8152.3 |Емульсовар |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух | Вн | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |4 | 8232.2 |Контролер |Халат бавовняний | З | 12 | | | |виробництва |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |скловолокна та | | | | | | |склопластиків | | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |5 | 9322 |Крутильник |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |6 | 8264.3 |Накатник ткани-|Халат бавовняний | З | 12 | | | |ни, полотна |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |7 | 7223.2 |Налагоджуваль- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |ник |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |устаткування у |Рукавиці | Ми | 1 | | | |виробництві |комбіновані | | | | | |теплоізоляцій- |Головний убір | Пн |до зносу| | | |них матеріалів |Каска | - |до зносу| |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |8 | 8232.2 |Оператор |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |виготовлення |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |рулонноконстру-|Фартух | Вн | 6 | | | |кційних |клейончастий | | | | | |матеріалів |Рукавиці бавовняні | Ми | 1 | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |9 | 8139.1 |Оператор |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |одержання |Рукавички бавовняні| Ми |до зносу| | | |безперервного |Головний убір | Пн |до зносу| | | |скловолокна |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |10 | 8229.3 |Приймальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |сировини, |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |напівфабрикатів|Фартух | Вн | 6 | | | |та готової |клейончастий | | | | | |продукції |Рукавиці бавовняні | Ми | 1 | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |11 | 9322 |Пробиральник |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |12 | 8261.3 |Розмотувач |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |13 | 7241.1 |Слюсар-електро-|Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |монтажник |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Каска | - |до зносу| |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |14 | 8159.2 |Снувальник |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | |(хімічне |бавовняний | | | | | |виробництво) |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |15 | 8262.2 |Ткач |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Головний убір | Пн |до зносу| | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумові | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |16 | 8333.3 |Транспортуваль-|Під час | | | | | |ник |виконання робіт | | | | | |(обслуговування|з віднесення | | | | | |механізмів) |відходів волокна: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Каска | - |до зносу| | | | |Під час | | | | | | |виконання робіт | | | | | | |з віднесення | | | | | | |скляних кульок: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Фартух бавовняний | З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Каска | - |до зносу| | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з | Тн | 36 | | | | |утепленою | | | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |17 | 9322 |Укладальник- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |пакувальник |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Фартух | Вн | 6 | | | | |клейончастий | | | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |трикотажні | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |18 | 7241.1 |Установник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |склоплавильних |Рукавиці | Ми | 1 | | | |посудин |комбіновані | | | | | | |Каска | - |до зносу| --------------------------------------------------------------------------
5. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим на підприємствах
з виробництва виробів з кам'яного лиття
-------------------------------------------------------------------------- | N |Код КП |Назва професії |Найменування |Позна- |Термін | |з/п|згідно з |(посади) |спецодягу, |чення |носіння,| | |Класифікатором | |спецвзуття та |захис- |місяці | | |професій | |інших засобів |них | | | |ДК 003-95 | |індивідуального |власти-| | | |( v257u217-95 )| |захисту |востей | | | |( v257a217-95 )| | |(тип, | | | |( v257b217-95 )| | |марка) | | | | | | |ЗІЗ | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |1 | 8212.2 |Заливальник |Костюм брезентовий | МиЗ | 12 | | | |каменеливарних |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |виробів |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |2 | 8212.2 |Каменевар |Костюм брезентовий | МиЗ | 12 | | | | |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |3 | 7211.2 |Формувальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |ручного |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |формування |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |4 | 8151.2 |Шихтувальник |Костюм бавовняний | Пс | 12 | | | |(виробництво |пилозахисний | | | | | |теплоізоляцій- |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | |них матеріалів)|Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт з | | | | | | |виготовлення | | | | | | |сировини для | | | | | | |шихти: | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |замість рукавиць | | | | | | |брезентових | | | |---+---------------+---------------+-------------------+-------+--------| |5 | 8112.2 |Шліфувальник- |Костюм бавовняний | Пс | 12 | | | |полірувальник |пилозахисний | | | | | |виробів з |Фартух бавовняний | З | 6 | | | |каменю |Черевики шкіряні | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 2 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |від механічних | | | | | | |ушкоджень | | | | | | |Навушники | - |до зносу| | | | |протишумові або | | | | | | |Вкладиші | - |до зносу| | | | |протишумні | | | --------------------------------------------------------------------------
З урахуванням специфіки виробництва власник може за
погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу
підприємства і профспілками замінювати рукавиці брезентові чи
комбіновані на рукавички спилкові, що мають більш високі захисні
властивості.
Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду
Держпромгірнагляду Г.О.Больманвгору