Документ z0109-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.03.2017, підстава - v0201874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

15.01.2015  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 109/26554

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 201 від 16.02.2017}

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку природного газу», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за № 29/17324, такі зміни:

доповнити розділ I новим пунктом 1.4 такого змісту:

«1.4. Форму відомостей про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, наведено в додатку до цих Ліцензійних умов.»;

доповнити ці Ліцензійні умови додатком, що додається.

2. Забезпечити в установленому порядку подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України
М.Я. БарашО.Л. Шейко


В.В. Демчишин
Додаток
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу природного, нафтового газу
і газу (метану) вугільних родовищ
(пункт 1.4)

ВІДОМОСТІ
про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

__________________________________________
(суб’єкт господарювання)

№ з/п

Інформація про розподільні газопроводи

Протяжність розподільних газопроводів та кількість споруд на них, що знаходяться у власності або користуванні (км/од.), з них:

Знос розподільних газопроводів та споруд на них, %

державна власність

комунальна власність

приватна власність, у т.ч.:

заявника

інших суб’єктів господарювання або фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

7

1

Трубопроводи усьогоу тому числі:


1.1

високого тиску


1.2

середнього тиску


1.3

низького тиску


2

Споруди на газопроводах усьогоу тому числі:


2.1

газорозподільні пункти


2.2

шафові газорозподільні пункти


Заявник ________________
                (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

«_____» ___________20 __ р.вгору