Документ z0101-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2016, підстава - z1205-16


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 13/18 від 22.01.2001               Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
2 лютого 2001 р.
за N 101/5292
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1352/884 ( z1205-16 ) від 16.08.2016 }
 
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва вибухових
речовин і матеріалів (за переліком, який
визначається Кабінетом Міністрів України)

 
     На виконання статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що додаються.
 
     2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О.В.), управлінню організації нагляду в гірничорудній промисловості Держнаглядохоронпраці (Бережецький А.Я.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Державному департаменту з нагляду за охороною праці (Герасимчук Д.А.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
 
     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної палати України, Комітету по нагляду за охороною праці України від 01.09.99 N 74/157 ( z0621-99 ) "Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції України 15.09.99 за N 621/3914.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого заступника Голови Держнаглядохоронпраці Герасимчука Д.А.
 
 Голова Державного комітету України 
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України П.П.Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства праці
та соціальної політики України
від 22 січня 2001 р. N 13/18
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2001 р.
за N 101/5292
 
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва
вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який
визначається Кабінетом Міністрів України)
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Гірничого закону України та Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
     1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які виготовляють вибухові речовини і матеріали (далі - ВМ), що використовуються в суспільному виробництві.
     1.3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
 
2. Вимоги для провадження господарської діяльності з
виробництва вибухових речовин і матеріалів
 
     2.1. При здійсненні господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією суб'єкт господарювання повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України.
     2.2. Господарська діяльність, пов'язана з виробництвом ВМ, здійснюється відповідно до вимог:
     Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 );
     Єдиних правил безпеки при підривних роботах, затверджених Держгіртехнаглядом України, ДНАОП 0.00-1.17-92;
     Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують підривні роботи, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР, НАОП 1.2.90-1.08-88.
     2.3. Виробництво ВМ, що здійснюється на спеціалізованих державних та казенних підприємствах, додатково регламентується нормативними актами, перелік яких додається (додаток ДСК).
     2.4. Виробництво ВМ на місцевих пунктах виготовлення здійснюється за умов:
     розташування пункту з виготовлення вибухових матеріалів (далі - ПВВМ) на окремій ізольованій площадці або в межах складу ВМ на безпечній відстані, яка визначається відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92;
     територія, де розташований ПВВМ, повинна бути огороджена та охоронятись відповідно з ДНАОП 0.00-1.17-92;
     наявності спеціальної площадки для випробувань і знищення вибухових матеріалів, обладнаної та розміщеної відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.17-92;
     обладнання ПВВМ повинно відповідати конструкторській документації, яка узгоджена в установленому порядку;
     обладнання ПВВМ повинно містити засоби контрольно-вимірювальної апаратури, системи заземлення та захисту від статичної електрики;
     ПВВМ повинні бути обладнані пристроями реєстрування маси вибухових речовин та їх компонентів, які завантажуються у пункт виготовлення або в транспортно-зарядні засоби;
     конструкція обладнання повинна забезпечувати рівні його шкідливого впливу в межах діючих стандартів і санітарних норм;
     ПВВМ повинен бути обладнаний протипожежною системою відповідно до групи пожежно-вибухонебезпечних речовин, які присутні в технологічному процесі.
 
3. Особливі вимоги провадження господарської діяльності з
виробництва вибухових речовин і матеріалів
 
     Суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ на пунктах місцевого виготовлення за умов наявності:
     проектної документації на ПВВМ;
     регламенту технологічного процесу;
     паспортів (формулярів) обладнання, пристроїв управління і контролю виробничого процесу;
     стандартів і технічних умов на сировину, матеріали та готову продукцію;
     креслення нестандартизованого обладнання, оснащення і пристроїв;
     виробничих журналів;
     інструкцій з охорони праці;
     місць зберігання ВМ або документів, що засвідчують їх оренду;
     спеціального автотранспорту для перевезення ВМ;
     посадових осіб, які мають відповідну вищу або середньо-технічну освіту;
     спеціально підготовленого персоналу, допущеного до процесу виготовлення ВМ відповідними наказами;
     положення про керівництво роботами, пов'язаними з обігом ВМ;
     експертного висновку щодо додержання вимог безпеки;
     акта приймальної комісії щодо готовності ПВВМ.
 
 Начальник управління 
ліцензування видів
господарської діяльності О.В.Єфремов
Начальник управління
організації нагляду в
гірничорудній промисловості А.Я.Бережецькийвгору