Документ z0082-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1422


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2013 р.
за № 82/22614

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваС.М. Кондрюк
В. АкопянО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
14.12.2012 № 1422


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2013 р.
за № 82/22614

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом хутра та хутряних виробів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом хутра та хутряних виробів.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва хутра та хутряних виробів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

№ з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Відмочувально-зольне виробництво

1

9411

Вагар

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Нарукавники з
водовідштовхувальним
просоченням

При роботі з мокросоленою
сировиною:

Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені


Вн, З


Вн

Мп

Ми


Вн, ЗТнвТнв

Тнв

Тн20


12


6

12

3


63636

36

36

2

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики

Каска

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Ми, У

-Тнв

Тнв

Тн20

12

3

12

До зносу36

36

36

3

7434

Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалу

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З

Вн, Щ50


Ми, З

Ми, З
Тнв

Тнв

Тн20

12

6


12

3
36

36

36

4

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Нарукавники з
водовідштовхувальним
просоченням

Черевики шкіряні

При роботі з мокросоленою
сировиною:

Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

Ми, З


Ми, З

Вн, ЗСмТнв

Тнв

Тн20


12


6

3

12

61236

36

36

5

7434

Консервувальник шкіряної та хутряної сировини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові


Вн, З

Вп, Кк, Щ50


Ву

В


12

6


3

6

6

7434

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З

Вн


В

Вн


12

6


6

3

7

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Черевики

З

Ми

12

12

8

7434

Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Рукавички гумові


З


Вн

Ми, У

Вн


12


6

12

1

9

8264

Промивальник сировини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Нарукавники з
водовідштовхувальним
просоченням

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн


Вн


Вн

В

Вн


12


6


6

6

3

10

8139

Розбивальник сировини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні


Вн, З


Вн

Ми, У


12


6

12

11

9322

Розпакувальник сировини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При роботі з мокросоленою
сировиною:

Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Валянки

Калоші гумові


Вн, З


Вн

Ми, У

МпСмТнв

Тнв

Тнв

Сн


12


6

12

31236

35

36

12

12

7434

Сортувальник шкіряно-хутряної сировини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

При роботі з мокросоленою
сировиною:

Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Валянки

Калоші гумові


Вн, З

Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗСмТнв

Тнв

Тнв

См


12

6


12

31236

36

36

12

13

8265

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

З


Вн

9


6

14

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Каска

При роботі з мокросоленою
сировиною:

Чоботи кирзові замість
черевиків шкіряних

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені


Вн, З

Вп, Кк, Щ50


Ми

Мп

-СмТнв

Тнв

Тн20


12

6


12

3

До зносу1236

36

36

Дубильне виробництво

15

8265

Апаратник водно-хімічного оброблення

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові


Вн, З

Вп, Кк, Щ50


Кк, Щ50

В, Кк, Щ50


12

6


3

12

16

8153

Апаратник віджимання

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові


Вн, З

Вп, Кк, Щ50


В


12

6


3

17

8265

Апаратник м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок

Костюм

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Вн, З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50


Кк, Щ50

-

12


6

6


3

До зносу

18

8154

Апаратник рекуперації

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований
з нагрудником

Черевики шкіряні


Вн, З


Вп

Ми, З


12


6

12

19

7434

Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалів

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані


Вн, З


Вн

Ми, З

Мп


12


6

12

3

20

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Рукавички гумові

Вн, З

Вп, Кк, Щ50


В, Кк, Щ50

-

-


Кк, Щ50

12

6


6

До зносу

До зносу


3

21

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50


Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12

6


3

12


36

36

36

22

7434

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві

При виконанні робіт у
відмочувально-зольному,
дубильному,
фарбувальному і
жирувальному цехах:

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові
Вн, З


Вп, Кк

В, Кк, Щ50

Кк, Щ50
12


6

6

3

23

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор

З


З, Оа

Вп, КК

В,Кк, Щ50

-

-

12


Черговий

6

1

До зносу

До зносу

24

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

12


6

12

336

36

25

7441

Міздрильник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Нарукавники

Наколінники

З, Пп


Вп, Кк

В, Кк, Щ50

Кк, Щ50

Вн, Кк

Вн, Кк

12


6

6

3

6

6

26

8264

Оператор промивального устаткування

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, Кк


Вн, Кк

В, Кк

В, Кк


12


6

6

3

27

7441

Оброблювач шкіряно-хутряної сировини

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

З


Вп, Кк

В, Кк

Кк, Щ50

12


12

12

3

28

9322

Підношувач сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Залежно від виду робіт:

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові 

Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний

Берет

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку
додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

Вн


Ми, З

Ми

-

-


З
Тнв

Тнв

Тн20

12


6

1

6


1

12

До зносу

До зносу


6
36

36

36

29

9322

Приймальник - відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

12


6

3

12


36

36

30

8290

Пробовідбірник

Халат бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З


Вн

В

Вн

-

12


6

12

6

До зносу

31

7332

Розкрійник шкіри та хутра

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

З


Вп, Кк

Ми, З

12


6

12

32

7434

Сортувальник шкіряно-хутряної сировини

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

12


6

12

  336

36

33

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)


Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Каска

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк

В, Кк

Вн, Кк

-Тнв

Тнв

Тн20

12


6

6

1

До зносу36

36

36

34

8261

Укладальник сировини

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12


6

12

336

36

36

35

8162

Чистильник

Під час роботи з чищення
чанів і апаратів:

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респиратор

Протигаз шланговий

Лямки рятувальніЗ


Вп, Кк

В, Оа

Ми, З

-

-

-

-12


6

12

2

До зносу

До зносу

До зносу

До зносу

Жирувально-фарбувальні процеси

36

8265

Апаратник  водно-хімічного оброблення

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Респіратор


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

-


12


6

3

6

До зносу

37

8265

Апаратник дублення (хутряне виробництво)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З, Пн


Вп, Кк, Щ50

Кк, Щ50

Кк, Щ50


12


6

6

3

38

8152

Апаратник оброблення

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З


Вн

В

Вн


12


6

6

3

39

8265

Апаратник приготування дубильних екстрактів

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний

Рукавички гумові


Вн, Кк, Щ50


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

-


-

Кк, Щ50


126

До зносу


До зносу

1

40

8265

Апаратник м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

З, Ми


Вн

Мп

9


6

12

41

8153

Апаратник центрифугування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Протишуми

З, Ми


Вн

Мп

-

9


6

12

До зносу

42

8265

Віджимач (легка промисловість)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований
з нагрудником

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві


Вн, З


Вн, З


Ми, З, У


12


6


12

43

7441

Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві


Вн, З


Вн


См


12


6


12

44

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний

Рукавички гумові

З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

-


-

Кк, Щ50

12


6

6

До зносу


До зносу

3

45

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12


6

3

12


36

36

36

46

7434

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у сирице- фарбувальному виробництві

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

Кк, Щ50


12


6

6

3

47

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор

З


З, Оа

Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

-

-

12


6

6

1

До зносу

До зносу

48

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20


12


6

12

336

36

36

49

7441

Міздрильник

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

Кк, Щ50


12


6

6

3

50

8262

Обробник ворсу

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Респіратор

З


Вн

Мп

-

9


6

12

До зносу

51

7434

Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З


Вн

В

Вн


12


6

6

1

52

8264

Оператор клейового устаткування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички гумові

Респіратор

Окуляри захисні

З


Вн

Мп

В

-

-

12


6

12

1

До зносу

До зносу

53

8264

Оператор промивального устаткування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

З


Вн

В, Кк

В

-

12


6

12

3

До зносу

54

9322

Підношувач сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Берет

Залежно від виду робіт:

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

Окуляри захисні

Респіратор
газопилозахисний

Під час роботи в
неопалюваних
приміщеннях узимку
додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк, Щ50

Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

З


Ми, З

Ми, З

-


-
Тнв

Тнв

Тн20

12


6

1

6

6


1

12

До зносу


До зносу
36

36

36

55

7434

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з
нагрудником

Черевики шкіряні

З


З

Ми

12


12

12

56

9322

Приймальник - відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12


6

3

1236

36

36

57

7441

Розтягальник шкір та овчин на рами

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Рукавички гумові

Черевики шкіряні

З


З

Вн

Мп

12


6

3

12

58

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

З


Ми, З

12


12

59

7441

Стругальник шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички гумові

З


Вп, Кк, Щ50

Ми, У

Кк, Щ50

12


6

12

3

60

8265

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні

З


Вн

Ми

9


6

9

61

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)


Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Каска

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк

Вн, Кк

-Тнв

Тнв

Тн20

12


6

6

1

До зносу36

36

36

62

7434

Фарбувальник хутра та шубної овчини

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Респіратор

Окуляри захисні


Вн, З


Вп, Кк, Щ50

В, Кк, Щ50

Кк, Щ50

-

-


12


6

6

3

До зносу

До зносу

63

9322

Чистильник хутряних шкурок бензином

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Протигаз
пилогазозахисний

Окуляри захисні


Вн, З


Вп

В, Оа

Нм, Оа


-

-


12


6

6

2


Черговий

До зносу

64

8162

Чистильник

Під час роботи з чищення
чанів і апаратів:

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Пояс запобіжний

Окуляри захисні

Протигаз шланговий

Лямки рятувальніЗ


Вп, Кк, Щ50

В, Оа

Ми, З

-

-

-

-12


6

6

2

До зносу

До зносу

Черговий

До зносу

Оздоблювальне виробництво

65

8265

Апаратник відкочування

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з
нагрудником

Черевики

З


З

Мп

12


12

12

66

8232

Апаратник термовологого оброблення

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Рукавички гумові

З


Вн

Ми, См

Вн

9


6

12

1

67

7434

Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики

З


Вн

Мп

9


6

9

68

8265

Віджимач (легка промисловість)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові


Вн, З


Вн

В

В


12


6

6

1

69

8265

Епілювальник хутряних шкурок

Костюм бавовняний

Черевики

Респіратор

З

Ми, См

-

12

12

До зносу

70

7222

Заточувальник

Костюм бавовняний

Черевики

Окуляри

З

Ми

-

12

12

До зносу

71

7441

Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

Окуляри захисні

З


Вп, Кк


Ми, См

-

12


6


12

До зносу

72

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12


6

3

1236

36

36

73

7434

Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів

у кушнірському виробництві

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

З


Вп, Кк

В, Кк

Кк

12


6

6

3

74

7434

Кушнір-обробник

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми

12

12

75

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Черевики

З

Ми

12

12

76

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи кирзові

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах
взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

Тн20

12


6

12

336

36

36

77

8264

М‘якшильник

Халат бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

З


Вн, З

Ми

12


6

12

78

9322

Обрізувач матеріалів

Під час виконання робіт з
обрізки голини:

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Нарукавники

Наколінники

Рукавички гумовіЗ


Вп, Кк

В, Кк

Вн, Кк

Вн, Кк

Кк, В12


6

6

6

6

3

79

8261

Оператор стригального устаткування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Окуляри захисні

З


Вн

Мп

-

12


6

12

До зносу

80

8261

Оператор чесального устаткування

Костюм бавовняний

Туфлі

Респіратор

З

Ми

-

12

12

До зносу

81

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

З

В

Вн

12

12

3

82

7434

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з
нагрудником

З


З

12


12

83

9322

Приймальник - відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, ЗТнв

Тнв

12


6

3

1236

36

84

8139

Розбивальник сировини

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряніВн, З


Вн

Ми12


  6

12

85

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

З


Ми, З

12


12

86

8265

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

Халат бавовняний

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

З


См, Ми, Тк

12


12

87

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Каска

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З


Вп, Кк

В, Кк

Вн, Кк

-Тнв

Тнв

Тн20

12


6

6

1

До зносу36

36

36

88

7436

Швачка  (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах)

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка бавовняна

З

З

З

12

6

6

89

8266

Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм бавовняний

Фартух

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

Респіратор

З

Пн


Ми, З, У

-

12

6


12

До зносу

Дільниця облагородження хутра

90

8266

Виробник лекал (легка промисловість)

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з
нагрудником

Туфлі

З


З

Ми, У

12


6

12

91

7332

Вишивальник на шкірі та хутрі

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка бавовняна

З

Ми

З

12

6

6

92

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовняний

Туфлі

З

Ми

12

12

93

8139

Зшивальник-проклеювач

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавички гумові

Туфлі

Респіратор

З


О

Оа

Ми

-

12


6

3

12

До зносу

94

8265

Пресувальник (хутряне виробництво)

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з
нагрудником

Черевики

З


З

Ми

12


12

12

95

9322

Приймальник - відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З


Вп, Кк

Ми, З

Ми, З


Тнв

Тнв

Тн20

12


6

3

12


36

36

36

96

9322

Розчісувальник хутряних шкурок

Халат бавовняний

Тапочки

Респіратор

З

Ми

-

12

6

До зносу

97

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні на мікропористій підошві

З


Ми, З

12


12

98

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Каска

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплен

Вн, З


Вп, Кк

В, Кк

Вн, Кк

-Тнв

Тнв

Тн20

12


6

6

1

До зносу36

36

36

99

7434

Термообробник хутряних шкурок

Халат бавовняний

Тапочки

З

Ми

12

6

100

8286

Укладальник виробів

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний

Черевики шкіряні на
мікропористій підошві

З

З


Ми

12

6


12

101

8122

Чистильник продукції

Халат бавовняний

Рукавички гумові

Тапочки

3

Вн, Оа

Ми

12

1

6

Швацьке виробництво

102

8231

Дублювальник

Халат бавовняний

Тапочки

З

Ми

12

6

103

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування

Комбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Рукавички діелектричні

Черевики шкіряні

Берет

Калоші діелектричні

З

З

Ев

Ми

З

Ес

12

12

Чергові

12

12

Чергові

104

7435

Закрійник

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

105

7433

Кравець

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

106

7436

Комплектувальник матеріалів, крою та виробів

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

107

8264

Контролер якості оброблення виробів

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

108

3119

Конфекціонер

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

109

7434

Кушнір-розкрійник

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

110

7434

Кушнір-складальник

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

111

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Туфлі

З

Ми

12

12

112

2452.2

Модельєр-конструктор

Халат бавовняний

Тапочки

З

Ми

12

113

8261

Настелювач (швацьке виробництво)

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

114

8266

Оператор розкрійного устаткування

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

115

8263

Оператор швацького устаткування

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

116

3417

Оцінювач

Халат бавовняний

Туфлі

З

Ми

12

12

117

9322

Підбирач деталей та виробів на потік

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

118

7434

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

Халат бавовняний

Туфлі

Берет

З

Ми

З

12

12

12

119

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат бавовняний

Чоботи гумові

Рукавці гумові

З

В

Вн

12

12

3

120

9322

Реставратор готової продукції

Халат

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

121

7332

Розкрійник шкіри та хутра

Халат

Туфлі

Берет

З

Ми

З

12

12

12

122

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики

Рукавиці комбіновані

Берет

З

Ми

Мп

З

12

12

6

6

123

8131

Сортувальник напівфабрикатів та виробів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Туфлі

Берет

З


Вн

Ми

З

9


6

12

6

124

8264

Термообробник швацьких виробів

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

125

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний

Черевики

З

Ми

12

12

126

7433

Формувальник головних уборів (швацьке виробництво

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

127

7436

Фурнітурник

Халат бавовняний

Туфлі

З

Ми

12

12

128

2452.2

Художник-модельєр

Халат бавовняний

Тапочки

З

Ми

12

6

129

7436

Швачка (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах)

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

6

6

Загальні професії виробництва хутра та хутряних виробів

130

7434

Бригадир на дільницях основного виробництва (кушнірські роботи)

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми, З , У

12

12

131

3227

Лаборант (ветеринарна медицина)

Халат бавовняний

Фартух прогумований з
нагрудником

Черевики

Рукавички гумові

З


Вн

Ми

Вн

12


6

12

1

132

1222.2

Майстер

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми, З, У

12

12

133

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми, З, У

12

12

Начальник відділу взаємодії
з Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України
та з питань координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується
через Міністра надзвичайних
ситуацій України

В. Теличковгору