Документ z0071-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 71/22603

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин, що додаються.

2. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра -
Керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України
С.М. КондрюкО. Мірошниченко
В. Акопян


Е.М. Улинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
14.12.2012  № 1421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 71/22603

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом штучної шкіри і технічних тканин.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва штучної шкіри і технічних тканин, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин

№ з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Виробництво плівкових матеріалів гарячим способом
із композиційних матеріалів

1

8151

Апаратник диспергування пігментів і барвників

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Респіратор пилогазозахисний

Окуляри захисні

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

Рукавички гумові

З

Ми

Мп

-

-


В

В

12

12

1

До зносу

До зносу

6

1

2

8151

Апаратник змішування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

Респіратор

При роботі у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Вн

Ми

Мп

-

-


Вн

9

Черговий

12

0,5

До зносу

До зносу


6

3

8231

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

Респіратор

Окуляри захисні

З

Ми, У

Мп


Вн

-

-

12

12

3


12

До зносу

До зносу

4

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці бавовняні

Окуляри захисні

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, З

-


Вн

12

6

12

2

До зносу


12

5

8153

Апаратник промивання

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички гумові

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

Вн


Вн

Ми

В

З

-

12


12

12

0,5

1

До зносу

6

9411

Вагар

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З


Вн

Мп

Ми


Тнв

Тнв

Тнв

12


6

12

3


36

36

36

7

8159

Вальцювальник (хімічне виробництво)

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Черевики шкіряні

Рукавиці суконні

Окуляри захисні

З

З

Мп

Ми

-

12

12

12

1

До зносу

8

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Ми, У

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

3

12

До зносу


36

36

36

9

8231

Вирубник заготовок та виробів

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

З

З

Ми

З

-

12

12

9

1

До зносу

10

8229

Ґрунтувальник

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Рукавички гумові

Респіратор

З

З

Ми

Ми

В

-

12

12

12

1

До зносу

До зносу

11

8151

Дробильник (хімічне виробництво)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Ми

-

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу

До зносу


36

36

36

12

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички діелектричні

Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Ми

Мп

Ев

Ес


Тнв

9

9

12

1

Чергові

Чергові


36

13

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Мп, См

Мп

Вн, Оа

-

-


Тнв

12

9

1

До зносу

Чергові

До зносу


36

14

8266

Зварник на установках СВЧ

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Респіратор

Окуляри захисні

З

Ми

Ми

-

-

12

12

1

До зносу

До зносу

15

9322

Здавач готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

16

8152

Клеєвар (загальні професії для всіх галузей)

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

Окуляри захисні

З

Мп

Мп

-

12

3

12

До зносу

17

8151

Колорист (лакофарбове виробництво)

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор аерозольний

З

Вн

Ми

Ми

В

-

-

12

12

12

1

До зносу

До зносу

До зносу

18

8232

Комплектувальник

Фартух бавовняний з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Мп

Ми, У

12

2

12

19

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

З

Ми

12

12

20

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавички гумові

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Мп

В

-


Тнв

Тн20

12

9

1

До зносу


36

36

21

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

З

Вп

Ми, З

Ми, З

12

6

12

3

22

1222.2

Майстер зміни

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми


Тнв

12

12


36

23

8232

Машиніст екструдера

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми

З

12

12

1

24

8163

Машиніст компресорних установок

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички бавовняні

Беруші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

З

-


Тнв

Тн20

12

12

2

До зносу


36

36

25

8252

Машиніст каландра (поліграфічне виробництво)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці суконні

З

З

Ми

12

12

1

26

8232

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

З

Ми

З

-

12

12

1

До зносу

27

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп

-


Тнв

12

12

1

До зносу


36

28

8264

Оператор клейового устаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Респіратор

З

Ми, См

Ми

-

12

12

1

До зносу

29

9132

Прибиральник
виробничих приміщень

Костюм бавовняний

Напівчеревики

Рукавиці

Косинка

Під час вологого прибирання
вручну додатково:

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Під час прибирання та дезінфекції місць
загального користування додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавички гумові

Респіратор газозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

ЗВ

ВнВн

Вн

-


Тнв

Тн20

12

12

2

1224

212

1

До зносу


36

36

30

9322

Приймальник- відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З

Вп, Кк

Ми, З

Ми, З


Тнв

Тнв

12

6

3

12


36

36

31

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

36

32

7346

Ракліст (виробництво текстилю)

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

З

Ми

Ми

12

12

12

1

33

8266

Різальник матеріалів та виробів (легка промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми

Ми

12

12

1

34

8151

Розмелювач (хімічна промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Берет

При роботі у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

Респіратор

З

Ми

Мп

З


В

-

12

12

3

6


12

До зносу

35

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

-

З


Тнв

Тнв

Тн20

9

12

1

До зносу

6


36

36

36

36

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

Під час виконання робіт з ремонту
каналізаційних мереж додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Протигаз шланговий

Пасок запобіжний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці

З

Ми, См

Мп

-

ЗВн

В

Ве

-

-


Тнв

Тн20

Тнв

Тн

12

12

2

До зносу

66

12

2

Черговий

Черговий


36

36

24

12

37

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Ми

Ми, У

12

3

9

38

7346

Травильник валів

Костюм бавовняний
з кислотозахисним просоченням

Фартух бавовняний з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор

Кк

З

В

Вн

-

-

12

6

12

Чергові

До зносу

До зносу

39

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При транспортуванні фарбників,
наповнювачів та інших хімікатів:

Костюм бавовняний
з кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Окуляри захисніЗ, Кк

Ми, Кк

Мп, Кк

-

-12

9

3

До зносу

До зносу

40

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Плащ водонепроникний

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50

Ми

-

-

-

Вн

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

3

До зносу

До зносу

Черговий

До зносу


36

36

36

41

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми, У

Ми

12

12

1

42

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики на мікропористій підошві

З

Мп

Ми, См

12

2

9

Виробництво виробів гарячим способом з пластичних мас

43

8152

Апаратник оброблення

Костюм бавовняний з
вогнезахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Ти

Ти

Ти

12

12

3

44

8159

Вальцювальник (хімічне виробництво)

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Черевики шкіряні

Рукавиці суконні

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Мп

Ми

-

-


Тнв

12

12

12

1

До зносу

До зносу


36

45

8231

Виробник заготовок та виробів

Халат бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Черевики шкіряні

Окуляри захисні

З

З

Ми

-

12

12

9

До зносу

46

8231

Вулканізаторник

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Черевики шкіряні

Респіратор

З

З

Ми

-

12

6

9

До зносу

47

8229

Дозувальник волокна та плівки

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Окуляри захисні

З

Ми

Мп

-

-

12

9

6

До зносу

До зносу

48

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички діелектричні

Калоші діелектричні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

Ев

Ес

З


Тнв

Тн20

9

12

1

Чергові

Чергові

6


36

36

49

8290

Зливальник-розливальник

Костюм бавовняний

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор

Протигаз

При виконанні робіт зі зливання і розливання
кислот, лугів, розчинників, масел
та інших хімічних продуктів:

Костюм бавовняний з
кислотозахисним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

В

Мп

-

-

-
Кк

Вн

Кк, См

Мп, Кк

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

Чергові

3

До зносу

До зносу

До зносу
12

12

9

2

До зносу


36

36

36

50

8266

Зварник на установках СВЧ

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми

Ми

12

12

1

51

9322

Здавач готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

52

8232

Комплектувальник

Фартух бавовняний з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Мп

Ми, У

12

2

12

53

8159

Контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво)

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

З

Ми

12

12

54

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавички гумові

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Мп

В

-


Тнв

Тн20

12

9

1

До зносу


36

36

55

8229

Лакувальник

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Окуляри захисні

З

З

Ми

Мп

-

-

12

12

9

2

До зносу

До зносу

56

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

З

Вп

Ми, З

Ми, З

12

6

12

3

57

1222.2

Майстер зміни

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми


Тнв

Тн20

12

12


36

36

58

7346

Накатник малюнків

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Туфлі шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

З

З

Ми

Ми

-

12

6

9

3

До зносу

59

8232

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Берет

З

Ми

З

З

12

12

1

6

60

8232

Пресувальник виробів з пластмас

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

З

Ми

Мп

-

12

9

6

До зносу

61

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм бавовняний

Напівчеревики

Рукавиці

Косинка

Під час вологого прибирання
вручну додатково:

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Під час прибирання та дезінфекції місць
загального користування додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавички гумові

Респіратор газозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Напівчоботи утеплені

З

Ми

Мп

ЗВ

ВнВн

Вн

-


Тнв

Тн20

12

12

2

1224

212

1

До зносу


36

36

62

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

36

63

8266

Різальник матеріалів та виробів (легка промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми

Ми

12

12

1

64

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці утеплені

З

Ми

Мп

-

З


Тнв

Тнв

Тн20

Тн

Тн

9

12

1

До зносу

6


36

36

36

24

12

65

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

Під час виконання робіт з ремонту каналізаційних мереж додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Протигаз шланговий

Пасок запобіжний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці утеплені

З

Ми, См

Мп

-

ЗВн

В

Ве

-

-


Тнв

Тн20

Тнв

Тн

12

12

2

До зносу

6До зносу

12

2

Черговий

Черговий


36

36

24

12

66

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Ми

Ми, У

12

3

9

67

8231

Термопластикаторник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

При роботі у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Ми

Мп


В

12

12

3


12

68

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При транспортуванні фарбників,
наповнювачів та інших хімікатів:

Костюм бавовняний з кислотозахисним
просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Окуляри захисніЗ, Кк

Ми, Кк

Мп, Кк

-

-12

9

3

До зносу

До зносу

69

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Плащ водонепроникний

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50

Ми

Мп

-

-

Вн

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

3

До зносу

До зносу

Черговий

До зносу


36

36

36

70

8229

Фарбувальник (хімічне виробництво)

Халат бавовняний

Рукавички гумові

Респіратор

З

Вн

-

12

3

До зносу

71

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми, У

Ми

12

12

1

72

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики на мікропористій підошві

З

Мп

Ми, См

12

2

9

Виробництво штучної шкіри на основі вінілхлориду та поліхлорвінілового пластикату

73

8264

Апаратник апретування

Костюм бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

74

8151

Апаратник змішування

Костюм бавовняний

Фартух прогумований

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

Респіратор пилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Вн

Ми

Мп

-

-


Тнв

Тн20

9

Черговий

12

1

До зносу

До зносу


36

36

75

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці бавовняні

Окуляри захисні

Респіратор

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, З

-

-


Вн

12

6

12

2

До зносу

До зносу


12

76

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп

-

Вн


Тнв

12

12

3

До зносу

До зносу


36

77

9411

Вагар

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним
просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З

Вн

Мп

Ми


Тнв

Тнв

Тнв

12

6

12

3


36

36

36

78

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Ми, У

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

3

12

До зносу


36

36

36

79

8159

Вальцювальник (хімічне виробництво)

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор пилозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Вн

Мп

Ми

-

-


Тнв

9

Черговий

12

1

До зносу

До зносу


36

80

8264

Варник апрету

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

Окуляри захисні

З

Ми

Мп

-

12

12

2

До зносу

81

8229

Ґрунтувальник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички гумові

Рукавиці комбіновані

Беруші

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Вн

Мп

-

-


Тнв

Тн20

12

12

1

2

До зносу

До зносу


36

36

82

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички діелектричні

Калоші діелектричні

Під час виконання робіт на висоті додатково:

Пасок запобіжний

Каска захисна з підшоломником

Під час виконання робіт з пневмо-
та електроінструментом додатково:

Рукавиці комбіновані

Протишуми

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

З

Ми

Мп

Ев

Ев


-

-З

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1

Чергові

Чергові


Черговий

До зносу3

До зносу


36

36

36

83

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

В

-

-


Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу

Чергові

До зносу


36

36

84

9322

Здавач готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

85

8229

Каландрувальник (хімічне виробництво)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Беруші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

-


Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу


36

36

86

8151

Колорист (лакофарбове виробництво)

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Вн

Ми

Ми

В

-

-


Тнв

12

12

12

1

До зносу

До зносу

До зносу


36

87

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

З

Мп

Ми, У

12

12

2

12

88

8229

Контролер (хімічне виробництво)

Костюм бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

89

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Туфлі шкіряні

Рукавички гумові

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Вн, Кк

Мп

В

-


Тнв

Тн20

12

6

9

1

До зносу


36

36

90

1222.2

Майстер зміни

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми


Тнв

Тн20

12

12


36

36

91

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

З

Вп

Ми, З

Ми, З

12

6

12

3

92

8232

Машиніст дублювального агрегата

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Беруші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

-


Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу


36

36

93

8232

Машиніст екструдера

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Протишуми

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

З

-


Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу


36

36

94

8231

Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Протишуми

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

З

Ми

-


Тнв

Тн20

12

12

1

До зносу


36

36

95

8163

Машиніст компресорних установок

Комбінезон бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички бавовняні

Беруші

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

З

-


Тнв

Тн20

12

12

2

До зносу


36

36

96

8264

Накатник тканини, полотна

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Ми

Мп

-


Тнв

12

12

12

1

До зносу


36

97

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп

-


Тнв

12

12

1

До зносу


36

98

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм бавовняний

Напівчеревики

Рукавиці

Косинка

Під час вологого прибирання
вручну додатково:

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Під час прибирання та дезінфекції місць
загального користування додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавички гумові

Респіратор газозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Напівчоботи утеплені

З

Ми

Мп

ЗВ

ВнВн

Вн

-


Тнв

Тн20

12

12

2

1224

212

1

До зносу


36

36

99

9322

Приймальник-відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Вп, Кк

Ми, З

Ми, З


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

3

12


36

36

36

100

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

36

101

7346

Ракліст (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Ми

Вн

-

-


Тнв

12

12

12

До зносу

Чергові

До зносу


36

102

8266

Різальник матеріалів та виробів (легка промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Окуляри захисні

З

Ми

Ми

-

12

12

1

До зносу

103

8151

Розмелювач (хімічна промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

Респіратор

При роботі у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Ми

Мп

-


В

12

12

3

До зносу


12

104

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички діелектричні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп

Ев

-


Тнв

Тн20

12

12

1

Чергові

6


36

36

105

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Шапка

З

Ми

Мп

-

-


Тнв

Тнв

Тн20

Тнв

9

12

1

До зносу

До зносу


36

36

36

24

106

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

Під час виконання робіт з ремонту
каналізаційних мереж додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Протигаз шланговий

Пасок запобіжний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці

З

Ми, См

Мп

-

-Вн

В

Ве

-

-


Тнв

Тн20

Тнв

Тн

12

12

2

До зносу

6До зносу

12

2

Черговий

Черговий


36

36

24

12

107

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Ми

Ми, У

12

3

9

108

7346

Травильник валів

Костюм бавовняний з
кислотозахисним просоченням

Фартух бавовняний з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор

Кк

З

В

Вн

-

-

12

6

12

Чергові

До зносу

До зносу

109

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При транспортуванні фарбників,
наповнювачів та інших хімікатів:

Костюм бавовняний з
кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

ОкуляриЗ, Кк

Ми, Кк

Мп, Кк

-12

9

3

До зносу

110

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний
з водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Плащ водонепроникний

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50

Ми

Мп

-

-

Вн

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

3

До зносу

До зносу

Чергова

До зносу


36

36

36

111

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми, У

Ми

12

12

1

112

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики на мікропористій підошві

Берет

Респіратор

З

Мп

Ми, См

З

-

12

2

9

6

До зносу

113

7436

Швачка

Халат бавовняний

Косинка

Тапочки шкіряні

З

З

Ми

12

12

12

114

8229

Шліфувальник штучної шкіри

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Туфлі

Респіратор

Окуляри захисні

З

З

Ми

-

-

12

12

9

До зносу

До зносу

Виробництво технічних тканин з хімічним просоченням та штучним покриттям

115

8212

Автоклавник (виробництво теплоізоляційних матеріалів)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці брезентові

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Ми, У

Мп


Вн

12

12

3


12

116

8264

Апаратник апретування

Костюм бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп


Тнв

12

12

1


36

117

8151

Апаратник приготування хімічних розчинів

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці бавовняні

Окуляри захисні

Респіратор

При виконанні робіт у вологому середовищі:

Чоботи гумові замість черевиків шкіряних

З

Вп, Кк, Щ50

Ми, З

Ми, З

-

-


Вн

12

6

12

2

До зносу

До зносу


12

118

8264

Апаратник просочування (хімічне виробництво)

Халат бавовняний

Рукавички гумові

З

Вн

12

1

119

8152

Апаратник сушіння

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

З

Ми

Мп

12

12

2

120

9411

Вагар

Костюм бавовняний
з водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Вн, З

Вн

Мп

Ми

-


Тнв

Тнв

Тнв

12

6

12

3

До зносу


36

36

36

121

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

Каска

На зовнішніх роботах  узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Ми, У

-


Тнв

Тнв

Тн20

З

Ми

Ми, У

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

3

12

До зносу


36

36

36

12

3

12

До зносу


36

36

36

122

8262

В’язальник

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

9

6

123

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички діелектричні

Калоші діелектричні

Берет

При виконанні робіт на висоті додатково:

Пасок запобіжний

Каска захисна з підшоломником

При виконанні робіт з пневмо- та
електроінструментом додатково:

Рукавиці комбіновані

Протишуми

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

З

Ми

Мп

Ев

Ев

З


-

-Мв

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1

Чергові

Чергові

6


Черговий

До зносу3

До зносу


36

36

36

124

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Мп

В

-

-


Тнв

12

12

1

До зносу

Чергові

До зносу


36

125

9322

Здавач готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

126

8232

Комплектувальник

Фартух бавовняний з нагрудником

Рукавиці комбіновані

З

Мп

12

2

127

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовняний

Взуття профілактичне

З

У

12

12

128

7432

Контролер якості

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми

12

12

129

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Респіратор

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

чоботи утеплені

З

Мп

В

-

-


Тнв

Тн20

12

9

1

До зносу

До зносу


36

36

130

1222.2

Майстер зміни

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми


Тнв

12

12


36

131

8290

Маркувальник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

З

Вп

Ми, З

Ми, З

12

6

12

3

132

8264

Накатник тканини, полотна

Костюм бавовняний

Фартух бавовняний з нагрудником

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Ми

Мп

-


Тнв

12

12

12

1

До зносу


36

133

8261

Оператор крутильного устаткування

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

9

6

134

8261

Оператор снувального устаткування

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

9

6

135

8261

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки)

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

136

8262

Помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини)

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

З

Ми, У

12

12

137

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм бавовняний

Напівчеревики

Рукавиці

Косинка

Під час вологого прибирання
вручну додатково:

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Під час прибирання та дезінфекції місць
загального користування додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавички гумові

Респіратор газозахисний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Напівчоботи утеплені

З

Ми

Мп

ЗВ

ВнВн

Вн

-


Тнв

Тн20

12

12

2

1224

212

1

До зносу


36

36

138

8261

Прив’язувальник

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

9

6

139

9322

Приймальник-відправник

Костюм бавовняний

Фартух прогумований з нагрудником

Рукавиці комбіновані

Чоботи кирзові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

З

Вп, Кк

Ми, З

Ми, З


Тнв

Тнв

12

6

3

12


36

36

140

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

З

Ми

Мп


Тнв

Тнв

Тн20

12

12

1


36

36

36

141

7346

Ракліст (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Рукавички гумові

Окуляри захисні

Протигаз фільтрувальний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

З

Ми

Вн

-

-


Тнв

12

12

12

До зносу

Чергові

До зносу


36

142

8266

Різальник матеріалів та виробів (легка промисловість)

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

Респіратор

Окуляри захисні

З

Ми

Ми

-

-

12

12

1

До зносу

До зносу

143

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики шкіряні

З

Ми

Ми, У

12

3

9

144

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Шапка

З

Ми

Мп

-

З


Тнв

Тнв

Тн20

Тнв

9

12

1

До зносу

6


36

36

36

24

145

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Берет

Під час виконання робіт з ремонту
каналізаційних мереж додатково:

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Протигаз шланговий

Пасок запобіжний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці

З

Ми, См

Мп

-

-Вн

В

Ве

-

-


Тнв

Тн20

Тнв

Тн

12

12

2

До зносу

6До зносу

12

2

Черговий

Черговий


36

36

24

12

146

8262

Ткач

Халат бавовняний

Тапочки

Косинка

З

Ми

З

12

9

6

147

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При транспортуванні фарбників,
наповнювачів та інших хімікатів:

Костюм бавовняний з
кислотозахисним просоченням

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Респіратор

Окуляри захисніЗ, Кк

Ми, Кк

Мп, Кк

-

-12

9

3

До зносу

До зносу

148

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним просоченням

Фартух прогумований з нагрудником

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Плащ водонепроникний

Каска

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Напівчоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50

Ми

Мп

-

-

Вн

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

3

До зносу

До зносу

Черговий

Чергова


36

36

36

149

9322

Укладальник-пакувальник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми, У

Ми

12

12

1

150

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики на мікропористій підошві

З

Мп

Ми, См

12

2

9

151

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний

Рукавиці комбіновані

Черевики на мікропористій підошві

З

Мп

Ми, См

12

2

9

152

7436

Швачка

Халат бавовняний

Тапочки

З

Ми

12

9

153

8262

Шліфувальник полотна

Напівкомбінезон бавовняний

Сорочка бавовняна

Туфлі

Респіратор

З

З

Ми

-

12

12

9

До зносу

Загальні професії виробництва штучної шкіри і технічних тканин

154

7346

Бригадир на дільницях основного виробництва (друкування на тканинах)

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавички трикотажні

З

Ми

Ми

12

12

1

155

7212

Електрогазозварник

Костюм брезентовий

Білизна натільна

Черевики шкіряні

Чоботи кирзові

Наколінники

Рукавиці брезентові

Рукавички діелектричні

Шолом

Щиток захисний

При виконанні робіт на висоті додатково:

Пасок запобіжний

Каска з підшоломником

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Тр

Тн

Мп

Тр

Ми

Мп

Ен

-

-


-

-


Тнв

Тнв

Тн20

12

6

12

Чергові

6

1

Чергові

Черговий

До зносу


До зносу

До зносу


36

36

36

156

1226.2

Завідувач складу

Халат бавовняний

Черевики

З

Ми, З, У

12

12

157

9411

Комірник

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Чоботи утеплені

Шапка

Рукавиці утеплені

З

Ми, У

Ми


Тнв

Тнв

Тн20

Тнв

Тн

12

12

2


36

36

36

24

12

158

2221.1

Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

Халат бавовняний

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З


Тнв

12


36

159

1222.2

Майстер

Халат бавовняний

Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми, З, У


Тнв

12

12


36

160

8162

Оператор котельні

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

Тп100

-


Тнв

12

12

3

До зносу


36

161

9133

Робітник виробничих лазень

Халат бавовняний

Під час прибирання і дезінфекції місць
загального користування у виробничих
лазнях додатково:

Косинка бавовняна

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

Респіратор пилогазозахисний

З
З

Вн

В

-

Вн

12
12

Черговий

12

До зносу

До зносу

162

8211

Токар

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Окуляри захисні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

З

Ми

-

Мп


Тнв

12

12

До зносу

3


36

Начальник відділу взаємодії
з Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України
та з питань координації
роботи центральних органів
виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується
через Міністра
надзвичайних ситуацій України


В. Теличковгору