Документ z0036-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012  № 1405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 36/22568

Про затвердження Інструкції із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра-
керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Керівник Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Голова Незалежної профспілки гірників України

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної служби України,
головний державний санітарний лікар України

Перший заступник Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України –
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України

Перший заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

М.Ю. БродськийЮ.М. Кулик

М.Я. ВолинецьА.М. Пономаренко
М.Х. Гашев


І. Попович


В. НадрагаО. Мірошниченко
В. Акопян


Е. Улинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій України
12.12.2012  № 1405


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 36/22568

ІНСТРУКЦІЯ
із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які застосовують електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом.

2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні - електроустаткування, що не має засобів вибухозахисту і містить технічні рішення, які забезпечують надійність і безпеку його експлуатації;

електроустаткування загального призначення - електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електроустаткування), виконаний без врахування вимог, специфічних для певного призначення, певних умов експлуатації.

Інші терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та Гірничому законі України.

4. Застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення допускається у разі, коли таке електроустаткування не виготовляється виробниками у відповідному вибухозахищеному виконанні.

5. Монтаж і експлуатація електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення здійснюються відповідно до проекту, затвердженого керівником шахти. Проект повинен передбачати:

перелік заходів, які визначають безпечну експлуатацію електроустаткування;

схему провітрювання, яка визначає місця розташування електроустаткування і вентиляційних пристроїв, місця установки датчиків контролю метану;

перелік електроустаткування із зазначенням їх технічних характеристик.

6. В місцях розташування електроустаткування щозміни виконується вимірювання метану, а на шахтах ІІІ категорії та надкатегорних за газом, крім того, встановлюються датчики стаціонарних автоматичних приладів контролю метану.

7. Електроустаткування вимикається у разі підвищення концентрації метану понад 0,5%. Вмикання електроустаткування дозволяється після поновлення нормального режиму провітрювання і виміру метану в місці установки електроустаткування і на відстані не менше за 20 м в усіх прилеглих виробках від нього.

8. У місцях розташування електроустаткування вивішуються інструкція з експлуатації виробника і схема електропостачання і провітрювання.

Начальник відділу взаємодії
з ВРУ, КМУ та з питань
координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується через
міністра надзвичайних
ситуацій України


В.І. Теличковгору