Документ z0027-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2012  № 1408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 27/22559

Про затвердження Інструкції з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В, що додається.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Сиротін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної служби України,
головний державний санітарний лікар України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

Керівник Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

М.Ю. БродськийА.М. Пономаренко


Е. УлинецьЮ.М. Кулик
В. АкопянО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
12.12.2012  № 1408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 27/22559

ІНСТРУКЦІЯ
з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють перевірку пристроїв максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

2. Ця Інструкція встановлює вимоги до визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставки спрацьовування пристрою максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

коротке замикання - випадкове або навмисне замикання між собою двох або трьох фаз або однієї фази на землю в мережах електропостачання, яке призводить до перевищення найбільш допустимого значення струму, визначеного нормальним режимом роботи електроустаткування;

мінімальний струм короткого замикання - значення струму, яке виникає при короткому замиканні в найбільш віддаленій від трансформатора точці мережі електропостачання;

перехідний опір - опір в рухомих і нерухомих контактних з'єднаннях, у тому числі й опір в місці короткого замикання;

приведена довжина кабелю - довжина кабельної лінії, що враховує фактичні довжини кабелів з різними перетинами, електричний опір контактів і елементів комутаційних апаратів та перехідного електричного опору у місті короткого замикання;

струм, що гранично відключається, - максимально допустиме значення струму, при якому виконується відключення (розрив) електричного кола комутаційним апаратом;

уставка спрацьовування пристрою МСЗ - значення електричної величини, яке призводить до спрацьовування пристрою МСЗ.

4. Інші терміни цієї Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" та Гірничому законі України.

5. Скорочення, що вживаються у цій Інструкції мають такі значення:

ГШО - гірничо-шахтне обладнання;

к.з. - коротке замикання;

КРП - комплектний розподільний пристрій;

МСЗ - максимальний струмовий захист;

РПП-6 - розподільний підземний пункт напругою 6 кВ;

РПВН - розподільний пристрій високої напруги.

6. У підземних мережах напругою до 1200 В виконується захист електроустаткування від струмів короткого замикання, а також від струмів перевантаження і перегріву.

7. Електропостачання струмоприймачів ГШО виконується за магістральною схемою з відгалуженнями до струмоприймачів. Захист від струмів к.з. і селективність відключення пошкодженої ділянки мережі виконується комутаційними апаратами.

8. Розрахункова уставка спрацювання пристроїв МСЗ зазначається на кожному комутаційному апараті табличкою.

9. Перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується у строки і порядку, наведеному в інструкціях з експлуатації пристрою виробника.

10. Забороняється експлуатація електроустаткування з несправними пристроями МСЗ.

11. Огляд і перевірка працездатності пристроїв МСЗ виконується електрослюсарем, який має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче III.

12. Розрахунок і вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ виконуються механіком або заступником механіка дільниці. Уставки зазначаються в проекті системи електропостачання ГШО, який підписується головним енергетиком (головним механіком) шахти і затверджується технічним директором.

13. Вибір уставок спрацьовування пристроїв МСЗ ґрунтується на визначенні мінімального значення струму двофазного к.з.

Перевірка вимикаючої здатності комутаційних апаратів ґрунтується на визначенні максимального значення струму трифазного к.з.

14. Розрахунковий мінімальний струм двофазного металевого к.з. (I(2)к.з.min) у найбільш віддаленій від пересувної підстанції точці мережі визначається з урахуванням параметрів високовольтної розподільної мережі, параметрів трансформатора і температури нагрівання жил кабелю до значення +65°С, перехідного електричного опору контактів і елементів комутаційних апаратів, електричного опору в місці к.з.

15. Визначення струму двофазного к.з. I(2)к.з.min, яке ґрунтується на використанні приведеної довжини кабелів і параметрів мережі, виконується згідно з Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів (додаток 1), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6 (додаток 2), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1140 В, що живляться від підстанції ТСВП-630/6 (додаток 3), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів (додаток 4), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 5), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000 (додаток 6), Розрахунковими мінімальними струмами двофазного к.з. в мережах з напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250 (додаток 7), до цієї Інструкції.

16. У разі отримання проміжних значень потужності к.з. і довжин кабельних ліній, не наведених у таблицях, значення струму к.з. визначається методом лінійної інтерполяції значень, наведених у таблицях.

17. У разі точного визначення струму к.з. виконується розрахунок. Приклад розрахунку наведено у додатку 8 до цієї Інструкції.

Начальник відділу
взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації роботи
центральних органів
виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується через
Міністра надзвичайних
ситуацій України

В.І. Теличко
Додаток 1
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. в мережах з напругою 660 В, що живляться від трансформаторів різних типів

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) при потужності (кВ·А) пересувних підстанцій і трансформаторів

ТКШВП, ТКШВ

ТСШВП, ТСШВП-КП, ТСВП, ТСВП-КП, ТСШВ, ТСВ

135

180

240

320

100

160

250

400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2928

3374

6116

8371

1869

3013

4760

7656

10

2872

3303

5852

7926

1847

2958

4631

7331

20

2816

3231

5589

7471

1825

2902

4497

6984

30

2760

3159

5333

7026

1802

2845

4360

6632

40

2703

3085

5086

6602

1780

2788

4221

6285

50

2647

3012

4851

6206

1757

2730

4083

5951

60

2591

2940

4629

5839

1735

2673

3947

5634

70

2535

2868

4420

5501

1712

2615

3815

5337

80

2480

2798

4223

5191

1689

2559

3686

5059

90

2427

2729

4040

4908

1667

2503

3503

4802

100

2374

2662

3868

4650

1644

2449

3442

4564

120

2272

2533

3558

4197

1600

2343

3218

4141

140

2175

2411

3288

3816

1556

2241

3013

3780

160

2083

2297

3052

3494

1513

2136

2828

3470

180

1997

2190

2844

3218

1472

2055

2660

3203

200

1915

2091

2660

2980

1431

1970

2518

2971

220

1839

1998

2498

2774

1392

1890

2370

2768

240

1767

1912

2353

2593

1355

1814

2245

2590

260

1700

1832

2223

2433

1319

1744

2131

2433

280

1636

1758

2105

2292

1284

1678

2027

2292

300

1577

1689

2000

2165

1250

1616

1936

2167

320

1521

1624

1904

2052

1217

1577

1845

2045

340

1469

1563

1816

1949

1184

1503

1764

1952

360

1420

1507

1736

1836

1856

1451

1691

1859

380

1373

1454

1662

1772

1127

1403

1622

1775

400

1329

1404

1596

1694

1100

1357

1559

1698

420

1288

1358

1532

1623

1073

1314

1501

1627

440

1249

1314

1474

1558

1048

1274

1446

1561

460

1212

1273

1421

1498

1023

1236

1395

1501

480

1177

1234

1370

1442

1000

1199

1348

1445

500

1144

1197

1324

1390

977

1165

1303

1393

520

1113

1162

1280

1341

955

1133

1261

1345

540

1083

1130

1239

1296

934

1102

1222

1299

560

1054

1098

1201

1254

914

1072

1185

1257

580

1027

1069

1164

1214

895

1044

1160

1217

600

1002

1041

1130

1177

875

1018

1117

1180

620

977

1014

1098

1142

858

933

1086

1145

640

954

989

1068

1109

841

969

1057

1112

660

931

065

1039

1078

824

945

1029

1081

680

918

942

1012

1049

808

923

1002

1051

700

890

920

986

1021

792

902

977

1023

720

870

899

961

994

777

882

953

997

740

851

879

938

969

763

863

930

971

760

833

859

916

945

749

845

908

948

780

816

841

894

923

735

827

888

924

800

799

823

847

901

722

810

868

903

820

783

806

854

880

710

793

849

882

840

768

790

835

860

697

778

830

862

860

753

774

818

842

686

763

813

843

880

739

759

801

823

674

748

796

825

900

725

745

785

805

563

734

780

808

920

712

731

769

789

552

702

765

791

940

699

717

754

774

642

707

750

755

960

687

704

739

758

632

695

735

760

980

675

692

725

743

622

683

722

745

1000

664

679

712

729

612

671

708

731
Додаток 2
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. в мережах напругою 660 В, що живляться від трансформаторів ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 і підстанцій ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Потужність к.з., МВ·А

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

4820

5948

6702

7251

7712

8328

8931

9364

9902

10274

20

4341

5321

5970

6477

6886

7517

8033

8404

8810

9079

40

3930

4771

5329

5760

6115

6648

7079

7382

7658

8741

60

3586

4301

4778

5137

5435

5874

6219

6439

6648

6772

80

3291

3902

4301

4603

4848

5211

5490

5661

5801

5884

100

3038

3566

3902

4159

4358

4539

4877

5004

5105

5170

120

2818

3274

3588

3780

3949

4191

4370

4471

4546

4590

140

2628

3026

3274

3457

3589

3802

3949

4013

4887

4117

160

2461

2811

3026

3182

3301

3472

3594

3662

3703

3729

180

3211

2622

2808

2945

3046

3191

3294

3348

3382

3404

200

2179

2455

2620

2738

2828

2950

3038

3038

3113

3227

220

2061

2308

2453

2557

2653

2557

2635

2743

2818

2893

240

1954

2176

2306

3298

2466

2561

2624

2658

2878

2689

260

1859

2059

2175

2256

2316

2399

2457

2210

2500

2510

280

1772

1953

2057

2130

2184

2257

2306

2333

2346

2353

300

1629

1857

1951

2017

2065

2131

2175

2197

2209

2216

320

1619

1770

1856

1914

1958

2017

1056

2076

2088

2092

340

1552

1690

1769

1823

1869

1914

1950

1967

1977

1982

360

1490

1618

1689

1739

1774

1822

1854

1870

1877

1881

380

1433

1551

1617

1661

1794

1738

1767

1781

1788

1792

400

1380

1489

1550

1591

1621

1661

1688

1700

1706

1710

420

1331

1432

1488

1527

1554

1590

1615

1627

1631

1635

440

1285

1379

1431

1466

1492

1525

1547

1558

1562

1566

460

1242

1331

1379

1410

1434

1466

1486

1496

1500

1503

480

1202

1285

1330

1360

1382

1422

1429

1438

1442

1444

500

1164

1242

1284

1312

1332

1359

1377

1385

1388

1391

520

1129

1202

1241

1276

1286

1311

1327

1335

1338

1340

540

1096

1164

1201

1226

1247

1266

1282

1289

1292

1293

560

1064

1129

1163

1187

1203

1225

1239

1246

1349

1250

580

1035

1096

1128

1150

1166

1186

1199

1205

1208

1209

600

1007

1064

1115

1130

1149

1161

1167

1167

1170

1171

620

980

1035

1064

1083

1098

1114

1126

1132

1134

1135

640

955

1007

1034

1052

1065

1082

1093

1098

1100

1102

660

931

980

1006

1023

1036

1051

1062

1067

1069

1070

680

908

954

979

996

1007

1022

1032

1037

1038

1039

700

886

931

954

970

981

995

1004

1008

1010

1011

720

866

908

930

945

956

969

978

982

983

985

740

846

887

908

922

932

944

953

956

958

959

760

827

866

886

829

909

921

929

932

934

935

780

809

846

865

878

887

898

906

909

911

912

800

792

827

846

858

866

877

884

888

889

890

820

775

809

827

838

846

857

864

867

868

869

840

759

792

809

820

827

838

844

847

848

849

860

744

775

791

792

809

819

825

828

829

830

880

729

759

775

785

792

801

807

810

811

812

900

715

744

759

769

776

784

790

793

794

794

920

702

729

744

753

760

768

774

776

777

778

940

689

715

739

738

744

752

758

760

761

762

960

676

702

715

724

730

738

743

745

746

746

980

664

689

701

710

715

723

728

730

731

731

1000

652

676

689

697

702

710

714

716

717

717
Додаток 3
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. у мережі з напругою 1140 В, що живляться від підстанції ТСВП-630/6

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Потужність к.з., МВ·А

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

2785

3423

3864

4185

4443

4843

5163

5408

5729

5944

20

2687

3297

3723

4034

4289

4688

5004

5244

5539

5734

40

2594

3175

3585

3888

4133

4520

4835

5062

5327

5507

60

2507

3060

3450

3743

3980

4354

4653

4868

5108

5263

80

2425

2950

3322

3601

3828

4185

4471

4448

4884

5022

100

2347

2846

3200

3465

3680

4020

4289

4471

4664

4786

120

2273

2746

3081

3381

3331

3536

3857

4110

4279

4553

140

2202

2651

2969

3206

3399

3701

3936

4092

4241

4335

160

2136

2463

2863

3086

3268

3551

1772

3912

4043

4127

180

2073

2478

2762

2973

3144

3409

3612

3740

3859

3031

200

2014

2398

2666

2866

3027

3274

3463

3580

3685

3748

220

1957

2323

2576

2763

2914

3146

3322

3428

3521

3576

240

1904

2250

2490

2667

2809

3024

3188

3285

3367

3417

260

1853

2183

2410

2576

2709

2911

3063

3153

3226

3270

280

1804

2118

2333

2490

2615

2804

2944

3027

3093

3132

300

1758

2057

2260

2409

2527

2703

2833

2910

2967

3003

320

1714

1999

2191

2331

2442

2608

2730

2798

2851

2883

340

1672

1943

2127

2259

2363

2518

2632

2695

2743

2772

360

1632

1891

2064

2190

2288

2433

2539

2598

2641

2667

380

1593

1841

2006

2124

2217

2353

2453

2508

2547

2571

400

1557

1793

1950

2062

2150

2278

2371

2421

2458

2479

420

1521

1748

1897

2004

2086

2207

2297

2342

2347

2394

440

1487

1705

1846

1948

2026

2140

2221

2266

2296

2313

480

1424

1623

1753

1844

1915

2016

2089

2127

2152

2167

500

1395

1586

1709

1796

1863

1959

2027

2963

2086

2100

520

1366

1549

1668

1750

1814

1905

1969

2003

2024

2037

540

1339

1515

1628

1707

1767

1853

1914

1945

1966

1978

560

1312

1481

1590

1665

1723

1804

1862

1892

1910

1921

580

1284

1449

1553

1625

1680

1758

1812

1840

1857

1868

600

1262

1419

1518

1587

1639

1713

1765

1791

1808

1817

620

1239

1389

1485

1551

1601

1671

1720

1745

1760

1763

640

1216

1361

1453

1516

1777

1613

1677

1701

1715

1723

660

1194

1334

1422

1482

1528

1592

1659

1672

1672

1680

680

1172

1307

1392

1450

1493

1554

1618

1630

1630

1637

700

1152

1283

1364

1420

1461

1520

1580

1592

1592

1599

720

1132

1258

1336

1390

1430

1486

1544

1555

1555

1561

740

1113

1235

1210

1369

1400

1454

1509

1519

1519

1525

760

1095

1212

1285

1334

1371

1423

1375

1485

1485

1491

780

1077

1190

1261

1308

1344

1393

1443

1452

1452

1458

800

1059

1169

1237

1283

1317

1364

1412

1421

1421

1426

820

1042

1149

1214

1259

1291

1337

1383

1391

1391

1396

840

1026

1129

1192

1235

1267

1313

1354

1362

1362

1367

860

1010

1110

1171

1213

1243

1285

1327

1335

1335

1339

880

955

1092

1151

1191

1221

1261

1301

1308

1308

1312

900

890

1074

1131

1169

1198

1237

1276

1282

1282

1276

920

966

1057

1112

1149

1176

1214

1251

1258

1258

1262

940

951

1040

1094

1129

1156

1192

1228

1234

1234

1238

960

938

1024

1076

1110

1136

1171

1296

1211

1211

1215

980

925

1008

1058

1092

1117

1150

1184

1189

1189

1192

1000

912

993

1042

1075

1099

1131

1164

1162

1169

1172
Додаток 4
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. у мережах з напругою 127, 220 В, що живляться від освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) для трансформаторів з напругою

Приведена довжина кабелю Lпр, м

Розрахункові мінімальні струми двофазного к.з. (А) для трансформаторів з напругою

127 В

220 В

127 В

220 В

ТСШ 2,5 кВ·А

пускові агрегати 3,5÷4,0 кВ·А

ТСШ 4,0 кВ·А

ТСШ 4,0 кВ·А

ТСШ 2,5 кВ·А

АП, АСК 3,5÷4,0 кВ·А

ТСШ 4,0 кВ·А

ТСШ 4,0 кВ·А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

142

420

362

193

210

48

63

54

80

10

134

350

320

185

220

46

60

52

77

20

126

285

280

177

230

45

58

50

75

30

118

235

245

168

240

44

56

49

73

40

110

205

205

161

250

42

55

47

71

50

104

180

164

153

260

41

54

45

69

60

98

160

140

146

270

40

54

43

67

70

92

145

125

139

280

38

53

41

65

80

87

130

113

133

290

37

53

40

63

90

83

120

105

127

300

35

53

38

61

100

79

100

99

121

310

34

52

37

60

110

76

100

94

116

320

33

52

36

52

120

72

95

88

111

330

32

52

35

57

130

69

90

88

107

340

31

52

34

56

140

66

82

77

102

350

30

51

33

54

150

63

79

74

98

360

29

51

32

53

160

59

75

69

95

370

29

51

31

52

170

57

73

66

91

380

28

51

30

51

180

54

70

62

88

390

28

51

30

50

190

52

68

59

85

400

28

50

30

49

200

49

65

56

82

Додаток 5
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. в мережах напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000

Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

2945

3663

4157

4524

4816

5266

5621

5909

6299

6559

20

2839

3526

4005

4366

4656

5109

5469

5751

6115

6355

40

2740

3394

3855

4206

4490

4937

5294

5565

5898

6117

60

2646

3268

3709

4048

4322

4757

5104

5360

5661

5857

80

2557

3148

3569

3893

4156

4573

4906

5146

5415

5588

100

2474

3034

3434

3742

3993

4390

4706

4928

5166

5319

120

2395

2926

3305

3597

3834

4210

4507

4711

4921

5055

140

2320

2823

3182

3458

3682

4035

4313

4500

4685

4801

160

2249

2726

3065

3326

3537

3868

4127

4297

4459

4561

180

2182

2634

2955

3200

3398

3708

3948

4103

4246

4335

200

2118

2547

2850

3081

3267

3556

3779

3919

4045

4123

220

2058

2465

2751

2968

3143

3412

3619

3747

3858

3926

240

2001

2387

2657

2862

3025

3276

3468

3584

3683

3743

260

1946

2314

2569

2761

2914

3149

3326

3432

3519

3573

280

1895

2244

2485

2666

2810

3028

3193

3290

3367

3414

300

1845

2177

2406

2577

2711

2915

3068

3157

3226

3268

320

1798

2115

2331

2492

2618

2809

2950

3032

3094

3131

340

1754

2055

2260

2412

2531

2709

2840

2915

2971

3005

360

1711

1998

2193

2336

2448

2615

2737

2806

2857

2887

380

1670

1944

2129

2264

2370

2526

2640

2704

2750

2777

400

1631

1893

2068

2196

2296

2443

2549

2608

2649

2674

420

1594

1844

2011

2132

2226

2364

2464

2518

2556

2578

440

1558

1797

1956

2071

2160

2290

2383

2434

2468

2488

460

1524

1753

1904

2013

2097

2220

2307

2354

2386

2404

480

1491

1710

1854

1958

2038

2153

2235

2279

2308

2325

500

1460

1670

1807

1906

1981

2090

2168

2209

2235

2251

520

1429

1631

1762

1856

1928

2031

2104

2142

2166

2181

540

1400

1594

1719

1809

1877

1974

2043

2079

2101

2115

560

1372

1558

1678

1763

1828

1921

1986

2019

2040

2053

580

1346

1524

1639

1720

1782

1870

1931

1963

1982

1994

600

1320

1491

1601

1679

1738

1821

1879

1909

1927

1938

620

1295

1460

1566

1640

1696

1775

1830

1858

1875

1885

640

1271

1430

1531

1602

1655

1731

1783

1810

1826

1835

660

1247

1401

1498

1566

1617

1689

1739

1764

1779

1787

680

1225

1373

1466

1532

1580

1649

1696

1720

1734

1742

700

1203

1346

1436

1498

1545

1611

1656

1678

1691

1699

720

1183

1320

1407

1467

1511

1574

1617

1638

1650

1658

740

1162

1295

1378

1436

1479

1539

1580

1600

1612

1618

760

1143

1271

1351

1407

1448

1505

1544

1564

1574

1581

780

1124

1248

1325

1379

1418

1473

1510

1529

1539

1545

800

1106

1226

1300

1351

1389

1442

1478

1495

1505

1511

820

1088

1204

1276

1325

1362

1412

1447

1463

1472

1478

840

1071

1183

1253

1300

1335

1384

1417

1433

1441

1446

860

1054

1163

1230

1276

1310

1356

1388

1403

1411

1416

880

1038

1144

1208

1253

1285

1330

1360

1375

1383

1387

900

1022

1125

1187

1230

1261

1305

1334

1348

1355

1359

920

1007

1106

1167

1208

1238

1280

1308

1322

1328

1333

940

992

1089

1147

1187

1216

1256

1283

1296

1303

1307

960

978

1072

1128

1167

1195

1234

1260

1272

1278

1282

980

964

1055

1110

1147

1174

1212

1237

1249

1255

1258

1000

950

1039

1092

1128

1154

1190

1214

1226

1232

1235
Додаток 6
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. в мережах напругою 600 В, що живляться від підстанції КПТВ-1000

Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

5121

6370

7229

7869

8375

9159

9776

10277

10955

11407

20

4598

5678

6445

7033

7510

8265

8868

9313

9835

10175

40

4158

5079

5737

6243

6655

7306

7822

8175

8538

8769

60

3786

4570

5125

5550

5892

6428

6844

7111

7358

7511

80

3470

4139

4606

4959

5242

5676

6006

6207

6376

6479

100

3199

3773

4168

4462

4695

5047

5309

5462

5581

5653

120

2965

3461

3796

4044

4237

4524

4735

4854

4940

4991

140

2761

3193

3480

3689

3851

4089

4260

4354

4418

4456

160

2582

2960

3209

3387

3524

3723

3864

3939

3988

4018

180

2424

2758

2974

3128

3244

3412

3530

3592

3631

3653

200

2284

2580

2770

2903

3004

3147

3247

3298

3329

3347

220

2159

2423

2590

2707

2794

2918

3004

3047

3072

3086

240

2046

2283

2432

2535

2611

2719

2793

2829

2850

2862

260

1944

2158

2291

2382

2450

2544

2608

2640

2657

2668

280

1852

2046

2165

2247

2307

2390

2446

2474

2488

2497

300

1768

1944

2052

2125

2179

2253

2303

2327

2339

2347

320

1691

1852

1950

2016

2064

2130

2175

2196

2207

2213

340

1620

1768

1857

1917

1960

2020

2060

2079

2088

2094

360

1555

1691

1772

1827

1866

1920

1956

1973

1981

1986

380

1495

1621

1695

1745

1781

1830

1862

1878

1885

1889

400

1439

1556

1624

1670

1703

1748

1777

1791

1797

1801

420

1388

1496

1559

1601

1631

1672

1699

1712

1717

1721

440

1339

1440

1499

1537

1565

1603

1627

1639

1644

1647

460

1295

1388

1443

1479

1504

1539

1562

1572

1577

1580

480

1252

1340

1391

1424

1448

1480

1501

1511

1515

1517

500

1213

1295

1342

1373

1396

1425

1445

1454

1457

1460

520

1176

1253

1297

1326

1347

1374

1392

1401

1404

1406

540

1141

1213

1255

1282

1301

1327

1344

1351

1355

1357

560

1108

1176

1215

1241

1259

1283

1298

1306

1309

1310

580

1077

1142

1178

1202

1219

1241

1256

1263

1265

1267

600

1048

1109

1143

1166

1182

1203

1216

1222

1225

1227

620

1020

1078

1110

1131

1146

1166

1179

1185

1187

1188

640

993

1048

1079

1099

1113

1132

1144

1149

1151

1153

660

968

1020

1050

1068

1082

1099

1111

1116

1118

1119

680

945

994

1022

1040

1052

1069

1079

1084

1086

1087

700

922

969

995

1012

1024

1040

1050

1054

1056

1057

720

900

945

970

986

997

1012

1022

1026

1028

1029

740

880

922

946

961

972

986

995

999

1001

1002

760

860

901

923

938

948

962

970

974

976

976

780

841

880

902

915

925

938

946

950

951

952

800

823

860

881

894

903

916

923

927

928

929

820

806

841

861

874

883

894

902

905

906

907

840

789

823

842

854

863

874

881

884

885

886

860

773

806

824

836

844

854

861

864

865

866

880

758

789

807

818

826

836

842

845

846

847

900

743

773

790

801

808

818

824

827

828

828

920

729

758

774

784

791

801

807

809

810

811

940

715

743

759

769

775

784

790

793

793

794

960

702

729

744

753

760

769

774

776

777

778

980

689

716

730

739

745

753

759

761

762

762

1000

677

702

716

725

731

739

744

746

747

747
Додаток 7
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНКОВІ МІНІМАЛЬНІ СТРУМИ
двофазного к.з. в мережах напругою 1200 В, що живляться від підстанції КПТВ-1250

Приведена довжина кабельної мережі, L[м]

Потужність короткого замикання високовольтної мережі, Sвс [MBA]

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

3078

3898

4477

4914

5262

5805

6236

6590

7079

7409

20

2961

3739

4297

4724

5069

5615

6053

6400

6854

7158

40

2851

3588

4121

4533

4870

5406

5839

6171

6583

6856

60

2748

3445

3951

4345

4668

5186

5605

5917

6284

6526

80

2651

3309

3788

4162

4470

4964

5363

5651

5974

6184

100

2560

3180

3633

3986

4277

4743

5118

5382

5664

5845

120

2474

3060

3485

3818

4091

4528

4878

5118

5362

5518

140

2393

2946

3346

3658

3914

4321

4646

4862

5074

5208

160

2317

2838

3215

3507

3746

4125

4424

4619

4803

4918

180

2245

2737

3091

3365

3588

3939

4214

4390

4549

4648

200

2177

2642

2975

3231

3438

3764

4016

4175

4313

4399

220

2113

2552

2865

3105

3298

3599

3831

3974

4095

4169

240

2052

2468

2762

2986

3167

3445

3659

3788

3894

3958

260

1994

2388

2665

2875

3043

3302

3498

3615

3708

3764

280

1939

2313

2573

2771

2927

3167

3348

3454

3536

3585

300

1887

2242

2487

2672

2819

3041

3208

3304

3377

3421

320

1838

2174

2406

2580

2717

2924

3078

3166

3230

3269

340

1791

2110

2330

2493

2621

2814

2956

3036

3094

3129

360

1746

2050

2257

2411

2531

2711

2843

2916

2968

2999

380

1703

1993

2189

2334

2447

2615

2737

2805

2851

2879

400

1662

1938

2124

2261

2367

2524

2638

2700

2742

2767

420

1623

1887

2063

2192

2292

2439

2545

2603

2641

2663

440

1586

1837

2005

2127

2221

2359

2458

2511

2546

2566

460

1551

1791

1950

2065

2154

2284

2376

2426

2457

2476

480

1516

1746

1897

2007

2091

2213

2299

2345

2374

2391

500

1484

1703

1848

1951

2031

2146

2227

2270

2296

2312

520

1452

1663

1800

1899

1974

2082

2159

2199

2223

2238

540

1422

1624

1755

1849

1920

2023

2094

2132

2154

2168

560

1393

1587

1712

1801

1869

1966

2034

2068

2089

2102

580

1365

1551

1671

1756

1820

1912

1976

2009

2028

2039

600

1339

1517

1632

1713

1774

1861

1921

1952

1970

1981

620

1313

1484

1594

1671

1730

1812

1870

1899

1915

1925

640

1288

1453

1558

1632

1687

1766

1820

1848

1863

1872

660

1264

1423

1524

1594

1647

1722

1774

1799

1814

1822

680

1241

1394

1491

1558

1609

1680

1729

1754

1767

1775

700

1219

1366

1459

1524

1572

1640

1687

1710

1722

1730

720

1197

1340

1429

1491

1537

1602

1646

1668

1680

1687

740

1176

1314

1400

1459

1503

1565

1608

1628

1640

1646

760

1156

1289

1372

1429

1471

1530

1571

1591

1601

1607

780

1137

1265

1345

1400

1440

1497

1535

1554

1564

1570

800

1118

1242

1319

1372

1410

1465

1502

1520

1529

1534

820

1100

1220

1294

1345

1382

1434

1469

1486

1495

1500

840

1082

1198

1270

1319

1354

1404

1438

1455

1463

1468

860

1065

1177

1246

1293

1328

1376

1408

1424

1432

1437

880

1049

1157

1224

1269

1303

1349

1380

1395

1402

1407

900

1033

1138

1202

1246

1278

1323

1352

1367

1374

1378

920

1017

1119

1181

1224

1255

1297

1326

1340

1346

1350

940

1002

1101

1161

1202

1232

1273

1300

1314

1320

1324

960

987

1083

1142

1181

1210

1249

1276

1288

1295

1298

980

973

1066

1123

1161

1189

1227

1252

1264

1270

1274

1000

959

1050

1104

1141

1168

1205

1229

1241

1247

1250
Додаток 8
до Інструкції з визначення струмів
короткого замикання, вибору і перевірки
уставок максимального струмового
захисту в мережах напругою до 1200 В

РОЗРАХУНОК І ВИБІР УСТАВОК
спрацьовування максимального струмового захисту

1. Розрахунок струмів короткого замикання

1.1. Струми двофазного к.з. визначаються за формулою:

(1)

де

Uн

-

середня номінальна напруга мережі приймається рівною 133; 230; 400; 690 або 1200 В;


rpc, rT, xpc, xT

-

активні та індуктивні опори високовольтної розподільної мережі і трансформатора, приведені до вторинної обмотки, Ом/км;


rК, xК

-

активний та індуктивний опір 1 км кабелю перерізом 50 мм-2, Ом/км;


Lnp

-

приведена до перерізу 50 мм-2 або 4 мм-2 довжина кабельних ліній, які складають коло к.з., км.

1.2. Розрахунок струму I(2)к.з.min виконується з урахуванням таких умов:

у разі застосування дільничних підстанцій з потужністю до 400 кВ·А включно опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (xpc=0, rpc=0);

у разі визначення потужності к.з. більшою за 50 МВ·А (SКЗ>50 МВ·А) активний опір розподільної мережі приймається таким, що дорівнює нулю (rрс=0).

1.3. У разі визначення потужності к.з. меншою за 50 МВ·А (SКЗ<50 МВ·А) повний (Zpc), активний (rpc) та індуктивний (xpc) опори високовольтної розподільної мережі визначаються за формулами:

(2)

де

SКЗ

-

потужність к.з. на вводі дільничної підстанції або на шинах найближчого живлячого РПП-6, МВ·А.

1.4. Індуктивний і активний опори трансформатора визначаються за формулами:

(3)

де

UK

-

напруга короткого замикання, %;


ST

-

номінальна потужність трансформатора, кВ·А;


PK

-

втрати короткого замикання трансформатора, Вт.

1.5. Активний та індуктивний опори жил кабелю приймаються за каталоговими даними виробника і перераховуються на значення температури нагрівання +65°С. Активний опір кабелю, який розігрітий до температури +65°С і має площину перерізу мідних жил 50 мм-2, дорівнює 0,423 Ом/км. Індуктивний опір такого кабелю дорівнює 0,075 Ом/км.

Сумарний перехідний опір контактів і елементів комутаційних апаратів, а також перехідний опір в місці к.з. приймається таким, що дорівнює 0,005 Ом на один апарат.

1.6. Розрахунковий мінімальний струм к.з. у найбільш віддаленій точці іскронебезпечного приєднання напругою до 42 В визначається за формулою:

(4)

де

Uн

-

номінальна напруга вторинної обмотки трансформатора, В;


rT

-

опір трансформатора, приведений до вторинної обмотки, Ом (зазначається в інструкціях з експлуатації апаратів);


rК

-

опір однієї жили кабелю, Ом/м (приймається таким, що дорівнює 0,008; 0,005; 0,0033 та 0,002 Ом/м для кабелів із перерізом жил 2,5; 4; 6 та 10 мм-2 відповідно).

1.7. Приведена довжина кабельних ліній Lnp з урахуванням опору контактів і елементів апаратів і перехідного опору в місці к.з. визначається за формулою:

Lnp=L1knp1+L2knp2+...+Lnknpn+(k+1)le,

(5)

де

L1…Ln

-

фактичні довжини кабелів, які мають відмінну площину перерізу жил, м;


knp1…knpn

-

коефіцієнти приведення;


k

-

число комутаційних апаратів, які послідовно включені до кола к.з., ураховуючи автоматичний вимикач пересувної трансформаторної підстанції;


le=10 м

-

приведена довжина кабельної лінії, еквівалентна перехідним опорам у точці к.з., і опорам елементів комутаційних апаратів.

1.8. У разі перевірки значення уставки струму спрацювання захисту апарата, який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом, до L, визначеної за формулою (5), додається приведена довжина кабелю з площею перерізу жили 50 мм-2, струмообмежувальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу елементів внутрішнього монтажу. Значення цієї величини зазначається в інструкціях виробника з експлуатації машин.

1.9. Розрахунок струму к.з. I(2)к.з.min в освітлювальних мережах виконується з урахуванням опору контактів, який визначається складанням значень L і 2n, де n - число світильників і трійникових муфт у колі к.з. у мережі освітлення.

1.10. Значення максимального струму трифазного к.з. на вводі апарата визначається за формулою:

(6)

1.11. Коефіцієнти приведення knp площини перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. I(2)к.з.min наведені у таблиці.

Коєфіціенти приведення knp перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. I(2)к.з.min

Перерізи основної жили кабелю, мм-2

Коефіцієнт приведення knp

Перерізи основної жили кабелю, мм-2

Коефіцієнт приведення knp

Для мереж напругою 380-1140 В (перерізи приведені до 50 мм-2)

4

12,3

35

1,41

6

8,22

50

1,00

10

4,92

70

0,72

16

3,06

95

0,54

25

1,97

120

0,43

Для мереж напругою 127-220 В (перерізи приведені до 4 мм-2)

2,5

1,6

6

0,67

4,0

1,0

10

0,40

1.12. Значення струму двофазного к.з. у мережах з частотно-регульованим приводом і приводом з плавним пуском приймається відповідно до інструкції з експлуатації виробника частотного перетворювача та пристрою плавного пуску.

2. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристроїв МСЗ

2.1. Значення уставки спрацьовування пристроїв МСЗ автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління, РПВН трансформаторних підстанцій з урахуванням номінального пускового струму визначається за формулами:

а) для захисту магістралі:

,

(7)

де

Iy

-

уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, А;


Ін.пуск

-

номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна, А;


ΣІн

-

сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів, А;

б) для захисту магістралі (відгалужень), від якої живиться група одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

.

(8)

2.2. У разі захисту магістралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі якщо пускові струми перевищують 600-700 А) приймається уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, яка дорівнює значенню фактичного пускового струму. Приблизне визначення пускового струму виконується збільшенням номінального робочого струму: у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором - в 6-7 разів; у разі використання електродвигуна з фазним ротором - в 1,5 раза.

2.3. Визначення уставки спрацьовування пристрою МСЗ в пусковому режимі окремого струмоприймача виконується вимірюванням фактичного пускового струму і порівнянням його значення із заданим номінальним. Особлива увага приділяється зниженню пускового струму протягом загального часу пуску. У разі коли за перші секунди (3,0±0,5) пусковий струм не зменшується до значення (2,5±0,3) Iн.пуск, а загальний час пуску перевищує (6...12) секунд, пристроєм МСЗ видається сигнал на відключення приєднання, що захищається.

2.4. Значення уставок спрацьовування МСЗ в сталому режимі (після запуску електродвигуна) визначається за формулами:

а) у разі захисту магістралі:

Iy=knI'н+ΣIн,

(9)

де

кn

-

коефіцієнт перевантаження, що враховує допустиме короткочасне перевищення номінального струму електродвигуна, приймається рівним 3÷4;


-

номінальний струм найбільш потужного електродвигуна, А;

б) у разі захисту відгалужень, що живлять групу одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

(10)

2.5. У разі захисту магістралі з двошвидкісними електродвигунами значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ визначається для кожної швидкості окремо за формулою:

(11)

де

-

номінальний пусковий струм для кожної швидкості.

2.5. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ для приєднань з частотно-регульованим приводом зазначається в інструкції з експлуатації виробника частотних перетворювачів.

2.6. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження з пристроєм плавного пуску електродвигунів, розраховується за формулою:

Iy=k1k2Iн,

(12)

де

к1

-

коефіцієнт надійності, що приймається рівним 1,2;


к2

-

коефіцієнт плавності набору швидкості. Значення к2 зазначається в інструкції з експлуатації виробника пристрою плавного пуску.

2.7. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з лампами розжарювання, визначається за формулою:

.

(13)

2.8. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з люмінесцентними лампами, визначається за формулою:

.

(14)

2.9. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження і виконується нерівність Iн.пуск>Iн, визначається за формулою:

.

(15)

2.10. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ перевіряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. Кратність значення розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ вважається задовільною у разі виконання нерівності:

(16)

де

kЧ=1,5

-

коефіцієнт чутливості захисту.

2.11. В окремих випадках за погодженням із головним енергетиком шахти для магістралей і відгалужень, виконаних екранованими броньованими та екранованими гнучкими кабелями, допускається зниження коефіцієнта чутливості до 1,25.

3. Вибір і перевірка плавких запобіжників

3.1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників для захисту магістралі визначається за формулою:

,

(17)

де

ІВ

-

номінальний струм плавкої вставки, А;


1,6÷2,5

-

коефіцієнт, який забезпечує цілісність плавкої вставки у разі пуску електродвигунів із короткозамкненим ротором.

Нормальні умови пуску електродвигуна (рідкі пуски та швидке розвертання) забезпечуються коефіцієнтом, який дорівнює 2,5. У разі виникнення важких умов пуску (часті пуски при довгому розвертанні) коефіцієнт дорівнює 1,6÷2.

3.2. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту відгалуження, яке живить електродвигун з короткозамкненим ротором, визначається за формулою:

.

(18)

3.3. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту освітлювальної мережі визначається за формулою:

.

(19)

3.4. Захист електроустановок виконується плавкою вставкою із значенням номінального струму, найближчим до розрахункового. Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30-35% плавких вставок за умови не перевищення значення сумарним струмом значення розрахункового струму.

3.5. Захист іскронебезпечних кіл напругою до 42 В, які живлять зовнішні навантаження (апарати автоматизації, світильники місцевого освітлення тощо), виконується запобіжниками або малогабаритними автоматичними вимикачами. Значення плавкої вставки зазначається в інструкції з експлуатації виробника апарата.

3.6. Вибрана плавка вставка перевіряється за розрахунковим номінальним струмом двофазного к.з. і за струмом навантаження відгалуження, приєднаного кабелем з меншою площею перерізу жил.

3.7. Кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки вважається задовільною у разі виконання нерівності:

.

(20)

Кратність, яка дорівнює 4, допускається в мережах напругою 660-1140 В, у разі вибору плавкої вставки на номінальний струм 160 і 200 А, а також у мережах з напругою 127 і 220 В незалежно від значення струму плавкої вставки.

3.8. Вибір плавкої вставки для захисту іскронебезпечних кіл із напругою до 42 В вважається задовільним у разі виконання нерівності:

.

(21)

4. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів

4.1. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального вимикача від мінімальних струмів двофазного к.з. виконується комутаційним апаратом, який підключається до первинної обмотки трансформатора.

4.2. Вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата, підключеного до первинної обмотки трансформатора, напругою 1200, 690, 400, 230 та 133 В виконується з урахуванням схеми з’єднання первинної і вторинної обмоток.

4.3. У разі однакового з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Δ/Δ, Y/Y) вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

.

(22)

де

-

розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. у відгалужені, яке підключено до вторинної обмотки тарнсформатора, А;


Іу

-

уставка спрацювання пристрою МСЗ з боку первинної обмоток трансформатора, А;


кТ

-

коефіцієнт трансформації;


1,5

-

коефіцієнт чутливості захисту.

4.4. У разі відмінного з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Δ/Y, Y/Δ) вибір і перевірка значення уставки спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

.

(23)

4.5. Значення уставки спрацювання пристрою МСЗ, який підключений до первинної обмотки і захищає струмоприймачі, підключені до вторинної обмотки освітлювальних трансформаторів, визначається за формулами:

,

.

(24)

4.6. У разі виконання нерівності Iн.пуск>Iн уставка спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає освітлювальні пристрої, визначається за формулами:

,

.

(25)

4.7. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників, які встановлюються на первину обмотку трансформаторів освітлювальних апаратів, визначається за формулою:

.

(26)

4.8. Значення плавкої вставки приймається найближчим до розрахункового значення номінального струму.

4.9. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі однакової схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

.

(27)

4.10. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі відмінної схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

,

(28)

де

-

розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з., визначений для випадку замикання на затискачах введення наступного після вторинної обмотки захисного апарата, А.

5. Перевірка уставок спрацювання пристрою МСЗ за гранично вимикаючим струмом комутаційного апарата

5.1. Надійне вимикання комутаційним апаратом максимальних струмів к.з., які виникають у приєднанні, забезпечується у разі виконання нерівності:

,

(29)

де

ІО

-

гранично вимикаючий струм комутаційного апарата, А;


-

розрахунковий максимальний струм трифазного к.з., А.

5.2. У разі невиконання нерівності (29) застосовується апарат, встановлений на цьому відгалужені з достатньою вимикаючою здатністю, і виконується перевірка нерівності:

,

(30)

де

Іу

-

уставка спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата з вимикаючою здатністю, що задовольняє нерівності (29);


кЧ

-

коефіцієнт чутливості, що дорівнює 1,5.

5.3. У разі невиконання нерівності (30) застосовується додатковий апарат, який встановлюється перед невідповідним комутаційним апаратом і характеризується значенням гранично вимикаючого струму, при якому виконуються нерівності (29) і (30).

5.4. Вимоги до перевірки апарата за гранично вимикаючим струмом не поширюються на автоматичні вимикачі, встановлені в пересувних підстанціях і пускових агрегатах.вгору