Документ z0014-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.01.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2013 N 1021
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2014 р.
за N 14/24791

Про затвердження Змін до Положення
про державного інспектора з авіаційного нагляду
у Державній авіаційній службі України

Відповідно до Повітряного кодексу України ( 3393-17 ),
підпункту 4.10.45 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про
Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), та
підпункту 58 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу
України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня
2011 року N 398 ( 398/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про державного інспектора
з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України,
затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 9 лютого 2010 року N 68 ( z0307-10 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2010 року за N 307/17602,
що додаються.
2. Державній авіаційній службі України забезпечити: 1) подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку; 2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
авіаційної служби України А.А.Колісник
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18.12.2013 N 1021
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2014 р.
за N 14/24791

ЗМІНИ
до Положення про державного інспектора
з авіаційного нагляду
у Державній авіаційній службі України
( z0307-10 )

1. Пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції: "1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: державний інспектор - працівник уповноваженого органу
з питань цивільної авіації, якому надані повноваження з перевірки
діяльності суб'єкта та стану об'єкта авіаційної діяльності і який
має посвідчення встановленого зразка; льотна придатність - характеристика зразка авіаційної
техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності
в його конструкції та характеристиках; спеціальне завдання на проведення перевірки - наказ
Державіаслужби України на проведення перевірки. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні,
вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України
( 3393-17 ).".
2. Розділ II викласти в такій редакції:
"II. Класифікація посад державних інспекторів
2.1. За напрямом діяльності встановлюються такі посади
державних інспекторів: державний інспектор з авіаційного нагляду за безпекою авіації
(далі - державний інспектор з безпеки авіації); державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною
придатністю повітряних суден (далі - державний інспектор з льотної
придатності); державний інспектор з авіаційного нагляду за льотною
експлуатацією (далі - державний інспектор з льотної експлуатації).
2.2. Посади державних інспекторів з безпеки авіації можуть
бути за такими напрямами: авіаційна безпека; авіаційна медицина; аеронавігація; аеропорти, аеродроми та злітно-посадкові майданчики; наземне обслуговування та повітряні перевезення; перевезення небезпечних вантажів; пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення.
2.3. Посади державних інспекторів з льотної придатності
можуть бути за такими напрямами: з льотної придатності типу авіаційної техніки; схвалення організацій з технічного обслуговування; схвалення виробництва авіаційної техніки; схвалення розробників авіаційної техніки; схвалення організацій з управління підтримання льотної
придатності; видача та перегляд сертифікатів льотної придатності,
моніторинг підтримання льотної придатності та програми технічного
обслуговування; видача свідоцтв персоналу та схвалення організацій
з підготовки до технічного обслуговування. Державний інспектор з льотної придатності проводить
інспектування у сфері льотної придатності, а за умови проходження
відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора
з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.
2.4. Посади державних інспекторів з льотної експлуатації
можуть бути за такими напрямами: повітряні перевезення; авіаційні роботи; авіація загального призначення. Державний інспектор з льотної експлуатації проводить
інспектування у сфері льотної експлуатації, а за умови проходження
відповідної підготовки - за напрямами державного інспектора
з безпеки авіації, крім авіаційної безпеки.".
3. У розділі III: 1) у пункті 3.1: в абзаці третьому слова та цифри "у сферах, зазначених
у пункті 2.2 цього Положення," замінити словами та цифрами
"у сферах, зазначених у пунктах 2.2-2.4 цього Положення,"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "посвідчення державного інспектора з авіаційного нагляду
встановленого зразка;"; 2) доповнити пункт 3.2 новим абзацом такого змісту: "екзаменаторський рейтинг."; 3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту: "3.6. Державний інспектор з льотної експлуатації, що має
свідоцтво відповідно до пункту 3.2 цього розділу, повинен
здійснювати підтримання власного професійного рівня льотної
кваліфікації шляхом виконання польотів у виробничих умовах та
проходження тренажерної підготовки за встановленими програмами.".
4. Розділ IV викласти в такій редакції:
"IV. Підготовка та перепідготовка
державних інспекторів
4.1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних інспекторів за напрямами діяльності повинні
здійснюватися сертифікованими в Україні навчальними закладами ЦА,
міжнародними організаціями. Навчальні програми підготовки
затверджуються Державіаслужбою України.
4.2. Державні інспектори з льотної експлуатації, що виконують
польоти як члени екіпажу, проходять усі необхідні види тренування
та підготовки на конкретних типах ПС відповідно до схвалених
Державіаслужбою України програм у повному обсязі.".
5. Пункт 5.4 розділу V викласти в такій редакції: "5.4. Державний інспектор документує всі результати своїх дій
у встановленій формі та надає звіти в установлений строк керівнику
свого структурного підрозділу або керівнику тимчасової робочої
групи/комісії.".
6. У розділі VI: 1) у пункті 6.1: абзац перший викласти в такій редакції: "6.1. Державний інспектор на підставі службового посвідчення
та спеціального завдання на проведення перевірки має право
безперешкодно перевіряти роботу суб'єктів та об'єктів авіаційної
діяльності, у тому числі іноземних, на території України,
виконання польотів з метою нагляду за забезпеченням безпеки
авіації та додержанням авіаційних правил."; перше речення абзацу другого після слів "Державний інспектор"
доповнити словами "на підставі службового посвідчення та
спеціального завдання на проведення перевірки"; 2) пункт 6.2 після слів "Державний інспектор" доповнити
словами "на підставі службового посвідчення та спеціального
завдання на проведення перевірки"; 3) пункт 6.7 викласти в такій редакції: "6.7. Державний інспектор на підставі службового посвідчення
та спеціального завдання на проведення перевірки має право
складати протоколи та розглядати справи щодо суб'єктів авіаційної
діяльності у разі здійснення ними правопорушення у галузі
цивільної авіації та фізичних осіб у разі здійснення ними
адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням правил
безпеки польотів, правил поведінки на повітряному судні, правил
міжнародних польотів, правил пожежної безпеки на повітряному
транспорті, і накладати на них адміністративне стягнення
відповідно до Повітряного кодексу України ( 3393-17 ) та Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )."; 4) друге речення абзацу першого пункту 6.9 викласти в такій
редакції: "При цьому державний інспектор зобов'язаний
в оперативному порядку письмово повідомити про своє рішення
керівника суб'єкта авіаційної діяльності або уповноваженого
представника та керівника свого структурного підрозділу з
викладенням підстав для призупинення."; 5) в абзаці другому пункту 6.12 слова "безпосередньому
керівнику державного інспектора" замінити словами "керівнику свого
структурного підрозділу".
7. В абзаці дев'ятому додатка до Положення прийменник "в"
виключити.
Перший заступник Міністра
інфраструктури України К.О.Єфименковгору