Документ vrb10858-13, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 31.12.2013, підстава - v0650858-13

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.12.2013  № 104

Про попередні підсумки виконання завдань у сфері будівництва за 2013 рік та перспективи на 2014 рік

{Рішення введено в дію Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 650 від 31.12.2013}

Упродовж року Міністерством вживалися заходи для реформування містобудівної діяльності та розвитку будівництва як однієї з системоутворюючих галузей економіки.

За дорученням Уряду Мінрегіон разом з іншими інституціями, причетними до регулювання бізнес-середовища, працював над виконанням завдання Президента України щодо входження до першої сотні країн за рейтингом "Doing Business".

Наймасштабніше реформування у будівництві здійснено з прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". На виконання його положень прийнято 3 закони України, 21 постанову Уряду, 15 наказів Мінрегіону, 3 настанови та 4 ДБН.

У 2013 році реформу на рівні актів законодавства практично завершено, триває її імплементація в регіонах, що дозволило покращити позицію України у рейтингу "Doing Business" за індикатором "Отримання дозволів на будівництво" на 145 пунктів та вийти на 41 місце серед 189 країн.

У напрямі вдосконалення державного регулювання містобудівної діяльності шляхом поступового переходу від ліцензування будівельної діяльності до сертифікації виконавців окремих видів робіт здійснюється професійна атестація відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

На сьогодні практично наповнено будівельний ринок необхідною кількістю сертифікованих фахівців - архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів. Наразі пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат 21704 особи.

У поточному році забезпечено формування Служб містобудівного кадастру у складі Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. На базовому рівні Служби містобудівного кадастру утворено в усіх обласних центрах, 104 містах обласного значення та 121 адміністративному районі.

Заплановані основні завдання щодо розвитку системи технічного регулювання повністю виконано.

Прогнозно-індикативними показниками будівництва житла на 2013 рік передбачено прийняття в експлуатацію за підсумками року 11 млн.кв. метрів. За даними Державної архітектурно-будівельної інспекції, станом на 18 грудня введено в експлуатацію 10303,8 тис. метрів житла, у тому числі: нове будівництво - 6524,9 тис.м-2; реконструкція - 1281,1 тис.м-2; капітальний ремонт - 14,1 тис.м-2 та самочинно збудоване - 2483,7 тис.м-2. Для досягнення планових показників (11 млн.кв. метрів) до кінця року місцевим органам виконавчої влади необхідно вжити відповідних заходів.

У поточному році на житлові програми передбачалося спрямувати 685,3 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 558 млн.грн., місцевих бюджетів - 127,3 млн. гривень.

Так, загалом по Україні надано 1978 кредитів під 3% річних за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів; укладено 876 угод у рамках програми будівництва доступного житла 30/70; надано 420 кредитів молодим сім'ям; придбано 106 квартир для інвалідів війни; надано 1338 кредитів на будівництво житла індивідуальним сільським забудовникам.

Житлові програми реалізуються відповідно до обсягів фінансування, виділених з державного та місцевих бюджетів.

Разом з тим, має місце суттєве зменшення обсягів освоєння капітальних інвестицій та виконаних будівельних робіт. За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2013 року освоєно капітальних інвестицій на суму 167 млрд. гривень. Обсяг фінансування виконаних будівельних робіт за січень - листопад становить 51,4 млрд. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року скоротились обсяги будівництва інженерних споруд та нежитлових будівель. Зменшили обсяги виконаних будівельних робіт підприємства 21 регіону.

На місцях не забезпечується в повному обсязі реалізація державних житлових програм, що призводить до зниження обсягів введення житла в експлуатацію. Під час реалізації державних житлових програм в поточному році виникла проблема оплати органами Державної казначейської служби платіжних доручень за договорами, укладеними в рамках програм, що призводить до невикористання виділених коштів державного бюджету та знижує рівень забезпечення громадян доступним житлом.

Повільно оновлюються генеральні плани населених пунктів. Шість областей не забезпечені актуальними схемами планування територій.

Враховуючи викладене, колегія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ВИРІШИЛА:

1. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О.М.) за підсумками 2013 року підготувати матеріали та провести аналіз стану житлового будівництва та виконання державних житлових програм з метою удосконалення механізмів і шляхів їх реалізації для забезпечення житлом громадян

термін - січень 2014 року

2. Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Барзилович Д.В.) забезпечити:

супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів" (реєстр. № 3351 від 3 жовтня 2013 р.);

розроблення нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації положень Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів" після його прийняття;

термін - протягом 2014 року

формування гармонізованої нормативної бази у сфері технічного регулювання у будівельній галузі з урахуванням особливостей до вимог європейських документів і документів країн Співдружності Незалежних Держав.

термін - протягом 2014 року

3. Департаменту нормативно-методичного забезпечення, промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів (Глухов В.О.) забезпечити:

запровадження моніторингу експорту-імпорту будівельних матеріалів;

термін - протягом 2014 року

сприяння розвитку регіонів та подоланню депресивності окремих територій, зокрема шляхом модернізації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, впровадження інноваційних проектів;

термін - протягом 2014 року

участь у реалізації Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки шляхом розроблення нормативної бази та надання інформаційної і методологічної підтримки з питань застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій у будівництві;

термін - протягом 2014 року

проведення роботи з іншими центральними органами виконавчої влади в рамках Державної програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року з метою приведення їх у відповідність з європейськими нормативами;

термін - протягом 2014 року

разом із Торгово-промисловою палатою України проведення спільних виставкових заходів щодо підтримки просування продукції та послуг вітчизняних суб'єктів господарювання на зовнішньому ринку;

термін - протягом 2014 року

виконання Галузевої програми підвищення енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки;

термін - серпень 2014 року

нормативне, науково-технічне та експертне супроводження проектних та будівельних робіт на об'єкті "Укриття" та інших об'єктах Чорнобильської АЕС.

термін - протягом 2014 року

4. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Соколов І.А.) відповідно до компетенції:

проводити роз'яснювальну роботу та надавати організаційно-методичну допомогу щодо імплементації законодавства з питань реформування містобудівної діяльності у регіонах;

забезпечити інформаційне супроводження та роз'яснення норм Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

продовжити роботу з надання методичної допомоги регіонам у розробленні (оновленні) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забезпечити супроводження питання щодо створення умов доступності громадськості до затверджених генеральних планів.

термін - протягом 2014 року

5. Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва (Губень П.І.) забезпечити:

удосконалення кошторисної нормативної бази відповідно до Закону України "Про будівельні норми";

термін - протягом 2014 року

з метою ефективного використання державних коштів, зокрема резервного фонду державного бюджету, які спрямовуються на ліквідацію надзвичайних ситуацій, перевірку правильності визначення вартості будівництва, що здійснюється із залученням вказаних коштів;

термін - протягом 2014 року

розроблення разом з Міністерством освіти і науки України державних стандартів освіти з будівельних професій та внести зміни до 64 Випуску (працівники у будівництві) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

термін - протягом 2014 року

6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити прийняття в експлуатацію житла в регіонах у запланованих обсягах;

термін - до кінця 2013 року

проаналізувати надану Державною архітектурно-будівельною інспекцією інформацію про обсяги прийнятого в експлуатацію житла та забезпечити на її основі отримання від фізичних осіб / фізичних осіб - підприємців - замовників будівництва необхідних даних і надання їх за відповідною формою (№ 2-буд) органам державної статистики у визначені терміни;

термін - січень 2014 року

передбачити у місцевих бюджетах фінансування державних житлових програм;

термін - січень 2014 року

забезпечити розгортання будівництва житла на перспективних земельних ділянках, забезпечених інженерно-транспортною інфраструктурою;

термін - протягом 2014 року

вжити заходів для забезпечення територій містобудівною документацією відповідного рівня у повному обсязі;

термін - протягом 2014 року

вжити заходів для завершення першого етапу формування містобудівного кадастру на регіональному рівні та організації відповідної роботи;

термін - протягом 2014 року

забезпечити безперешкодний доступ до затверджених генеральних планів шляхом їх розміщення на відповідних веб-сайтах.

термін - протягом 2014 року

Голова колегії

Г.П. Темник

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua/}вгору