Документ vra05227-06, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2006

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
31.05.2006 N 5

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.04.2006 р. N 243-р ( 243-2006-р ) "Про затвердження заходів
щодо виконання у 2006 році Плану дій Україна-ЄС":
1. Призначити Члена Комісії Гаврилюк О.В. відповідальною за
організацію роботи Комісії з підготовки та виконання Плану дій
Україна-ЄС.
2. Затвердити План Заходів НКРЕ щодо виконання Плану дій
Україна-ЄС у 2006 році (далі - План Заходів), що додається.
3. Структурним підрозділам, відповідальним за виконання Плану
Заходів надавати відділу зв'язків з громадськістю та міжнародної
координації (В.Бринзюк) інформацію про стан їх реалізації.
Термін - щоквартально до 30 числа
останнього місяця кварталу.
4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародної
координації (В.Бринзюк) надавати Кабінету Міністрів України та
Підкомітету N 4 "Енергетика, транспорт, ядерна безпека та
екологія" Української частини Комітету з питань співробітництва
між Україною та ЄС (Мінпаливенерго) інформацію про стан виконання
Плану Заходів.
Термін - щоквартально до 5 числа
місяця, що настає за звітним періодом.
5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародної
координації (В.Бринзюк) забезпечити інформування громадськості про
стан виконання Плану Заходів.
Термін - постійно.
Голова Комісії В.Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження НКРЕ
31.05.2006 N 5

ПЛАН ЗАХОДІВ
НКРЕ щодо виконання у 2006 році
Плану дій Україна-ЄС

------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Розділ Плану дій | Зміст заходу | Строк | Відповідальні | Структурний | | | Україна-ЄС у 2006 | |виконання| за виконання | підрозділ, | | | році | | | Заходів Плану | відповідальний за | | | | | |дій Україна-ЄС | виконання | | | | | | згідно з | | | | | | |розпорядженням | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | |27.04.2006 р. | | | | | | | N 243-р | | | | | | |( 243-2006-р ) | | |---+----------------------+--------------------+---------+---------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Енергетика | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Реалізація загальної енергетичної політики, що сприятиме зближенню з цілями енергетичної | | політики ЄС | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |94. Підготувати та |Забезпечити |Протягом |Мінпаливенерго |Управління | | |схвалити на |реалізацію положень |року |Держатомрегулю-|стратегічного | | |відповідному рівні |Меморандуму про | |вання НАК |планування та | | |документи у сфері |порозуміння між | |"Нафтогаз |розвитку енергетичних| | |енергетичної політики |Україною та ЄС у | |України" НКРЕ |ринків | | |з визначенням можливих|сфері енергетики | | |Управління цінової | | |джерел фінансування. |( 994_694 ) | | |політики в | | |Посилювати | | | |електроенергетиці | | |співробітництво | | | |Управління | | |Україна-ЄС у сфері | | | |регулювання та | | |енергетичної політики.| | | |цінової політики | | | | | | |нафтогазового | | | | | | |комплексу | | | | | | |Управління | | | | | | |енергоринку | | | | | | |Юридичне управління | | | | | | |Відділ технічної | | | | | | |експертизи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.Поступовий перехід до принципів, за якими функціонують внутрішні ринки газу | | та електроенергії ЄС | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |2. |96. Визначити перелік |Розробити проект |Протягом |Мінпаливенерго |Управління | | |заходів, необхідних |Закону України "Про |року |НКРЕ НАК |регулювання та | | |для поступового |засади | |"Нафтогаз |цінової політики | | |переходу до принципів,|функціонування ринку| |України" |нафтогазового | | |за якими функціонують |природного газу" | | |комплексу | | |внутрішні ринки газу | | | |Юридичне управління | | |та електроенергії ЄС, | | | |Управління | | |включаючи вирішення | | | |ліцензування | | |питання регуляторних | | | |Управління | | |органів, а також | | | |ліцензійного контролю| | |визначення часових | | | |та територіальних | | |рамок та складення | | | |представництв | | |плану фінансування. | | | | | |---+----------------------+--------------------+---------+---------------+---------------------| |3. |97. Визначити цінову |Здійснити поетапне |Протягом |НКРЕ |Управління цінової | | |політику з метою |приведення тарифів |року |Мінекономіки |політики в | | |конвергенції ринків |на електроенергію | |Мінпаливенерго |електроенергетиці | | |України та ЄС |для всіх категорій | |Спільний |Управління | | | |споживачів до рівня,| |представницький|регулювання та | | | |що відповідає | |орган |цінової політики | | | |обґрунтованим | |всеукраїнських |нафтогазового | | | |витратам на їх | |профспілок та |комплексу | | | |виробництво, | |профспілкових | | | | |передачу та | |об'єднань | | | | |постачання, а також | | | | | | |цін на природний газ| | | | | | |- до рівня | | | | | | |обґрунтованих | | | | | | |витрат, пов'язаних з| | | | | | |його реалізацією | | | | |---+----------------------+--------------------+---------+---------------+---------------------| |4. |98. Прийняти закон про|Забезпечити |Протягом |НКРЕ |Юридичне управління | | |Національну комісію |супроводження |року |Мінпаливенерго |Структурні підрозділи| | |регулювання |розгляду Верховною | | |НКРЕ | | |електроенергетики |Радою України | | | | | |України та забезпечити|проекту Закону | | | | | |його виконання |України "Про | | | | | | |Національну комісію | | | | | | |регулювання | | | | | | |електроенергетики | | | | | | |України" | | | | |---+----------------------+--------------------+---------+---------------+---------------------| |5. |100. Взяти участь у |Продовжити |Протягом |НКРЕ |Відділ зв'язків з | | |здійсненні заходів ЄС |співробітництво з |року | |громадськістю та | | |у сфері енергетики, |Регіональною | | |міжнародної | | |включаючи поступове |асоціацією | | |координації | | |залучення до |регулюючих органів | | |Структурні підрозділи| | |Європейських |(ERRA) та Радою | | |НКРЕ | | |регуляторних форумів з|регуляторів | | | | | |питань газу та |енергетики ЄС (CEER)| | | | | |електроенергії | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------вгору