Документ vr_43863-13, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.01.2013  № 43

Щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року

З метою забезпечення реалізації єдиної державної політики на ринку цінних паперів України згідно із завданнями, поставленими перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а також упорядкування та запровадження планових засад у роботі Комісії у 2012 році Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року (далі - План роботи Комісії) узяти до відома (додається).

2. Відповідальним за виконання Плану роботи Комісії звернути увагу на необхідність контролю за вчасним виконанням Плану, а також на неможливість неодноразового подовження термінів його виконання.

3. Відділу організації засідань Комісії та дорадчих органів департаменту організаційного та господарського забезпечення Комісії забезпечити оприлюднення цього рішення на внутрішньому веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін


Протокол засідання Комісії
від 15 січня 2013 р. № 2Додаток

№ п/п

Зміст питання

Термін виконання (подання на розгляд Комісії)

Відповідальний за підготовку питання

Координатор

Стан виконання

IV квартал

II. Нормотворча діяльність

1.

Про схвалення рішення Комісії "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Комісії при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку"

жовтень

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Виконано
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1636

2.

Про схвалення рішення Комісії "Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

жовтень

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 18.10.2012 р. № 1242

3.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств"

жовтень

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 25.10.2012 р. № 1518
Зареєстровано в МЮУ 16.11.2012 № 1923/22235

4.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери"

жовтень

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 04.09.2012 р. № 1179

5.

Затвердження Порядку погодження створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України

жовтень

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 06.11.2012 р. № 1583
Зареєстровано в МЮУ 28.11.2012 № 1999/22311

6.

Затвердження рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Типового договору про андеррайтинг"

жовтень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Зареєстровано в МЮУ 21.11.2012 за № 1949/22261

7.

Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 № 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 № 2380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 60/14751)

жовтень

Науменко О.О.

Кривенко К.Є.

Виконано
Зареєстровано в МЮУ 16.10.2012 № 1737/22049

8.

Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2002 № 212, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за № 696/6984

жовтень

Науменко О.О.

Кривенко К.Є.

Виконано
Зареєстровано в МЮУ 16.10.2012 року за № 1738/22050

9.

Про внесення змін до Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.09.2006 № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2006 за № 1112/12986

жовтень

Папаіка А.В.

Кривенко К.Є.

Виконано
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1767

10.

Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

жовтень

Папаіка А.В.

Петрашко О.Г.

Виконано
Рішення Комісії від 22.11.2012 № 1692

11.

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо переведення зобов'язань товариства в облігації)

жовтень

Папаіка А.В.

Петрашко О.Г.

Не виконано
Знаходиться на погодженні в Держпідприємництві (направлено листом від 30.08.2012 № 12/04/14713/нк), станом на 29.12.2012 погодження не отримано.

12.

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

жовтень

Папаіка А.В.

Амелін А.І.

Не виконано
Доопрацьовано
Рішення Комісії від 09.01.2013 № 3

13.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Порядку складання, подання запитів на публічну інформацію та її отримання у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку"

жовтень

Мартиненко І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 09.10.2012 р. № 1403

14.

Затвердження рішення Комісії "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів"

листопад

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Виконано
Рішення Комісії від 25.10.2012 № 1519
Зареєстровано в МЮУ 28.12.2012 № 2213/22525

15.

Про затвердження рішення Комісії "Про внесення змін до Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку"

листопад

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Не виконано
Планується розглянути на найближчому засіданні Комісії

16.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій"

листопад

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 16.10.2012 № 1470

17.

Затвердження рішення "Щодо граничних розмірів винагороди суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення та скасування Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2004 № 335, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2004 р. за № 1106/9705, та Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.11.2006 № 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за № 1252/13126"

листопад

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1746
Рішення Комісії від 04.12.2012 р. № 1745

18.

Затвердження рішення Комісії "Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.11.2008 № 122/15913"

листопад

СимоненкоО.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1693

19.

Затвердження Порядку здійснення на фондових біржах операцій РЕПО

листопад

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Зареєстровано у МЮУ 14.12.2012 № 2082/22394

20.

Затвердження Положення про здійснення торговцем цінними паперами операцій з маржинальної торгівлі

листопад

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Зареєстровано в МЮУ 29.11.2012 № 2000/22312

21.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

листопад

Науменко О.О.

Кривенко К.Є.

Виконано
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1635

22.

Про схвалення рішення Комісії "Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери"

листопад

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1703

23.

Про затвердження правил розгляду звернень громадян та юридичних осіб до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

листопад

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1582

24.

Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян та представників юридичних осіб у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

листопад

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1581

25.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів"

листопад

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1703

26.

Схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку"

листопад

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1638

27.

Про схвалення проекту рішення "Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України"

листопад

Папаіка А.В.

Петрашко О.Г.

Не виконано
Проект розглянуто на засіданні Комітету з питань розвитку боргових, похідних та запровадження нових інструментів фондового ринку, що відбулось 13.12.2012, доручено доопрацювати та винести на розгляд на черговому засіданні Комітету (включено до порядку денного засідання Комітету 10.01.2013).

28.

Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

листопад

Папаіка А.В.

Амелін А.І.

Не виконано
Доопрацьовано
Рішення Комісії від 09.01.2013 № 5

29.

Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Комісії "Про внесення змін до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії"

листопад

Папаіка А.В.

Петрашко О.Г.

Виконано
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1637

30.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій"

грудень

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1766

31.

Про затвердження рішення Комісії "Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

грудень

Мисюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1851

32.

Схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду" (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Не виконано
Листом КМУ від 29.12.2012 № 43629/24/1-11 термін виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації ЗУ від 08.07.2011 № 3668-VI, перенесено після прийняття закону про визначення дати запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

33.

Схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір" (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1745

34.

Схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1770

35.

Схвалення проекту рішення "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості активів накопичувального пенсійного фонду"

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 18.12.2012 № 1811

36.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1743

37.

Про затвердження спільного проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1746

38.

Про затвердження рішення Комісії "Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду"

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1634

39.

Затвердження рішення "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій"

грудень

Симоненко О. М.

Петрашко О. Г.

Виконано
Рішення Комісії від 27.12.2012 № 1902

40.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

грудень

Симоненко О.М.

Кривенко К.Є.

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1702

41.

Затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

грудень

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1707

42.

Затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

грудень

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1706

43.

Затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

грудень

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1705

44.

Затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1704

45.

Затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1709

46.

Затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Не виконано
У зв'язку з набранням чинності ЗУ 8120 доопрацьовано
Повторно
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1708

47.

Затвердження Порядку реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, на фондовій біржі

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1853

48.

Схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж"

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1856

49.

Затвердження Положення про функціонування фондових бірж (у новій редакції)

грудень

Науменко О. О.

Тарасенко О. О.

Виконано
Зареєстровано у МЮУ 14.12.2012 за № 2082/22394

50.

Схвалення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Комісії від 07.02.2012 № 235, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.02.2012 за № 328/20641

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконано
Рішення Комісія від 11.12.2012 № 1769

51.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

грудень

Науменко О.О.

Кривенко К.Є.

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 р. № 1701

52.

Про схвалення Плану заходів з реалізації програми розвитку фондового ринку України на 2012 - 2014 роки

У місячний строк після затвердження Указу Президента України

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Не виконано
У зв'язку з відсутністю відповідного Указу Президента

53.

Щодо схвалення Програми підвищення фінансової грамотності населення

У місячний строк після затвердження Указу Президента України

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Не виконано
У зв'язку з відсутністю відповідного Указу Президента

III. Поточна діяльність

54.

Щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку III квартал 2012 року

щоквартально протягом місяця, наступного за звітним

Піскун Н.С.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 16.10.2012 № 1472

55.

Участь в XV засіданні Ради керівників державних органів регулювання ринків цінних паперів держав - учасниць СНД

листопад

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконано
02 - 06 жовтня 2012 року в Ісик-Кульській області, Киргизька Республіка, відбулось 15 засідання Ради керівників. Комісію на засіданні представляли Сахнацька О.А., керівник апарату, та Рудич О.І., заступник відділу міжнародної співпраці. На засіданні розглядались, зокрема, наступні питання:
- Про стан економіки держав - учасниць СНД;
- Про поточний стан ринків цінних паперів держав - учасниць СНД;
- Про проект Рекомендацій за результатами Порівняльного аналізу законодавства держав - учасниць СНД, яке регулює порядок здійснення пруденційного нагляду на ринку цінних паперів;
- Про проект Рекомендацій за результатами Порівняльного аналізу законодавства держав - учасниць СНД, яке регулює проблеми афілійованих осіб;
- Про проект Рекомендацій за результатами Порівняльного аналізу законодавства держав - учасниць СНД про ліквідацію професійних учасників ринку цінних паперів;
- Про підготовку Порівняльного аналізу законодавства держав - учасниць СНД, яке регулює діяльність акціонерних товариств.
На XV засіданні Ради СНД представники Комісії висунули пропозицію включити до Плану роботи Ради СНД на 2013 - 2014 роки питання розробки та підготовки Рекомендацій з підвищення фінансової грамотності в державах - учасницях СНД. Розробником документа має виступити Комісія. Окрім цього, членам Ради СНД було надано для ознайомлення проект Опитувальника з даного питання з метою його розгляду на наступному засіданні Ради СНД.

56.

Доопрацювання Загальнодоступної бази даних для можливості прийняття даних на основі XML

листопад

Бойко Ю.Ю.

Кривенко К.Є.

Виконано
Реалізація цього пункту залежить від форм звітності та схем XML, які затверджуються окремим наказом Голови Комісії нормативно-технічного характеру. У січні 2013 року було розроблено проект такого наказу, у якому визначені форми звітності та схеми XML, у зв'язку з чим розпочато розробку програмного забезпечення формування звітності емітентів у форматі XML, а також доопрацьовано Загальнодоступну базу даних для можливості прийняття даних на основі XML. Станом на 10.01.2013 реалізовано процес розкриття інформації у форматі XML торговцями цінними паперами та фондовими біржами.

57.

Проведення заходів щодо модернізації системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в НКЦПРФ

грудень

Бойко Ю.Ю., Заїка А.Л.

Кривенко К.Є.

Виконано
В рамках Концепції модернізації Системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, схваленої рішенням Комісії від 27.03.2012 № 465, з 1 січня 2013 року забезпечується прийом адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів від учасників фондового ринку у форматі XML.

58.

Проведення заходів щодо побудови Єдиного біржового інформаційного порталу із забезпеченням оперативного обміну біржовою інформацією про діяльність фондових бірж

грудень

Бойко Ю.Ю., Заїка А.Л.

Кривенко К.Є.

Виконано
Розроблено проект Концепції побудови Єдиного біржового інформаційного порталу, проведено роботу з аналізу інформаційних потоків біржової інформації та визначення можливості її консолідації в рамках порталу. На даний час реалізовано можливість розкриття інформації фондовими біржами відповідно до чинного законодавства. Ці напрацювання можуть бути покладені в основу побудови Єдиного біржового інформаційного порталу.

59.

Проведення заходів щодо розширення можливостей Електронної системи розкриття інформації (ЕСКРІН)

грудень

Заїка А.Л., Бойко Ю.Ю.

Кривенко К.Є.

Виконано
Працівниками управління постійно забезпечується підтримка працездатності ЕСКРІН та надається консультативна допомога учасникам ринку щодо роботи у ЕСКРІН. Також Комісія звернулась до ПАТ "НДУ" та Проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" стосовно можливості, термінів та етапів виконання програмно-технічних змін у роботі ЕСКРІН.

60.

Проведення заходів щодо побудови Єдиного інформаційного центру розкриття публічної інформації Комісії

грудень

Бойко Ю.Ю.

Кривенко К.Є.

Виконано
ДУ "АРІФРУ" в рамках виконання пункту Плану було значно розширено функціональні можливості порталу smida.gov.ua, зокрема:
проведено роботу з організації наповнення та постійного оновлення бази даних щоденними випусками офіційних друкованих видань Комісії та їх архіву за 2012 рік;


розпочато роботу з оприлюднення інформації торговців цінними паперами та фондовими біржами, що підлягає розкриттю на фондовому ринку; проводилась робота по внесенню змін до структури інформації у відповідності до змін, що вносились до нормативно-правових актів Комісії щодо питань розкриття інформації.

61.

Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2013 рік

грудень

Лібанов М.О.

Мозговий О.М.

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1751

62.

Про затвердження Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2013 рік

грудень

Піскун Н.С.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1861

Поточна діяльність щоквартально протягом року

63.

Схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

64.

Схвалення проекту рішення "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості активів накопичувального пенсійного фонду"

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

65.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

66.

Про затвердження спільного проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

67.

Про затвердження рішення Комісії "Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду"

грудень

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

68.

Затвердження рішення "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій"

грудень

Симоненко О.М.

Петрашко О.Г.

Виконується у разі надходження

69.

Схвалення Змін до Положення про депозитарну діяльність (щодо обслуговування зберігачем пенсійних активів системи накопичувального пенсійного забезпечення)

грудень

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

70.

Затвердження Порядку реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, на фондовій біржі

грудень

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

71.

Підготовка проектів рішень Комісії щодо питань анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

за надходженням

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

72.

Ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

постійно

Науменко О.О.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

73.

Підготовка проектів рішень щодо погодження набуття або збільшення юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

за надходженням

Науменко О.О.

Кривенко К.Є.

Виконується у разі надходження

74.

Інформування Міністерства закордонних справ щодо участі працівників Комісії у заходах міжнародного характеру

щокварталу

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконується постійно

75.

Інформування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями

щокварталу

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконується постійно

76.

Інформування Міністерства закордонних справ України щодо членства НКЦПФР в IOSCO

щопівроку

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконується постійно

77.

Інформування Національного агентства України з питань державної служби України щодо закордонних відряджень працівників Комісії з метою навчання

щопівроку

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконується постійно

78.

Інформування Національного агентства України з питань державної служби щодо закордонних відряджень працівників Комісії з метою навчання

щопівроку

Чирікалова І.І.

Тевелєв Д.М.

Виконується постійно

79.

Моніторинг діяльності інститутів спільного інвестування та суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення

постійно

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

80.

Моніторинг зареєстрованих інвестиційних декларацій недержавних пенсійних фондів

постійно

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

81.

Реєстрація регламентів інститутів спільного інвестування та внесення інститутів спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

постійно

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

82.

Ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

постійно

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

83.

Ліцензування діяльності компаній з управління активами та осіб, що надають послуги з управління активами недержавних пенсійних фондів

постійно

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

84.

Відстеження складу та структури активів інститутів спільного інвестування після закінчення терміну, встановленого для досягнення їх нормативів діяльності

за надходженням

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

85.

Вилучення інститутів спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

за надходженням

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

86.

Реєстрація випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування

за надходженням

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

87.

Скасування реєстрації випусків цінних паперів (інвестиційних сертифікатів та акцій) інститутів спільного інвестування

за надходженням

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

88.

Підготовка розпоряджень стосовно відповідності фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ або визнання випуску цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся

за надходженням

Симоненко О.М.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

89.

Розгляд проектів рішень Комісії, що стосуються реклами цінних паперів інституту спільного інвестування (у разі наявності)

постійно

Симоненко О.М.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно
Рішення Комісії від 25.10.2012 № 1527, від 06.11.2012 № 1595, від 29.11.2012 № 1728 та № 1729

90.

Опрацювання інформації щодо компаній з управління активами, в управлінні яких є відкриті та інтервальні фонди, в контексті захисту прав інвесторів

постійно

Симоненко О.М.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

91.

Розгляд проектів рішень Комісії, що стосуються зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів ІСІ, крім операцій, пов'язаних з викупом інвестиційних сертифікатів цих ІСІ (у разі наявності)

постійно

Симоненко О.М.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

92.

Підготовка проектів рішень Комісії щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

за надходженням

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

93.

Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку: депозитарної діяльності, зокрема: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів

постійно

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

94.

Підготовка проектів рішень Комісії щодо питань анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

за надходженням

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконується у разі надходження

95.

Ведення ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку

постійно

Курочкіна І.Ю.

Тарасенко О.О.

Виконується постійно

96.

Підготовка проектів рішень щодо погодження набуття або збільшення юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

за надходженням

Курочкіна І.Ю.

Кривенко К.Є.

Виконується у разі надходження

97.

Щодо стану виконавської дисципліни

щоквартально, протягом місяця, наступного за звітним

Головний спеціаліст з питань контролю виконавської дисципліни

Тевелєв Д.М.

Виконано
Розглянуто на засіданні Комісії

98.

Схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про відомчу відзнаку "Знак Пошани" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Положення про Почесну грамоту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

протягом року

Тимощук Ю.В., Бровко Ю.В.

Тевелєв Д.М.

Листом НКЦПФР від 26.09.2012 № 17/16475/НК до АПУ направлено пропозиції щодо видання Указу Президента України про встановлення (заснування) відомчих заохочувальних відзнак колегіальних органів. Лише після видання Указу Президента України про заснування вищезгаданих відзнак буде розроблено проект Положення про відомчу відзнаку "Знак Пошани" НКЦПФР та Положення про Почесну грамоту НКЦПФР та після його затвердження зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

99.

Про затвердження Положення про відомчу відзнаку "Знак пошани" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Положення про Почесну грамоту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

протягом року

Тимощук Ю.В., Бровко Ю.В.

Тевелєв Д.М.

100.

Про нагородження працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та представників інших міністерств, відомств, установ та громадян України відомчими відзнаками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших органів та державними нагородами

протягом року у разі потреби (після затвердження відповідних положень)

Тимощук Ю.В., Бровко Ю.В.

Тевелєв Д.М.

101.

Розгляд інформації про стан кадрової роботи у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та виконання завдань у цій сфері

протягом року

Тимощук Ю.В., Бровко Ю.В.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Розглянуто на засіданні Комісії у липні 2012 року інформацію про стан кадрової роботи та з питань дотримання законодавства про державну службу за I півріччя 2012 року

102.

Розгляд інформації щодо виконання заходів з попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

протягом року

Тимощук Ю.В., Бровко Ю.В.

Тевелєв Д.М.

Виконано
розглянуто на засіданні Комісії у липні 2012 року інформацію про виконання заходів з попередження, виявлення та припинення правопорушень, пов'язаних з корупцією у Комісії за I півріччя 2012 року

103.

Підготовка проектів рішень щодо надання дозволів на входження уповноважених осіб територіальних органів Комісії до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються центральними державними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування

щокварталу

Бойчук Н.М.

Тевелєв Д.М.

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 року № 1864
Рішення Комісії від 25.12.2012 року № 1865

104.

Надання правової допомоги структурним підрозділам і територіальним органам Комісії

щомісячно

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Постійно

105.

Участь у забезпеченні правильного застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства

щомісячно

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Постійно

106.

Забезпечення додержання вимог законодавства при провадженні справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосуванні відповідних санкцій

щомісячно

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Постійно

107.

Захист інтересів Комісії в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів

щомісячно

Герасименко Н.Г.

Тевелєв Д.М.

Постійно

108.

Розгляд питання щодо роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері здійснення контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку та СРО

постійно

Місюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

109.

Розгляд питання щодо роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері здійснення контролю за діяльністю емітентів цінних паперів

постійно

Місюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

110.

Розгляд питань, які потребують роз'яснення, затверджувати відповідні листи, які носять рекомендаційний характер (у разі наявності)

постійно

Мартиненко І.І., Мисюра О.П., Корж В.М., Пістрик О.В.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

111.

Розгляд інформації щодо випадків коливання біржових курсів цінних паперів на фондових біржах (за результатами виявлених фактів)

постійно

Місюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

112.

Опрацювання інформації систем депозитарного обліку в частині даних від реєстраторів та зберігачів щодо балансів випусків, а також інформації щодо випадків ведення системи реєстру одного емітента двома та більше реєстраторами

постійно

Місюра О.П.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

113.

Розгляд скарг товариств на постанови про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (у разі наявності)

постійно

Мартиненко І.І.

Воропаєв Є.Ю.

Виконується постійно

Кількість пунктів Плану роботи Комісії, виконаних/не виконаних структурними підрозділами Комісії у IV кварталі 2012 року (законодавча та нормотворча діяльність)

Структурний підрозділ

Виконано

Не виконано

Не виконано (затримка у погодженні Держпідприємництво)

Виконано несвоєчасно

Всього

Внесено додатково

Департамент аналізу, стратегії та розвитку законодавства (Лібанов М.О.)

3

1


2
перенесено термін

6


Департамент регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (Курочкіна І.Ю.)

13
у зв'язку з набранням чинності ЗУ

4


Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.)

111
перенесено термін

12


Департамент регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О.О.)

113
у зв'язку з набранням чинності ЗУ

14


Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів (Папаіка А.В.)

3

1

3


7


Департамент контрольно-правової роботи (Мисюра О.П.)

9
9


Юридичний департамент (Мартиненко І.І.)

1
1


Управління правозастосування (Герасименко Н.Г.)

2
2


Усього

41

2

3

9

55


Інформаційна довідка
щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року та стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року

Відділу організації засідань Комісії та дорадчих органів департаменту організаційного та господарського забезпечення Комісії (далі - відділ) інформує про стан виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року (далі - Плани).

З метою недопущення порушень термінів виконання контрольних завдань відділом здійснюється постійний моніторинг виконання самостійними структурними підрозділами Планів роботи Комісії та Комітетів.

З метою недопущення порушення встановлених строків виконання відділ щотижнево після проведення засідань Комісії перевіряє перелік рішень, які структурні підрозділи мають винести на розгляд Комісії відповідно до Планів та, в разі необхідності на дату, у телефонному режимі нагадує працівникам, відповідальним за контроль в структурних підрозділах, про надходження строку виконання.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань щотижня розглядаються на нарадах під головуванням Голови Комісії та Керівника апарату, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Аналіз стану виконавської дисципліни за попередні періоди виявляє позитивні зрушення щодо зміцнення стану виконавської дисципліни.

Так, стан виконавської дисципліни характеризувався наступними показниками:

Кількість пунктів Плану

I квартал 2012 року

II квартал 2012 року

III квартал 2012 року

IV квартал 2012 року

Виконано структурними підрозділами Комісії (законодавча та нормотворча діяльність)

48

72

40

41

Виконано без порушення терміну

36

53

35

41

Виконано з порушенням терміну


3

-

-

Не виконано (затримка у погодженні з Держпідприємництвом)

1

13

5

3

Не виконано (перенесено термін виконання)

-

-

-

9

Не виконано

11

5

-

2

Відсоток виконаних доручень87,5%

74,5%

Протягом IV кварталу 2012 року на контролі перебувало 55 документів, від загальної кількості контрольних завдань виконано вчасно 41 (74,5%), не виконано (затримка у погодженні) 3 (5,5%).

Аналіз стану виконання доручень протягом IV кварталу 2012 року структурними підрозділами Комісії (додаток 1) показав:

• департаментом аналізу, стратегії та розвитку законодавства опрацьовано 6 документів (10% від загальної кількості);

• департаментом регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності опрацьовано 4 документи (7,3% від загальної кількості);

• департаментом спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів опрацьовано 12 документів (21,8% від загальної кількості);

• департаментом регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж опрацьовано 14 документів (25,5% від загальної кількості);

• департаментом корпоративного управління та корпоративних фінансів опрацьовано 7 документів (12,7% від загальної кількості);

• департаментом контрольно-правової роботи опрацьовано 9 документів (16,4% від загальної кількості);

• юридичним департаментом опрацьовано 1 документ (1,8% від загальної кількості);вгору