Про стан інформаційного простору Донецької області
Держкомтелерадіо України; Рішення від 29.09.201110/42
Документ vr_42603-11, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 10.10.2011, підстава - v0287603-11

                                                          
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
29.09.2011 N 10/42

Про стан інформаційного простору
Донецької області
{ Рішення введено в дію Наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення
N 287 ( v0287603-11 ) від 10.10.2011 }

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що
інформаційний простір Донецької області характеризується
наступним. В області діє 165 телерадіоорганізацій, з яких 25 -
радіомовники (13 - ефірне мовлення; 12 - проводове мовлення); 22 -
телемовники; 3 - телерадіомовники; 115 - провайдери програмної
послуги. Одним з потужних регіональних аудіовізуальних засобів масової
інформації області, що має значний вплив на глядацьку аудиторію, є
Донецька обласна державна телерадіокомпанія. За результатами конкурсу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на цифрове мовлення, який відбувся
16 серпня 2011 року, було визначено переможців на регіональне
мовлення у цифровому мультиплексі МХ-5. Одним із переможців
конкурсу стала Донецька ОДТРК. Ця перемога надає їй можливість,
транслюючи сигнал сімома цифровими телевізійними передавачами,
збільшити охоплення населення регіону до 84,9% або 3,75 млн.чол. з
покриттям території до 85% (нині в аналоговому стандарті охоплення
населення складає лише 60%). Крім Донецької ОДТРК право на мовлення у цифровому стандарті
в мультиплексі МХ-5 отримали ще вісім регіональних та місцевих
мовників України, а саме: ТОВ "Телерадіокомпанія "Україна" (із
охопленням 3,75 млн.чол. або 84,9% загальної кількості населення
області), ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" (із охопленням 1,88 млн.чол. або
43% загальної кількості населення області), ТОВ "Телерадіокомпанія
"6 канал" (із охопленням 121,7 тис.чол. або 3% загальної кількості
населення області), ПП "БІТІВІ-КОМПАНІ" (із охопленням
2,62 млн.чол. або 59% загальної кількості населення області),
ТОВ "Телерадіокомпанія "Юніон" (із охопленням 2,62 млн.чол. або
59% загальної кількості населення області), ТОВ "Скіф-2" (із
охопленням 289,8 тис.чол. або 7% від загальної кількості населення
області), ТОВ "Телевізійна компанія "Орбіта" (із охопленням
289,8 тис.чол. або 7% від загальної кількості населення області),
ТОВ "Телерадіокомунікаційна компанія "Сигма" (із охопленням
596,3 тис.чол. або 13% від загальної кількості населення області). В області зареєстровано 1249 друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження. Фактично виходить
близько 375 видань, що становить 30% від загальної кількості
зареєстрованих друкованих засобів масової інформації. Загалом в області передплачено 1,6 млн. примірників
періодичних друкованих ЗМІ (станом на 01.07.2011 р.), в тому числі
обсяг передплати обласних та міськрайонних газет складає
958,5 тис. примірників або майже 60% від загальної кількості
передплати. В області виходить 42 комунальних друкованих видання, з яких
два засновано обласною радою і облдержадміністрацією, одне -
облдержадміністрацією, одне - обласною радою, сімнадцять -
районними органами влади, двадцять п'ять - міськими радами міст
обласного підпорядкування. Загальний разовий наклад комунальних друкованих ЗМІ становить
понад 250 тис. примірників. Місцеві ЗМІ використовують сучасні інформаційні технології
для забезпечення інформування громадськості про життя області та
країни. Діє понад 20 інформаційних Інтернет-сайтів, власні веб-сайти
функціонують у 15 редакціях друкованих засобів масової інформації.
Комп'ютеризовані усі редакції міських та районних комунальних
засобів масової інформації. В 2011 році з місцевих бюджетів виділено 2819,0 тис.грн. на
централізоване придбання паперу для редакцій комунальних засобів
масової інформації, з обласного бюджету - 1860,0 тис.грн. на
підтримку обласних комунальних видань - газет "Жизнь",
"Донеччина", "Вісті Донбасу", журналу "Донбас" та
1050,0 тис.грн. - на підтримку комунального підприємства
"Регіональна телерадіокомпанія "Регіон-Донбас". Розширилася мережа книгорозповсюдження. Книжковою продукцією
населення області забезпечує 618 об'єктів книжкової торгівлі, в
тому числі: книжкові магазини - 120, кіоски - 199, лотки - 49,
відділи з продажу книжкової продукції - 250. В області за останні п'ять років за підтримки обласного
бюджету видано 45 найменувань соціально значущих книг
краєзнавчого, меморіального, культурологічного та освітнього
спрямування, які розповсюджуються серед бібліотечних та навчальних
закладів області. В облдержадміністрації працює комісія з питань
сприяння розвитку вітчизняного книговидання і книгорозповсюдження,
яка здійснює аналіз ситуації щодо стану справ в цій галузі,
розглядає пропозиції щодо бюджетної підтримки книжкових проектів
та надає відповідні рекомендації. Водночас колегія зазначає, що в інформаційному просторі
Донеччини існує низка невирішених проблем. Так, Донецька ОДТРК не має повноцінного телевізійного
мовлення 24 години на добу і ділить ефірний час з іншим мовником.
40 відсотків населення області не має можливості приймати
телевізійний сигнал телерадіокомпанії. Донецька ОДТРК працює в
ефірі 14 годин на добу, виробляючи при цьому лише 4 години
власного мовлення. Творча складова та технічна якість значної
кількості програм телерадіокомпанії не відповідає сучасним
вимогам. При цьому чисельність її співробітників (281) є однією із
найбільших серед обласних і регіональних державних
телерадіокомпаній. Колегія висловлює стурбованість стосовно скорочення мережі
проводового мовлення (населення міст охоплено проводовим мовленням
на 24,0%, сільських районів - на 19,0%), оскільки це звужує доступ
мешканців області до офіційної інформації, що транслюється
програмою УР-1, обласним і місцевим радіомовленням. Крім того,
послаблена технічна можливість оповіщення населення на випадок
надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф. Загальною проблемою більшості редакцій районних комунальних
друкованих ЗМІ є застаріла матеріально-технічна база. Низьким є
рівень забезпечення жителів сільської місцевості області
книготорговельними послугами. Враховуючи вищевикладене, колегія У Х В А Л И Л А:
1. Інформацію доповідачів взяти до відома. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Донецької
області визнати задовільним.
2. Рекомендувати Донецькій обласній державній адміністрації
та обласній раді сприяти: прискоренню розгляду обласної цільової програми розвитку
інформаційної сфери регіону на 2012-2015 роки; розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів
сільської місцевості області книготорговельними послугами
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.06.2008 N 902 ( 902-2008-р ) "Про вимоги щодо функціонування
об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією"; збільшенню обсягу видання книжкової продукції за рахунок
коштів обласного бюджету; укладенню між редакціями державних та комунальних засобів
масової інформації та їх засновниками договорів про висвітлення
діяльності органів місцевої влади; фінансово-економічній підтримці комунальних ЗМІ; наданню малозабезпеченим верствам населення перетворювачів -
ресиверів (сет-топ-боксів) стандарту DVB-T2; підприємствам і організаціям, задіяним у розбудові мережі
цифрового мовлення, у вирішенні організаційних питань; збереженню, відновленню та розширенню системи проводового
радіомовлення.
3. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.)
під час формування державного замовлення на виробництво і
розповсюдження теле- та радіопрограм на 2012 рік: врахувати необхідність забезпечення трансляції телепрограм в
аналоговому та цифровому стандартах; забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених
рішенням колегії Держкомтелерадіо України від 9 вересня 2011 року
N 9/41 ( vr_41603-11 ) "Про вдосконалення взаємодії між ОДТРК з
урахуванням переходу на цілодобове мовлення державних
телерадіокомпаній у цифровому стандарті розповсюдження сигналу".
4. Донецькій ОДТРК (Джолос О.В.): забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених
рішенням колегії Держкомтелерадіо України від 9 вересня 2011 року
N 9/41 ( vr_41603-11 ) "Про вдосконалення взаємодії між ОДТРК з
урахуванням переходу на цілодобове мовлення державних
телерадіокомпаній у цифровому стандарті розповсюдження сигналу"; неухильно дотримуватися вимог Положення про державне
замовлення на виробництво та розповсюдження теле- та радіопрограм,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004
N 918 ( 918-2004-п ); вдосконалити кадрову політику та роботу з персоналом; покращити творчо-виробничий процес, спрямований на підвищення
конкурентоспроможності власного теле- та радіопродукту; активізувати роботу з пошуку додаткових джерел наповнення
спеціального фонду телерадіокомпанії.
5. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.): спільно з управлінням інформаційної політики та з питань
преси Донецької ОДА (Філь Р.Е.) проаналізувати і до 15 грудня
2011 року поінформувати керівництво Держкомтелерадіо України про
стан дотримання в Донецькій області вимог щодо функціонування
об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 N 902
( 902-2008-р ); сприяти участі видавців Донецької області у міжнародних
виставкових заходах.
6. Управлінню інформаційної політики та з питань преси
Донецької ОДА (Філь Р.Е.): проаналізувати і до 15 грудня 2011 року поінформувати
керівництво Держкомтелерадіо України про стан ринку книжкової
продукції області та її якість; сприяти збільшенню випуску соціально значущої літератури для
задоволення інформаційних потреб населення області; забезпечити проведення в області книжкових виставок-ярмарок
та участь місцевих видавництв, поліграфічних підприємств у
міжнародних книжкових виставках; ініціювати створення регіонального інформаційного агентства; забезпечувати дотримання на території області Закону України
"Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних
засобів масової інформації приміщень та майна" ( 883-17 ); удосконалювати роботу щодо сприяння висвітленню регіональними
засобами масової інформації діяльності центральних та місцевих
органів державної влади.
7. Управлінню інформаційної політики (Червак Б.О.)
аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати
відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо України
( v0046603-06 ).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України
відповідно до розподілу обов'язків.
Голова колегії О.В.Курдіновичвгору