Про стан інформаційного простору міста Києва та Київської області
Держкомтелерадіо України; Рішення від 29.05.20125/16
Документ vr_16603-12, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 07.06.2012, підстава - v0152603-12

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.05.2012  № 5/16

Про стан інформаційного простору міста Києва та Київської області

{Рішення введено в дію Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення
№ 152 від 07.06.2012}

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір міста Києва та Київської області характеризується наступним.

В інформаційній сфері України місто Київ займає чільне місце. У столиці зареєстровано та функціонує найбільша в країні кількість електронних засобів масової інформації (175).

Ефірне телемовлення здійснюють 16 загальнонаціональних, 5 регіональних та 5 місцевих телекомпаній; ефірне радіомовлення здійснюють 15 загальнонаціональних, 10 регіональних та 37 місцевих радіокомпаній.

Надання послуг з розповсюдження телепрограм у кабельних мережах здійснюють 7 підприємств, у тому числі 3 провайдери програмної послуги. Супутникове мовлення здійснюють 78 телерадіоорганізацій.

Проводове мовлення здійснюють Національна радіокомпанія України та Київська державна регіональна телерадіокомпанія.

Національна радіокомпанія України мовить 94,5 години на добу на трьох внутрішніх каналах (УР-1, УР-2, УР-3). Мовлення ведеться українською мовою. В національному радіоефірі лише НРКУ в такому широкому обсязі задовольняє найрізноманітніші тематичні, вікові, соціальні, художні запити слухачів. Програмна політика НРКУ, на відміну від переважної більшості суб'єктів українського радіомовлення, спрямована на захист національних інтересів держави.

Загальна кількість зареєстрованих в місті Києві друкованих засобів масової інформації становить 333 видання.

У Києві зареєстровано 246 інформаційних агентств, серед яких провідні агентства України. Одне з найбільших - Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" має своїх кореспондентів і фотокореспондентів у кожному регіоні України та найбільшу мережу корпунктів за її межами.

У столиці зареєстровано 639 суб'єктів видавничої діяльності. З них 151 видавництво у 2011 році видало 10 і більше книг.

Враховуючи важливість інформаційної складової в діяльності міської влади, прийнято Міську цільову програму інформаційного розвитку м. Києва на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний".

Регіональні аудіовізуальні засоби масової інформації області представлені 12 телекомпаніями, 21 радіокомпанією, 10 телерадіокомпаніями, 37 провайдерами програмної послуги. Крім того, в області ведуть мовлення усі загальнонаціональні телерадіоорганізації.

У 2011 році в Україні було розбудовано три загальнонаціональні та одну регіональну мережі ефірного цифрового телебачення новітнього цифрового стандарту DVB-T2.

Загалом побудовано 166 телевізійних передавальних станцій, у тому числі на Київщині - шість, а саме, у містах: Києві, Білій Церкві, Богуславі, Кагарлику та Володарці. Це дало змогу охопити цифровими телевізійними сигналами до 75 відсотків населення регіону, що суттєво покращить його інформаційне забезпечення за умови застосування відповідних засобів приймання цифрових сигналів.

Тому стає дуже актуальною інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо впровадження новітньої технології розповсюдження телепрограм.

Особливе місце в телерадіоінформаційному просторі Київської області належить Київській державній регіональній телерадіокомпанії. Середньодобовий обсяг телевізійного мовлення у 2012 році складає 24 години на добу (за державним замовленням 10 годин на добу). Радіо "Голос Києва" щоденно мовить на I програмі проводового радіомовлення 2,1 годин на добу, на II програмі - 2,6 годин на добу та студія "Майдан" мовить 16 годин в місті Києві на частоті 72,08 МГц. За останній рік значно покращилася якість інформаційно-аналітичних та культурно-мистецьких програм. Натомість обсяг дитячих передач порівняно з іншими ОДТРК є недостатнім.

Серйозною перешкодою на шляху розвитку компанії, зокрема, охоплення населення області теле- і радіопрограмами, стала тривала відсутність радіочастотного ресурсу в FM діапазоні та недостатність радіочастотного ресурсу в аналоговому телебаченні.

Охоплення населення області теле- і радіопрограмами Київської ДРТРК порівняно з минулими роками збільшилося з 19% до 70%, зокрема після переоформлення в 2011 році ліцензії на супутникове мовлення, збільшення партнерів серед кабельних операторів м. Києва і області та розпочатого в грудні 2011 року мовлення в цифровому форматі багатоканальної телемережі МХ-5. У співпраці з кабельними операторами у 2011 році вдалося розповсюджувати телепрограми Київської ДРТРК у містах Біла Церква, Славутич, Бровари. Оскільки Київська ДРТРК не має ліцензії на ефірне аналогове мовлення в Києві, завдяки укладеним угодам з 6-ма кабельними операторами телепрограми компанії мають змогу переглядати 96% абонентів кабельних мереж столиці.

В області зареєстровано та перереєстровано 1451 періодичне друковане видання, в тому числі 42 газети, засновником яких є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Майже сто відсотків зареєстрованої в області періодики видається українською мовою.

Загалом в області передплачено 107,0 тис.прим. комунальних періодичних друкованих ЗМІ (станом на 01.01.2012 р.), в тому числі разовий тираж обласних та міськрайонних газет складає понад 260,0 тис.прим. Серед них 39 комунальних друкованих засобів масової інформації, з яких 3 видання засновано обласною радою та облдержадміністрацією, 25 видань - районними держадміністраціями та районними радами і 11 видань - міськими радами міст обласного значення.

Станом на 1 січня 2012 року на підставі районних (міських) Програм підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації в 2008 - 2011 роках та угод на висвітлення з місцевих бюджетів на рахунки місцевих ЗМІ було перераховано дотацій у сумі 3,8 млн.грн.

В області діє Програма підтримки розвитку комунальних засобів масової інформації на 2012 - 2015 роки, відповідно до якої передбачено фінансування обласних видань.

Книгорозповсюдження області складається із стаціонарної та дрібноторговельної мережі різних форм власності, до складу якої входять 37 спеціальних магазинів торговельною площею майже 2,0 тис.кв.м, 184 книжкових прилавки та 79 кіосків.

В області діє Комплексна програма розвитку галузі культури Київської області на 2011 - 2015 роки, в рамках якої щороку видається соціально значуща література. Протягом 2010 - 2012 років видано 23 книги місцевих авторів членів Київської обласної організації спілки письменників. Тираж книг складав від 200 до 1000 примірників на суму від 2500 до 40000 грн.

За даними Книжкової палати України в області у 2011 році було випущено друком 111 назв книжкових видань загальним тиражем 42,4 тис. примірників.

Водночас, колегія зазначає, що в інформаційному просторі міста Києва та Київщини існує низка невирішених проблем.

Зокрема, до цього часу в області не затверджено Програму розвитку інформаційного простору. Спостерігається негативна тенденція скорочення системи проводового мовлення. За даними обласної філії ВАТ "Укртелеком" за шість років кількість радіоточок скоротилась у 2,4 рази. На сьогодні їх кількість в київському регіоні становить 675 тисяч, з них у Києві - 567 тисяч, в області - 108 тисяч. Це, у свою чергу, призводить до послаблення технічної можливості оповіщення населення на випадок надзвичайних ситуацій, техногенних катастроф тощо. Недостатньо ефективною є взаємодія органів державної та місцевої влади з Київською ДРТРК. Не повною мірою використовується державний телевізійний ресурс для роз'яснення населенню регіону суті впроваджуваних в Україні реформ. Залишається незадовільним технічний стан Київської ДРТРК. Загальною проблемою більшості редакцій комунальних друкованих ЗМІ є застаріла матеріально-технічна база. Низьким є рівень забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами. Спостерігаються випадки порушення стандартів випуску книжкової продукції.

Особливу увагу слід приділити безумовному дотриманню в Києві вимог Закону України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна" з метою недопущення можливих рейдерських захоплень нерухомості, що належить комунальним засобам масової інформації. З боку міської влади вживається недостатньо заходів щодо підтримки книговидання, і особливо книгорозповсюдження.

Враховуючи викладене, колегія УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер міста Києва та Київської області визнати задовільним.

2. Рекомендувати:

2.1. Київській міській державній адміністрації, Київській міській раді, Київській обласній державній адміністрації, Київській обласній раді сприяти:

реалізації заходів, пов'язаних з переходом на цифровий стандарт мовлення;

забезпеченню пільгових категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення (телетюнерами) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 245 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення";

розвитку та вдосконалення системи державного радіомовлення, передбачаючи відповідні заходи під час розробки планів соціально-економічного розвитку міста та області;

дотриманню вимог Закону України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна";

розробці спільно з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів довгострокових програм популяризації читання серед різних вікових груп населення;

удосконаленню роботи щодо висвітлення регіональними ЗМІ діяльності органів державної влади стосовно впроваджуваних в Україні реформ.

2.2. Київській обласній державній адміністрації та Київській обласній раді сприяти:

збільшенню обсягів випуску книжкової продукції за рахунок коштів обласного бюджету;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902 "Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією";

проведенню в області книжкових виставок за участю місцевих поліграфічно-видавничих підприємств та розширенню участі представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставкових заходах;

захисту прав журналістів у процесі реформування державних та комунальних ЗМІ.

2.3. Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді сприяти:

активізації інформаційно-роз'яснювальної роботи з висвітлення діяльності міської влади за рахунок використання ресурсів Київської ДРТРК шляхом укладання відповідних угод;

збільшенню обсягів випуску книжкової продукції за рахунок коштів міського бюджету;

належному матеріально-технічному забезпеченню комунальних ЗМІ.

3. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.), Київській ДРТРК (Савенко О.М.):

розробити до 1 жовтня 2012 року проект програми технічного переоснащення Київської ДРТРК сучасним телевізійним обладнанням;

підготувати до 20 червня 2012 року пропозиції керівництву Держкомтелерадіо України щодо передачі приміщення АСБ-1 (вул. Хрещатик, 26) в оренду Київській ДРТРК.

4. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.) під час підготовки проекту Державного бюджету на 2013 рік врахувати потреби Київської ДТРК у видатках на технічне переоснащення, визначених відповідною програмою.

5. Київській ДРТРК (Савенко О.М.):

неухильно дотримуватися вимог Положення про державне замовлення на виробництво та розповсюдження теле- та радіопрограм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 918;

вдосконалювати кадрову політику та роботу з персоналом, зокрема оптимізувати штатну чисельність та структуру телерадіокомпанії;

покращувати творчо-виробничий процес, спрямований на підвищення конкурентоспроможності власного теле- та радіопродукту;

активізувати роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії.

6. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з управлінням інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації (Мазуркевич Я.І.) та управлінням преси та інформації Київської міської державної адміністрації (Збітнєва О.І.) проаналізувати і до 16 липня 2012 року поінформувати керівництво Держкомтелерадіо України про стан дотримання в Київській області та місті Києві вимог щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

сприяти участі видавців Київської області та міста Києва у міжнародних виставкових заходах.

7. Управлінню преси та інформації Київської міської державної адміністрації (Збітнєва О.І.), управлінню інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації (Мазуркевич Я.І.) активізувати роботу з висвітлення місцевими електронними та друкованими ЗМІ питання щодо безкоштовного отримання пільговими категоріями громадян засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

8. Управлінню інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації (Мазуркевич Я.І.):

спільно з Київською ДРТРК (Савенко О.М.) підготувати до кінця 2012 року проект Програми розвитку інформаційного простору Київщини;

проаналізувати та до 30 липня 2012 року поінформувати керівництво Держкомтелерадіо України про стан ринку книжкової продукції області та її якість;

сприяти збільшенню випуску соціально значущої літератури для задоволення інформаційних потреб населення області;

забезпечувати проведення в області книжкових виставок-ярмарок та участь місцевих видавництв, поліграфічних підприємств у міжнародних книжкових виставках;

провести до 16 липня 2012 року моніторинг кількості точок розповсюдження періодики та преси в розрізі районів області;

організувати та провести "круглий стіл" за участю керівництва області, видавців та бібліотекарів з розгляду проблемних питань книговидання та книгорозповсюдження;

здійснювати на території області належний контроль із дотримання вимог законів щодо недопущення будь-якого втручання в професійну діяльність представників засобів масової інформації.

9. Управлінню преси та інформації Київської міської державної адміністрації (Збітнєва О.І.):

підготувати та внести на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо створення єдиного інформаційного Інтернет-порталу комунальних друкованих ЗМІ;

забезпечувати дотримання у місті Києві вимог Закону України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна";

прискорити внесення на розгляд Київської міської ради проекту рішення про затвердження у місті Києві цільової програми розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2012 - 2015 роки;

підготувати до 16 липня 2012 року інформацію про динаміку розвитку мережі книгорозповсюдження в Києві за останні 10 років, із зазначенням кількості точок продажу друкованої продукції в розрізі районів міста;

сприяти підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації журналістських кадрів для комунальних ЗМІ, враховуючи можливості Укртелерадіопресінституту.

10. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) надавати методичну допомогу управлінню інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації та управлінню преси та інформації Київської міської державної адміністрації у виконанні завдань, визначених цим рішенням колегії.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова колегії

О.В. Курдінович

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://www.comin.kmu.gov.ua/}вгору