Про стан інформаційного простору Львівської області
Держкомтелерадіо України; Рішення від 22.04.20103/12
Документ vr_12603-10, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 29.04.2010, підстава - v0104603-10

                                                          
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
22.04.2010 N 3/12

Про стан інформаційного простору
Львівської області
{ Рішення введено в дію Наказом Державного
комітету телебачення та радіомовлення
N 104 ( v0104603-10 ) від 29.04.2010 }

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що
інформаційний простір Львівської області характеризується
наступним. У мережах кабельного мовлення працює 29 організацій
кабельного телебачення та провайдерів програмної послуги, у тому
числі з власним каналом мовлення - 5. Ефірно-кабельне мовлення
здійснюють 2 телекомпанії. Ефірне радіомовлення здійснюють 10 загальнонаціональних,
З регіональні та 13 місцевих радіокомпаній. Проводове мовлення на каналі УР-1 здійснюють:
1 загальнонаціональна компанія та 27 місцевих мовників. Ліцензіями на супутникове мовлення володіють
2 телерадіокомпанії. Програмами Львівської ОДТРК охоплено майже 80% населення
області. В області здійснюють діяльність 217 видавничих, поліграфічних
і книгорозповсюджуючих підприємств різних форм власності.
Спостерігається тенденція до збільшення мережі поліграфічних
підприємств. Щороку видавничі організації області випускають майже
1500 назв книжкових видань, з них 95% - українською мовою, до 2% -
російською, у межах 3% - навчальні та навчально-методичні
посібники з вивчення іноземних мов. В області реалізується обласна
програма підтримки вітчизняного книговидання. У 2009 році з
обласного бюджету виділено 500 тис. гривень для закупівлі книг
згідно з цією програмою. Закуплено 36 назв книг львівських поетів
і прозаїків накладом понад 20400 примірників. З метою реалізації
міської програми поповнення та збереження бібліотечних фондів у
бюджеті Львівської міської ради передбачено 250 тис. гривень. У Львові функціонують 37 книжкових магазинів, у містах і
районах області - 94 магазини та книжкові кіоски, книготорговельні
організації - ДВАТ "Галицька книга", ТзОВ "Львівкнига",
МКП "Дрогобичкнига", ТзОВ "Книжкові джерела". Більшість комунальних поліграфічних підприємств області
працювали в цьому році в складних умовах, що пояснюється зміною
технологічних та технічних пріоритетів, зокрема поліграфічне
виробництво переорієнтовується на комп'ютерний набір і верстку,
офсетний друк та безшвейне скріплення. Провідними поліграфічними підприємствами регіону є
ВАТ "Книжкова фабрика "Атлас", ТзОВ "Видавнича група "Експрес",
ДП ВПП МОУ "Армія України", ВАТ "Видавництво "Високий Замок". Тут
встановлено сучасне поліграфічне обладнання. В області зареєстровано 718 друкованих видань. Виходять близько 200 газет із загальнодержавною, регіональною
та місцевою сферами розповсюдження загальним тиражем близько
2 млн. примірників. 8 газет загальнополітичного спрямування, що
друкуються в області, мають найбільший вплив на формування
громадської думки. Органи влади та місцевого самоврядування є засновниками
(співзасновниками) 44 друкованих засобів масової інформації. В області передплату періодичних друкованих видань та їх
реалізацію в роздріб здійснює Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта". Також передплатою періодичної преси та її розповсюдженням
займаються такі підприємства: "Бліц-інформ", "Біанка", гуртівня
преси СПД Гель, "Мета", ТзОВ "Преса", Торговий дім "Експрес",
ВАТ "Торгпреса", фірма "Фактор", ТзОВ "Інтерпрес", ТзОВ "Видавнича
група "Ділова преса", ЗАТ "Видавничий дім "Високий Замок",
ТзОВ "Саміт-Львів 247". Рішенням сесії обласної ради від 17.04.2007 р. N 285 була
затверджена регіональна програма розвитку інформаційного простору
Львівської області на 2007-2011 роки. Водночас, в інформаційному просторі Львівщини існують
проблеми, притаманні значній кількості регіонів України. Загальною
проблемою всіх редакцій комунальних друкованих ЗМІ є застаріла
матеріально-технічна база. Актуальним залишається питання
технічного переоснащення районних друкарень комунальної форми
власності, які на сьогодні неспроможні конкурувати з приватними
підприємствами. Недостатній рівень забезпечення жителів сільської
місцевості області книготорговельними послугами. Проблемним є
питання переходу від аналогового до цифрового мовлення. Колегія висловлює стурбованість щодо руйнування мережі
проводового мовлення. В гірських та прикордонних районах проводове
радіомовлення внаслідок фізичного старіння мереж і неможливості їх
відновлення практично припиняє свою діяльність. Це унеможливлює
доступ мешканців районів до офіційної інформації, що транслюється
програмою УР-1, обласним і місцевим радіомовленням. Крім цього, в
гірських районах практично відсутня технічна можливість оповіщення
населення про надзвичайні ситуації, техногенні катастрофи тощо. Враховуючи вищевикладене, колегія У Х В А Л И Л А:
1. Інформацію доповідачів взяти до відома. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Львівської
області визнати таким, що потребує серйозного удосконалення.
2. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації: сприяти відновленню, збереженню та розширенню системи
проводового радіомовлення; сприяти розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення
жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів
щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою
продукцією; укласти угоди на висвітлення своєї діяльності; привести положення про управління у справах поліграфії та
телерадіопростору Львівської ОДА у відповідність до Типового
положення про управління у справах преси та інформації обласних
державних адміністрацій ( 954-2007-п ).
3. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.): сприяти Львівській ОДТРК у вирішенні питання щодо завершення
Програми з розробки та виготовлення базового комплекту
супутникової станції з метою її використання для поширення
інформації про найбільш важливі соціально-економічні та культурні
події західного регіону держави; підготувати до 10 травня 2010 року звернення до Концерну
РРТ щодо завершення роботи з включення лінії оптико-волоконного
зв'язку, прокладеної Львівською ОДТРК для організації цифрового
мовлення та резервування каналів державного мовлення; вивчити питання щодо соціально-економічних підстав передачі
управління проводовим мовленням від ВАТ "Укртелеком" до Концерну
РРТ; сприяти вирішенню питання щодо розбудови державного
радіомовлення в FM-діапазоні для організації цілодобового мовлення
Львівською ОДТРК; разом з управлінням міжнародних зв'язків, європейської та
євроатлантичної інтеграції (Лі С.Д., Кузнєцов К.В.) сприяти
укладанню угод про співпрацю Львівської ОДТРК з
телерадіокомпаніями Республіки Польщі та Республіки Сербії; разом з фінансово-економічним департаментом (Бартош Н.В.)
вивчити питання щодо виділення додаткових коштів на технічне
дооснащення Львівської ОДТРК з метою висвітлення заходів, що
проходитимуть у рамках проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; разом з Національною радіокомпанією України (Набруско В.І.)
до 1 серпня 2010 року підготувати проект урядового рішення щодо
створення єдиної загальнонаціональної мережі FM-мовлення; разом з Укртелерадіопресінститутом (Правденко С.М.) сприяти
підвищенню рівня професійної кваліфікації працівників Львівської
ОДТРК.
4. Департаменту видавничої справи та преси (Бабилюлько В.І.)
сприяти: участі комунальних засобів масової інформації Львівської
області у підготовчому етапі реформування державних і комунальних
ЗМІ; активізації участі видавців Львівської області у міжнародних
виставкових заходах.
5. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.)
здійснювати постійний моніторинг ефективності діяльності
Управління у справах поліграфії та телерадіопростору Львівської
ОДА стосовно реалізації державної інформаційної політики на
регіональному рівні.
6. Львівській ОДТРК (Климович Я.І.) вжити заходів щодо
подальшої розбудови обласних теле- та радіомереж та збільшення
надходжень до спецфонду.
7. Управлінню у справах поліграфії та телерадіопростору
Львівської ОДА (Бойкович О.М.): сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для
задоволення інформаційних потреб населення області; забезпечити розширення участі представників видавничої галузі
області у міжнародних книжкових виставках; підготувати пропозиції до проекту обласного бюджету щодо
передбачення видатків для фінансової підтримки друкованих ЗМІ, які
сприяють розвитку мов і культур національних меншин, що мешкають в
області; забезпечити дотримання на території області Закону України
"Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних
ЗМІ приміщень та майна" ( 883-17 ).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
Голова колегії Ю.Плаксюквгору