Документ vr_10661-10, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2010

                                                          
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
04.03.2010 N 10

Про підсумки роботи Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України у 2009 році
та основні завдання на 2010 рік

Колегія Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України за участі народних депутатів України, представників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників
будівельних підприємств, директорів проектних, вишукувальних і
науково-дослідних інститутів, реставраційних організацій,
історико-архітектурних заповідників, інших підприємств та
організацій, що віднесені до сфери управління Міністерства, а
також представників засобів масової інформації, заслухавши та
обговоривши на своєму засіданні доповідь Міністра регіонального
розвитку та будівництва України В.С.Куйбіди, відзначає. У звітному році робота Міністерства була спрямована на
реалізацію програми діяльності Уряду "Подолання впливу світової
фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток", а також
державної регіональної політики і політики у сфері будівництва,
архітектури та містобудування, зокрема, стимулювання розвитку
регіонів шляхом укладання угод щодо регіонального розвитку між
Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
радами з урахуванням пріоритетних напрямів, визначених у державній
стратегії регіонального розвитку та спільних інтересів
територіальних громад регіонів, зменшення міжрегіональних та
регіональних диспропорцій розвитку територій, формування
ефективної системи територіальної організації влади, реформування
місцевого самоврядування та удосконалення
адміністративно-територіального устрою, стабілізації ситуації у
будівельній галузі, створення умов для активізації інвестиційної
діяльності у будівництві, підвищення якості проектування та
будівництва, забезпечення стійкості, надійності та експлуатаційної
безпеки будівель та споруд, збереження пам'яток архітектури та
містобудування. Здійснювались кроки щодо нормативно-правового,
інституційного та організаційного забезпечення регіональної
політики, розвитку будівельної галузі, нормативної бази у
будівництві та містобудуванні. Міністерством забезпечувалась координація діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади з виконання Плану
заходів на 2009 рік щодо реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.
N 1163-р ( 1163-2008-р ). З метою забезпечення доступності та якості надання соціальних
та адміністративних послуг, ефективного використання публічних
ресурсів, сталого розвитку територій, здатності адекватно
реагувати на соціальні та економічні виклики і реалізації
державної регіональної політики Мінрегіонбудом розроблено
Концепцію реформи місцевого самоврядування, яку схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 900-р
( 900-2009-р ), і План заходів щодо її реалізації, затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 N 1456-р
( 1456-2009-р ). Засади зазначеної Концепції покладено в основу законопроектів
про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації та
про адміністративно-територіальний устрій України, які знаходяться
на стадії опрацювання в експертному середовищі. Положення
Концепції враховано у законопроектах про міста Севастополь та
Київ. Вжито заходів щодо створення просторової основи місцевого
самоврядування (реформи адміністративно-територіального устрою),
як обов'язкової передумови підготовки до здійснення реформ
місцевого самоврядування. Запроваджено на практиці механізм щодо
збору інформації та попереднього аналізу можливості формування
дієздатних громад у регіонах. Завдяки реалізації положень прийнятих Верховною Радою України
наприкінці 2008 року антикризових законів "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву"
( 509-17 ) та "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" ( 800-17 ) в
цілому по Україні вдалося зупинити подальше падіння обсягів
будівельних робіт та випуску основних будівельних матеріалів та
виробів порівняно з початком 2009 року. Разом з тим, у січні-вересні 2009 року обсяги освоєння
інвестицій в основний капітал знизились порівняно з відповідним
періодом 2008 року на 43,7%. Річні обсяги будівельних робіт
зменшились на 48,2%. Введеного житла - на 39%. Скоротили обсяги робіт порівняно з 2008 роком підприємства
усіх регіонів країни, за винятком Рівненської області (відбулось
їх зростання на 9,8%). Найбільше скорочення обсягів будівництва
спостерігалося у Волинській (на 63,9%) та Івано-Франківській (на
59,6%) областях. У місті Києві, де виконано майже чверть
загального обсягу робіт, обсяги будівництва зменшились у 2,2 рази. За підсумками 2009 року збільшились обсяги виробництва
граніту на 1,6%, плит та плитки керамічної - на 7,3%. Для продовження спільних дій, спрямованих на запобігання
негативним наслідкам світової фінансової кризи 22 вересня 2009
року Мінрегіонбудом укладено новий Меморандум порозуміння з
будівельними організаціями та їх об'єднаннями, підприємствами -
виробниками будівельних матеріалів і виробів будівельного
призначення та їх об'єднаннями, Центральним комітетом профспілки
працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів
України ( n0002661-09 ). Сторони Меморандуму, керуючись основними
принципами ефективної взаємодії бізнесу, влади та громадських
організацій, зобов'язались забезпечувати виконання низки заходів,
реалізація яких сприятиме активізації діяльності на будівельному
ринку країни та максимальному збереженню кадрового потенціалу
будівельної галузі. Міністерством забезпечено успішну реалізацію Урядової
програми підтримки громадян та будівельної галузі в умовах
світової фінансової кризи відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05.08.2009 N 832 ( 832-2009-п ), якою
передбачено можливість придбання Державною іпотечною установою
квартир за переліками, що затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Прийнято 8 розпоряджень Уряду та затверджено 186 об'єктів, в
яких Державною іпотечною установою могли бути придбані квартири. На кінець 2009 року придбано 5492 квартири на загальну суму
1,477 млрд. гривень. Середня вартість 1 кв. метра житла при цьому
склала 3991 гривню. Як результат, реалізація цієї програми дала можливість ввести
в експлуатацію близько 1300 квартир загальною площею
945000 кв. метрів. Майже 7800 сімей, які вклали власні заощадження
в об'єкти незавершеного житлового будівництва, отримають
профінансовані ними квартири. Із 1,477 млрд. гривень державних капіталовкладень на добудову
об'єктів незавершеного житлового будівництва спрямовано близько
610 млн. гривень. Окрім того, будівельні організації поповнили
обігові кошти на загальну суму понад 867 млн. гривень, що
дозволило завантажити виробничі потужності будівельних
організацій, зменшити заборгованість по заробітній платі, суттєво
(на загальну суму біля 300 млн.грн.) збільшити споживання
оздоблювальних матеріалів і виробів будівельного призначення
вітчизняного виробництва та розпочати будівництво нових об'єктів. За дорученням Уряду Мінрегіонбудом розпочато роботу по
приведенню у відповідність із чинним законодавством діяльності
державних будівельних корпорацій. Корпораціями розроблені та
затверджені вищими органами управління Плани заходів щодо їх
реорганізації, якими визначені конкретні заходи щодо забезпечення
подальшого функціонування державних підприємств, що входять до їх
складу. З метою раціонального та ефективного витрачання державних
коштів, які спрямовувалися на ліквідацію наслідків надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру, встановлено дієвий
контроль, за результатами якого відхилені як необґрунтовані
32 звернення загальною сумою 302,9 млн. гривень, а помилки в
94 зверненнях складають 77,9 млн. гривень. За результатами розгляду президією Науково-технічної ради
Міністерства проектів будівництва, що є пріоритетними для України,
їх вартість зменшена на 4,3 млрд. гривень. У 2009 році в будівельній галузі продовжувала динамічно
розвиватися система технічного регулювання. Виконано у повному обсязі один із головних пріоритетів,
визначених Кабінетом Міністрів України із забезпечення оновлення
нормативної бази у сфері проектування, будівництва та
промисловості будівельних матеріалів, адаптованої до вимог
Європейського Союзу. Протягом 2009 року Мінрегіонбудом затверджено та надано
чинності 185 нормативам національного рівня, погоджено 12 відомчих
будівельних норм, 34 стандарти організацій України та 101 проект
технічних умов, видано 37 технічних свідоцтв підтвердження
придатності нових будівельних виробів для застосування, кількість
переглянутих будівельних норм від успадкованого загалу досягла
74%, а оновлення стандартів склало 55%. В Україні практично сформована правова основа формування
нормативного простору у будівництві. У грудні 2009 року набрав
чинності Закон України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ).
Зазначений Закон не лише утворює засади розвитку нормативної бази
у будівництві, але й визначає завдання організаційного характеру. Впровадження Закону ( 1704-17 ) вимагає масштабних
організаційних заходів. Мають бути розроблені та прийняті
7 постанов Кабінету Міністрів України. У 2009 році збільшилась кількість розробленої та затвердженої
містобудівної документації, активізувалося розроблення місцевих
правил забудови. Разом з тим, велика кількість (68%) населених пунктів мають
генеральні плани, які вже втратили свою актуальність. Рішенням
колегії Мінрегіонбуду від 17.09.2009 N 47 ( v0047661-09 )
рекомендовано Раді міністрів АР Крим, обласним, Севастопольській
міській державним адміністраціям вжити відповідних заходів щодо
прискорення вирішення зазначених питань. Обсяги фінансування розроблення містобудівної документації з
місцевих бюджетів у 2009 році склали понад 18 млн. гривень, однак
це менше, ніж у 2008 році. Враховуючи недостатні обсяги
фінансування з місцевих бюджетів на виконання робіт з планування
території на місцевому рівні, Мінрегіонбудом розроблено проект
урядового розпорядження "Про затвердження Концепції Державної
цільової програми розроблення (оновлення) містобудівної
документації на період до 2014 року". В Івано-Франківській, Харківській та Херсонській областях
немає головних архітекторів області, не призначено на посаду
головного архітектора м. Києва. Більшість головних архітекторів
міст та районів не мають вищої архітектурної освіти, збільшується
кількість вакансій на ці посади. Структурні підрозділи з питань
містобудування та архітектури місцевих держадміністрацій всупереч
вимогам законодавства об'єднуються з іншими підрозділами,
призначення на посаду головних архітекторів найчастіше
відбувається всупереч встановленому порядку. Протягом 2009 року проводилась робота з погодження проекту
Містобудівного кодексу України. Проект Кодексу 29 вересня 2009
року схвалено Урядом та направлено до Верховної Ради України
(реєстраційний N 5181). З метою подальшого забезпечення ефективної діяльності
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування щодо формування та реалізації державної
регіональної політики та політики у сферах будівництва,
архітектури та містобудування в сучасних умовах колегія
В И Р І Ш И Л А:
1. Вважати пріоритетними такі напрями діяльності Міністерства
у 2010 році: - забезпечення гармонійного розвитку регіонів шляхом: - створення умов для зменшення міжрегіональних диспропорцій
соціально-економічного розвитку; - нормативного та організаційного забезпечення
децентралізації державного управління та зміцнення місцевого
самоврядування на основі Концепції реформи місцевого
самоврядування; - розроблення та оновлення містобудівної документації на
місцевому рівні (схем розвитку територій, генеральних планів
населених пунктів, детальних планів територій, місцевих правил
забудови тощо). - формування національної нормативної бази інтегрованої у
міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання
будівництва; - удосконалення державної політики у сфері житлового
будівництва, забезпечення житлом окремих категорій населення та
виконання завдань і заходів Державної цільової
соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного
житла на 2010-2017 роки ( 1249-2009-п ); - забезпечення належних умов для реалізації інвестиційних
намірів забудовників, в першу чергу із залученням вітчизняних
підприємств будівельного комплексу, запровадження сучасних
механізмів підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
2. З метою забезпечення виконання пріоритетних напрямів
діяльності Міністерства затвердити Основні завдання та
організаційно-технічні заходи Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України на 2010 рік (додаток 1).
3. Затвердити План нормотворчої діяльності Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України на 2010 рік
(додаток 2).
4. Затвердити Перелік семінарів, конференцій, виставок та
інших науково-технічних заходів на 2010 рік (додаток 3).
5. Першим заступникам, заступникам Міністра відповідно до
розподілу функціональних обов'язків та повноважень, керівникам
структурних підрозділів Міністерства, урядовому органу державного
управління - Державній архітектурно-будівельній інспекції
забезпечити виконання цього рішення, приділивши особливу увагу
визначеним пріоритетним напрямам діяльності Міністерства.
6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити заходів щодо:
6.1 узгодження завдань та заходів регіональних та
загальнодержавних програм соціально-економічного розвитку з планом
заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2015 року ( 1001-2006-п );
Термін - протягом року
6.2 гармонізації пріоритетів розвитку регіонів з відповідними
загальнодержавними пріоритетами регіонального розвитку, сприяння
міжрегіональній інтеграції та співробітництву;
Термін - протягом року
6.3 забезпечення повноти збору та опрацювання даних у рамках
проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст
і селищ, своєчасного подання відомостей Мінрегіонбуду;
Термін - до 10 липня
6.4 забезпечення координації робіт з підготовки та подання
Мінрегіонбуду проектів соціально-економічного розвитку з метою їх
фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
Термін - протягом року
6.5 передбачення у програмах соціально-економічного розвитку
відповідної території на 2010 рік розділу щодо розвитку
будівельного комплексу регіону, у якому визначити заходи щодо
подолання існуючих проблем у будівельній галузі, впровадження
виробництва енергоефективних будівельних матеріалів та перспективи
розвитку будівельного виробництва;
Термін - під час розроблення
відповідних програм
соціально-економічного
розвитку регіонів
6.6 розробки та реалізації регіональних програм будівництва
(придбання) доступного житла та створення при місцевих органах з
питань містобудування та архітектури фонду економічних проектів
повторного застосування, реалізованих у будівельній практиці на
основі ресурсозберігаючих технологій, ефективних індустріальних
конструкцій та місцевих виробів і матеріалів;
Термін - протягом року
6.7 забезпечення уточнення заявок для включення до
Загальнонаціональної бази даних інвестиційних проектів з питань
місцевого і регіонального розвитку та будівництва на підставі
пріоритетів програм місцевого і регіонального розвитку та
результатів опрацювання з потенційними інвесторами;
Термін - щокварталу
6.8 вжиття додаткових заходів щодо виконання рішення колегії
Мінрегіонбуду від 17.09.2009 N 47 ( v0047661-09 ) "Про стан
забезпечення містобудівною документацією на регіональному та
місцевому рівнях" особливу увагу звернути обласним державним
адміністраціям Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Одеської,
Рівненської, Сумської, Хмельницької областей на неналежне
виконання зазначеного рішення колегії;
Термін - протягом року
6.9 забезпечення фінансування робіт з планування територій
Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів
та інших частин їх територій за рахунок коштів республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим або відповідних місцевих
бюджетів;
Термін - протягом року
6.10 оновлення та розроблення історико-архітектурних опорних
планів історичних населених місць і науково-проектної документації
щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів;
Термін - протягом року
6.11 розроблення регіональних програм збереження
архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного характеру
середовища історичних населених місць;
Термін - протягом року
6.12 впровадження європейських ініціатив щодо розвитку
місцевої та регіональної демократії;
Термін - протягом року
6.13 інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України;
Термін - протягом року
6.14 оновлення бази даних проектів транскордонного
співробітництва, підготовленої Мінрегіонбудом у 2009 році;
Термін - квітень 2010 року
6.15 здійснення більш активної роботи щодо виявлення та
розвитку транскордонних кластерних ініціатив;
Термін - протягом року
6.16 активного залучення до реалізації заходів Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва на
2007-2010 роки;
Термін - протягом року
6.17 продовження роботи щодо системного визначення
ефективного механізму виконання Управліннями капітального
будівництва функцій замовника будівництва об'єктів, зокрема,
шляхом вдосконалення їх організаційно-правової форми;
Термін - протягом року
6.18 забезпечення якісної підготовки звернень до Кабінету
Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету та контролю за їх витрачанням;
Термін - протягом року
6.19 реалізації регіональних програм з енергоефективності у
будівництві;
Термін - протягом року
6.20 забезпечення дотриманням нормативних вимог з
енергозбереження при проектуванні, будівництві та введенні в
експлуатацію об'єктів різного призначення, зокрема щодо показників
теплоопору огороджуючих конструкцій, обліку та регулювання
теплоспоживання, а також його енергопаспортизації;
Термін - протягом року
6.21 зменшення обсягів споживання природного газу шляхом
використання альтернативних поновлюваних джерел енергії,
впровадження сучасних енергоефективних технологій та обладнання у
забудові населених пунктів та реконструкції існуючого фонду;
Термін - протягом року
6.22 створення умов безбар'єрного архітектурного середовища
для людей з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення;
Термін - протягом року
6.23 виконання рішень РНБО України щодо забезпечення
сейсмічної безпеки та розвитку сейсмостійкого будівництва, в т.ч.
проведення паспортизації об'єктів та мікрорайонування територій
населених пунктів на сейсмонебезпечних територіях;
Термін - протягом року
6.24 упорядкування структури місцевих державних адміністрацій
у відповідності до нормативно-правових актів шляхом створення у їх
складі управлінь з питань містобудування та архітектури з надання
їм статусу юридичної особи, а також створення відділів з питань
містобудування та архітектури районних державних адміністрацій з
призначенням їх керівників - головних архітекторів відповідних
адміністративно-територіальних одиниць - у порядку, визначеному
статтями 13, 14 Закону України "Про архітектурну діяльність"
( 687-14 );
Термін - протягом року
6.25 безумовного дотримання вимог постанов Кабінету Міністрів
України від 26.06.2007 N 880 ( 880-2007-п ) "Про затвердження
Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та
звільненням з посад керівників органів виконавчої влади, урядових
органів, торговельно-економічних місій у складі закордонних
дипломатичних установ України, державних підприємств та їх
об'єднань" та від 29 липня 1999 року N 1374 ( 1374-99-п ) "Про
затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад
керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій" під час підготовки матеріалів на
погодження призначення на посади перших заступників, заступників
голів місцевих державних адміністрацій, керівного складу управлінь
регіонального розвитку, містобудування та архітектури,
капітального будівництва облдержадміністрацій та посилення вимог
до фахової освіти і обізнаності про стан справ у відповідній
галузі та регіоні до осіб, які направляються до Мінрегіонбуду для
погодження;
Термін - протягом року
6.26 дотримання встановленого порядку представлення до
державних і урядових нагород, відомчих відзнак Мінрегіонбуду
відповідно до чинного законодавства, забезпечивши під час
підготовки матеріалів щодо нагородження керівників підприємств і
організацій державними і урядовими нагородами обов'язкове
погодження їх кандидатур з територіальними органами галузевих
профспілок.
Термін - постійно
7. Рекомендувати Донецькій, Львівській, Харківській обласним
державним адміністраціям, Київській міській державній
адміністрації, Донецькій, Львівській, Харківській міським радам
вжити заходів, спрямованих на забезпечення виконання завдань,
визначених Державною цільовою програмою та регіональними
програмами підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 107-2008-п, 107а-2008-п ).
Термін - протягом року.
8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів на оновлення
та розроблення містобудівної, науково-проектної документації, на
реставрацію і пристосування пам'яток архітектури та їх зон
охорони.
Термін - протягом року.
9. Урядовому органу державного управління - Державній
архітектурно-будівельній інспекції та її територіальним органам
здійснити заходи щодо:
9.1 забезпечення постійного контролю за будівництвом об'єктів
в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 107-2008-п, 107а-2008-п );
Термін - протягом року
9.2 зменшення кількості дозвільних процедур у будівництві
шляхом впровадження декларативних засад виконання будівельних
робіт;
Термін - протягом року
9.3 спрощення порядку ліцензування певних видів господарської
діяльності у будівництві шляхом скорочення переліку ліцензованих
видів робіт.
Термін - протягом року.
10. Керівникам підприємств, установ та організацій,
віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду:
10.1 забезпечити виконання показників затверджених фінансових
планів на 2010 рік та вжиття дієвих заходів щодо недопущення
збитковості підприємств;
Термін - протягом року
10.2 вжити заходів щодо виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 18.03.2009 N 370 ( 370-2009-п ) "Про
запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами,
установами та організаціями заборгованості із заробітної плати,
страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов'язкових
платежів до державного та місцевих бюджетів" та наказу
Мінрегіонбуду від 10.03.2009 N 99 "Про організацію виконання
протокольного рішення N 16 засідання Кабінету Міністрів України
від 05.03.2009 року", забезпечити проведення спеціального
моніторингу погашення державними підприємствами, установами та
організаціями, що віднесені до сфери управління Мінрегіонбуду
заборгованості із виплати заробітної плати, страхових внесків до
Пенсійного фонду України та обов'язкових платежів до державного і
місцевих бюджетів та подання відповідної інформації Мінрегіонбуду;
Термін - щотижня
10.3 забезпечити проведення моніторингу ефективності
управління об'єктами державної власності відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832
( 832-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю та
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та
критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності", наказу Міністерства економіки України від 20.09.2007
N 314 ( v0314665-07 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення ефективності управління
об'єктами державної власності". Інформацію за результатами
проведеного моніторингу надавати Мінрегіонбуду разом із
пояснювальною запискою;
Термін - щокварталу
до 25 числа місяця
наступного за звітним
кварталом
10.4 звернути увагу на неухильне дотримання встановленого
порядку представлення до державних нагород та відомчих відзнак
Мінрегіонбуду відповідно до чинного законодавства. Забезпечити під
час підготовки матеріалів щодо нагородження керівників підприємств
і організацій державними і урядовими нагородами обов'язкове
погодження їх кандидатур з територіальними органами галузевих
профспілок.
Термін - протягом року
10.5 забезпечити неухильне дотримання вимог постанов Кабінету
Міністрів України від 28.02.2001 N 199 ( 199-2001-п ) "Про
затвердження Положення про формування кадрового резерву для
державної служби" та від 18.10.99 N 1912 ( 1912-99-п ) "Про
затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників
державних підприємств, установ і організацій" під час формування
дієвого кадрового резерву на керівні посади та уникати формального
підходу у цьому питанні.
Термін - грудень 2010 року.
11. Керівникам державних будівельних корпорацій "Укрбуд"
(Пелих Ю.К.), "Укрмонтажспецбуд" (Пушкар А.П.), "Укртрансбуд"
(Блонський В.Л.), "Укрметротунельбуд" (Петренко В.І.) забезпечити
виконання Планів заходів щодо реорганізації названих державних
будівельних корпорацій та припинення виконання ними функцій
державного управління майном організацій і підприємств, які
засновані на загальнодержавній власності та входять до їх складу,
відповідно до визначених в них термінів.
Термін - протягом року.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на перших
заступників, заступників Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов'язків та повноважень.
Голова колегії В.Куйбіда

Додаток 1
до рішення колегії
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
України
04.03.2010 N 10

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НА 2010 РІК

I. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА
1. Забезпечення гармонійного розвитку регіонів шляхом
створення умов для зменшення міжрегіональних
диспропорцій соціально-економічного
розвитку
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу |Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.1 |Забезпечити супровід |протягом року |Департамент | | |проекту Закону України | |регіональної | | |"Про основні засади | |політики | | |державної регіональної | | | | |політики" під час його | | | | |розгляду в Кабінеті | | | | |Міністрів України та у | | | | |Верховній Раді України.| | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.2 |Забезпечити розроблення|протягом року |Департамент | | |проектів нормативних | |регіональної | | |актів, що випливають із| |політики | | |норм Закону України | | | | |"Про основні засади | | | | |державної регіональної | | | | |політики" (у разі його | | | | |ухвалення). | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.3 |Забезпечити розроблення|I квартал |Департамент | | |та внесення на розгляд | |регіональної | | |Уряду проекту постанови| |політики | | |Кабінету Міністрів | | | | |України "Про внесення | | | | |змін до Порядку | | | | |проведення моніторингу | | | | |соціально-економічного | | | | |розвитку малих міст і | | | | |селищ України". | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.4 |Забезпечити підготовку |I півріччя |Департамент | | |та подання на розгляд | |регіональної | | |Уряду проектів | |політики | | |нормативно-правових | | | | |актів щодо використання| | | | |у 2010 році коштів | | | | |Стабілізаційного фонду | | | | |на реалізацію | | | | |інвестиційних проектів | | | | |соціально-економічного | | | | |розвитку регіонів. | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.5 |Взяти участь в |II квартал |Департамент | | |організації | |регіональної | | |Міжнародного форуму | |політики | | |"Конкурентоспроможність| | | | |територій України: | | | | |інновації, інвестиції, | | | | |кластерний підхід" | | | | |(головний організатор: | | | | |Центр інвестиційно- | | | | |інноваційних програм). | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.6 |Здійснити моніторинг |III квартал |Департамент | | |соціально-економічного | |регіональної | | |розвитку малих міст і | |політики | | |селищ України у 2009 | | | | |році та підготувати | | | | |звіт Кабінету Міністрів| | | | |України. | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.7 |Забезпечити контроль за|протягом року |Департамент | | |цільовим та ефективним | |регіональної | | |використанням коштів | |політики | | |Стабілізаційного фонду | | | | |та підготовку | | | | |аналітичної інформації | | | | |щодо кількісного та | | | | |якісного аналізу | | | | |об'єктів, що | | | | |фінансуватимуться за | | | | |рахунок коштів | | | | |Стабілізаційного фонду | | | | |на реалізацію | | | | |інвестиційних проектів | | | | |соціально-економічного | | | | |розвитку регіонів. | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.8 |Забезпечити опрацювання|протягом року |Департамент | | |та погодження | |регіональної | | |концепцій, середньо- та| |політики | | |довгострокових програм | | | | |регіонального розвитку.| | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.9 |Взяти участь у заходах |протягом року |Департамент | | |щодо укладення угод з | |регіональної | | |регіонального розвитку | |політики | | |між Кабінетом Міністрів| | | | |України та обласними | | | | |радами. | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.10|Здійснити моніторинг та|протягом року |Департамент | | |надати звітність | |регіональної | | |Мінекономіки стосовно | |політики | | |виконання спільних | | | | |заходів укладених Угод | | | | |щодо регіонального | | | | |розвитку між Кабінетом | | | | |Міністрів України та | | | | |обласними радами, | | | | |головним виконавцем | | | | |яких визначено | | | | |Мінрегіонбуд. | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.11|Забезпечити аналіз |протягом року |Департамент | | |узгодженості | |регіональної | | |пріоритетних напрямів | |політики | | |розвитку кожного | | | | |регіону, визначених у | | | | |регіональних | | | | |Стратегіях, з | | | | |пріоритетними напрямами| | | | |розвитку регіонів, | | | | |визначених у Державній | | | | |стратегії регіонального| | | | |розвитку на період | | | | |до 2015 року | | | | |( 1001-2006-п ). | | | |----+-----------------------+-----------------+-----------------| |1.12|Підготувати |щомісяця |Адміністративний | | |узагальнений моніторинг|до 30 числа |департамент | | |соціально-економічного | | | | |розвитку регіонів | | | | |відповідно до наказу | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |23.12.2008 N 635 "Про | | | | |запровадження | | | | |моніторингу та аналізу | | | | |соціально-економічного | | | | |стану регіонів України | | | | |та їх розвитку". | | | ------------------------------------------------------------------
2. Забезпечення гармонійного розвитку регіонів
шляхом нормативного та організаційного забезпечення
децентралізації державного управління та зміцнення
місцевого самоврядування на основі
Концепції реформи місцевого самоврядування
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п| | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.1|Підготувати звіт про|січень |Департамент | | |виконання Плану | |місцевого | | |заходів | |самоврядування та | | |Мінрегіонбуду з | |адміністративно- | | |реалізації Концепції| |територіального | | |сприяння органами | |устрою | | |виконавчої влади | | | | |розвитку | | | | |громадянського | | | | |суспільства | | | | |( 1035-2007-р ) | | | | |на 2009 рік, | | | | |затвердженого | | | | |наказом | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |30.06.2009 N 259 | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.2|Затвердити План |січень |Департамент | | |заходів | |місцевого | | |Мінрегіонбуду з | |самоврядування та | | |реалізації Концепції| |адміністративно- | | |сприяння органами | |територіального | | |виконавчої влади | |устрою | | |розвитку | | | | |громадянського | | | | |суспільства | | | | |( 1035-2007-р ) | | | | |на 2010 рік. | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.3|Внести пропозиції |лютий |Департамент | | |Головдержслужбі щодо| |місцевого | | |порядку моніторингу | |самоврядування та | | |якості підвищення | |адміністративно- | | |кваліфікації | |територіального | | |посадових осіб | |устрою | | |місцевого | | | | |самоврядування та | | | | |депутатів місцевих | | | | |рад відповідно | | | | |до п. 9 наказу | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |08.10.2009 N 430 | | | | |"Про забезпечення | | | | |виконання | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |23 вересня 2009 р. | | | | |N 1134-р "Про | | | | |затвердження плану | | | | |заходів на період до| | | | |2011 року щодо | | | | |реалізації Концепції| | | | |формування системи | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |посадових осіб | | | | |місцевого | | | | |самоврядування та | | | | |депутатів місцевих | | | | |рад". | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.4|Здійснити підготовку|У терміни, |Департамент | | |та внесення на |визначені |місцевого | | |розгляд Уряду |Кабінетом Міністрів|самоврядування та | | |проектів законів |України |адміністративно- | | |України: "Про місто | |територіального | | |із спеціальним | |устрою | | |статусом | | | | |Севастополь", "Про | | | | |адміністративно- | | | | |територіальний | | | | |устрій України", | | | | |"Про місцеве | | | | |самоврядування" | | | | |(нова редакція), | | | | |"Про місцеві | | | | |державні | | | | |адміністрації" (нова| | | | |редакція), "Про | | | | |внесення змін до | | | | |Конституції України"| | | | |щодо утворення | | | | |виконавчих органів | | | | |районних та обласних| | | | |рад і зміни функцій | | | | |місцевих державних | | | | |адміністрацій, "Про | | | | |визначення порядку | | | | |передачі повноважень| | | | |органів місцевого | | | | |самоврядування сіл, | | | | |селищ, міст, | | | | |районів | | | | |новоутвореним | | | | |органам місцевого | | | | |самоврядування". | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.5|Опрацювати та надати|березень |Департамент | | |Головдержслужбі | |місцевого | | |пропозиції щодо | |самоврядування та | | |внесення змін до | |адміністративно- | | |постанов Кабінету | |територіального | | |Міністрів України: | |устрою | | |- від 8 лютого | | | | |1997 р. N 167 | | | | |( 167-97-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Положення про | | | | |систему підготовки, | | | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |державних службовців| | | | |і Положення про | | | | |єдиний порядок | | | | |підготовки, | | | | |перепідготовки та | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |керівників державних| | | | |підприємств, установ| | | | |і організацій"; | | | | |- від 14 липня | | | | |1999 р. N 1262 | | | | |( 1262-99-п ) | | | | |"Про фінансове | | | | |забезпечення | | | | |підготовки і | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |працівників органів | | | | |державної влади, | | | | |органів місцевого | | | | |самоврядування та | | | | |органів військового | | | | |управління Збройних | | | | |Сил", відповідно до | | | | |п. 4 наказу | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |08.10.2009 N 430 | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.6|Підготувати та |березень |Департамент | | |подати Мінпраці | |місцевого | | |інформацію | |самоврядування та | | |відповідно до п. 3 | |адміністративно- | | |наказу Мінрегіонбуду| |територіального | | |від 18.08.2008 N 370| |устрою | | |"Про забезпечення | | | | |виконання | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |30.07.2008 N 1052-р | | | | |"Про затвердження | | | | |плану дій з | | | | |реалізації Концепції| | | | |реформування системи| | | | |соціальних послуг | | | | |на період | | | | |до 2012 року". | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.7|Здійснити підготовчу|I квартал |Департамент | | |роботу до | |місцевого | | |розроблення проекту | |самоврядування та | | |урядового акта щодо | |адміністративно- | | |фінансування | |територіального | | |у 2010 році | |устрою | | |Програм - переможців| | | | |Всеукраїнського | | | | |конкурсу проектів та| | | | |програм розвитку | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |2009 року. | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.8|Надати методичну |I квартал |Департамент | | |допомогу органам | |місцевого | | |місцевого | |самоврядування та | | |самоврядування щодо:| |адміністративно- | | |- добровільного | |територіального | | |об'єднання | |устрою | | |територіальних | | | | |громад відповідно до| | | | |перспективного плану| | | | |формування громад; | | | | |- утворення нових | | | | |адміністративно- | | | | |територіальних | | | | |одиниць - громад та | | | | |реорганізації | | | | |районів, відповідно | | | | |до наказу | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |14.12.2009 N 577 | | | | |"Про забезпечення | | | | |виконання | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |2 грудня 2009 р. | | | | |N 1456-р "Про | | | | |затвердження | | | | |плану заходів щодо | | | | |реалізації Концепції| | | | |реформи місцевого | | | | |самоврядування". | | | |---+--------------------+-------------------+-------------------| |2.9|Забезпечити |протягом року |Департамент | | |проведення навчання:| |місцевого | | |- працівників | |самоврядування та | | |облдержадміністрацій| |адміністративно- | | |з питань надання | |територіального | | |методичної допомоги | |устрою | | |в утворенні нових | | | | |адміністративно- | | | | |територіальних | | | | |одиниць - громад та | | | | |реорганізації | | | | |районів; | | | | |- працівників | | | | |райдержадміністрацій| | | | |з надання методичної| | | | |допомоги в утворенні| | | | |нових | | | | |адміністративно- | | | | |територіальних | | | | |одиниць - громад. | | | ------------------------------------------------------------------
3. Забезпечення гармонійного розвитку регіонів
шляхом розроблення та оновлення
містобудівної документації на місцевому рівні
(схем розвитку територій, генеральних планів
населених пунктів, детальних планів територій,
місцевих правил забудови тощо)
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.1 |Забезпечити |I квартал |Управління | | |супровід поданих на| |містобудування та | | |державну реєстрацію| |архітектури | | |до Мін'юсту наказів| | | | |Мінрегіонбуду: | | | | |- від 28.09.2009 | | | | |N 393 ( z0135-10 ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Кваліфікаційних | | | | |вимог до | | | | |відповідних | | | | |виконавців окремих | | | | |видів робіт, | | | | |пов'язаних із | | | | |створенням об'єктів| | | | |архітектури"; | | | | |- від 30.10.2009 | | | | |N 459 ( z0071-10 ) | | | | |"Про затвердження | | | | |змін до Типових | | | | |регіональних правил| | | | |забудови" (про | | | | |будівельний | | | | |паспорт); | | | | |- від 19.11.2009 | | | | |N 498 ( z0281-10 ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Розміру і порядку | | | | |справляння плати за| | | | |видачу | | | | |кваліфікаційного | | | | |сертифіката | | | | |архітектора (його | | | | |дубліката)". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.2 |Підготувати проект |I квартал |Управління | | |наказу про | |містобудування та | | |затвердження | |архітектури | | |ДСТУ-Н "Настанова з| | | | |виконання розділів | | | | |"Охорона | | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища" у | | | | |складі | | | | |містобудівної | | | | |документації. Склад| | | | |та вимоги". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.3 |Підготувати |I квартал |Управління | | |пропозиції щодо | |містобудування та | | |фінансового | |архітектури | | |забезпечення | | | | |розроблення | | | | |містобудівної | | | | |документації до | | | | |проекту Державного | | | | |бюджету України на | | | | |2010 рік. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.4 |Забезпечити |I квартал |Управління | | |організацію | |містобудування та | | |засідань робочої | |архітектури | | |групи з опрацювання| | | | |питання | | | | |удосконалення | | | | |дозвільних процедур| | | | |в процесі | | | | |будівництва на | | | | |території | | | | |промислових | | | | |об'єктів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.5 |Підготувати |до 30 січня |Управління | | |пропозиції щодо | |містобудування та | | |запровадження | |архітектури | | |критерію оцінки | | | | |діяльності місцевих| | | | |державних | | | | |адміністрацій в | | | | |частині виконання | | | | |ними повноважень з | | | | |організації | | | | |розроблення | | | | |(коригування) | | | | |органами місцевого | | | | |самоврядування | | | | |містобудівної | | | | |документації. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.6 |Підготувати |до 15 лютого |Управління | | |пропозиції щодо | |містобудування та | | |удосконалення | |архітектури | | |процесу видачі | | | | |суб'єктам | | | | |господарювання | | | | |ліцензій на | | | | |проектування | | | | |об'єктів | | | | |містобудування, | | | | |розроблення | | | | |містобудівної | | | | |документації, | | | | |реставраційних | | | | |робіт. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.7 |Підготувати наказ |березень |Управління | | |про затвердження | |містобудування та | | |типових форм | |архітектури | | |технічних умов щодо| | | | |інженерного | | | | |забезпечення | | | | |об'єкта | | | | |містобудування. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.8 |Внести зміни у |березень |Управління | | |розділ 7 | |містобудування та | | |ДБН 360-92** | |архітектури | | |( v0044481-92 ) | | | | |щодо розрахунку | | | | |машино-місць у | | | | |гаражах та | | | | |автостоянках. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.9 |Розробити спільно з|до 1 квітня |Управління | | |Міністерством | |містобудування та | | |освіти та науки | |архітектури | | |України програму | | | | |підготовки | | | | |спеціалістів за | | | | |фахом розроблення | | | | |містобудівної | | | | |документації. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.10|Подати Кабінету |до 1 травня |Управління | | |Міністрів України | |містобудування та | | |проект | |архітектури | | |розпорядження "Про | | | | |схвалення Концепції| | | | |Державної цільової | | | | |програми | | | | |розроблення | | | | |(оновлення) | | | | |містобудівної | | | | |документації | | | | |на період | | | | |до 2014 року". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.11|Подати Кабінету |II квартал |Управління | | |Міністрів України | |містобудування та | | |проект постанови | |архітектури | | |"Про внесення змін | | | | |та доповнень до | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 20.05.2009 | | | | |N 522 "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку проведення | | | | |державної | | | | |експертизи | | | | |містобудівної | | | | |документації". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.12|Взяти участь у |протягом |Управління | | |спільній роботі з |розроблення змін |містобудування та | | |Комітетом Верховної| |архітектури | | |Ради України з | | | | |питань будівництва,| | | | |містобудування і | | | | |житлово- | | | | |комунального | | | | |господарства та | | | | |регіональної | | | | |політики з | | | | |розроблення змін до| | | | |законів України | | | | |щодо порядку | | | | |надання | | | | |будівельного | | | | |паспорта на об'єкт | | | | |містобудування. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.13|Надати щорічну |1 жовтня |Управління | | |доповідь Кабінету | |містобудування та | | |Міністрів України | |архітектури | | |про стан реалізації| | | | |Генеральної схеми | | | | |планування | | | | |території України | | | | |( 3059-14 ) | | | | |за 2009 рік. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.14|Підготувати питання|IV квартал |Управління | | |щодо моніторингу | |містобудування та | | |реалізації | |архітектури | | |Генеральної схеми | | | | |планування | | | | |території України | | | | |( 3059-14 ) | | | | |за 2009 рік | | | | |для розгляду на | | | | |засіданні | | | | |Координаційної ради| | | | |з реалізації | | | | |Генеральної схеми | | | | |планування | | | | |території України. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.15|Розробити та |30 грудня |Управління | | |затвердити зміни до| |містобудування та | | |державних | |архітектури | | |будівельних норм | | | | |щодо порядку | | | | |розроблення та | | | | |коригування | | | | |містобудівної | | | | |документації. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.16|Підготувати проект |грудень |Управління | | |Закону України "Про| |містобудування та | | |внесення змін до | |архітектури | | |Закону України "Про| | | | |Генеральну Схему | | | | |планування | | | | |території України".| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.17|Сприяти створенню |протягом року |Управління | | |геоінформаційної | |містобудування та | | |системи (ГІС) у | |архітектури | | |сфері планування | | | | |територій та | | | | |містобудівного | | | | |кадастру. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.18|Забезпечити |протягом року |Управління | | |супровід проекту | |містобудування та | | |Містобудівного | |архітектури | | |кодексу України у | | | | |Верховній Раді | | | | |України. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.19|Забезпечити |протягом року |Управління | | |супровід проекту | |містобудування та | | |постанови Кабінету | |архітектури | | |Міністрів України | | | | |"Про внесення змін | | | | |до пункту 1 | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 08.09.2004 | | | | |N 1181 "Деякі | | | | |питання спорудження| | | | |(створення) | | | | |пам'ятників і | | | | |монументів" та | | | | |проекту змін до | | | | |Порядку спорудження| | | | |(створення) | | | | |пам'ятників і | | | | |монументів, | | | | |затвердженого | | | | |спільним наказом | | | | |Держбуду та | | | | |Мінкультури від | | | | |30.11.2004 | | | | |N 231/806 | | | | |( z1588-04 ) | | | | |(щодо їх | | | | |спорудження за | | | | |кордоном). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.20|Продовжити роботу з|протягом року |Управління | | |удосконалення | |містобудування та | | |містобудівного | |архітектури | | |законодавства у | | | | |сфері | | | | |містобудування. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.21|Провести аналіз |протягом року |Управління | | |(моніторинг) стану | |містобудування та | | |кадрового | |архітектури | | |забезпечення | | | | |спеціально | | | | |уповноважених | | | | |органів | | | | |містобудування та | | | | |архітектури | | | | |обласних, районних | | | | |держадміністрацій | | | | |та виконкомів | | | | |міських рад. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |3.22|Взяти участь в |протягом року |Управління | | |організації | |містобудування та | | |розроблення | |архітектури | | |міжнародних | | | | |містобудівних | | | | |транскордонних | | | | |проектів | | | | |Україна - Польща, | | | | |Україна - Молдова, | | | | |Україна - Росія. | | | ------------------------------------------------------------------
4. Формування національної нормативної бази,
інтегрованої у міжнародний нормативно-правовий простір
технічного регулювання будівництва
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.1 |Здійснити |У терміни, |Управління | | |підготовку та |визначені |технічного | | |внесення на розгляд|Кабінетом Міністрів|регулювання у | | |Уряду семи проектів|України |будівництві | | |рішень Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |необхідних для | | | | |впровадження Закону| | | | |України "Про | | | | |будівельні норми" | | | | |( 1704-17 ). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.2 |Здійснити |квітень |Управління | | |підготовку проекту | |технічного | | |"Концептуальних | |регулювання у | | |основ формування | |будівництві, | | |нормативно- | |Департамент | | |правового простору | |міжнародного | | |СНД в сфері | |співробітництва, | | |технічного | |інвестиційного | | |регулювання | |розвитку та з | | |будівництва та | |питань європейської| | |виробництва виробів| |інтеграції | | |будівельного | | | | |призначення" та | | | | |проекту "Типової | | | | |двосторонньої Угоди| | | | |між країнами - | | | | |членами СНД про | | | | |взаємне визнання | | | | |результатів | | | | |підтвердження | | | | |придатності нових | | | | |будівельних | | | | |виробів" для | | | | |застосування для | | | | |розгляду | | | | |Міжурядовою радою | | | | |зі співробітництва | | | | |у будівельної | | | | |діяльності країн | | | | |СНД у травні | | | | |2010 року. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.3 |Забезпечити |протягом року |Управління | | |організацію | |технічного | | |виконання | |регулювання у | | |пріоритету | |будівництві, | | |діяльності за | |Управління | | |такими напрямами та| |архітектурно- | | |показниками: | |конструктивних та | | |- перегляд або | |інженерних систем | | |скасування за | |будинків і споруд, | | |неактуальністю | |Управління | | |міждержавних | |містобудування та | | |стандартів (ГОСТ), | |архітектури | | |прийнятих | |Департамент | | |до 1992 року - | |політики житлового | | |до 60% оновлення у | |будівництва та | | |порівнянні з | |програм ЧАЕС | | |кількістю чинних | | | | |станом на | | | | |01.01.92 року; | | | | |- СНиП та СН, | | | | |прийнятих | | | | |до 1992 року - | | | | |до 77% оновлення у | | | | |порівнянні з | | | | |кількістю чинних | | | | |станом на | | | | |01.01.92 року. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.4 |Забезпечити |протягом року |Управління | | |формування та | |технічного | | |видання Каталогу | |регулювання у | | |нормативних | |будівництві | | |документів у галузі| | | | |будівництва і | | | | |промисловості | | | | |будівельних | | | | |матеріалів | | | | |станом на | | | | |1 січня 2010 року | | | | |та підготувати | | | | |проект Каталогу | | | | |станом на | | | | |1 січня 2011 року. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.5 |Забезпечити |протягом року |Управління | | |функціонування | |технічного | | |постійно діючих | |регулювання у | | |інституцій із | |будівництві | | |технічного | | | | |регулювання у | | | | |будівництві (Ради, | | | | |робочої групи): | | | | |- з адаптації | | | | |вітчизняної | | | | |нормативної бази з | | | | |проектування | | | | |будівельних | | | | |конструкцій до | | | | |вимог Європейського| | | | |Союзу; | | | | |- із забезпечення | | | | |спільного перегляду| | | | |будівельних норм у | | | | |складі фахівців | | | | |заінтересованих | | | | |ЦОВВ; | | | | |- із впровадження | | | | |Технічного | | | | |регламенту | | | | |будівельних | | | | |виробів, будівель | | | | |та споруд; | | | | |- з розгляду та | | | | |підготовки | | | | |пропозицій щодо | | | | |надання статусу | | | | |базових організацій| | | | |з науково-технічної| | | | |діяльності у сферах| | | | |будівництва, | | | | |промисловості | | | | |будівельних | | | | |матеріалів, | | | | |архітектури і | | | | |містобудування. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.6 |Забезпечити | |Управління | | |розроблення і | |архітектурно- | | |удосконалення | |конструктивних та | | |державних | |інженерних систем | | |будівельних норм з | |будинків і споруд | | |проектування | | | | |житлових та | | | | |громадських | | | | |будинків і споруд з| | | | |метою приведення | | | | |українських | | | | |будівельних норм та| | | | |стандартів до | | | | |європейських вимог | | | | |з врахуванням | | | | |сучасних вимог до | | | | |обслуговування | | | | |населення, а саме: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- ДБН "Будівлі |I півріччя | | | |судів"; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- рекомендації для |протягом року | | | |проектування | | | | |енергоефективних | | | | |(пасивних) будинків| | | | |із мінімальним | | | | |використанням | | | | |теплової енергії; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- перегляд чинних |протягом | | | |ДБН В.2.3-15-2007 |2010-2011 років | | | |"Автостоянки і | | | | |гаражі для легкових| | | | |автомобілів"; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- номенклатури |протягом | | | |перспективних типів|2010-2011 років | | | |громадських | | | | |будинків і споруд. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.7 |Завершити |I півріччя |Управління | | |розроблення проекту| |архітектурно- | | |ДСТУ "Проектування.| |конструктивних та | | |Розрахунок | |інженерних систем | | |інсоляції об'єктів | |будинків і споруд | | |цивільного | | | | |призначення" у | | | | |зв'язку з внесенням| | | | |зміни до | | | | |ДБН В.2.2-15-2005 | | | | |"Житлові будинки. | | | | |Основні | | | | |положення" | | | | |( n0007509-05 ) в | | | | |частині визначення | | | | |методів тривалості | | | | |інсоляції житлових | | | | |приміщень, які | | | | |необхідно | | | | |супроводжувати з | | | | |розрахунками. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |4.8 |З метою | |Управління | | |удосконалення | |архітектурно- | | |вітчизняної | |конструктивних та | | |нормативної бази з | |інженерних систем | | |проектування і | |будинків і споруд | | |будівництва | | | | |об'єктів житлового | | | | |та громадського | | | | |призначення та | | | | |забезпечення їх | | | | |стійкості, | | | | |надійності та | | | | |безпеки | | | | |експлуатації, | | | | |розробити: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- проект ДБН |протягом року | | | |"Захист від корозії| | | | |в будівництві. | | | | |Захист металевих | | | | |конструкцій від | | | | |корозії"; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- посібник |протягом | | | |"Проектування |2010-2011 років | | | |будинків житлового | | | | |та громадського | | | | |призначення з | | | | |металевим | | | | |каркасом"; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- нормативний |протягом | | | |документ щодо |2010-2011 років | | | |питомих показників | | | | |витрат будівельних | | | | |матеріалів при | | | | |будівництві | | | | |об'єктів цивільного| | | | |призначення. | | | ------------------------------------------------------------------
5. Удосконалення державної політики
у сфері житлового будівництва, забезпечення житлом
окремих категорій населення та виконання завдань
і заходів Державної цільової соціально-економічної
програми будівництва (придбання) доступного житла
на 2010-2017 роки
( 1249-2009-п )
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.1 |Забезпечити | |Департамент | | |виконання завдань | |політики житлового | | |та заходів | |будівництва та | | |Державної цільової | |програм ЧАЕС | | |соціально- | | | | |економічної | | | | |програми | | | | |будівництва | | | | |(придбання) | | | | |доступного житла на| | | | |2010-2017 роки | | | | |( 1249-2009-п ), у | | | | |тому числі: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- підготовку та |до 15 березня за | | | |подання звіту про |окремим | | | |хід виконання | | | | |Програми | | | | |( 1249-2009-п ); | | | | |-------------------+-------------------| | | |- підготовку та |планом | | | |подання Мінфіну | | | | |пропозицій щодо | | | | |фінансування | | | | |Програми | | | | |( 1249-2009-п ); | | | | |-------------------+-------------------| | | |- надання |I квартал | | | |методично- | | | | |консультативної | | | | |допомоги Раді | | | | |міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласним, | | | | |Київській та | | | | |Севастопольській | | | | |міським державним | | | | |адміністраціям щодо| | | | |розроблення | | | | |регіональних | | | | |програм будівництва| | | | |(придбання) | | | | |доступного житла на| | | | |2010-2017 роки; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- проведення |I квартал | | | |інструктивних нарад| | | | |з розроблення | | | | |регіональних | | | | |програм будівництва| | | | |(придбання) | | | | |доступного житла на| | | | |2010-2017 роки; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- організаційно- |протягом року | | | |методичне | | | | |супроводження | | | | |пілотних проектів | | | | |доступного житла. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.2 |Забезпечити |до прийняття |Департамент | | |супровід у |закону |політики житлового | | |Верховній Раді | |будівництва та | | |України проекту | |програм ЧАЕС | | |Закону України "Про| | | | |забезпечення | | | | |громадян доступним | | | | |житлом". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.3 |Провести аналіз |березень |Департамент | | |стану виконання | |політики житлового | | |регіональних | |будівництва та | | |програм житлового | |програм ЧАЕС | | |будівництва за | | | | |2009 рік та | | | | |динаміки основних | | | | |його показників | | | | |у порівняні з | | | | |попередніми роками.| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.4 |Забезпечити |щокварталу |Департамент | | |моніторинг стану | |політики житлового | | |виконання | |будівництва та | | |регіональних | |програм ЧАЕС | | |програм житлового | | | | |будівництва. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.5 |Здійснювати |щокварталу |Департамент | | |удосконалення | |політики житлового | | |законодавства в | |будівництва та | | |рамках робочої | |програм ЧАЕС | | |групи, утвореної | | | | |дорученням КМУ від | | | | |12.02.2008 | | | | |N 8804/0/1-08 | | | | |з метою | | | | |підвищення рівня | | | | |захисту прав осіб, | | | | |які виступають | | | | |інвесторами | | | | |житлового | | | | |будівництва, та | | | | |інформувати Уряд із| | | | |зазначеного | | | | |питання. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.6 |Забезпечити |II квартал |Департамент | | |методичний супровід| |політики житлового | | |розроблення та | |будівництва та | | |прийняття місцевими| |програм ЧАЕС | | |органами виконавчої| | | | |влади програм | | | | |житлового | | | | |будівництва на | | | | |2010 рік. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.7 |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |реалізацію пілотних|(при наявності |політики житлового | | |проектів, зокрема |коштів) |будівництва та | | |щодо реконструкції | |програм ЧАЕС | | |кварталів та | | | | |мікрорайонів | | | | |застарілого житла. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.8 |Взяти участь у |до прийняття |Департамент | | |підготовці до |кодексу |політики житлового | | |другого читання | |будівництва та | | |проекту Житлового | |програм ЧАЕС | | |кодексу України. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.9 |Розробити проект |грудень |Департамент | | |постанови КМУ про | |політики житлового | | |запровадження | |будівництва та | | |механізму | |програм ЧАЕС | | |накопичення | | | | |громадянами | | | | |індивідуальних | | | | |цільових внесків на| | | | |спеціальних | | | | |банківських | | | | |депозитних рахунках| | | | |для одержання | | | | |кредиту. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.10|Забезпечити |грудень |Департамент | | |розроблення | |політики житлового | | |проектів | |будівництва та | | |нормативно-правових| |програм ЧАЕС | | |актів щодо | | | | |удосконалення | | | | |механізму державної| | | | |підтримки | | | | |будівництва | | | | |(придбання) | | | | |доступного житла та| | | | |державного | | | | |регулювання у сфері| | | | |будівництва житла, | | | | |фінансування якого | | | | |здійснюється з | | | | |використанням | | | | |коштів державного | | | | |бюджету. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.11|Забезпечити |протягом року |Департамент | | |послідовну | |політики житлового | | |реалізацію заходів,| |будівництва та | | |спрямованих на | |програм ЧАЕС | | |подолання наслідків| | | | |світової фінансової| | | | |кризи у житловому | | | | |будівництві. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.12|Забезпечити |протягом року |Департамент | | |підготовку засідань| |політики житлового | | |постійно діючої | |будівництва та | | |робочої групи з | |програм ЧАЕС | | |моніторингу | | | | |діяльності | | | | |будівельної галузі | | | | |та розроблення | | | | |антикризових | | | | |заходів. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.13|Розробити та подати|Після прийняття |Департамент | | |на розгляд Кабінету|Закону України "Про|політики житлового | | |Міністрів України |Державний бюджет |будівництва та | | |проект постанови |України на |програм ЧАЕС | | |про затвердження |2010 рік" | | | |Порядку | | | | |використання у | | | | |2010 році коштів, | | | | |передбачених у | | | | |Державному бюджеті | | | | |на будівництво | | | | |(придбання) | | | | |доступного житла. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.14|Забезпечити |Після прийняття |Департамент | | |розроблення проекту|Закону України "Про|політики житлового | | |постанови КМУ про |Державний бюджет |будівництва та | | |внесення змін до |України на |програм ЧАЕС | | |постанови КМУ від |2010 рік" | | | |05.08.2009 N 832 | | | | |( 832-2009-п ) | | | | |"Питання | | | | |забезпечення житлом| | | | |окремих категорій | | | | |громадян, які | | | | |відповідно до | | | | |законодавства | | | | |потребують | | | | |поліпшення житлових| | | | |умов". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.15|Забезпечити |Після прийняття |Департамент | | |підготовку проектів|Закону України "Про|політики житлового | | |розпоряджень КМУ |Державний бюджет |будівництва та | | |"Про придбання |України на |програм ЧАЕС | | |квартир для |2010 рік" та | | | |забезпечення житлом|внесення змін до | | | |громадян, які |постанови КМУ від | | | |відповідно до |05.08.2009 N 832 | | | |законодавства |( 832-2009-п ) | | | |потребують | | | | |поліпшення житлових| | | | |умов". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |5.16|З метою подолання | |Управління | | |кризових явищ в | |архітектурно- | | |економіці України | |конструктивних та | | |та вирішення | |інженерних систем | | |проблемних питань | |будинків і споруд | | |будівельної галузі,| | | | |а саме: | | | | |будівництва житла | | | | |за доступними | | | | |цінами на виконання| | | | |Державної цільової | | | | |соціально- | | | | |економічної | | | | |програми | | | | |будівництва | | | | |(придбання) | | | | |доступного житла на| | | | |2010-2017 роки | | | | |( 1249-2009-п ) | | | | |забезпечити | | | | |формування сучасної| | | | |нормативно- | | | | |методичної бази для| | | | |будівництва | | | | |енергоефективного | | | | |економічного житла | | | | |із мінімальним | | | | |використанням | | | | |теплової енергії | | | | |для масового | | | | |застосування, | | | | |зокрема: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- перегляд чинних |протягом | | | |ДБН В.2.2-15-2005 |2010-2011 років | | | |"Житлові будинки. | | | | |Основні | | | | |положення" | | | | |( n0007509-05 ), | | | | |в т.ч. в частині | | | | |визначення житла | | | | |II категорії | | | | |(доступне; житло | | | | |соціального | | | | |призначення); | | | | |-------------------+-------------------| | | |- завершення |протягом року | | | |розроблення | | | | |проекту-еталону | | | | |доступного житла у | | | | |повному обсязі; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- розроблення |протягом | | | |еталонних проектів |2010-2011 років | | | |малоповерхових | | | | |житлових будинків | | | | |доступного житла. | | | ------------------------------------------------------------------
6. Забезпечення належних умов для реалізації
інвестиційних намірів забудовників, в першу чергу,
із залученням вітчизняних підприємств
будівельного комплексу, запровадження сучасних
механізмів підвищення їх конкурентоспроможності
на внутрішньому та зовнішньому ринках
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін | Відповідальні | |з/п | | виконання | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.1 |Забезпечити створення |лютий |Управління економіки | | |Координаційної ради з | |та розвитку | | |підвищення | |будівельної діяльності| | |конкурентноспроможності | | | | |підприємств будівельної | | | | |галузі. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.2 |Визначити Стратегію |березень |Управління економіки | | |розвитку будівельної | |та розвитку | | |галузі до 2020 року. | |будівельної | | | | |діяльності, Управління| | | | |ціноутворення, | | | | |експертизи та контролю| | | | |вартості | | | | |у будівництві, | | | | |Управління | | | | |архітектурно- | | | | |конструктивних та | | | | |інженерних систем | | | | |будинків і споруд, | | | | |Управління технічного | | | | |регулювання у | | | | |будівництві, | | | | |Управління | | | | |містобудування та | | | | |архітектури, | | | | |Департамент політики | | | | |житлового будівництва | | | | |та програм ЧАЕС, | | | | |Управління з питань | | | | |підготовки в Україні | | | | |фінальної частини | | | | |чемпіонату Європи | | | | |2012 року з футболу | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.3 |Опрацювати питання |березень |Управління економіки | | |посилення | |та розвитку | | |відповідальності | |будівельної діяльності| | |забудовників щодо | | | | |використання за | | | | |призначенням земельних | | | | |ділянок, виділених під | | | | |будівництво. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.4 |Забезпечити розроблення |серпень |Управління | | |концептуальних основ | |ціноутворення, | | |формування засад з | |експертизи та контролю| | |перегляду нормативної | |вартості | | |кошторисної бази, | |у будівництві, | | |виходячи з положень | |Управління технічного | | |Закону України "Про | |регулювання у | | |будівельні норми" | |будівництві | | |( 1704-17 ). | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.5 |Забезпечити розроблення |жовтень |Управління економіки | | |законопроектів щодо | |та розвитку | | |запровадження засад | |будівельної діяльності| | |саморегулювання | | | | |будівельної діяльності | | | | |та посилення | | | | |відповідальності | | | | |суб'єктів інвестиційної | | | | |діяльності за порушення | | | | |договірних зобов'язань. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.6 |Забезпечити розширення |жовтень |Управління | | |Переліку об'єктів, для | |ціноутворення, | | |затвердження проектів | |експертизи та контролю| | |будівництва яких | |вартості | | |комплексний висновок | |у будівництві, ДП | | |державної експертизи | |"Укрдержбудекспертиза"| | |не є обов'язковим. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.7 |Забезпечити |жовтень |Управління | | |удосконалення | |ціноутворення, | | |порядку визначення | |експертизи та контролю| | |вартості проведення | |вартості | | |комплексної державної | |у будівництві, ДП | | |експертизи проектів | |"Укрдержбудекспертиза"| | |будівництва. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.8 |Забезпечити |листопад |Управління | | |методологічний супровід | |ціноутворення, | | |основних засад | |експертизи та контролю| | |реформування порядку | |вартості у будівництві| | |визначення вартості | | | | |проектно-вишукувальних | | | | |робіт для будівництва | | | | |об'єктів виробничого | | | | |та громадського | | | | |призначення. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.9 |Здійснювати |щокварталу |Управління | | |систематичний аналіз | |ціноутворення, | | |вартості складових | |експертизи та контролю| | |будівельної продукції | |вартості у будівництві| | |та за його результатами | | | | |визначати відповідні | | | | |показники вартості | | | | |будівництва. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.10|Забезпечити проведення |протягом |Управління економіки | | |моніторингу результатів |року |та розвитку | | |діяльності будівельного | |будівельної діяльності| | |комплексу в 2010 році | | | | |та підготовку | | | | |пропозицій щодо | | | | |активізації розвитку | | | | |будівельної діяльності. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.11|Забезпечити виконання |протягом |Управління економіки | | |заходів, передбачених |року |та розвитку | | |Програмою створення та | |будівельної діяльності| | |постійного оновлення | | | | |галузевої нормативної | | | | |бази з праці | | | | |та професійної | | | | |кваліфікації | | | | |у будівництві на | | | | |2005-2010 роки | | | | |( v0243509-04 ). | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.12|Здійснити проведення |протягом |Управління економіки | | |моніторингу стану |року |та розвитку | | |виплати заробітної | |будівельної діяльності| | |плати працівникам | |Відділ управління | | |у будівництві | |майном | | |з метою забезпечення | | | | |дотримання законодавства| | | | |про оплату праці та | | | | |недопущення виникнення | | | | |заборгованості. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.13|Здійснити аналіз |протягом |Управління економіки | | |тенденцій розвитку |року |та розвитку | | |показників обсягів | |будівельної діяльності| | |виробництва основних | | | | |будівельних матеріалів, | | | | |їх експорту- | | | | |імпорту та проведення | | | | |додаткових заходів | | | | |("круглих столів") щодо | | | | |вироблення науково- | | | | |обґрунтованих | | | | |рекомендацій | | | | |розвитку вітчизняного | | | | |виробництва за окремими | | | | |видами будівельних | | | | |матеріалів, виробів та | | | | |конструкцій для | | | | |забезпечення | | | | |розроблення | | | | |напрямів державної | | | | |політики підтримки | | | | |вітчизняних виробників. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.14|Забезпечити здійснення |протягом |Управління економіки | | |моніторингу вітчизняного|року |та розвитку | | |виробництва будівельних | |будівельної діяльності| | |матеріалів | | | | |та інформування | | | | |про його результати | | | | |місцевих органів | | | | |виконавчої влади | | | | |з метою здешевлення | | | | |вартості будівництва | | | | |доступного житла | | | | |за рахунок використання | | | | |вітчизняних будівельних | | | | |матеріалів та виробів. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.15|Забезпечити розроблення |протягом |Управління економіки | | |нормативних документів |року |та розвитку | | |щодо визначення питомих | |будівельної діяльності| | |витрат енергоресурсів | | | | |при виробництві основних| | | | |будівельних матеріалів | | | | |та виробів згідно | | | | |з обсягами фінансування | | | | |відповідних розробок | | | | |з державного бюджету | | | | |в рамках галузевої | | | | |програми підвищення | | | | |енергоефективності | | | | |у будівельній галузі | | | | |на 2010-2014 роки, | | | | |затвердженої наказом | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |30.06.2009 N 257 | | | | |( v0257661-09 ). | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.16|Забезпечити обговорення |протягом |Управління економіки | | |актуальних питань |року |та розвитку | | |розвитку будівельного | |будівельної діяльності| | |комплексу | | | | |з представниками | | | | |громадських організацій | | | | |та профспілкових | | | | |об'єднань у сфері | | | | |будівництва. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.17|Забезпечити розроблення,|протягом |Управління | | |погодження та |року |ціноутворення, | | |затвердження кошторисних| |експертизи та контролю| | |норм на будівельно- | |вартості у будівництві| | |монтажні роботи, які | | | | |відсутні в діючій | | | | |кошторисно-нормативній | | | | |базі. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.18|Здійснювати |протягом |Управління | | |за дорученнями |року |ціноутворення, | | |Кабінету Міністрів | |експертизи та контролю| | |України експертизу | |вартості у будівництві| | |розрахунків вартості | | | | |робіт, які планується | | | | |виконувати за рахунок | | | | |коштів резервного | | | | |фонду бюджету, в тому | | | | |числі пов'язаних із | | | | |ліквідацією наслідків | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | |природного | | | | |та техногенного | | | | |характеру. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.19|Проводити вибіркові |за окремим |Управління | | |перевірки правильності |графіком |ціноутворення, | | |визначення вартості | |експертизи та контролю| | |виконаних підрядних | |вартості у будівництві| | |робіт, які фінансуються | | | | |за рахунок бюджетних | | | | |коштів, в тому числі | | | | |і коштів резервного | | | | |фонду державного | | | | |бюджету на здійснення | | | | |першочергових заходів | | | | |з ліквідації | | | | |надзвичайних ситуацій | | | | |природного | | | | |та техногенного | | | | |характеру. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.20|Забезпечувати розгляд |по мірі |Відділ наукового | | |проектів будівництва, |надходження|розвитку, Управління | | |які затверджуються |протягом |ціноутворення, | | |Кабінетом Міністрів |року |експертизи та контролю| | |України та погоджуються | |вартості у будівництві| | |Мінрегіонбудом на | |Управління | | |засіданнях президії | |архітектурно- | | |Науково-технічної ради. | |конструктивних та | | | | |інженерних систем | | | | |будинків і споруд, | | | | |Управління | | | | |містобудування та | | | | |архітектури, | | | | |Департамент політики | | | | |житлового будівництва | | | | |та програм ЧАЕС | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.21|Забезпечити розроблення |травень |Відділ наукового | | |та затвердження | |розвитку, Управління | | |Регламенту Міністерства | |архітектурно- | | |щодо погодження | |конструктивних та | | |президією | |інженерних систем | | |Науково-технічної ради | |будинків і споруд, | | |проектів будівництва, | |Управління | | |які затверджуються | |містобудування та | | |Кабінетом Міністрів | |архітектури, | | |України. | |Департамент політики | | | | |житлового будівництва | | | | |та програм ЧАЕС, | | | | |Управління | | | | |ціноутворення, | | | | |експертизи та контролю| | | | |вартості у будівництві| |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.22|З метою реалізації | |Управління | | |державної політики | |архітектурно- | | |стосовно ефективного | |конструктивних та | | |використання паливно- | |інженерних систем | | |енергетичних ресурсів, | |будинків і споруд | | |пріоритетом яких | | | | |повинне стати зменшення | | | | |енергоємності валового | | | | |внутрішнього продукту, | | | | |доведення витрат | | | | |паливно-енергетичних | | | | |ресурсів при зведенні | | | | |та експлуатації | | | | |об'єктів будівництва до | | | | |сучасного рівня | | | | |розвинутих країн, | | | | |забезпечити, зокрема: | | | | |------------------------+-----------| | | |- розроблення проекту |протягом | | | |ДСТУ Б В.2.2 - "Будинки |року | | | |та споруди. Методи | | | | |проведення | | | | |енергетичного аудиту | | | | |будинків під час | | | | |їх здачі | | | | |в експлуатацію та в | | | | |процесі експлуатації"; | | | | |------------------------+-----------| | | |- розроблення проекту |протягом | | | |ДСТУ-Н Б В.2.7 - |2010-2011 | | | |"Правила вибору |років | | | |теплоізоляційного | | | | |матеріалу для утеплення | | | | |будинків та споруд". | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.23|Надавати науково- |протягом |Управління | | |методичну допомогу |року |архітектурно- | | |місцевим органам | |конструктивних та | | |виконавчої влади | |інженерних систем | | |у проведенні | |будинків і споруд | | |експериментальних | | | | |досліджень | | | | |та моніторингу | | | | |за роботою нових | | | | |інженерних систем | | | | |та обладнання, | | | | |а також за результатами | | | | |наукових досліджень | | | | |в опалювальному | | | | |сезоні 2009-2010 років | | | | |вносити пропозиції | | | | |щодо вдосконалення | | | | |відповідних | | | | |нормативних документів. | | | |----+------------------------+-----------+----------------------| |6.24|Забезпечувати участь у |протягом |Управління | | |впровадженні пілотних |року |архітектурно- | | |проектів щодо | |конструктивних та | | |переведення об'єктів | |інженерних систем | | |соціальної сфери | |будинків і споруд | | |і житлово-комунального | | | | |господарства з | | | | |централізованого на | | | | |автономне електричне | | | | |опалення та гаряче | | | | |водопостачання | | | | |та поширити досвід | | | | |застосування | | | | |електроопалення | | | | |на заміну газу, | | | | |зокрема систем | | | | |електротепло- | | | | |акумуляційного | | | | |опалення в сучасних | | | | |будинках | | | | |та комплексах, одно- | | | | |та двоповерхових | | | | |будинках. | | | ------------------------------------------------------------------
II. ІНШІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1. |Забезпечити розгляд|лютий |Департамент | | |на засіданні | |регіональної | | |колегії | |політики | | |Мінрегіонбуду | | | | |питання: "Про | | | | |використання коштів| | | | |Стабілізаційного | | | | |фонду для | | | | |реалізації | | | | |інвестиційних | | | | |проектів соціально-| | | | |економічного | | | | |розвитку у | | | | |2009 році | | | | |та пріоритети | | | | |на 2010 рік". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2. |Забезпечити |до 1 лютого |Департамент | | |затвердження | |міжрегіональної | | |річного плану | |взаємодії, зв'язків| | |заходів | |з органами влади та| | |Мінрегіонбуду з | |громадськістю | | |реалізації | | | | |Концепції сприяння | | | | |органами виконавчої| | | | |влади розвитку | | | | |громадянського | | | | |суспільства, на | | | | |виконання доручення| | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |03.04.2009 | | | | |N 18191/1/1-09 | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3. |Забезпечити |відповідно до |Департамент | | |підготовку |доручень |міжрегіональної | | |інформаційно- | |взаємодії, зв'язків| | |аналітичних | |з органами влади та| | |матеріалів до | |громадськістю | | |робочих поїздок | | | | |Прем'єр-міністра | | | | |України та | | | | |керівництва | | | | |Міністерства у | | | | |регіони. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4. |Інформувати Кабінет|щокварталу |Департамент | | |Міністрів України | |міжрегіональної | | |про вжиті у | |взаємодії, зв'язків| | |2009 році заходи | |з органами влади та| | |щодо налагодження | |громадськістю | | |співпраці з | | | | |громадськими | | | | |організаціями, | | | | |професійними | | | | |спілками, | | | | |об'єднаннями | | | | |підприємців та | | | | |громадянами для | | | | |врахування їх | | | | |інтересів під час | | | | |формування | | | | |державної політики | | | | |та заходів, | | | | |спрямованих на | | | | |запобігання | | | | |виникненню | | | | |конфліктних | | | | |ситуацій, | | | | |забезпечення | | | | |моніторингу | | | | |громадської думки | | | | |та аналізу причин, | | | | |що призводять до | | | | |проведення | | | | |громадянами мирних | | | | |заходів біля | | | | |будівель органів | | | | |виконавчої влади, | | | | |на виконання п. 13 | | | | |доручення Прем'єр- | | | | |міністра України | | | | |Ю.В.Тимошенко від | | | | |27.02.2009 N 48 | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5. |Забезпечити |I півріччя |Департамент | | |контроль щодо | |міжрегіональної | | |проведення Дня | |взаємодії, зв'язків| | |Європи в обласних | |з органами влади та| | |центрах, мм. Києві | |громадськістю | | |та Севастополі на | | | | |виконання плану | | | | |заходів Державної | | | | |цільової програми | | | | |інформування | | | | |громадськості з | | | | |питань європейської| | | | |інтеграції України | | | | |на 2008-2011 | | | | |( 594-2008-п ), | | | | |затвердженого | | | | |наказом | | | | |Міністерства від | | | | |14.07.2008 N 314 | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6. |Проаналізувати стан|I півріччя |Департамент | | |виконання, на | |міжрегіональної | | |прикладі | |взаємодії, зв'язків| | |Феодосійско- | |з органами влади та| | |Судацького регіону | |громадськістю | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |рішення Ради | | | | |національної | | | | |безпеки і оборони | | | | |України від | | | | |27 лютого 2009 року| | | | |"Про стан безпеки | | | | |водних ресурсів | | | | |держави та стан | | | | |забезпечення | | | | |населення якісною | | | | |питною водою в | | | | |населених пунктах | | | | |України" | | | | |( n0004525-09 ). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |виконання пунктів 9| |міжрегіональної | | |та 10 Плану заходів| |взаємодії, зв'язків| | |Кабінету Міністрів | |з органами влади та| | |України, | |громадськістю | | |спрямованих на | | | | |формування в | | | | |суспільстві | | | | |свідомого ставлення| | | | |до необхідності | | | | |підвищення | | | | |енергоефективності | | | | |на 2010-2011 роки | | | | |(розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |25.11.2009 | | | | |N 1425-р) | | | | |( 1425-2009-р ). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8. |Забезпечити розгляд|березень |Департамент | | |на засіданні | |місцевого | | |колегії | |самоврядування та | | |Мінрегіонбуду | |адміністративно- | | |питання: "Про | |територіального | | |проект Закону | |устрою | | |України "Про місто | | | | |із спеціальним | | | | |статусом | | | | |Севастополь". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9. |Забезпечити розгляд|березень |Департамент | | |на засіданні | |місцевого | | |Президії Науково- | |самоврядування та | | |технічної ради | |адміністративно- | | |Мінрегіонбуду | |територіального | | |науково-дослідної | |устрою | | |роботи: "Про | | | | |розроблення нових | | | | |редакцій законів | | | | |України "Про | | | | |місцеве | | | | |самоврядування" та | | | | |"Про місцеві | | | | |державні | | | | |адміністрації". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |10. |З метою реалізації | |Управління | | |державної політики | |архітектурно- | | |стосовно | |конструктивних та | | |ефективного | |інженерних систем | | |використання | |будинків і споруд | | |паливно- | | | | |енергетичних | | | | |ресурсів, | | | | |пріоритетом яких | | | | |повинне стати | | | | |зменшення | | | | |енергоємності | | | | |валового | | | | |внутрішнього | | | | |продукту, доведення| | | | |витрат паливно- | | | | |енергетичних | | | | |ресурсів при | | | | |зведенні та | | | | |експлуатації | | | | |об'єктів | | | | |будівництва до | | | | |сучасного рівня | | | | |розвинутих країн, | | | | |забезпечити, | | | | |зокрема: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- супровід заходів |починаючи | | | |Галузевої програми |з 2010 року | | | |підвищення | | | | |енергоефективності | | | | |у будівництві на | | | | |2010-2014 роки | | | | |( v0049527-09 ) та | | | | |здійснення | | | | |загального | | | | |моніторингу | | | | |Програми на | | | | |міжвідомчому рівні,| | | | |на рівні | | | | |структурних | | | | |підрозділів | | | | |Міністерства та | | | | |підвідомчих | | | | |організацій; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- гармонізацію |протягом року | | | |ДСТУ-Н Б А.2.2- | | | | |5:2007 "Настанова з| | | | |розроблення та | | | | |складання | | | | |енергетичного | | | | |паспорту будинків | | | | |при новому | | | | |будівництві та | | | | |реконструкції" | | | | |з EN 15217 (Energy | | | | |performance of | | | | |buildings - Methods| | | | |for expressing | | | | |energy performance | | | | |and energy | | | | |certification of | | | | |buildings); | | | | |-------------------+-------------------| | | |- розроблення |протягом | | | |проекту |2010-2011 років | | | |ДСТУ EN 15232:2007 | | | | |"Енергоефективність| | | | |будівель - | | | | |Комплексний вплив | | | | |автоматизації, | | | | |контролю та | | | | |управління (Energy | | | | |performance of | | | | |building - Impact | | | | |of Automation. | | | | |Controls and | | | | |Building | | | | |Management)". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |11. |З метою виконання |протягом року |Управління | | |доручень Уряду щодо| |архітектурно- | | |пріоритетних | |конструктивних та | | |завдань, | |інженерних систем | | |спрямованих на | |будинків і споруд | | |економію споживання| | | | |енергоресурсів у | | | | |галузях економіки | | | | |та використання | | | | |альтеративних | | | | |джерел енергії на | | | | |заміну природного | | | | |газу, забезпечити | | | | |вдосконалення | | | | |нормативно- | | | | |методичної бази з | | | | |питань інженерного | | | | |обладнання з | | | | |урахуванням | | | | |сучасних вимог | | | | |будівельної галузі:| | | | |- розробити нову | | | | |редакцію | | | | |ДБН В.2.5-20-2001 | | | | |"Газопостачання"; | | | | |- запровадити нову | | | | |редакцію | | | | |ДБН В.2.5-23-2010 | | | | |"Проектування | | | | |електрообладнання | | | | |об'єктів цивільного| | | | |призначення"; | | | | |- розробити Зміну | | | | |N 2 до | | | | |ДБН В.2.5-28-2006 | | | | |"Інженерне | | | | |обладнання будинків| | | | |і споруд. Природне | | | | |і штучне | | | | |освітлення"; | | | | |- запровадити | | | | |ДСТУ "Інженерне | | | | |обладнання будинків| | | | |і споруд. | | | | |Проектування | | | | |систем опалення | | | | |будівель з | | | | |тепловими насосами | | | | |(EN 15450:2007, | | | | |MOD); | | | | |- запровадити | | | | |ДСТУ-Н "Інженерне | | | | |обладнання будинків| | | | |і споруд. Настанова| | | | |з улаштування | | | | |будинків житлового | | | | |і громадського | | | | |призначення | | | | |системами сонячного| | | | |теплопостачання"; | | | | |- розробити типові | | | | |технічні рішення з | | | | |улаштування систем | | | | |акумуляційного | | | | |електроопалення | | | | |об'єктів житлового | | | | |і громадського | | | | |призначення. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |12. |На виконання | |Управління | | |законів України | |архітектурно- | | |"Про соціальні | |конструктивних та | | |стандарти" | |інженерних систем | | |( 2017-14 ), "Про | |будинків і споруд | | |соціальні послуги" | | | | |( 966-15 ), | | | | |постанови КМУ від | | | | |29.07.2009 N 784 | | | | |( 784-2009-п ) "Про| | | | |затвердження плану | | | | |заходів створення | | | | |безперешкодного | | | | |життєвого | | | | |середовища для осіб| | | | |з обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями та | | | | |інших маломобільних| | | | |груп населення | | | | |на 2009-2015 роки | | | | |"БЕЗБАР'ЄРНА | | | | |УКРАЇНА" та | | | | |розпорядження | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України "Про | | | | |затвердження плану | | | | |заходів щодо | | | | |запровадження | | | | |інклюзивного та | | | | |інтегрованого | | | | |навчання у | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладах| | | | |на період | | | | |до 2012 року" | | | | |( 1482-2009-р ) | | | | |забезпечити | | | | |розроблення: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- доповнень та |протягом року | | | |коригування Альбому| | | | |типових рішень | | | | |обладнання | | | | |елементами | | | | |безперешкодного | | | | |доступу людей з | | | | |обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями до | | | | |об'єктів житлово- | | | | |громадського | | | | |призначення; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- зміни N 1 до |протягом | | | |ДБН В.2.2-18:2006 |2010-2011 років | | | |"Будинки і споруди.| | | | |Заклади | | | | |соціального захисту| | | | |населення" щодо | | | | |проектування | | | | |реабілітаційних | | | | |закладів для | | | | |інвалідів з | | | | |розумовою | | | | |відсталістю; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- зміни N 3 до |протягом року | | | |ДБН В.2.2-3-97 | | | | |"Будинки і споруди | | | | |навчальних | | | | |закладів" | | | | |( vb117243-96 ) в | | | | |частині створення | | | | |умов у | | | | |неспеціалізованих | | | | |загальноосвітніх | | | | |школах для навчання| | | | |дітей з обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |13. |На виконання наказу| |Управління | | |Мінрегіонбуду від | |архітектурно- | | |28.09.2009 N 351 | |конструктивних та | | |"Про забезпечення | |інженерних систем | | |виконання постанови| |будинків і споруд | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |29.07.2009 N 784 | | | | |"Про затвердження | | | | |плану заходів | | | | |створення | | | | |безперешкодного | | | | |життєвого | | | | |середовища для осіб| | | | |з обмеженими | | | | |фізичними | | | | |можливостями та | | | | |інших маломобільних| | | | |груп населення на | | | | |2009-2015 роки | | | | |"БЕЗБАР'ЄРНА | | | | |УКРАЇНА" | | | | |забезпечити: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- загальну |щороку до | | | |координацію |25 січня | | | |реалізації Плану | | | | |заходів | | | | |Мінрегінбудом та | | | | |підготовку зведеної| | | | |інформації про його| | | | |виконання | | | | |Кабінетові | | | | |Міністрів України | | | | |та Міністерству | | | | |праці та соціальної| | | | |політики України; | | | | |-------------------+-------------------| | | |- організацію |щокварталу | | | |роботи та | | | | |проведення засідань| | | | |Комітету | | | | |забезпечення | | | | |доступності | | | | |інвалідів та інших | | | | |маломобільних груп | | | | |населення до | | | | |об'єктів соціальної| | | | |та інженерно- | | | | |транспортної | | | | |інфраструктури при | | | | |Мінрегіонбуді. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |14. |Здійснити |протягом |Управління | | |реалізацію завдань |2010-2013 років |архітектурно- | | |Загальнодержавної | |конструктивних та | | |цільової програми | |інженерних систем | | |розвитку цивільного| |будинків і споруд | | |захисту | | | | |на 2009-2013 роки | | | | |( 156-2009-п ), з | | | | |метою забезпечення | | | | |безпеки проживання | | | | |населення у | | | | |сейсмонебезпечних | | | | |регіонах України, | | | | |за напрямами: | | | | |- розроблення | | | | |проектів | | | | |нормативно-правових| | | | |актів щодо | | | | |сейсмічного | | | | |мікрорайонування | | | | |територій, на яких | | | | |розташовані | | | | |населені пункти та | | | | |експериментальні | | | | |майданчики, важливі| | | | |та екологічно | | | | |небезпечні будівлі | | | | |та споруди; | | | | |- проведення | | | | |сейсмічного | | | | |мікрорайонування | | | | |територій, на яких | | | | |розташовані | | | | |населенні пункти, | | | | |будівельні | | | | |майданчики, важливі| | | | |і потенційно | | | | |небезпечні об'єкти;| | | | |- організація та | | | | |проведення | | | | |інженерно- | | | | |сейсмометричних | | | | |спостережень на | | | | |типових і | | | | |експериментальних | | | | |будинках (спорудах)| | | | |з метою | | | | |встановлення рівня | | | | |їх сейсмічної | | | | |стійкості, | | | | |здійснення | | | | |контролю за їх | | | | |конструктивними | | | | |елементами під час | | | | |сильних землетрусів| | | | |та інших | | | | |загрозливих | | | | |природних явищ. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |15. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |удосконалення | |політики житлового | | |технічних рішень | |будівництва та | | |об'єктів | |програм ЧАЕС | | |промислового | | | | |призначення, | | | | |промислових | | | | |гідротехнічних | | | | |споруд, об'єктів | | | | |інженерно- | | | | |транспортної | | | | |інфраструктури та | | | | |енергозабезпечення,| | | | |полігонів та | | | | |підприємств із | | | | |знешкодження та | | | | |поховання токсичних| | | | |відходів, | | | | |шламохвостосховищ. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |16. |Забезпечити |протягом року |Управління | | |підготовку та | |містобудування та | | |проведення засідань| |архітектури | | |архітектурно- | | | | |містобудівної ради | | | | |Мінрегіонбуду, її | | | | |президії та секцій,| | | | |розміщення | | | | |інформації про їх | | | | |діяльність на сайті| | | | |Міністерства. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |17. |Сприяти у |протягом року |Управління | | |підготовці та | |містобудування та | | |проведенні засідань| |архітектури | | |Ради головних | | | | |архітекторів | | | | |АР Крим, областей, | | | | |міст України. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |18. |Забезпечити |протягом року |Управління | | |реалізацію | |реконструкції | | |державних програм в| |забудови, | | |частині, де | |реставрації та | | |Міністерство є | |збереження | | |відповідальним | |історичної спадщини| | |виконавцем, а саме:| | | | |- Загальнодержавної| | | | |програми збереження| | | | |та використання | | | | |об'єктів культурної| | | | |спадщини | | | | |на 2004-2010 роки | | | | |( 1692-15 ); | | | | |- Комплексної | | | | |програми збереження| | | | |об'єктів | | | | |Національного | | | | |заповідника "Софія | | | | |Київська" | | | | |на 2003-2010 роки | | | | |( 624-2003-п ); | | | | |- Комплексної | | | | |програми збереження| | | | |та використання | | | | |палацо-паркового | | | | |комплексу у | | | | |с. Вишнівець | | | | |Збаразького району | | | | |Тернопільської | | | | |області | | | | |на 2005-2010 роки | | | | |( 914-2005-п ); | | | | |- Комплексної | | | | |програми | | | | |паспортизації | | | | |об'єктів культурної| | | | |спадщини | | | | |( 1330-2002-п ); | | | | |- Плану додаткових | | | | |заходів щодо | | | | |збереження, ремонту| | | | |та реставрації | | | | |об'єктів | | | | |Національного | | | | |заповідника "Замки | | | | |Тернопілля" | | | | |на 2005-2010 роки | | | | |( 383-2005-п ). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |19. |Забезпечити |протягом року |Управління | | |виконання бюджетних| |реконструкції | | |програм: | |забудови, | | |"Паспортизація, | |реставрації та | | |інвентаризація та | |збереження | | |реставрація | |історичної | | |пам'яток | |спадщини | | |архітектури", | | | | |"Збереження | | | | |архітектурної | | | | |спадщини в | | | | |заповідниках". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |20. |Забезпечити |протягом року |Управління | | |організаційне, | |реконструкції | | |науково-методичне | |забудови, | | |керівництво та | |реставрації та | | |координацію робіт | |збереження | | |щодо: | |історичної спадщини| | |- збереження | | | | |історичної | | | | |забудови, | | | | |історичних ареалів | | | | |населених місць, | | | | |пам'яток | | | | |архітектури і | | | | |містобудування; | | | | |- розроблення | | | | |історико- | | | | |архітектурних | | | | |опорних планів | | | | |історичних | | | | |населених місць та | | | | |зон охорони | | | | |пам'яток | | | | |архітектури; | | | | |- розроблення | | | | |спеціальної | | | | |науково-проектної | | | | |документації щодо | | | | |визначення меж та | | | | |режимів | | | | |використання | | | | |історичних ареалів | | | | |населених місць; | | | | |- розроблення | | | | |Генеральних планів | | | | |історико-культурних| | | | |заповідників. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |21. |Забезпечити |протягом року |Управління | | |виконання плану | |реконструкції | | |заходів, | |забудови, | | |спрямованих на | |реставрації та | | |відновлення | |збереження | | |діяльності | |історичної | | |Державного | |спадщини | | |історико- | | | | |архітектурного | | | | |заповідника | | | | |у м. Львові, | | | | |затвердженого | | | | |наказом | | | | |Мінрегіонбуду від | | | | |30.11.2009 N 539 | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |22. |Забезпечити |протягом року |Управління з питань| | |здійснення | |підготовки в | | |постійного | |Україні фінальної | | |моніторингу стану | |частини чемпіонату | | |підготовки об'єктів| |Європи 2012 року з | | |інфраструктури | |футболу, Державна | | |приймаючих міст | |архітектурно- | | |чемпіонату Європи | |будівельна | | |2012 року з | |інспекція, | | |футболу. | |структурні | | | | |підрозділи | | | | |Мінрегіонбуду | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |23. |Забезпечити надання|протягом року |Управління з питань| | |практичної допомоги| |підготовки в | | |у вирішенні | |Україні фінальної | | |складних технічних | |частини чемпіонату | | |та організаційних | |Європи 2012 року з | | |питань головним | |футболу | | |розпорядникам | | | | |коштів за Державною| | | | |цільовою програмою | | | | |підготовки та | | | | |проведення в | | | | |Україні фінальної | | | | |частини чемпіонату | | | | |Європи 2012 року з | | | | |футболу | | | | |( 107-2008-п, | | | | | 107а-2008-п ). | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |24. |Забезпечити |I квартал |Відділ наукового | | |формування Переліку| |розвитку, | | |робіт за бюджетними| |структурні | | |програмами | |підрозділи | | |"Прикладні наукові | |Міністерства | | |та науково-технічні| | | | |розробки, виконання| | | | |робіт за державними| | | | |цільовими | | | | |програмами і | | | | |державним | | | | |замовленням у сфері| | | | |будівництва" та | | | | |"Розробка схем та | | | | |проектних рішень | | | | |масового | | | | |застосування". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |25. |Забезпечити |I півріччя |Відділ наукового | | |організаційні | |розвитку, | | |заходи із | |структурні | | |здійснення | |підрозділи | | |закупівель науково-| |Міністерства | | |дослідних, | | | | |дослідно- | | | | |конструкторських | | | | |розробок за рахунок| | | | |державного бюджету | | | | |відповідно до | | | | |затверджених | | | | |Переліків робіт за | | | | |бюджетними | | | | |програмами | | | | |"Прикладні наукові | | | | |та науково-технічні| | | | |розробки, виконання| | | | |робіт за державними| | | | |цільовими | | | | |програмами і | | | | |державним | | | | |замовленням у сфері| | | | |будівництва" та | | | | |"Розробка схем та | | | | |проектних рішень | | | | |масового | | | | |застосування". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |26. |Забезпечити |протягом року |Відділ наукового | | |проведення | |розвитку | | |атестації науково- | | | | |дослідних (науково-| | | | |технічних) установ | | | | |будівельної галузі.| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |27. |Забезпечити |лютий |Відділ наукового | | |запровадження | |розвитку | | |чіткого механізму | | | | |формування, | | | | |виконання, | | | | |приймання, оцінки | | | | |та впровадження | | | | |науково-дослідних | | | | |та дослідно- | | | | |конструкторських | | | | |розробок, які | | | | |фінансуються за | | | | |рахунок коштів | | | | |Державного бюджету | | | | |України. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |28. |Проаналізувати |протягом року |Відділ наукового | | |діяльність наукових| |розвитку | | |установ з позиції | | | | |визначення їх | | | | |внеску у створення | | | | |інноваційних | | | | |технологій для | | | | |будівництва та | | | | |промисловості | | | | |будівельних | | | | |матеріалів. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |29. |Розробити методичні|протягом року |Відділ наукового | | |рекомендації щодо | |розвитку | | |можливості | | | | |запровадження нових| | | | |форм співпраці для | | | | |створення | | | | |інноваційних | | | | |технологій у | | | | |будівництві. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |30. |Розробити методичні|протягом року |Відділ наукового | | |рекомендації щодо | |розвитку | | |запровадження | | | | |відрахувань на | | | | |розвиток наукових | | | | |організацій коштів | | | | |інвестора від | | | | |економічного | | | | |ефекту, отриманих | | | | |від реалізації | | | | |наукових розробок. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |31. |Провести комплексну| |Державна | | |перевірку роботи | |архітектурно- | | |інспекцій | |будівельна | | |державного | |інспекція | | |архітектурно- | | | | |будівельного | | | | |контролю у: | | | | |-------------------+-------------------| | | |- м. Києві; |I квартал | | | |-------------------+-------------------| | | |- Харківській; |II квартал | | | |-------------------+-------------------| | | |- Закарпатській; |II квартал | | | |-------------------+-------------------| | | |- Житомирській; |III квартал | | | |-------------------+-------------------| | | |- Луганській |IV квартал | | | |областях. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |32. |Підготувати |II квартал |Державна | | |пропозиції щодо | |архітектурно- | | |заміни дозволу на | |будівельна | | |виконання | |інспекція | | |будівельних робіт | | | | |на декларацію | | | | |забудовника про | | | | |початок | | | | |будівництва. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |33. |Забезпечити |II квартал |Державна | | |проведення | |архітектурно- | | |суцільної | |будівельна | | |інвентаризації | |інспекція | | |самочинного | | | | |будівництва. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |34. |Провести конкурс на|III квартал |Державна | | |кращі об'єкти і | |архітектурно- | | |споруди, збудовані | |будівельна | | |та прийняти в | |інспекція | | |експлуатацію в | | | | |Україні | | | | |у 2009 році. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |35. |Забезпечити |IV квартал |Державна | | |поступове | |архітектурно- | | |скорочення переліку| |будівельна | | |будівельних робіт, | |інспекція | | |що підлягають | | | | |ліцензуванню, та | | | | |перехід на | | | | |організацію | | | | |здійснення | | | | |будівництва на | | | | |засадах | | | | |персональної | | | | |сертифікації | | | | |спеціалістів з | | | | |розроблення | | | | |проектів та | | | | |будівництва | | | | |об'єктів. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |36. |Забезпечити |IV квартал |Державна | | |створення реєстру | |архітектурно- | | |виданих | |будівельна | | |сертифікатів | |інспекція | | |відповідності на | | | | |засадах єдиної | | | | |корпоративної | | | | |мережі | | | | |Держархбудінспекції| | | | |та територіальних | | | | |органів. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |37. |Забезпечити |IV квартал |Державна | | |реалізацію | |архітектурно- | | |Тимчасового порядку| |будівельна | | |прийняття в | |інспекція | | |експлуатацію | | | | |закінчених | | | | |будівництвом | | | | |приватних житлових | | | | |будинків садибного | | | | |типу, дачних та | | | | |садових будинків з | | | | |господарськими | | | | |спорудами і | | | | |будівлями, | | | | |споруджених без | | | | |дозволу на | | | | |виконання | | | | |будівельних робіт, | | | | |у т.ч. шляхом | | | | |сприяння прийняттю | | | | |необхідних рішень | | | | |на рівні органів | | | | |місцевого | | | | |самоврядування. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |38. |Забезпечити |протягом року |Департамент з | | |організацію та | |питань запобігання | | |виконання заходів з| |та протидії | | |питань запобігання | |корупції і | | |корупційним проявам| |внутрішнього | | |в системі | |фінансового | | |Мінрегіонбуду та | |контролю | | |подання звітності | | | | |за їх результатами.| | | ------------------------------------------------------------------
III. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу |Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 1. |Забезпечити розробку |червень |Департамент | | |та впровадження | |міжнародного | | |спільно з Академією | |співробітництва, | | |муніципального | |інвестиційного | | |управління | |розвитку та з | | |навчального модулю з | |питань європейської| | |питань міжнародних | |інтеграції | | |(європейських) | | | | |стандартів місцевого | | | | |самоврядування. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 2. |Забезпечити участь |липень |Департамент | | |делегації | |міжнародного | | |Мінрегіонбуду у 15-й | |співробітництва, | | |сесії Конференції | |інвестиційного | | |Міністрів CEMAT на | |розвитку та з | | |тему "Майбутні | |питань європейської| | |виклики: сталий | |інтеграції | | |просторовий розвиток | | | | |Європейського | | | | |континенту у | | | | |змінюваному світі" | | | | |(м. Москва, Російська| | | | |Федерація). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 3. |Взяти участь в |жовтень |Департамент | | |реалізації в Україні | |міжнародного | | |заходів Європейського| |співробітництва, | | |тижня місцевої | |інвестиційного | | |демократії. | |розвитку та з | | | | |питань європейської| | | | |інтеграції | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 4. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо підготовки до | |співробітництва, | | |ратифікації Україною | |інвестиційного | | |Додаткового протоколу| |розвитку та з | | |до Європейської | |питань європейської| | |хартії місцевого | |інтеграції | | |самоврядування | | | | |( 994_946 ). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 5. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо впровадження в | |співробітництва, | | |Україні Європейської | |інвестиційного | | |стратегії інновацій | |розвитку та з | | |та доброго врядування| |питань європейської| | |на місцевому рівні та| |інтеграції | | |її 12 принципів. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 6. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо впровадження в | |співробітництва, | | |Україні Керівних | |інвестиційного | | |принципів сталого | |розвитку та з | | |просторового розвитку| |питань європейської| | |Європейського | |інтеграції | | |континенту, зокрема в| | | | |пілотних регіонах | | | | |(єврорегіон "Дніпро",| | | | |басейн р. Тиса). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 7. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо створення | |співробітництва, | | |національної бази | |інвестиційного | | |даних щодо | |розвитку та з | | |міжнародного | |питань європейської| | |(європейського) | |інтеграції | | |досвіду з питань | | | | |розвитку місцевої та | | | | |регіональної | | | | |демократії, правових | | | | |інструментів | | | | |європейських | | | | |інституцій у галузі | | | | |місцевого | | | | |самоврядування та | | | | |регіональної | | | | |політики. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 8. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |реалізацію плану | |міжнародного | | |заходів з підготовки | |співробітництва, | | |та проведенні в | |інвестиційного | | |Україні у 2011 році | |розвитку та з | | |17-ї сесії | |питань європейської| | |Європейської | |інтеграції, | | |конференції | |Фінансово- | | |міністрів, | |економічний | | |відповідальних за | |департамент | | |регіональне та | | | | |місцеве врядування. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| | 9. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |реалізацію Спільної | |міжнародного | | |робочої програми з | |співробітництва, | | |імплементації | |інвестиційного | | |Меморандуму про | |розвитку та з | | |взаєморозуміння для | |питань європейської| | |започаткування | |інтеграції | | |діалогу про | | | | |регіональну політику | | | | |та розвиток | | | | |регіонального | | | | |співробітництва між | | | | |Міністерством | | | | |регіонального | | | | |розвитку та | | | | |будівництва України і| | | | |Європейською | | | | |Комісією. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |10. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |діяльність урядово- | |міжнародного | | |донорської тематичної| |співробітництва, | | |підгрупи А4 | |інвестиційного | | |"Регіональне | |розвитку та з | | |співробітництво" та | |питань європейської| | |її робочих органів | |інтеграції | | |(відповідно до | | | | |окремого плану). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |11. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів з | |міжнародного | | |розроблення та | |співробітництва, | | |впровадження | |інвестиційного | | |Стратегії | |розвитку та з | | |Європейського Союзу | |питань європейської| | |для Дунайського | |інтеграції | | |регіону. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |12. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |розділу 4.1 "Місцева | |співробітництва, | | |демократія" Плану дій| |інвестиційного | | |Ради Європи для | |розвитку та з | | |України | |питань європейської| | |на 2008-2011 роки | |інтеграції | | |( 994_929 ). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |13. |Забезпечити участь |протягом року |Департамент | | |представників | |міжнародного | | |Мінрегіонбуду в | |співробітництва, | | |діяльності робочих | |інвестиційного | | |органів Ради Європи, | |розвитку та з | | |ООН, Організації | |питань європейської| | |економічного | |інтеграції | | |співробітництва та | | | | |розвитку, які | | | | |займаються питаннями | | | | |місцевого та | | | | |регіонального | | | | |розвитку, | | | | |будівництва, | | | | |територіального | | | | |планування. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |14. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |Державної цільової | |співробітництва, | | |програми інформування| |інвестиційного | | |громадськості з | |розвитку та з | | |питань європейської | |питань європейської| | |інтеграції України на| |інтеграції | | |2008-2011 роки. | | | | |( 502-2008-п ) | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |15. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |розробленні та | |міжнародного | | |реалізації заходів з | |співробітництва, | | |впровадження в | |інвестиційного | | |Україні пакету | |розвитку та з | | |модельних ініціатив | |питань європейської| | |Ради Європи щодо | |інтеграції | | |стандартів публічної | | | | |етики на місцевому | | | | |рівні. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |16. |Взяти участь у |протягом року |Департамент | | |впровадженні в | |міжнародного | | |Україні | |співробітництва, | | |діагностичного | |інвестиційного | | |інструменту Ради | |розвитку та з | | |Європи з питань | |питань європейської| | |участі громадян у | |інтеграції | | |суспільно-політичному| | | | |житті на місцевому | | | | |рівні (CLEAR). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |17. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів з | |міжнародного | | |впровадження | |співробітництва, | | |інструменту Ради | |інвестиційного | | |Європи щодо розвитку | |розвитку та з | | |міжмуніципального | |питань європейської| | |співробітництва | |інтеграції | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |18. |Взяти участь у |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів з | |міжнародного | | |впровадження | |співробітництва, | | |діагностичного | |інвестиційного | | |інструменту Ради | |розвитку та з | | |Європи з питань | |питань європейської| | |контролю показників | |інтеграції | | |місцевих фінансів. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |19. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |розробці плану | |міжнародного | | |заходів з | |співробітництва, | | |впровадження в | |інвестиційного | | |Україні Європейської | |розвитку та з | | |відзнаки інновацій та| |питань європейської| | |доброго врядування на| |інтеграції | | |місцевому рівні. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |20. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |розробці та | |міжнародного | | |реалізації плану | |співробітництва, | | |заходів з | |інвестиційного | | |інформування | |розвитку та з | | |громадськості щодо | |питань європейської| | |європейських | |інтеграції | | |стандартів доброго | | | | |врядування на | | | | |місцевому рівні. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |21. |Взяти участь в |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо впровадження в | |співробітництва, | | |Україні переглянутої | |інвестиційного | | |Європейської Хартії | |розвитку та з | | |( 994_062 ) щодо | |питань європейської| | |участі молоді у | |інтеграції | | |суспільно-політичному| | | | |житті на місцевому | | | | |та регіональному | | | | |рівнях. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |22. |Опрацювати питання |протягом року |Департамент | | |щодо можливої | |міжнародного | | |ратифікації Україною | |співробітництва, | | |Європейської | |інвестиційного | | |Конвенції про участь | |розвитку та з | | |іноземних громадян у | |питань європейської| | |громадському житті на| |інтеграції | | |місцевому рівні. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |23. |Взяти участь у |протягом року |Департамент | | |реалізації заходів | |міжнародного | | |щодо підготовки до | |співробітництва, | | |ратифікації Україною | |інвестиційного | | |3-го Додаткового | |розвитку та з | | |Протоколу до | |питань європейської| | |Європейської рамкової| |інтеграції | | |конвенції про | | | | |транскордонне | | | | |співробітництво між | | | | |територіальними | | | | |громадами або владами| | | | |( 995_106 ) стосовно | | | | |об'єднань | | | | |єврорегіонального | | | | |співробітництва. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |24. |Забезпечити розвиток |протягом року |Департамент | | |бази даних проектів | |міжнародного | | |транскордонного | |співробітництва, | | |співробітництва, | |інвестиційного | | |підготовленої | |розвитку та з | | |Мінрегіонбудом | |питань європейської| | |у 2009 році. | |інтеграції, | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |25. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |діяльність | |міжнародного | | |Консультативно- | |співробітництва, | | |дорадчої ради з | |інвестиційного | | |питань єврорегіонів | |розвитку та з | | |та транскордонного | |питань європейської| | |співробітництва при | |інтеграції | | |Мінрегіонбуді. | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |26. |Забезпечити виконання|протягом року |Департамент | | |плану заходів | |міжнародного | | |Державної програми | |співробітництва, | | |розвитку | |інвестиційного | | |транскордонного | |розвитку та з | | |співробітництва на | |питань європейської| | |2007-2010 роки | |інтеграції | | |( 1819-2006-п ). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |27. |Забезпечити розвиток |протягом року |Департамент | | |загальнонаціональної | |міжнародного | | |бази даних | |співробітництва, | | |інвестиційних | |інвестиційного | | |проектів з питань | |розвитку та з | | |місцевого і | |питань європейської| | |регіонального | |інтеграції | | |розвитку та | | | | |будівництва (на | | | | |основі інформації, | | | | |наданою місцевими | | | | |органами виконавчої | | | | |влади та органами | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |в 2009 році). | | | |----+---------------------+-----------------+-------------------| |28. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |інформування | |міжнародного | | |дипломатичних | |співробітництва, | | |представництв | |інвестиційного | | |іноземних держав в | |розвитку та з | | |Україні щодо | |питань європейської| | |можливостей експорту | |інтеграції, | | |продукції вітчизняних| |Управління | | |будівельних | |економіки та | | |товаровиробників та | |розвитку | | |інформування | |будівельної | | |торговельно- | |діяльності | | |економічних місій | | | | |України за кордоном | | | | |щодо переліку | | | | |товарів, які є | | | | |основними для | | | | |використання у | | | | |будівельній галузі. | | | ------------------------------------------------------------------
IV. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1. |Скласти річну та |У термін визначений|Фінансово- | | |квартальну |Державним |економічний | | |фінансову звітність|казначейством |департамент | | |центрального | | | | |апарату | | | | |Міністерства. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2. |Скласти розподіли |протягом року |Фінансово- | | |відкритих | |економічний | | |асигнувань та | |департамент | | |ведення | | | | |аналітичного обліку| | | | |в розрізі бюджетних| | | | |програм та | | | | |розпорядників | | | | |нижчого рівня. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3. |Забезпечити |протягом року |Фінансово- | | |проведення з | |економічний | | |підприємствами та | |департамент | | |установами звірки | | | | |розрахунків | | | | |дебіторської та | | | | |кредиторської | | | | |заборгованості за | | | | |виконані роботи та | | | | |надані послуги за | | | | |кодами економічної | | | | |класифікації | | | | |видатків. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4. |Забезпечити |протягом |Фінансово- | | |формування мережі |I кварталу |економічний | | |розпорядників | |департамент | | |коштів нижчого | | | | |рівня в частині | | | | |міжбюджетних | | | | |трансферів. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5. |Скоригувати мережу |протягом року |Фінансово- | | |установ та | |економічний | | |організацій, які | |департамент | | |отримують кошти з | | | | |Державного бюджету | | | | |України | | | | |в 2010 році | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6. |Скласти річний та |січень |Фінансово- | | |помісячний розпис | |економічний | | |Державної | |департамент | | |архітектурно- | | | | |будівельної | | | | |інспекції та | | | | |регіональних | | | | |інспекцій | | | | |державного | | | | |архітектурно- | | | | |будівельного | | | | |контролю. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7. |Скласти розпис |В тижневий термін |Фінансово- | | |Держбюджету |після доведення |економічний | | |на 2010 рік. |Мінфіном |департамент | | | |помісячного розпису| | | | |Держбюджету на | | | | |2010 рік | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8. |Забезпечити |В місячний термін |Фінансово- | | |розроблення та |після прийняття ЗУ |економічний | | |затвердження |"Про Державний |департамент | | |паспортів бюджетних|бюджет України на | | | |програм. |2010 рік" | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9. |Скласти квартальну |У термін, |Фінансово- | | |та річну інформацію|визначений для |економічний | | |про виконання |подання річної та |департамент | | |паспортів бюджетних|квартальної | | | |програм. |фінансової | | | | |звітності | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |10. |Забезпечити |серпень |Фінансово- | | |приймання, розгляд,| |економічний | | |перевірку та | |департамент | | |підготовку, подання| | | | |зведених показників| | | | |фінансових планів | | | | |державних | | | | |підприємств | | | | |на 2011 рік | | | | |до Мінекономіки | | | | |та Мінфіну. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |11. |Підготувати |II квартал |Фінансово- | | |пропозиції | |економічний | | |структурних змін | |департамент | | |щодо прогнозних | | | | |обсягів видатків | | | | |державного бюджету | | | | |на 2011 рік. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |12. |Підготувати |липень-серпень |Фінансово- | | |бюджетний запит | |економічний | | |проекту державного | |департамент | | |бюджету | | | | |на 2011 рік. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |13. |Забезпечити |протягом року |Департамент з | | |проведення | |питань запобігання | | |контрольних заходів| |та протидії | | |(ревізій, | |корупції і | | |перевірок) згідно | |внутрішнього | | |з затвердженим | |фінансового | | |планом та надання | |контролю | | |звітності до | | | | |ГоловКРУ за | | | | |результатами їх | | | | |проведення. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |14. |Подати до Фонду |протягом року |Відділ управління | | |державного майна | |майном | | |інформацію щодо | | | | |використання майна | | | | |підприємствами, | | | | |установами та | | | | |організаціями, | | | | |віднесеними до | | | | |сфери управління | | | | |Мінрегіонбуду, | | | | |відповідно до | | | | |постанов Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 30.11.2005 | | | | |N 1121 | | | | |( 1121-2005-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Методики проведення| | | | |інвентаризації | | | | |об'єктів державної | | | | |власності" та від | | | | |14.04.2004 N 467 | | | | |( 467-2004-п ) "Про| | | | |затвердження | | | | |Положення про | | | | |Єдиний реєстр | | | | |об'єктів державної | | | | |власності". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |15. |Подати до |протягом року |Відділ управління | | |Міністерства | |майном | | |економіки | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичні | | | | |матеріали про | | | | |ефективність | | | | |управління | | | | |об'єктами державної| | | | |власності | | | | |відповідно до | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 19.06.2007 | | | | |N 832 | | | | |( 832-2007-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку здійснення | | | | |контролю за | | | | |виконанням функцій | | | | |з управління | | | | |об'єктами державної| | | | |власності та | | | | |критеріїв | | | | |визначення | | | | |ефективності | | | | |управління | | | | |об'єктами державної| | | | |власності". | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |16. |Забезпечити |протягом року |Відділ управління | | |проведення заходів | |майном | | |з питань управління| | | | |об'єктами державної| | | | |власності | | | | |підприємств, | | | | |установ, | | | | |організацій, | | | | |віднесених до | | | | |сфери управління | | | | |Мінрегіонбуду. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |17. |Розробити план |I півріччя |Адміністративний | | |заходів щодо | |департамент | | |реалізації окремих | | | | |проектів створення | | | | |другої черги | | | | |Комплексної системи| | | | |захисту інформації | | | | |(КСЗІ), відео- | | | | |спостереження та | | | | |Системи контролю та| | | | |управління | | | | |доступом. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| |18. |Укласти тимчасові |протягом року |Адміністративний | | |Угоди на | |департамент | | |адміністративно- | | | | |експлуатаційні | | | | |послуги для | | | | |забезпечення | | | | |діяльності | | | | |Міністерства. | | | ------------------------------------------------------------------
V. КАДРОВІ ПИТАННЯ
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу |Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 1. |Забезпечити |щотижня |Відділ кадрів | | |виконання постанов | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |26.06.2007 N 880 | | | | |( 880-2007-п ) щодо | | | | |порядку призначення | | | | |на посади та | | | | |звільнення з посад | | | | |перших заступників, | | | | |заступників голів | | | | |місцевих державних | | | | |адміністрацій та від| | | | |29.07.99 N 1374 | | | | |( 1374-99-п ) щодо | | | | |порядку призначення | | | | |на посади та | | | | |звільнення з посад | | | | |керівників | | | | |управлінь, відділів,| | | | |інших структурних | | | | |підрозділів місцевих| | | | |державних | | | | |адміністрацій, | | | | |погодження списків | | | | |осіб, рекомендованих| | | | |для зарахування до | | | | |кадрового резерву на| | | | |вищезазначені | | | | |посади. | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 2. |Забезпечити |щотижня |Відділ кадрів | | |виконання актів | | | | |Президента України | | | | |та Уряду при | | | | |підготовці | | | | |нагородних | | | | |матеріалів для | | | | |розгляду на | | | | |засіданні комісії та| | | | |колегії Міністерства| | | | |щодо представлення | | | | |до нагородження | | | | |працівників | | | | |будівельної галузі, | | | | |сфери | | | | |містобудування та | | | | |архітектури, | | | | |регіонального | | | | |розвитку, | | | | |працівників | | | | |центрального | | | | |апарату, керівників | | | | |підприємств, установ| | | | |та організацій сфери| | | | |управління | | | | |Міністерства. | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 3. |Забезпечити |щомісяця |Відділ кадрів | | |організацію | | | | |підвищення | | | | |кваліфікації | | | | |державних | | | | |службовців, | | | | |керівників | | | | |підприємств установ | | | | |і організацій сфери | | | | |управління | | | | |Мінрегіонбуду та їх | | | | |кадрового резерву. | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 4. |Забезпечити | |Відділ кадрів, | | |проведення: | |структурні | | |--------------------+------------------|підрозділи | | |- щорічної оцінки |лютий |Міністерства | | |виконання державними| | | | |службовцями | | | | |покладених на них | | | | |завдань і | | | | |обов'язків; | | | | |--------------------+------------------| | | |- роботи щодо |до 15 квітня | | | |заповнення | | | | |державними | | | | |службовцями | | | | |декларацій про | | | | |доходи, зобов'язання| | | | |фінансового | | | | |характеру та | | | | |майновий стан | | | | |державного службовця| | | | |та особи, | | | | |уповноваженої на | | | | |виконання функцій | | | | |держави, щодо себе | | | | |та членів своєї | | | | |сім'ї за 2009 рік. | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 5. |Організувати роботу |до 1 квітня |Відділ кадрів, | | |щодо відбору | |структурні | | |кандидатів на | |підрозділи | | |нагородження Премією| |Міністерства, | | |Кабінету Міністрів | |підприємства, | | |України за особливі | |установи та | | |досягнення молоді у | |організації сфери | | |розбудові України. | |управління | | | | |Міністерства | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 6. |Забезпечити |до 25 квітня |Відділ кадрів, | | |проведення I туру | |структурні | | |Всеукраїнського | |підрозділи | | |конкурсу "Кращий | |Міністерства | | |державний | | | | |службовець". | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 7. |Підготувати та |грудень |Відділ кадрів | | |затвердити список | | | | |кадрового резерву на| | | | |посади державних | | | | |службовців | | | | |центрального апарату| | | | |Міністерства на | | | | |2011 рік та посади | | | | |керівників державних| | | | |підприємств, установ| | | | |та організацій сфери| | | | |управління | | | | |Мінрегіонбуду | | | | |відповідно до | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 18.10.99 N 1912 | | | | |( 1912-99-п ) "Про | | | | |затвердження | | | | |Положення про | | | | |формування кадрового| | | | |резерву керівників | | | | |державних | | | | |підприємств, установ| | | | |і організацій". | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 8. |Забезпечити |грудень |Відділ кадрів | | |підготовчу роботу | | | | |щодо проведення | | | | |конкурсу із | | | | |зарахування до | | | | |кадрового резерву на| | | | |2011 рік на посади | | | | |державних службовців| | | | |Мінрегіонбуду | | | | |першої-другої | | | | |категорії, | | | | |призначення на які | | | | |здійснюється | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | |України. | | | |----+--------------------+------------------+-------------------| | 9. |Забезпечити |постійно |Відділ кадрів | | |виконання постанови | | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |15.02.2002 N 169 | | | | |( 169-2002-п ) щодо | | | | |порядку проведення | | | | |конкурсу на | | | | |заміщення вакантних | | | | |посад державних | | | | |службовців | | | | |центрального апарату| | | | |Міністерства. | | | ------------------------------------------------------------------
VI. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | |з/п | | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |висвітлення у | |міжрегіональної | | |засобах масової | |взаємодії, зв'язків| | |інформації | |з органами влади та| | |діяльності | |громадськістю | | |Міністерства, | | | | |засідань колегії, | | | | |Рад, за круглим | | | | |столом, проведення | | | | |семінарів, | | | | |конференцій тощо, | | | | |участь в яких бере | | | | |Міністерство. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |інформування | |міжрегіональної | | |громадськості щодо | |взаємодії, зв'язків| | |формування та | |з органами влади та| | |реалізації | |громадськістю | | |державної | | | | |регіональної | | | | |політики, | | | | |проведення в | | | | |Україні | | | | |адміністративно- | | | | |територіальної | | | | |реформи та інших | | | | |актуальних для | | | | |суспільства питань.| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3. |Забезпечити |протягом року |Департамент | | |проведення | |міжрегіональної | | |щоденного | |взаємодії, зв'язків| | |моніторингу | |з органами влади та| | |публікацій в | |громадськістю | | |друкованих засобах | | | | |масової інформації,| | | | |визначити їх вплив | | | | |на громадську думку| | | | |щодо політики і | | | | |діяльності | | | | |Міністерства. | | | | |Моніторингу теле-, | | | | |радіоканалів, | | | | |інтернетресурсів у | | | | |частині інформації,| | | | |що стосується | | | | |діяльності Міністра| | | | |і Міністерства. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4. |Забезпечити |постійно |Департамент | | |підготовку | |міжрегіональної | | |інформації | |взаємодії, зв'язків| | |центральним | |з органами влади та| | |органами виконавчої| |громадськістю | | |влади з викладенням| | | | |позиції | | | | |Міністерства по | | | | |законопроектах, які| | | | |надходять на | | | | |узгодження. | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5. |Забезпечити |Відповідно до плану|Департамент | | |організацію та |роботи Громадської |міжрегіональної | | |проведення засідань|ради |взаємодії, зв'язків| | |Громадської ради | |з органами влади та| | |при Міністерстві. | |громадськістю | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6. |Забезпечити |протягом року |Адміністративний | | |функціонування | |департамент | | |офіційного веб- | | | | |сайту Міністерства.| | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до рішення колегії
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
України
04.03.2010 N 10

ПЛАН
нормотворчої діяльності Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України
на 2010 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва нормативно- | Проблема, що | Термін | Відповідальний | Центральні органи | | з/п | правового акта, | потребує | підготовки | структурний |виконавчої влади, які є| | | нормативного | законодавчого | проекту | підрозділ за | співвиконавцями | | | документа | врегулювання | |розроблення проекту | розроблення проекту | | | | | |нормативно-правового| нормативно-правового | | | | | | акта, нормативного | акта, нормативного | | | | | | документа | документа | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. У сфері регіонального розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1.1 |Проект Закону |Вимоги Конституції|квітень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про місто |України | |місцевого | | | |із спеціальним |( 254к/96-ВР ) про| |самоврядування та | | | |статусом |спеціальний статус| |адміністративно- | | | |Севастополь". |міста Севастополь | |територіального | | | | | | |устрою | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.1.2 |Проект Закону |Створення |червень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про |ефективної системи| |місцевого | | | |адміністративно- |адміністративно- | |самоврядування та | | | |територіальний |територіального | |адміністративно- | | | |устрій України". |устрою для | |територіального | | | | |забезпечення | |устрою | | | | |комплексного | | | | | | |реформування | | | | | | |системи державного| | | | | | |управління та | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.1.3 |Проект Закону |Необхідність |червень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про місцеве|децентралізації | |місцевого | | | |самоврядування" |влади та зміцнення| |самоврядування та | | | |(нова редакція). |місцевого | |адміністративно- | | | | |самоврядування | |територіального | | | | |відповідно до | |устрою | | | | |принципів | | | | | | |Європейської | | | | | | |хартії місцевого | | | | | | |самоврядування | | | | | | |( 994_036 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.1.4 |Проект Закону |Реалізація |червень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про місцеві|принципів | |місцевого | | | |державні |деконцентрації | |самоврядування та | | | |адміністрації". |державного | |адміністративно- | | | |(нова редакція) |управління | |територіального | | | | | | |устрою | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.1.5 |Проект Закону |Реалізація |грудень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про |принципів Хартії | |місцевого | | | |внесення змін до |місцевого | |самоврядування та | | | |Конституції України |самоврядування | |адміністративно- | | | |щодо утворення |( 994_036 ) | |територіального | | | |виконавчих органів | | |устрою | | | |районних та обласних| | | | | | |рад і зміни функцій | | | | | | |місцевих державних | | | | | | |адміністрацій". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.1.6 |Проект Закону |Реалізація заходів|грудень |Департамент |Мінрегіонбуд | | |України "Про |по реформі | |місцевого | | | |визначення порядку |місцевого | |самоврядування та | | | |передачі повноважень|самоврядування | |адміністративно- | | | |органів місцевого | | |територіального | | | |самоврядування сіл, | | |устрою | | | |селищ, міст, | | | | | | |районів | | | | | | |новоутвореним | | | | | | |органам місцевого | | | | | | |самоврядування". | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. У сфері будівництва, архітектури та містобудування | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Проект Закону |У зв'язку з тим, |червень |Держархбудінспекція |Мінрегіонбуд | | |України "Про |що експлуатація | | |Мінфін | | |внесення змін до |або використання | | |Мінекономіки | | |Кодексу України про |власниками | | |Мін'юст | | |адміністративні |об'єктів | | |Держкомпідприємництво | | |правопорушення щодо |будівництва, які є| | | | | |визначення розміру |фізичними особами | | | | | |штрафів за |без прийняття їх в| | | | | |здійснення |експлуатацію, а | | | | | |незаконної забудови |так само | | | | | |та диференціювання |самовільне | | | | | |цих штрафів". |будівництво таких | | | | | | |об'єктів набуває | | | | | | |системного явища, | | | | | | |необхідно | | | | | | |встановити більш | | | | | | |жорстку | | | | | | |відповідальність | | | | | | |за вказані | | | | | | |правопорушення | | | | | | |шляхом збільшення | | | | | | |розмірів штрафних | | | | | | |санкцій. Крім | | | | | | |того, доцільно | | | | | | |удосконалити | | | | | | |процесуальні | | | | | | |норми, що | | | | | | |регулюють сам | | | | | | |порядок | | | | | | |притягнення | | | | | | |порушників до | | | | | | |відповідальності | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.2 |Проект Закону |Необхідність |липень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |України "Про |законодавчого | |та розвитку |Мінфін | | |внесення змін до |врегулювання | |будівельної |Мінекономіки | | |деяких Законів |питання | |діяльності |Мін'юст | | |України щодо |запровадження | | |Держкомзем | | |сприяння розвитку |касового методу у | | |Держкомпідприємництво | | |будівельної галузі в|сфері | | |ДПА | | |умовах світової |оподаткування з | | | | | |фінансової кризи". |метою підтримки | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |будівельної | | | | | | |діяльності в | | | | | | |умовах світової | | | | | | |фінансової кризи | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.3 |Проект Закону |Необхідність |серпень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |України |законодавчого | |та розвитку |Мін'юст | | |"Саморегулівні |врегулювання | |будівельної |Держкомпідприємництво | | |організації у сфері |подальшого | |діяльності | | | |будівельної |функціонування | | | | | |діяльності". |суб'єктів | | | | | | |будівельної | | | | | | |діяльності на | | | | | | |умовах | | | | | | |саморегулювання | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.4 |Проект Закону |Необхідність |вересень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |України "Про майнову|законодавчого | |та розвитку |Мінфін | | |відповідальність за |забезпечення | |будівельної |Мінекономіки | | |порушення умов |дотримання | |діяльності |Мін'юст | | |договору підряду |суб'єктами | | | | | |(контракту) про |договірних | | | | | |виконання робіт на |відносин у | | | | | |будівництві |капітальному | | | | | |об'єктів". |будівництві | | | | | | |виконавської | | | | | | |дисципліни шляхом | | | | | | |посилення їх | | | | | | |відповідальності | | | | | | |за порушення | | | | | | |взятих на себе | | | | | | |зобов'язань, з | | | | | | |метою недопущення | | | | | | |погіршення | | | | | | |фінансового | | | | | | |становища | | | | | | |постраждалої | | | | | | |договірної | | | | | | |сторони, що | | | | | | |попередить | | | | | | |виникнення | | | | | | |порушень такою | | | | | | |стороною своїх | | | | | | |зобов'язань перед | | | | | | |іншими сторонами | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.5 |Проект Закону |Необхідність |грудень |Держархбудінспекція |Мінрегіонбуд | | |України "Про |законодавчого | | | | | |внесення змін до |врегулювання щодо | | | | | |статті 7 Закону |поширення дії | | | | | |України "Про |статті 7 Закону | | | | | |страхування". |( 85/96-ВР ) на | | | | | | |посадових осіб | | | | | | |інспекцій | | | | | | |державного | | | | | | |архітектурно- | | | | | | |будівельного | | | | | | |контролю | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.6 |Проект Закону |Згідно з наказом |грудень |Управління |Мінрегіонбуд | | |України "Про |Мінрегіонбуду від | |містобудування та | | | |внесення змін до |30.10.2009 N 464 | |архітектури | | | |Закону України "Про | | | | | | |Генеральну Схему | | | | | | |планування території| | | | | | |України". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |1.2.7 |Проект Закону |Розроблення |2010 |Відділ наукового |Мінрегіонбуд | | |України "Про |проекту Закону | |розвитку | | | |внесення змін до |України "Про | | | | | |Закону України "Про |віднесення робіт | | | | | |науково-технічну |із стандартизації | | | | | |діяльність". |та нормування до | | | | | | |наукової | | | | | | |діяльності" щодо | | | | | | |врахування | | | | | | |діяльності | | | | | | |галузевих наукових| | | | | | |установ | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. ПРОЕКТИ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. У сфері регіонального розвитку | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Проект постанови |Закон України "Про|Впродовж місяця |Департамент |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Державний бюджет |після прийняття |регіональної |Мінфін | | |України "Про порядок|України |Закону України |політики |Мінекономіки | | |використання коштів |на 2010 рік" |"Про Державний | |Мін'юст | | |Стабілізацйного | |бюджет України | | | | |фонду, передбачених | |на 2010 рік" | | | | |на реалізацію | | | | | | |проектів соціально- | | | | | | |економічного | | | | | | |розвитку міст, сіл, | | | | | | |селищ". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.1.2 |Проект розпорядження|Закон України "Про|Впродовж місяця |Департамент |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Державний бюджет |після |регіональної |Мінфін | | |України "Про |України |затвердження |політики |Мінекономіки | | |затвердження |на 2010 рік" |Порядку | |Мін'юст | | |переліку об'єктів, | |використання | | | | |що фінансуються у | |коштів | | | | |2010 році за рахунок| | | | | | |коштів | | | | | | |Стабілізаційного | | | | | | |фонду, передбачених | | | | | | |на реалізацію | | | | | | |проектів соціально- | | | | | | |економічного | | | | | | |розвитку міст, сіл, | | | | | | |селищ". | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. У сфері будівництва, архітектури та містобудування | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |Проект постанови |Виконання положень|до 01.03.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |переліку центральних|( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |органів виконавчої |організації | | |МВС | | |влади, на які |підготовки | | |МНС | | |покладаються функції|проектів актів, | | |Мінагрополітики | | |організації робіт з |необхідних для | | |Мінвуглепром | | |нормування у |забезпечення | | |Мінжитлокомунгосп | | |будівництві у |реалізації Закону | | |Мінпаливенерго | | |визначених сферах |України "Про | | |Мінпромполітики | | |діяльності". |будівельні норми",| | |Мінтрансз'вязку | | | |схваленого на | | |Держкомрибгосп | | | |засіданні Кабінету| | |Держводгосп | | | |Міністрів України | | |Укравтодор | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.2 |Проект постанови |Виконання положень|до 01.03.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |Положення про |( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |центральний фонд |організації | | | | | |будівельних норм". |підготовки | | | | | | |проектів актів, | | | | | | |необхідних для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |реалізації Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |будівельні норми",| | | | | | |схваленого на | | | | | | |засіданні Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.3 |Проект постанови |Виконання положень|до 01.03.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |Типового положення |( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |про фонди галузевих |організації | | |МВС | | |будівельних норм". |підготовки | | |МНС | | | |проектів актів, | | |Мінагрополітики | | | |необхідних для | | |Мінвуглепром | | | |забезпечення | | |Мінжитлокомунгосп | | | |реалізації Закону | | |Мінпаливенерго | | | |України "Про | | |Мінпромполітики | | | |будівельні норми",| | |Мінтрансзв'язку | | | |схваленого на | | |Держкомрибгосп | | | |засіданні Кабінету| | |Держводгосп | | | |Міністрів України | | |Укравтодор | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.4 |Проект постанови |Закон України "Про|березень |Відділ наукового |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Державний бюджет | |розвитку | | | |України "Про порядок|України | | | | | |використання |на 2010 рік" | | | | | |у 2010 році коштів, | | | | | | |передбачених у | | | | | | |державному бюджеті | | | | | | |для розроблення схем| | | | | | |та проектних рішень | | | | | | |масового | | | | | | |застосування". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.5 |Проект постанови |Виконання положень|до 01.03.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження Порядку|норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |розроблення, |( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |погодження, |організації | | | | | |затвердження, |підготовки | | | | | |внесення змін до |проектів актів, | | | | | |будівельних норм та |необхідних для | | | | | |визнання їх такими, |забезпечення | | | | | |що втратили |реалізації Закону | | | | | |чинність". |України "Про | | | | | | |будівельні норми",| | | | | | |схваленого на | | | | | | |засіданні Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.6 |Проект постанови |Встановлення |березень |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |порядку | |реконструкції | | | |України "Про порядок|використання | |забудови, | | | |використання |коштів, | |реставрації | | | |у 2010 році коштів, |передбачених у | |збереження | | | |передбачених у |державному бюджеті| |історичної спадщини | | | |державному бюджеті |для паспортизації | | | | | |для паспортизації, |та реставрації | | | | | |інвентаризації та |пам'яток | | | | | |реставрації пам'яток|архітектури | | | | | |архітектури". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.7 |Проект постанови |Необхідність |березень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |приведення | |та розвитку |Мінфін | | |України "Про |організаційних | |будівельної |Мінекономіки | | |ліквідацію |засад | |діяльності |Мін'юст | | |Української |функціонування | | |ФДМУ | | |державної корпорації|державних | | | | | |по будівництву |господарюючих | | | | | |метрополітенів і |об'єднань до норм | | | | | |тунелів |чинного | | | | | |"Укрметротунельбуд".|законодавства | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.8 |Проект постанови |Погашення |квітень |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |кредиторської | |реконструкції | | | |України "Про |заборгованості за | |забудови, | | | |погашення |проведені | |реставрації | | | |кредиторської |невідкладні | |збереження | | | |заборгованості з |аварійно-ремонтні | |історичної спадщини | | | |відшкодування |роботи на пам'ятці| | | | | |витрат, пов'язаних з|архітектури | | | | | |проведенням |"Андріївська | | | | | |невідкладних |церква" | | | | | |аварійно-ремонтних |Національного | | | | | |робіт на пам'ятці |заповідника "Софія| | | | | |архітектури |Київська" | | | | | |"Андріївська церква"| | | | | | |Національного | | | | | | |заповідника "Софія | | | | | | |Київська". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.9 |Проект постанови |Погашення |квітень |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |кредиторської | |реконструкції | | | |України "Про |заборгованості за | |забудови, | | | |погашення |виконані у | |реставрації | | | |кредиторської |2009 році | |збереження | | | |заборгованості за |ремонтно- | |історичної спадщини | | | |виконані у 2009 році|реставраційні | | | | | |ремонтно- |роботи на | | | | | |реставраційні роботи|виконання | | | | | |на виконання |Державної цільової| | | | | |Державної цільової |програми | | | | | |програми підготовки |підготовки та | | | | | |та проведення в |проведення в | | | | | |Україні фінальної |Україні фінальної | | | | | |частини чемпіонату |частини чемпіонату| | | | | |Європи 2012 року з |Європи 2012 року з| | | | | |футболу" |футболу | | | | | | |( 107-2008-п, | | | | | | | 107а-2008-п ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.10|Проект постанови |Виконання положень|до 17.05.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |Положення про базову|( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |організацію з |організації | | | | | |науково-технічної |підготовки | | | | | |діяльності у |проектів актів, | | | | | |будівництві". |необхідних для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |реалізації Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |будівельні норми",| | | | | | |схваленого на | | | | | | |засіданні Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.11|Проект постанови |Приведення |червень |Держархбудінспекція |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |законодавства у | | |Мінфін | | |України "Про |відповідність до | | |Мінекономіки | | |затвердження |Закону України | | |Мін'юст | | |критеріїв оцінки |"Про основні | | |Держкомпідприємництво | | |ступеня ризику від |засади державного | | | | | |здійснення |нагляду (контролю)| | | | | |господарської |у сфері | | | | | |діяльності у сфері |господарської | | | | | |виробництва |діяльності" | | | | | |будівельних |( 877-16 ) | | | | | |матеріалів, виробів | | | | | | |і конструкцій та | | | | | | |критеріїв оцінки | | | | | | |ступеня ризику у | | | | | | |сфері будівництва, | | | | | | |містобудування та | | | | | | |архітектури". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.12|Проект постанови |Виконання п. 1 |Після прийняття |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |завдань і заходів,|Закону України |житлового |Мінфін | | |України "Про |передбачених |"Про Державний |будівництва та |Мінекономіки | | |затвердження Порядку|Державною цільовою|бюджет на |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |використання у 2010 |соціально- |2010 рік" | |Мінжитлокомунгосп | | |році коштів, |економічною | | | | | |передбачених у |програмою | | | | | |державному бюджеті |будівництва | | | | | |на будівництво |(придбання) | | | | | |(придбання) |доступного житла | | | | | |доступного житла". |на 2010-2017 роки | | | | | | |( 1249-2009-п ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.13|Проект постанови |Забезпечення |Після прийняття |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |реалізації |Закону України |житлового |Мінфін | | |України "Про |антикризових |"Про Державний |будівництва та |Мінекономіки | | |внесення змін до |заходів на |бюджет на |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |постанови Кабінету |виконання частини |2010 рік" | |Мінпраці | | |Міністрів України |другої статті 2 | | |ДІУ | | |від 05.08.2009 N 832|Закону України | | | | | |"Питання |"Про запобігання | | | | | |забезпечення житлом |впливу світової | | | | | |окремих категорій |фінансової кризи | | | | | |громадян, які |на розвиток | | | | | |відповідно до |будівельної галузі| | | | | |законодавства |та житлового | | | | | |потребують |будівництва" | | | | | |поліпшення житлових |( 800-17 ) | | | | | |умов". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.14|Проект постанови |Врегулювання |Протягом місяця |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |питання, щодо |після прийняття |житлового |Мінфін | | |України "Про |затвердження |Закону України |будівництва та |Мінекономіки | | |затвердження |переліку об'єктів,|"Про Державний |програм ЧАЕС |МНС | | |об'єктів, що |що фінансуються |бюджет України | | | | |фінансуються за |за рахунок |на 2010 рік" | | | | |рахунок державних |державних | | | | | |капітальних вкладів,|капітальних | | | | | |виділених для |вкладів, виділених| | | | | |виконання |для виконання | | | | | |Чорнобильської |Чорнобильської | | | | | |будівельної програми|будівельної | | | | | |у 2010 році". |програми | | | | | | |у 2010 році" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.15|Підготовка проекту |З урахуванням |I квартал |Управління |Мінрегіонбуд | | |нормативних актів |відстеження | |містобудування та | | | |щодо переліку |результативності | |архітектури | | | |об'єктів |Закону України | | | | | |містобудування, для |"Про внесення змін| | | | | |проектування яких |до деяких | | | | | |містобудівне |законодавчих актів| | | | | |обґрунтування не |України щодо | | | | | |розробляється. |сприяння | | | | | | |будівництву" від | | | | | | |16.09.2008 N 509 | | | | | | |( 509-17 ) виникає| | | | | | |гостра | | | | | | |необхідність | | | | | | |врегулювання | | | | | | |проблемних питань | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.16|Проект постанови |Удосконалення |I квартал |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |прийнятої урядової| |містобудування та | | | |України "Про |постанови з | |архітектури | | | |затвердження Порядку|урахуванням | | | | | |встановлення МАФ". |відгуків | | | | | | |підприємців, які | | | | | | |надходять з | | | | | | |регіонів | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.17|Проект постанови |Забезпечення |II квартал |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |реалізації | |житлового |Мінфін | | |України "Про |антикризових | |будівництва та |Мінекономіки | | |внесення змін до |заходів на | |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |постанови Кабінету |виконання частини | | | | | |Міністрів України |другої статті 2 | | | | | |від 11.02.2009 |Закону України | | | | | |N 127 "Деякі питання|"Про запобігання | | | | | |іпотечного |впливу світової | | | | | |кредитування". |фінансової кризи | | | | | | |на розвиток | | | | | | |будівельної галузі| | | | | | |та житлового | | | | | | |будівництва" | | | | | | |( 800-17 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.18|Проект постанови |Виконання положень|до 01.12.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |Програми перегляду |( 1704-17 ), Плану| | |Мін'юст | | |державних |організації | | |МВС | | |будівельних норм і |підготовки | | |МНС | | |правил, прийнятих до|проектів актів, | | |Мінагрополітики | | |набрання чинності |необхідних для | | |Мінвуглепром | | |Закону України "Про |забезпечення | | |Мінжитлокомунгосп | | |будівельні норми". |реалізації Закону | | |Мінпаливенерго | | | |України "Про | | |Мінпромполітики | | | |будівельні норми",| | |Мінтрансзв'язку | | | |схваленого на | | |Держкомрибгосп | | | |засіданні Кабінету| | |Держводгосп | | | |Міністрів України | | |Укравтодор | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.19|Підготовка проектів |Виконання п. 1 |грудень |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |нормативно-правових |завдань і заходів,| |житлового |Мінфін | | |актів щодо |передбачених | |будівництва та |Мінекономіки | | |удосконалення |Державною цільовою| |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |механізму державної |соціально- | | |Мінжитлокомунгосп | | |підтримки |економічною | | |Мінпраці | | |будівництва |програмою | | |Мінсім'ямолодьспорт | | |(придбання) |будівництва | | |інші центральні та | | |доступного житла та |(придбання) | | |місцеві органи | | |державного |доступного житла | | |виконавчої влади | | |регулювання у сфері |на 2010-2017 роки | | | | | |будівництва житла, |( 1249-2009-п ), | | | | | |фінансування якого |та п. 41.4 Плану | | | | | |здійснюється з |виконання заходів,| | | | | |використанням коштів|необхідних для | | | | | |державного бюджету. |реалізації Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Закону України | | | | | | |"Про | | | | | | |загальнодержавну | | | | | | |програму | | | | | | |реформування і | | | | | | |розвитку житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства на | | | | | | |2004-2010 роки" | | | | | | |( 1511-17 ), | | | | | | |схваленого на | | | | | | |засіданні Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |26.08.2009 | | | | | | |(N 37617/3/1-09 | | | | | | |від 01.09.2009) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.20|Проект постанови |Виконання завдань |грудень |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |і заходів, | |житлового |Мінфін | | |України "Про |передбачених | |будівництва та |Мінекономіки | | |запровадження |Державною цільовою| |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |механізму |соціально- | | |Мінжитлокомунгосп | | |накопичення |економічною | | | | | |громадянами |програмою | | | | | |індивідуальних |будівництва | | | | | |цільових внесків на |(придбання) | | | | | |спеціальних |доступного житла | | | | | |банківських |на 2010-2017 роки | | | | | |депозитних рахунках |( 1249-2009-п ) | | | | | |для одержання | | | | | | |кредиту". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.21|Проект постанови |Приведення |грудень |Держархбудінспекція |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Положення про | | |Мінфін | | |України "Про |Державну | | |Мінекономіки | | |внесення змін до |архітектурно- | | |Мін'юст | | |Положення про |будівельну | | |Держкомпідприємництво | | |Державну |інспекцію | | | | | |архітектурно- |( 1434-2006-п ) у | | | | | |будівельну |відповідність до | | | | | |інспекцію". |законодавства | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.22|Проект постанови |Визначення |При наявності |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |механізму |фінансування в |реконструкції | | | |України "Про |проектування, |3-х-місячний |забудови, | | | |затвердження порядку|фінансування і |термін після |реставрації | | | |проектування, |здійснення |прийняття Закону|збереження | | | |фінансування і |комплексної |України "Про |історичної спадщини | | | |здійснення |регенерації |збереження | | | | |комплексної |районів історичної|архітектурної та| | | | |регенерації районів |забудови в |містобудівної | | | | |історичної |Україні |спадщини | | | | |забудови". | |України" | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.23|Проект постанови |Приведення порядку|Через два місяці|Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |визначення |після набрання |ціноутворення, |ДП | | |України "Про |вартості |чинності |експертизи та |"Укрдержбудекспертиза" | | |визначення вартості |комплексної |Методики |контролю вартості у |Мінприроди | | |адміністративних |державної |визначення |будівництві |МНС | | |послуг з проведення |експертизи |собівартості | |Держатомрегулювання | | |комплексної |проектів |платних | |НАЕР | | |експертизи проектів |будівництва у |адміністративних| |МОЗ | | |будівництва". |відповідність до |послуг, | |Держгірпромнагляд | | | |постанови Кабінету|затвердженої | |Мінфін | | | |Міністрів України |рішенням Уряду | |Мінекономіки | | | |від 01.07.2009 | | |Мін'юст | | | |N 737 | | |Держкомпідприємництво | | | |( 737-2009-р ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.24|Підготовка проектів |Приведення до |протягом року |Управління |Мінрегіонбуд | | |нормативних актів |сучасних вимог | |містобудування та | | | |щодо ліцензування |ліцензійних умов | |архітектури | | | |містобудівної |для виконавців | | | | | |діяльності. |проектних та | | | | | | |будівельних робіт | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.25|Проект постанови |Забезпечення |Після прийняття |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |оновлення |Концепції |містобудування та | | | |України "Про |містобудівної |Державної |архітектури | | | |затвердження |документації та |цільової | | | | |Державної цільової |стимулювання |програми | | | | |програми розроблення|місцевої влади до |оновлення | | | | |(оновлення) |розроблення |містобудівної | | | | |містобудівної |містобудівної |документації на | | | | |документації на |документації |період до | | | | |період до | |2014 року | | | | |2014 року". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.26|Підготовка проектів |Затвердження |Після прийняття |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |розпоряджень |переліків житлових|Закону України |житлового |Мінфін | | |Кабінету Міністрів |будинків та |"Про Державний |будівництва та |Мінекономіки | | |України "Про |об'єктів |бюджет на |програм ЧАЕС |Мін'юст | | |придбання квартир |незавершеного |2010 рік" | |Мінпраці | | |для забезпечення |житлового |та внесення змін| |ДІУ | | |житлом громадян, які|будівництва для |до постанови | | | | |відповідно до |придбання квартир |Уряду | | | | |законодавства |ДІУ для громадян, |від 05.08.2009 | | | | |потребують |які відповідно до |N 832 | | | | |поліпшення житлових |законодавства |( 832-2009-п ) | | | | |умов" |потребують | | | | | | |поліпшення | | | | | | |житлових умов | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.27|Проект розпорядження|Виконання положень|до 01.06.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |Закону України | |технічного |Мінекономіки | | |України "Про |"Про будівельні | |регулювання у |Мінфін | | |затвердження |норми" | |будівництві |Держкомпідприємництво | | |Концепції розвитку |( 1704-17 ). | | |Мін'юст | | |системи нормативного|Виконання Плану | | | | | |забезпечення |організації | | | | | |будівництва в |підготовки | | | | | |Україні |проектів актів, | | | | | |на 2010-2015 роки". |необхідних для | | | | | | |забезпечення | | | | | | |реалізації Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |будівельні норми",| | | | | | |схваленого на | | | | | | |засіданні Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |протоколом N 82 | | | | | | |від 23.12.2009 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.28|Проект розпорядження|Приведення у |протягом року |Відділ управління |Мінрегіонбуд | | |Кабінету Міністрів |відповідність до | |майном | | | |України "Про |існуючих позицій | | | | | |внесення змін до | | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |26.04.2007 | | | | | | |N 233-р "Про | | | | | | |віднесення до сфери | | | | | | |управління | | | | | | |Міністерства | | | | | | |регіонального | | | | | | |розвитку та | | | | | | |будівництва | | | | | | |підприємств, | | | | | | |установ, | | | | | | |організацій". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.29|Проект наказу "Про |Передбачено |лютий |Управління |Мінрегіонбуд | | |затвердження типових|постановою | |містобудування та | | | |форм технічних умов |Кабінету Міністрів| |архітектури | | | |щодо інженерного |України від | | | | | |забезпечення об'єкта|20.05.2009 N 489 | | | | | |містобудування". |( 489-2009-п ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.30|Проект наказу "Про |Необхідність |лютий-березень |Управління |Мінрегіонбуд | | |затвердження |проведення | |ціноутворення, |Мінжитлокомунгосп | | |індексів до |індексації | |експертизи та |Держкомстат | | |балансової вартості |балансової | |контролю вартості у |Мінекономіки | | |об'єктів житлового |вартості та | |будівництві | | | |фонду станом на |затвердження | | | | | |1 січня 2010 року". |зазначених | | | | | | |індексів, що | | | | | | |визначено | | | | | | |постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |31.08.96 N 1024 | | | | | | |( 1024-96-п ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.31|Проект наказу "Про |Необхідність |квітень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |затвердження нової |врахування у | |та розвитку | | | |редакції Примірного |положеннях | |будівельної | | | |договору підряду в |методичних | |діяльності | | | |капітальному |документів у сфері| | | | | |будівництві". |капітального | | | | | | |будівництва норм | | | | | | |чинних нормативних| | | | | | |документів у сфері| | | | | | |будівельній | | | | | | |діяльності | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.32|Проект наказу "Про |Методичне |липень |Управління |Мінрегіонбуд | | |затвердження |врегулювання вимог| |реконструкції | | | |Методики розроблення|щодо розроблення | |забудови, | | | |історико- |історико- | |реставрації | | | |містобудівного |містобудівного | |збереження | | | |обґрунтування". |обгрунтування | |історичної спадщини | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.33|Проект наказу щодо |Діючі типові |I квартал |Управління |Мінрегіонбуд | | |нової редакції |регіональні | |містобудування та | | | |Типових регіональних|правила забудови | |архітектури | | | |правил забудови. |застаріли та у | | | | | | |зв'язку з | | | | | | |прийняттям змін до| | | | | | |законодавства не | | | | | | |актуальні | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.34|Проект наказу про |Зазначене питання |I квартал |Управління |Мінрегіонбуд | | |затвердження ДСТУ-Н |не врегульоване | |містобудування та | | | |"Настанова з |нормативами | |архітектури | | | |виконання розділів | | | | | | |"Охорона | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного | | | | | | |середовища" у складі| | | | | | |містобудівної | | | | | | |документації. Склад | | | | | | |та вимоги". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.35|Проект наказу "Про |Виконання пункту 2|вересень |Держархбудінспекція |Мінрегіонбуд | | |внесення змін до |розділу 2 | | |Мін'юст | | |Ліцензійних умов |протоколу N 4 | | |Держкомпідприємництво | | |провадження |засідання Комітету| | | | | |господарської |з питань | | | | | |діяльності у |будівництва, | | | | | |будівництві, |містобудування і | | | | | |пов'язаної із |житлово- | | | | | |створенням об'єктів |комунального | | | | | |архітектури". |господарства та | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики Верховної| | | | | | |Ради України | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.36|Проект наказу "Про |Перелік об'єктів, |жовтень |Управління |Мінрегіонбуд | | |внесення змін до |для затвердження | |ціноутворення, |ДП | | |Переліку об'єктів, |проектів | |експертизи та |"Укрдержбудекспертиза" | | |для затвердження |будівництва яких | |контролю вартості у |Мінприроди | | |проектів будівництва|комплексний | |будівництві |МНС | | |яких комплексний |висновок державної| | |Держатомрегулювання | | |висновок державної |експертизи не є | | |НАЕР | | |експертизи не є |обов'язковим, | | |МОЗ | | |обов'язковим". |потребує | | |Держгірпромнагляд | | | |коригування з | | |Мінфін | | | |метою його | | |Мінекономіки | | | |розширення | | |Мін'юст | | | |порівняно з чинним| | |Держкомпідприємництво | | | |для спрощення | | | | | | |механізму | | | | | | |затвердження | | | | | | |проектів | | | | | | |будівництва | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.37|Проект наказу "Про |На виконання |грудень |Управління |Мінрегіонбуд | | |затвердження Правил |Порядку | |ціноутворення, |ДП | | |проведення |затвердження | |експертизи та |"Укрдержбудекспертиза" | | |комплексної |інвестиційних | |контролю вартості у |Мінприроди | | |державної експертизи|програм і проектів| |будівництві |МНС | | |проектів |будівництва та | | |Держатомрегулювання | | |будівництва". |проведення їх | | |НАЕР | | | |державної | | |МОЗ | | | |експертизи, | | |Держгірпромнагляд | | | |затвердженого | | |Мінфін | | | |постановою | | |Мінекономіки | | | |Кабінету Міністрів| | |Мін'юст | | | |України від | | |Держкомпідприємництво | | | |31.10.2007 N 1269 | | | | | | |( 1269-2007-п ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.38|Проект наказу "Про |Необхідність |грудень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |Зміни до Довідника |приведення | |та розвитку | | | |кваліфікаційних |кваліфікаційних | |будівельної | | | |характеристик |характеристик | |діяльності | | | |професій |професій | | | | | |працівників. |працівників у | | | | | |Випуск 64. |будівництві до | | | | | |Будівельні, |сучасних вимог | | | | | |монтажні та |ринку будівельних | | | | | |ремонтно-будівельні |послуг та | | | | | |роботи". |створення | | | | | | |методологічних | | | | | | |засад для | | | | | | |розроблення | | | | | | |проектів державних| | | | | | |стандартів освіти | | | | | | |за новими | | | | | | |напрямками | | | | | | |підготовки кадрів | | | | | | |у будівництві | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.39|Проект наказу "Про |Оновлення норм |грудень |Управління економіки|Мінрегіонбуд | | |Галузеві норми часу |часу на виконання | |та розвитку | | | |на будівельні, |окремих видів | |будівельної | | | |монтажні та |будівельних робіт | |діяльності | | | |ремонтно-будівельні |відповідно до | | | | | |роботи". |сучасних | | | | | | |технологій їх | | | | | | |виконання | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| |2.2.40|Проект наказу "Про |На виконання |Визначається |Фінансово- |Мінрегіонбуд | | |затвердження Порядку|Закону України про|рішенням |економічний | | | |використання коштів |Державний бюджет |Кабінету |департамент | | | |державного бюджету |України на |Міністрів | | | | |для фінансової |відповідний рік |України | | | | |підтримки творчих | | | | | | |спілок у сфері | | | | | | |архітектури". | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Державні будівельні норми та державні стандарти у сферах будівництва, архітектури, містобудування і | | промисловості будівельних матеріалів(*) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 |Розроблення проекту |Відсутність |січень |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН Б.1.1-...200- |нормативного | |містобудування та | | | |"Склад, порядок |врегулювання | |архітектури | | | |розроблення, |порядку | | | | | |погодження та |розроблення | | | | | |затвердження схем |документації | | | | | |планування територій|такого рівня | | | | | |АР Крим та областей | | | | | | |України". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.2 |Внесення змін у |Приведення |лютий |Управління |Мінрегіонбуд | | |розділ 7 |нормативів до | |містобудування та | | | |ДБН 360-92** |сучасних вимог | |архітектури | | | |( v0044481-92 ) | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.3 |Розроблення зміни |Нормативне |червень |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН В.3.2-1-2004 |врегулювання вимог| |реконструкції |ДНДТЦ "Конрест" | | |"Реставраційні, |щодо ведення | |забудови, | | | |консерваційні та |науково- | |реставрації та | | | |ремонтні роботи на |реставраційних | |збереження | | | |пам'ятках культурної|робіт на об'єктах | |історичної спадщини | | | |спадщини". |культурної | | | | | | |спадщини, | | | | | | |враховуючи | | | | | | |сучасні вимоги та | | | | | | |підходи до | | | | | | |збереження | | | | | | |нерухомих пам'яток| | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.4 |Розроблення проекту |Закон України "Про|II квартал |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Автозаправні |планування і | |житлового |ВАТ "УкрНДІінжпроект" | | |станції. Основи |забудову | |будівництва та | | | |проектування та |території" | |програм ЧАЕС | | | |будівництво". |( 1699-14 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.5 |Розроблення проекту |Закон України "Про|грудень |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Будинки |архітектурну | |житлового |ВАТ "УкрНДІінжпроект" | | |адміністративного |діяльність" | |будівництва та | | | |призначення" |( 687-14 ), | |програм ЧАЕС | | | |(на заміну |План дій | | | | | |СНиП 2.09.04-87). |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.6 |Розроблення проекту |Закони України"Про|грудень |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1997-1 |стандартизацію" | |житлового |ДП "НДІБК" | | |"Геотехнічне |( 2408-14 ), "Про | |будівництва та | | | |проектування |стандарти, | |програм ЧАЕС | | | |(проектування |технічні | | | | | |основ). Загальні |регламенти та | | | | | |правила". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.7 |Розроблення проекту |План дій |грудень |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Настанова з |"Україна - ЄС" | |житлового |ДП "НДІБК" | | |проектування |( 994_693 ), | |будівництва та | | | |фундаментів |постанова | |програм ЧАЕС | | | |заглиблених та |Кабінету Міністрів| | | | | |підземних споруд" |України від | | | | | |(на заміну |20.12.2006 р. | | | | | |СНиП 2.02.03-85). |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.8 |Розроблення проекту |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Сталеві |"Україна - ЄС" | |технічного |Державна корпорація | | |конструкції" (на |( 994_693 ), | |регулювання у |"Укрмонтажспецбуд" | | |заміну |постанова | |будівництві |ВАТ "УПСК" | | |СНиП II - 23-81*, |Кабінету Міністрів| | | | | |СНиП - III - 18-75, |України від | | | | | |СНиП - 3.03.01-87 |20.12.2006 р. | | | | | |частині, що |N 1764 | | | | | |стосується сталевих |( 1764-2006-п ) | | | | | |конструкцій), |"Про затвердження | | | | | |гармонізованих |Технічного | | | | | |розділами EN 1993 |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.9 |Розроблення ДБН |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |"Алюмінієві |"Україна - ЄС" | |технічного |Державна корпорація | | |конструкції. Норми |( 994_693 ), | |регулювання у |"Укрмонтажспецбуд" | | |проектування" (на |постанова | |будівництві |ВАТ "УПСК" | | |заміну |Кабінету Міністрів| | | | | |СНиП 2.03.06-85), |України від | | | | | |гармонізованих з |20.12.2006 р. | | | | | |EN 1999 Проектування|N 1764 | | | | | |алюмінієвих |( 1764-2006-п ) | | | | | |конструкцій, |"Про затвердження | | | | | |EN 1999 - 1 - 1; |Технічного | | | | | |EN 1999 - 1 - 2; |регламенту | | | | | |EN 1999 - 1 - 3; |будівельних | | | | | |EN 1999 - 1 - 4; |виробів, будівель | | | | | |EN 1999 - 1 - 5 |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.10 |Розроблення проекту |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Кам'яні та |"Україна - ЄС" | |технічного |ДП НДІБК | | |армокам'яні |( 994_693 ), | |регулювання у | | | |конструкції", |постанова | |будівництві | | | |гармонізований з |Кабінету Міністрів| | | | | |EN 1996 Проектування|України від | | | | | |кам'яних |20.12.2006 р. | | | | | |конструкцій, |N 1764 | | | | | |EN 1996 - 1 -1, |( 1764-2006-п ) | | | | | |EN 1996 - 1 -2, |"Про затвердження | | | | | |EN 1996 - 1 -3, |Технічного | | | | | |EN 1996 - 2, |регламенту | | | | | |EN 1996 - 3 |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.11 |Розроблення проекту |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Дерев'яні |"Україна - ЄС" | |технічного |ДП НДІБК | | |конструкції. Норми |( 994_693 ), | |регулювання у | | | |проектування", |постанова | |будівництві | | | |гармонізованого з |Кабінету Міністрів| | | | | |EN 1995 Проектування|України від | | | | | |дерев'яних |20.12.2006 р. | | | | | |конструкцій, |N 1764 | | | | | |EN 1995-1-1, |( 1764-2006-п ) | | | | | |EN 1995-1-2, 1995-2 |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.12 |Розроблення ДБН |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |"Сталезалізобетонні |"Україна - ЄС" | |технічного |ДП НДІБК | | |конструкції. Норми |( 994_693 ), | |регулювання у | | | |проектування", |постанова | |будівництві | | | |гармонізований з |Кабінету Міністрів| | | | | |EN 1994 Проектування|України від | | | | | |стале залізобетонних|20.12.2006 р. | | | | | |конструкцій |N 1764 | | | | | |EN 1994 -1, |( 1764-2006-п ) | | | | | |EN 1994 -2, |"Про затвердження | | | | | |EN 1994 -1-2 |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.13 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Споруди |"Про планування і | |житлового |"Київдіпротранс" | | |транспорту. Тунелі |забудову | |будівництва та | | | |залізничні та |території" | |програм ЧАЕС | | | |автодорожні" на |( 1699-14 ), "Про | | | | | |заміну |архітектурну | | | | | |СНиП II-44-78 |діяльність" | | | | | | |( 687-14 ), "Про | | | | | | |основи | | | | | | |містобудування" | | | | | | |( 2780-12 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.14 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Системи |Міністрів України | |технічного |"Український Союз | | |протипожежного |від 20.12.2006 р. | |регулювання у |виробників | | |захисту" |N 1764 | |будівництві |протипожежної продукції| | | |( 1764-2006-п ) | | |та послуг" | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.15 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Проектування|"Про | |архітектурно- |ДП НДІБК | | |сталезалізобетонних |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |конструкцій. Основні|( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |положення. |стандарти, | |будинків і споруд | | | |Вогнестійкість" |технічні | | | | | |EN 1994-1-2 |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.16 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Проектування|"Про | |архітектурно- |ДП НДІБК | | |дерев'яних |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |конструкцій. Основні|( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |положення. |стандарти, | |будинків і споруд | | | |Вогнестійкість" |технічні | | | | | |EN 1995-1-2 |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.17 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Проектування|"Про | |архітектурно- |ДП НДІБК | | |кам'яних |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |конструкцій. Основні|( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |положення. |стандарти, | |будинків і споруд | | | |Вогнестійкість" |технічні | | | | | |EN 1996-1-2 |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.18 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Методика |"Про | |технічного |НДІБВ | | |визначення здатності|стандартизацію" | |регулювання у | | | |вогнезахисних |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |покриттів для |стандарти, | | | | | |деревини та |технічні | | | | | |металевих |регламенти та | | | | | |конструкцій |процедури оцінки | | | | | |зберігати свої |відповідності" | | | | | |вогнезахисні |( 3164-15 ), | | | | | |властивості упродовж|постанова | | | | | |гарантійного терміну|Кабінету Міністрів| | | | | |експлуатації". |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.19 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Будівлі судів".|"Про архітектурну | |архітектурно- |ДП | | | |діяльність" | |конструктивних та |УкрНДІпроцивільсільбуд | | | |( 687-14 ), "Про | |інженерних систем | | | | |основи | |будинків і споруд | | | | |містобудування" | | | | | | |( 2780-12 ), "Про | | | | | | |судоустрій" | | | | | | |( 3018-14 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.20 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Бетонні та |Міністрів України | |архітектурно- |ДП НДІБК | | |залізобетонні |від 20.12.2006 р. | |конструктивних та | | | |конструкції. Збірно-|N 1764 | |інженерних систем | | | |монолітні |( 1764-2006-п ) | |будинків і споруд | | | |конструкції. Правила|"Про затвердження | | | | | |проектування". |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.21 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Плитка |Міністрів України | |технічного |НДІБМВ | | |керамічна. Технічні |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |умови" (відповідно |N 229 | |будівництві | | | |до EN, на заміну |( 229-2006-п ) | | | | | |ГОСТ 6141-91) |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.22 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Плитка |Міністрів України | |технічного |НДІБМВ | | |керамічна. Методи |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |випробувань" |N 229 | |будівництві | | | |(відповідно до EN |( 229-2006-п ) | | | | | |ISO, на заміну ДСТУ |"Про затвердження | | | | | |Б В.2.7-118-2002 |Державної програми| | | | | |(ГОСТ 2780-2001) |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.23 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Розрахунок |стандартизацію" | |архітектурно- |Київський Національний | | |інсоляції об'єктів |( 2408-14 ), | |конструктивних та |Університет Будівництва| | |цивільного |постанова | |інженерних систем |і Архітектури | | |призначення". |Кабінету Міністрів| |будинків і споруд | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.24 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Захист від |Міністрів України | |технічного |ДП НДІБК | | |небезпечних |від 20.12.2006 р. | |регулювання у | | | |геологічних |N 1764 | |будівництві | | | |процесів, шкідливих |( 1764-2006-п ) | | | | | |експлуатаційних |"Про затвердження | | | | | |впливів, від пожежі.|Технічного | | | | | |Будівельна |регламенту | | | | | |кліматологія". |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.25 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "ССНБ. |Міністрів України | |технічного |ДП НДІБК | | |Настанова з порядку |від 20.12.2006 р. | |регулювання у | | | |проведення оцінки |N 1764 | |будівництві | | | |відповідності із |( 1764-2006-п ) | | | | | |застосуванням |"Про затвердження | | | | | |розрахункового |Технічного | | | | | |методу підтвердження|регламенту | | | | | |відповідності". |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.26 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Інженерне |архітектурну | |архітектурно- |Державна корпорація | | |обладнання будинків |діяльність" | |конструктивних та |"Укрмонтажспецбуд" | | |і споруд. |( 687-14 ) | |інженерних систем |ДП "УкрНДІспецбуд" | | |Опалювання, |План дій | |будинків і споруд | | | |вентиляція, |"Україна - ЄС" | | | | | |кондиціонування |( 994_693 ), | | | | | |споруд. Частина I. |постанова | | | | | |Проектування. |Кабінету Міністрів| | | | | |Частина II. |України від | | | | | |Будівництво" (на |20.12.2006 р. | | | | | |заміну |N 1764 | | | | | |СНиП 2.04.05-91*) |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.27 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Інженерне |архітектурну | |архітектурно- |ДПІ "Міськбудпроект" | | |обладнання будинків |діяльність" | |конструктивних та | | | |і споруд. Внутрішній|( 687-14 ), План | |інженерних систем | | | |водопровід та |дій "Україна - ЄС"| |будинків і споруд | | | |каналізація. |( 994_693 ), | | | | | |Частина I. |постанова | | | | | |Проектування. |Кабінету Міністрів| | | | | |Частина II. |України від | | | | | |Будівництво". |20.12.2006 р. | | | | | |(на заміну |N 1764 | | | | | |СНиП 2.04.01-85) |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.28 |Розроблення проекту |План дій |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Проектування |"Україна - ЄС" | |технічного |НВП "БудКонструкція" | | |будівельних |( 994_693 ), | |регулювання у | | | |конструкцій. Порядок|постанова | |будівництві | | | |застосування |Кабінету Міністрів| | | | | |єврокодів". |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.29 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Конструкції |стандартизацію" | |технічного | | | |будинків і споруд. |( 2408-14 ), Закон| |регулювання у | | | |Настанова щодо |України "Про | |будівництві | | | |проектування та |енергозбереження" | | | | | |улаштування вікон та|( 74/94-ВР ) | | | | | |дверей". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.30 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |зміни |"Про | |архітектурно- | | | |ДБН В.2.5-24-2003 |енергозбереження" | |конструктивних та | | | |"Електрична |( 74/94-ВР ), "Про| |інженерних систем | | | |кабельна система |планування і | |будинків і споруд | | | |опалення". |забудову | | | | | | |території" | | | | | | |( 1699-14 ), "Про | | | | | | |основи | | | | | | |містобудування" | | | | | | |( 2780-12 ), | | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |16.10.2008 | | | | | | |N 1334-р | | | | | | |( 1334-2008-р ) | | | | | | |"Про схвалення | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |діяльності у сфері| | | | | | |енергоефективності| | | | | | |та | | | | | | |енергозбереження | | | | | | |на 2008-2009 роки"| | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.31 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Настанова з |"Про | |архітектурно- | | | |улаштування та |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |використання систем |( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |електроопалення |енергозбереження" | |будинків і споруд | | | |об'єктів житлового і|( 74/94-ВР ), | | | | | |цивільного |розпорядження | | | | | |призначення". |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |16.10.2008 | | | | | | |N 1334-р | | | | | | |( 1334-2008-р ) | | | | | | |"Про схвалення | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |діяльності у сфері| | | | | | |енергоефективності| | | | | | |та | | | | | | |енергозбереження | | | | | | |на 2008-2009 роки"| | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.32 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Плити |стандартизацію" | |технічного | | | |перекриттів |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |залізобетонні |постанова | |будівництві | | | |ребристі для |Кабінету Міністрів| | | | | |будівель і споруд. |України від | | | | | |Технічні умови" |20.12.2006 р. | | | | | |(відповідно до EN) |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.33 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Захист від |планування та | |архітектурно- | | | |небезпечних |забудову | |конструктивних та | | | |геологічних |територій" | |інженерних систем | | | |процесів. Шкала |( 1699-14 ), | |будинків і споруд | | | |сейсмічної |План дій | | | | | |інтенсивності. |"Україна - ЄС" | | | | | |Адаптація до EMS- |( 994_693 ) | | | | | |198. Європейська | | | | | | |макросейсмічна | | | | | | |шкала". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.34 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-1-2 |"Про | |архітектурно- | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |споруди. Основні |( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |навантаження. |стандарти, | |будинків і споруд | | | |Навантаження на |технічні | | | | | |споруди при пожежі".|регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.35 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1992-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |залізобетонних |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила |регламенти та | | | | | |проектування". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.36 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1994-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |сталезалізобетонних |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила |регламенти та | | | | | |проектування". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.37 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1995-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |дерев'яних |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила |регламенти та | | | | | |проектування". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.38 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1996-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |кам'яних та |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |армокам'яних |стандарти, | | | | | |конструкцій. Основні|технічні | | | | | |положення. Загальні |регламенти та | | | | | |правила |процедури оцінки | | | | | |проектування". |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.39 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1998-1 |"Про | |архітектурно- | | | |"Проектування в |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |сейсмічнонебезпечних|( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |районах. Основні |стандарти, | |будинків і споруд | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила, сейсмічні |регламенти та | | | | | |заходи та правила |процедури оцінки | | | | | |щодо будівель". |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.40 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |СТУ-Н EN 1993-1-2 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |сталевих |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. |технічні | | | | | |Вогнестійкість". |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.41 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1999-1-2 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |алюмінієвих |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. |технічні | | | | | |Вогнестійкість". |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.42 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Пісок для|( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |будівельних робіт. |постанова | |будівництві | | | |Методи випробувань" |Кабінету Міністрів| | | | | |(на заміну |України від | | | | | |ГОСТ 8735-88) |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.43 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Фасонні |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |елементи з |постанова | |будівництві | | | |мінеральної вати для|Кабінету Міністрів| | | | | |ізоляції |України від | | | | | |трубопроводів. |01.03.2006 | | | | | |Технічні умови" |N 229 | | | | | |(на заміну |( 229-2006-п ) | | | | | |ГОСТ 23208-83) |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.44 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Розчини |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |будівельні. Методи |постанова | |будівництві | | | |випробувань" |Кабінету Міністрів| | | | | |(на заміну ГОСТ |України від | | | | | |5802-86) |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.45 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Матеріали|( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |з відсівів |постанова | |будівництві | | | |подрібнення |Кабінету Міністрів| | | | | |вивержених гірських |України від | | | | | |порід для |01.03.2006 | | | | | |будівельних робіт. |N 229 | | | | | |Технічні умови |( 229-2006-п ) | | | | | |(на заміну ГОСТ |"Про затвердження | | | | | |26193-84) |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.46 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Мастики |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |бітумна та бітумно- |постанова | |будівництві | | | |полімерна |Кабінету Міністрів| | | | | |покрівельні гарячі. |України від | | | | | |Технічні умови |01.03.2006 | | | | | |(на заміну |N 229 | | | | | |ГОСТ 2889-80) |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.47 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |Склоруберойд. |постанова | |будівництві | | | |Технічні умови |Кабінету Міністрів| | | | | |(на заміну |України від | | | | | |ГОСТ 15879-70) |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.48 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Вироби |стандартизацію" | |технічного | | | |санітарні керамічні.|( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |Технічні умови" на |постанова | |будівництві | | | |заміну ГОСТ 13449-82|Кабінету Міністрів| | | | | |(СТ СЭВ 2683-80), |України від | | | | | |ДСТУ Б В.2.5-8-96 |01.03.2006 | | | | | |(ГОСТ 15167-93), |N 229 | | | | | |ДСТУ Б В.2.5-12-96 |( 229-2006-п ) | | | | | |(ГОСТ 30493-96) |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.49 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Скло в |"Про | |технічного | | | |будівництві. |стандартизацію" | |регулювання у | | | |Визначення |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |світлопропускання, |енергозбереження" | | | | | |прямого сонячного |( 74/94-ВР ) | | | | | |пропускання, | | | | | | |загального | | | | | | |пропускання сонячної| | | | | | |енергії, | | | | | | |ультрафіолетового | | | | | | |пропускання та | | | | | | |відповідні параметри| | | | | | |скління" (відповідно| | | | | | |до ISO) | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.50 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Методи |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |випробування |постанова | |будівництві | | | |природного каменю. |Кабінету Міністрів| | | | | |Визначення міцності |України від | | | | | |при стиску" |01.03.2006 | | | | | |(відповідно до EN |N 229 | | | | | |1926:2006, MOD) |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.51 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Методи |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |випробування |постанова | |будівництві | | | |природного каменю. |Кабінету Міністрів| | | | | |Визначення |України від | | | | | |фактичної й об'ємної|01.03.2006 | | | | | |густини, загальної |N 229 | | | | | |та відкритої |( 229-2006-п ) | | | | | |пористості" |"Про затвердження | | | | | |(відповідно до EN |Державної програми| | | | | |1936:2006, MOD) |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.52 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Методи |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |випробування |постанова | |будівництві | | | |природного каменю. |Кабінету Міністрів| | | | | |Петрографічний |України від | | | | | |аналіз" |01.03.2006 | | | | | |(відповідно до EN |N 229 | | | | | |12407:2007, MOD) |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.53 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Управління, |стандартизацію" | |технічного | | | |організація і |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |технологія. |постанова | |будівництві | | | |Настанова з |Кабінету Міністрів| | | | | |ультразвукового |України від | | | | | |контролю зварних |01.03.2006 | | | | | |з'єднань та наплавок|N 229 | | | | | |металевих |( 229-2006-п ) | | | | | |конструкцій" |"Про затвердження | | | | | |(на заміну |Державної програми| | | | | |ГОСТ 36-75-83) |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.54 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Конструкції |"Про | |архітектурно- | | | |будинків і споруд. |стандартизацію" | |конструктивних та | | | |Конструкції |( 2408-14 ), "Про | |інженерних систем | | | |зовнішніх стін с |енергозбереження" | |будинків і споруд | | | |фасадною |( 74/94-ВР ) | | | | | |теплоізоляцією та | | | | | | |опорядженням цеглою.| | | | | | |Загальні технічні | | | | | | |умови" | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.55 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |"Про | |технічного | | | |матеріали. Прокладки|стандартизацію" | |регулювання у | | | |ущільнюючі для вікон|( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |та дверей. Загальні |енергозбереження" | | | | | |технічні умови". |( 74/94-ВР ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.56 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |регулювання у | | | |споруди. Основні |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |навантаження. Питома|стандарти, | | | | | |вага, власна вага, |технічні | | | | | |експлуатаційні |регламенти та | | | | | |навантаження". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 р. | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.57 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-1-3 |"Про | |технічного | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |регулювання у | | | |споруди. Основні |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |навантаження. |стандарти, | | | | | |Снігові |технічні | | | | | |навантаження". |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.58 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-1-4 |"Про | |технічного | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |регулювання у | | | |споруди. Основні |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |навантаження. |стандарти, | | | | | |Вітрові |технічні | | | | | |навантаження". |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.59 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-1-7 |"Про | |технічного | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |регулювання у | | | |споруди. Основні |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |навантаження. |стандарти, | | | | | |Особливі динамічні |технічні | | | | | |впливи". |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.60 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1993-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |сталевих |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила |регламенти та | | | | | |проектування". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.61 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1991-2 |"Про | |технічного | | | |"Навантаження на |стандартизацію" | |регулювання у | | | |споруди. Рухомі |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |навантаження |стандарти, | | | | | |мостів". |технічні | | | | | | |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.62 |Розроблення проектів|Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |національних |стандартизацію" | |технічного | | | |стандартів комплексу|( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |"Ґрунти" (відповідно|постанова | |будівництві | | | |до EN) |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.63 |Розроблення проекту |Закони України: |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1997-2 |"Про | |технічного | | | |"Геотехнічне |стандартизацію" | |регулювання у | | | |проектування. |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |Дослідження та |стандарти, | | | | | |контроль ґрунту". |технічні | | | | | | |регламенти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.64 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ |стандартизацію" | |технічного | | | |Б А.2.2-...:200Х |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |"Проектування. |розпорядження | |будівництві | | | |Генеральний |Кабінету Міністрів| | | | | |проектувальник. |України від | | | | | |Основні положення". |16.10.2008 | | | | | | |N 1334-р | | | | | | |( 1334-2008-р ) | | | | | | |"Про схвалення | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |діяльності у сфері| | | | | | |енергоефективності| | | | | | |та | | | | | | |енергозбереження | | | | | | |на 2008-2009 роки"| | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.65 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Настанова |"Про | |технічного | | | |щодо визначення |стандартизацію" | |регулювання у | | | |категорії складності|( 2408-14 ), "Про | |будівництві, | | | |об'єктів цивільного |архітектурну | |Управління | | | |та промислового |діяльність" | |ціноутворення, | | | |призначення". |( 687-14 ), "Про | |експертизи та | | | | |основи | |контролю вартості у | | | | |містобудування" | |будівництві | | | | |( 2780-12 ), "Про | | | | | | |планування і | | | | | | |забудову | | | | | | |території" | | | | | | |( 1699-14 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.66 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Камені |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |бортові і стінові з |постанова | |будівництві | | | |гірських порід. |Кабінету Міністрів| | | | | |Технічні умови" (на |України від | | | | | |заміну ГОСТ 6666-81,|01.03.2006 | | | | | |ГОСТ 4001-84) |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.67 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Вироби |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |керамічні клінкерні |постанова | |будівництві | | | |облицювальні. |Кабінету Міністрів| | | | | |Технічні умови" |України від | | | | | |(відповідно до EN) |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.68 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |стандартизацію" | |технічного | | | |матеріали. Камінь |( 2408-14 ), | |регулювання у | | | |бутовий. Технічні |постанова | |будівництві | | | |умови". |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |01.03.2006 | | | | | | |N 229 | | | | | | |( 229-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.69 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ на основі |Міністрів України | |технічного | | | |Міждержавного |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |стандарту |N 229 | |будівництві | | | |ГОСТ 31385-2008 |( 229-2006-п ) | | | | | |"Резервуары |"Про затвердження | | | | | |вертикальные |Державної програми| | | | | |цилиндрические |стандартизації на | | | | | |стальные для нефти и|2006-2010 рр." | | | | | |нефтепродуктов". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.70 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н EN 1999-1-1 |"Про | |технічного | | | |"Проектування |стандартизацію" | |регулювання у | | | |алюмінієвих |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкцій. Основні|стандарти, | | | | | |положення. Загальні |технічні | | | | | |правила |регламенти та | | | | | |проектування". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), | | | | | | |План дій | | | | | | |"Україна - ЄС" | | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.71 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ на основі |Міністрів України | |технічного | | | |Міждержавного |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |стандарту |N 229 | |будівництві | | | |ГОСТ 31384-2008 |( 229-2006-п ) | | | | | |"Защита бетонных и |"Про затвердження | | | | | |железобетонных |Державної програми| | | | | |конструкций от |стандартизації на | | | | | |коррозии. Общие |2006-2010 рр." | | | | | |технические | | | | | | |требования". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.72 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Розроблення |Міністрів України | |технічного | | | |та застосування |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |проектів повторного |N 229 | |будівництві | | | |використання у |( 229-2006-п ) | | | | | |житлово-цивільному |"Про затвердження | | | | | |будівництві" |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.73 |Розроблення |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Каталогів державних |Міністрів України | |технічного | | | |(національних) |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |нормативних |N 229 | |будівництві | | | |документів у галузі |( 229-2006-п ) | | | | | |будівництва та |"Про затвердження | | | | | |промисловості |Державної програми| | | | | |будівельних |стандартизації на | | | | | |матеріалів в |2006-2010 рр." | | | | | |Україні. | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.74 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Будівельні |Міністрів України | |технічного | | | |матеріали. Суміші |від 01.03.2006 | |регулювання у | | | |будівельні рідкі |N 229 | |будівництві | | | |модифіковані. |( 229-2006-п ) | | | | | |Загальні технічні |"Про затвердження | | | | | |умови". |Державної програми| | | | | | |стандартизації на | | | | | | |2006-2010 рр." | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.75 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Геодезичні |Міністрів України | |технічного | | | |роботи у |від 20.12.2006 | |регулювання у | | | |будівництві". |N 1764 | |будівництві | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.76 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Гідротехнічні |планування і | |житлового | | | |споруди. Основні |забудову | |будівництва та | | | |положення". |території" | |програм ЧАЕС | | | | |( 1699-14 ), | | | | | | |рішення третього | | | | | | |засідання | | | | | | |Міжурядової ради з| | | | | | |співробітництва у | | | | | | |будівельній | | | | | | |промисловості від | | | | | | |14.10.95 N 5 | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.77 |Розроблення проекту |Закони України |2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Мости і труби. |"Про планування і | |технічного | | | |Правила |забудову | |регулювання у | | | |проектування. |території" | |будівництві | | | |Сталеві |( 1699-14 ), "Про | | | | | |конструкції". |основи | | | | | | |містобудування" | | | | | | |( 2780-12 ), "Про | | | | | | |архітектурну | | | | | | |діяльність" | | | | | | |( 687-14 ), "Про | | | | | | |дорожній рух" | | | | | | |( 3353-12 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.78 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Полігони зі |забезпечення | |житлового | | | |знешкодження та |санітарного та | |будівництва та | | | |захоронення |епідемічного | |програм ЧАЕС | | | |токсичних |благополуччя | | | | | |промислових |населення" | | | | | |відходів. Основні |( 4004-12 ), Закон| | | | | |положення |України "Про | | | | | |проектування". |охорону | | | | | | |навколишнього | | | | | | |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.79 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Ресурсні |стандартизацію" | |реконструкції | | | |елементні кошторисні|( 2408-14 ) | |забудови, | | | |норми на | | |реставрації та | | | |реставраційно- | | |збереження | | | |відновлювальні | | |історичної спадщини,| | | |роботи. Живописні | | |Управління | | | |роботи" | | |ціноутворення, | | | |(Збірник N 27) | | |експертизи та | | | | | | |контролю вартості у | | | | | | |будівництві | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.80 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Настанова з |стандартизацію" | |технічного | | | |організації робіт з |( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |нормування та | | |будівництві | | | |стандартизації у | | | | | | |будівництві". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.81 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Ведення |стандартизацію" | |технічного | | | |справи будівельних |( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |норм". | | |будівництві | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.82 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Реєстрація |стандартизацію" | |технічного | | | |будівельних норм". |( 2408-14 ) | |регулювання у | | | | | | |будівництві | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.83 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н "Нормування |стандартизацію" | |технічного | | | |та стандартизація у |( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |будівництві. Терміни| | |будівництві | | | |та визначення". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.84 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Зміни N 1 |стандартизацію" | |технічного | | | |ДСТУ Б А.1.1-92:2008|( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |"Вимоги до | | |будівництві | | | |оформлення | | | | | | |документів при | | | | | | |розробленні | | | | | | |будівельних норм" | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.85 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |Зміни N 1 |стандартизацію" | |технічного | | | |ДСТУ Б А.1.1-91:2008|( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |"Вимоги до побудови,| | |будівництві | | | |викладання, | | | | | | |оформлення та | | | | | | |видання будівельних | | | | | | |норм". | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.86 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Цементи |стандартизацію" | |технічного | | | |загальнобудівельного|( 2408-14 ) | |регулювання у | | | |призначення. | | |будівництві | | | |Технічні умови". | | | | | | |(на заміну | | | | | | |ДСТУ Б В.2.6-46-96) | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.87 |Розроблення проекту |Закон України "Про|2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ Б А.1.1-...- |архітектурну | |технічного | | | |200_ "Споруди |діяльність" | |регулювання у | | | |транспорту. Мости |( 687-14 ), Закон | |будівництві | | | |автодорожні. Терміни|України "Про | | | | | |та визначення |дорожній рух" | | | | | |понять" |( 3353-12 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.88 |Розроблення ДБН |Встановлення |При наявності |Управління |Мінрегіонбуд | | |"Реставрація |основних вимог до |фінансування |реконструкції | | | |пам'яток |ведення |грудень 2010 |забудови, | | | |монументального |реставраційних та | |реставрації та | | | |мистецтва (настінний|консерваційних | |збереження | | | |живопис, мозаїка)" |робіт на пам'ятках| |історичної спадщини | | | | |монументального | | | | | | |мистецтва | | | | | | |(настінний | | | | | | |живопис, мозаїка) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.89 |Організація |Згідно з наказом |30.12.2010 |Управління |Мінрегіонбуд | | |розроблення та |Мінрегіонбуду від | |містобудування та | | | |подання на |30.10.2009 N 464 | |архітектури | | | |затвердження змін до| | | | | | |державних | | | | | | |будівельних норм | | | | | | |щодо порядку | | | | | | |розроблення та | | | | | | |коригування | | | | | | |містобудівної | | | | | | |документації | | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.90 |Розроблення нової |План дій |до |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |редакції |"Україна - ЄС" |2011 року |житлового |ДП "Донецький | | |ДБН А.2.3-1-99 |( 994_693 ), | |будівництва та |ПромбудНДІпроект" | | |"Територіальна |постанова | |програм ЧАЕС, | | | |діяльність у |Кабінету Міністрів| |Держархбудінспекція | | | |будівництві. Основні|України від | | | | | |положення". |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.91 |Розроблення ДСТУ |Закон України "Про|до |Управління |Мінрегіонбуд | | |"Енергоефективність |енергозбереження" |2011 року |архітектурно- |ВАТ "КиївЗНДІЕП " | | |будинків". |( 74/94-ВР ), | |конструктивних та | | | | |розпорядження | |інженерних систем | | | | |Кабінету Міністрів| |будинків і споруд | | | | |України від | | | | | | |16.10.2008 | | | | | | |N 1334-р | | | | | | |( 1334-2008-р ) | | | | | | |"Про схвалення | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |діяльності у сфері| | | | | | |енергоефективності| | | | | | |та | | | | | | |енергозбереження | | | | | | |на 2008-2009 роки"| | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.92 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|до |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДБН "Технічна |Міністрів України |2011 року |технічного |НДІБВ | | |діагностика, |від 20.12.2006 | |регулювання у | | | |паспортизація та |N 1764 | |будівництві | | | |безпечна |( 1764-2006-п ) | | | | | |експлуатація |"Про затвердження | | | | | |будівель і споруд". |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.93 |Розроблення проекту |Закони України |до |Департамент політики|Мінрегіонбуд | | |ДБН "Хвостосховища і|"Про об'єкти |2011 року |житлового |ДП | | |шламонакопичувачі. |підвищеної | |будівництва та |"УкрНДІводоканалпроект"| | |Частина I. |небезпеки" | |програм ЧАЕС | | | |Проектування. |( 2245-14 ), "Про | | | | | |Частина II. |охорону | | | | | |Будівництво". |навколишнього | | | | | | |середовища" | | | | | | |( 1264-12 ) | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.94 |Розроблення проекту |Закони України: |до |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ-Н |"Про |2011 року |технічного | | | |"Дісперсноармовані |стандартизацію" | |регулювання у | | | |залізобетонні |( 2408-14 ), "Про | |будівництві | | | |конструкції. |стандарти, | | | | | |Настанова з |технічні | | | | | |проектування та |регламенти та | | | | | |виконання робіт". |процедури оцінки | | | | | | |відповідності" | | | | | | |( 3164-15 ), План | | | | | | |дій "Україна - ЄС"| | | | | | |( 994_693 ), | | | | | | |постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | |України від | | | | | | |20.12.2006 | | | | | | |N 1764 | | | | | | |( 1764-2006-п ) | | | | | | |"Про затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | |------+--------------------+------------------+----------------+--------------------+-----------------------| | 3.95 |Розроблення проекту |Постанова Кабінету|до |Управління |Мінрегіонбуд | | |ДСТУ "Бетонні та |Міністрів України |2012 року |архітектурно- |ДП НДІБК | | |залізобетонні |від 20.12.2006 | |конструктивних та | | | |конструкції з |N 1764 | |інженерних систем | | | |важкого |( 1764-2006-п ) | |будинків і споруд | | | |трьохкомпонентного |"Про затвердження | | | | | |бетону. Правила |Технічного | | | | | |проектування". |регламенту | | | | | | |будівельних | | | | | | |виробів, будівель | | | | | | |і споруд" | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________
(*) - Тематика розділу 3 може змінюватись у процесі
закупівлі.

Додаток 3
до рішення колегії
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
України
04.03.2010 N 10

ПЕРЕЛІК
семінарів, конференцій, виставок та інших
науково-технічних заходів на 2010 рік

----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва заходу |Місце проведення| Строк | Організатор | Співорганізатор | |з/п| | |проведення| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОРГАНІЗАТОРИ: структурні підрозділи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, | | урядового органу державного управління - державної архітектурно-будівельної інспекції | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | СЕМІНАРИ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Семінар "Формування |м. Київ |лютий |Департамент | - | | |переліку об'єктів, |Мінрегіонбуд | |регіональної | | | |фінансування яких | | |політики | | | |передбачається за | | | | | | |рахунок коштів | | | | | | |Стабілізаційного | | | | | | |фонду на соціально- | | | | | | |економічний розвиток| | | | | | |міст, сіл і селищ, в| | | | | | |тому числі на | | | | | | |виконання | | | | | | |Загальнодержавної | | | | | | |програми "Питна вода| | | | | | |України". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |2. |Семінар "Виконавча |м. Київ |березень |Департамент з | - | | |дисципліна і |Мінрегіонбуд | |питань | | | |контроль в органах | | |запобігання та | | | |виконавчої влади". | | |протидії корупції| | | | | | |і внутрішнього | | | | | | |фінансового | | | | | | |контролю | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |3. |Семінар |м. Харків |березень |Державна | - | | |"Впровадження нового|----------------+----------|архітектурно- | | | |порядку здійснення |м. Львів |квітень |будівельна | | | |технічного нагляду |----------------+----------|інспекція | | | |за будівництвом на |м. Одеса |травень | | | | |підставі |----------------+----------| | | | |кваліфікаційного |м. Київ |червень | | | | |сертифікату". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |4. |Семінар |Облдержадміні- |I квартал |Департамент |Облдержадміністрації | | |"Організаційні та |страції | |політики | | | |нормативно-правові | | |житлового | | | |аспекти розроблення | | |будівництва та | | | |регіональних програм| | |програм ЧАЕС | | | |будівництва | | | | | | |(придбання) | | | | | | |доступного житла | | | | | | |на 2010-2017 роки". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |5. |Семінар "Організація|м. Київ |I квартал |Департамент з | - | | |і ведення |Мінрегіонбуд | |питань | | | |бухгалтерського | | |запобігання та | | | |обліку, складання | | |протидії корупції| | | |фінансових планів, | | |і внутрішнього | | | |удосконалення | | |фінансового | | | |ведення | | |контролю | | | |господарської | | | | | | |діяльності". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |6. |Семінар "Запобігання|м. Київ |I квартал |Департамент з | - | | |і протидія корупції |Мінрегіонбуд | |питань | | | |і реалізація | | |запобігання та | | | |антикорупційної | | |протидії корупції| | | |політики відповідно | | |і внутрішнього | | | |до вимог нових | | |фінансового | | | |нормативно-правових | | |контролю | | | |актів законодавства | | | | | | |України". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |7. |Навчально-методичний|м. Київ, |I квартал |Департамент |Секретаріат КМУ, | | |семінар для |Мінрегіонбуд | |місцевого |Науково-дослідний | | |працівників | | |самоврядування та|інститут геодезії | | |Мінрегіонбуду "Про | | |адміністративно- |і картографії | | |основні засади | | |територіального |НАН України | | |реформи місцевого | | |устрою | | | |самоврядування та | | | | | | |адміністративно- | | | | | | |територіального | | | | | | |устрою України". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |8. |Науково-практичний |Національний |квітень |Управління |Національний | | |семінар "Збереження |заповідник | |реконструкції |заповідник | | |і використання |"Софія | |забудови, |"Софія Київська" | | |архітектурно- |Київська" | |реставрації та | | | |містобудівної | | |збереження | | | |спадщини | | |історичної | | | |заповідників". | | |спадщини | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |9. |Семінар "Технічне |м. Київ |травень |Управління |НДІБК | | |регулювання у | | |технічного | | | |будівництві". | | |регулювання у | | | | | | |будівництві | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |10.|Семінар "Визначення |м. Київ |травень |Управління |НВФ "Інпроект" | | |та контроль вартості| |жовтень |ціноутворення, | | | |будівництва на | | |експертизи та | | | |різних стадіях | | |контролю вартості| | | |інвестування". | | |у будівництві | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |11.|Навчально-методичний|м. Київ |II квартал|Департамент |Секретаріат КМУ, | | |семінар для | | |місцевого |Науково-дослідний | | |працівників | | |самоврядування та|інститут геодезії | | |облдержадміністрацій| | |адміністративно- |і картографії | | |з питань надання | | |територіального |НАН України | | |методичної допомоги | | |устрою | | | |в утворенні нових | | | | | | |адміністративно- | | | | | | |територіальних | | | | | | |одиниць - громад та | | | | | | |реорганізації | | | | | | |районів. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |12.|Науково-практичний |Національний |вересень |Управління |Національний | | |семінар "Проблемні |архітектурно- | |реконструкції |архітектурно- | | |питання |історичний | |забудови, |історичний | | |памяткоохоронної |заповідник | |реставрації та |заповідник | | |діяльності в |"Чернігів | |збереження |"Чернігів | | |заповідниках". |стародавній" | |історичної |стародавній" | | | | | |спадщини | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |13.|Навчально-методичний|м. Київ |III |Департамент |Секретаріат КМУ, | | |семінар для | |квартал |місцевого |Науково-дослідний | | |працівників | | |самоврядування та|інститут геодезії | | |райдержадміністрацій| | |адміністративно- |і картографії | | |з питань надання | | |територіального |НАН України | | |методичної допомоги | | |устрою | | | |в утворенні нових | | | | | | |адміністративно- | | | | | | |територіальних | | | | | | |одиниць - громад. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |14.|Семінар |м. Київ |III |Департамент з | - | | |"Удосконалення |Мінрегіонбуд |квартал |питань | | | |управління об'єктами| | |запобігання та | | | |державної влади". | | |протидії корупції| | | | | | |і внутрішнього | | | | | | |фінансового | | | | | | |контролю | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |15.|Семінар "Виконання |м. Київ |листопад |Департамент | - | | |заходів програми |Мінрегіонбуд | |політики | | | |"Територія якісного | | |житлового | | | |життя" в частині | | |будівництва та | | | |реалізації пілотних | | |програм ЧАЕС | | | |проектів з | | | | | | |реконструкції | | | | | | |кварталів | | | | | | |застарілого | | | | | | |житлового фонду". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |16.|Семінар "Виконання у|м. Київ |грудень |Департамент | - | | |2010 році завдань та|Мінрегіонбуд | |політики | | | |заходів Державної | | |житлового | | | |цільової соціально- | | |будівництва та | | | |економічної програми| | |програм ЧАЕС | | | |будівництва | | | | | | |(придбання) | | | | | | |доступного житла | | | | | | |на 2010-2017 роки". | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ, ФОРУМИ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.|Конкурс на кращі |м. Київ |липень |Державна | - | | |будинки і споруди, | | |архітектурно- | | | |збудовані та | | |будівельна | | | |прийняті в | | |інспекція | | | |експлуатацію у | | | | | | |2009 році в Україні.| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | ІНШІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |18.|Публічне обговорення|м. Київ |I квартал |Департамент |Всеукраїнські | | |проекту Закону | | |місцевого |асоціації органів | | |України "Про місто | | |самоврядування та|місцевого | | |із спеціальним | | |адміністративно- |самоврядування | | |статусом | | |територіального | | | |Севастополь" за | | |устрою | | | |участю | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |асоціацій органів | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |19.|Публічне обговорення|м. Київ |II квартал|Департамент |Всеукраїнські | | |законопроектів: | | |місцевого |асоціації органів | | |- "Про | | |самоврядування та|місцевого | | |адміністративно- | | |адміністративно- |самоврядування | | |територіальний | | |територіального | | | |устрій"; | | |устрою | | | |- "Про місцеве | | | | | | |самоврядування" | | | | | | |(нова редакція); | | | | | | |- "Про місцеві | | | | | | |державні | | | | | | |адміністрації" (нова| | | | | | |редакція) за участю | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | |асоціацій органів | | | | | | |місцевого | | | | | | |самоврядування. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |20.|Публічне обговорення|м. Київ |грудень |Департамент |Українська асоціація | | |за участю | | |місцевого |місцевих | | |Української | | |самоврядування та|і регіональних влад | | |асоціації місцевих і| | |адміністративно- | | | |регіональних влад | | |територіального | | | |проекту Закону | | |устрою | | | |України "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Конституції України | | | | | | |щодо утворення | | | | | | |виконавчих органів | | | | | | |районних та обласних| | | | | | |рад і зміни функцій | | | | | | |місцевих державних | | | | | | |адміністрацій". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |21.|Обговорення за |м. Київ |грудень |Департамент |Всеукраїнські | | |участю | | |місцевого |асоціації органів | | |всеукраїнських | | |самоврядування та|місцевого | | |асоціацій органів | | |адміністративно- |самоврядування | | |місцевого | | |територіального | | | |самоврядування | | |устрою | | | |проекту Закону | | | | | | |України "Про | | | | | | |визначення порядку | | | | | | |передачі повноважень| | | | | | |органів місцевого | | | | | | |самоврядування сіл, | | | | | | |селищ, міст, | | | | | | |районів | | | | | | |новоутвореним | | | | | | |органам місцевого | | | | | | |самоврядування". | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | За участю підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління | | Міністерства регіонального розвитку та будівництва України | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | СЕМІНАРИ, ЗАСІДАННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Семінарські курси по|Малий зал НДІ |січень- |НДІ будівельного | | | |проектуванню |будівельного |березень |виробництва | | | |висотних житлових і |виробництва, | | | | | |громадських будинків|м. Київ | | | | | |з використанням | | | | | | |програмно- | | | | | | |обчислювальних | | | | | | |комплексів "Ліра", | | | | | | |"Мономах". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |2. |Проведення районного|м. Збараж, |січень |НЗ "Замки |Збаразька районна | | |конкурсу Різдвяного |внутрішній | |Тернопілля" |та міська ради, | | |вертепу. |дворик | | |релігійні громади | | | |Збаразького | | |міста та району | | | |замку | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |3. |Персональна виставка|м. Збараж, |січень |Благодійний фонд |НЗ "Замки Тернопілля" | | |члена Національної |Виставковий зал | |ім. О. Смакули, | | | |спілки художників |Збаразького | |м. Тернопіль | | | |України Любові |палацу | | | | | |Ткачик (живопис), | | | | | | |м. Тернопіль. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |4. |Фотовиставка "Краса,|Збаразький |січень- |Товариство |НЗ "Замки Тернопілля" | | |яка зникає" |замок, |червень |охорони пам'яток | | | |(фотоматеріали). |Вишневецький | |історії та | | | | |палац, м. Збараж| |культури | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |5. |XX виставка "Ваш |м. Одеса |лютий |ВАТ "КиївЗНДІЕП" |Центр виставкових | | |дом, Одесса". | | | |технологій | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |6. |Науково-практичний |м. Одеса |лютий |ВАТ "КиївЗНДІЕП" |Центр виставкових | | |семінар на тему: | | | |технологій | | |"Проектування | | | | | | |масового житла та | | | | | | |комплексної забудови| | | | | | |і реконструкції | | | | | | |мікрорайонів". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |7. |Методичний семінар |м. Белз |лютий |ДІКЗ, м. Белз |Інститут | | |"Організація | | | |"Укрзахідпроектреставрація",| | |реставраційних робіт| | | |ЗАТ "Львівреставрація" | | |на пам'ятках | | | | | | |архітектури". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |8. |Нарада по підготовці|Збаразька міська|лютий |НЗ "Замки |Збаразька міська рада | | |до відзначення у |рада, зал | |Тернопілля". | | | |2011 році 800-річчя |засідань, | | | | | |першої літописної |м. Збараж, вул. | | | | | |згадки про Збараж. |Б.Хмельницького,| | | | | | |4 | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |9. |Науково-практичний |м. Одеса |лютий |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар на тему | | | | | | |"Проектування | | | | | | |масового житла та | | | | | | |комплексної забудови| | | | | | |і реконструкції | | | | | | |мікрорайонів". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |10.|Науково-практичний |м. Київ |березень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |будівництва | | | | | | |готелів". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |11.|Семінар-нарада на |м. Тернопіль, |березень |НЗ "Замки |Управління туризму | | |тему "Замковий |лекційна | |Тернопілля", |Тернопільської обласної | | |туризм |аудиторія ТНПУ | |центр |державної адміністрації | | |Тернопільщини: |ім. В.Гнатюка, | |пам'яткоохоронної| | | |проблеми та шляхи їх|вул. | |та туристичної | | | |вирішення". |М.Кривоноса, 2 | |діяльності замку,| | | | | | |м. Тернопіль | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |12.|Персональна виставка|Виставковий зал |березень |НЗ "Замки | | | |майстра народної |Збаразького | |Тернопілля" | | | |творчості Олександри|палацу, | | | | | |Зробок-Камінської |м. Збараж | | | | | |"Посвячую Великому | | | | | | |Кобзареві" з нагоди | | | | | | |190-річчя від дня | | | | | | |народження | | | | | | |Т.Г.Шевченка | | | | | | |(живопис нитками), | | | | | | |м. Львів. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |13.|Виставка родини |Вишневецький |березень |НЗ "Замки | | | |заслуженого |палац, смт | |Тернопілля" | | | |художника РФ: |Вишневець, | | | | | |Василя Бурковського,|Збаразький | | | | | |дружини Тетяни, |район, | | | | | |сина Андрія |Тернопільська | | | | | |(гобелени, живопис, |обл. | | | | | |кераміка, художня | | | | | | |ковка металу) | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |14.|Науково-практичний |м. Київ |березень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |будівництва | | | | | | |готелів". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |15.|Науково-практичний |м. Белз |квітень |ДІКЗ, м. Белз | | | |семінар "Методика | | | | | | |архітектурно- | | | | | | |археологічних | | | | | | |досліджень пам'яток | | | | | | |архітектури і | | | | | | |містобудування". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |16.|Науково-пізнавальний|Виставковий зал |квітень |ДІАЗ, | | | |семінар для вчителів|ДІАЗ, | |м. Бережани | | | |та учнів, |м. Бережани | | | | | |присвячений | | | | | | |Міжнародному дню | | | | | | |пам'яток. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |17.|Засідання круглого |м. Підгайці, |квітень- |ДІАЗ, |Підгаєцька міська рада, | | |столу за участю |м. Бучач |травень |м. Бережани |Бучацька міська рада | | |громадськості | | | | | | |м. Підгайці та | | | | | | |м. Бучача на тему | | | | | | |"Охорона, збереження| | | | | | |пам'яток архітектури| | | | | | |в системі державних | | | | | | |заповідників". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |18.|Науково-практичний |м. Київ |травень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар на тему | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |підприємств | | | | | | |торгівлі". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |19.|Наукові читання |Палац князів |травень |НЗ "Замки |Товариство охорони пам'яток | | |"Сакральна спадщина |Вишневецьких, | |Тернопілля", |історії та культури, | | |південно-західної |смт Вишневець, | |Вишневецьке |м. Тернопіль | | |Волині". |Збаразький | |відділення | | | | |район, | | | | | | |Тернопільська | | | | | | |обл. | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |20.|Персональна виставка|Виставковий зал |травень |Львівська |НЗ "Замки Тернопілля" | | |заслуженого |Збаразького | |академія | | | |художника України |палацу | |мистецтв | | | |Валерія Нестеренка | | | | | | |"Замки України", | | | | | | |професора | | | | | | |Львівської академії | | | | | | |мистецтв (живопис), | | | | | | |м. Львів. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |21.|Науково-практичний |м. Київ |травень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар на тему | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |підприємств | | | | | | |торгівлі". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |22.|Семінар в рамках |ДІАЗ "Хотинська |червень |ДІАЗ "Хотинська | | | |Європейського |фортеця" | |фортеця" | | | |проекту "Створення | | | | | | |інтегрального | | | | | | |туристичного | | | | | | |продукту для | | | | | | |розвитку туризму на | | | | | | |Буковині". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |23.|Збірна виставка |Виставковий зал |липень |Львівська |НЗ "Замки Тернопілля" | | |членів Львівської |Збаразького | |національна | | | |національної спілки |палацу | |спілка художників| | | |художників України: | | |України | | | |Бориса Яворського, | | | | | | |Андрія Салія | | | | | | |(живопис), м. Львів.| | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |24.|Виїзна виставка |НЗ "Кам'янець", |липень |НЗ "Замки | | | |члена Спілки |м. Кам'янець- | |Тернопілля" | | | |фотохудожників |Подільський | | | | | |України Андрія | | | | | | |Зюбровського "Вас | | | | | | |вітає Тернопілля" у | | | | | | |НЗ "Кам'янець", | | | | | | |м. Кам'янець- | | | | | | |Подільський. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |25.|Засідання круглого |Органний зал, |1 липня |НЗ "Замки |Управління містобудування та| | |столу на тему |Збаразький | |Тернопілля", |архітектури Тернопільської | | |"Проблеми |замок | |Вишневецький, |обласної державної | | |збереження, | | |Теребовлянський, |адміністрації | | |реставрації та | | |Бучацький, | | | |пристосування замків| | |Скалатський | | | |Тернопільщини - | | |замковий відділи | | | |об'єктів НЗ "Замки | | | | | | |Тернопілля". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |26.|IX Всеукраїнський |Палац князів |серпень |НЗ "Замки |Тернопільська обласна | | |фестиваль-конкурс |Вишневецьких, | |Тернопілля" |державна адміністрація, | | |козацької пісні |смт Вишневець, | | |Тернопільська обласна рада | | |"Байда". |Збаразький | | | | | | |район, | | | | | | |Тернопільська | | | | | | |обл. | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |27.|"Мистецькі студії у |Палац князів |серпень |Мистецьке |НЗ "Замки Тернопілля" | | |Вишневецькому |Вишневецьких, | |об'єднання | | | |палаці" - живописний|смт Вишневець, | |"РЕЙВАХ", | | | |пленер молодих |Збаразький | |Тернопільська | | | |художників України. |район, | |міська громадська| | | | |Тернопільська | |організація | | | | |обл. | |"НІВРОКУ" | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |28.|Мистецька виставка |м. Белз |вересень |ДІКЗ, м. Белз |НУ "Львівська політехніка", | | |"Погляд із далекого | | | |Угневська міська рада | | |минулого у | | | | | | |майбутнє", | | | | | | |присвячена | | | | | | |980-річчю від першої| | | | | | |згадки про Белз. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |29.|Науково-практичний |м. Київ |жовтень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар на тему | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |будівництва | | | | | | |підприємств | | | | | | |харчування". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |30.|Історико-наукові |НЗ "Замки |жовтень |Відділ |Львівський літературно- | | |читання "Перебування|Тернопілля", | |обслуговування |меморіальний музей | | |Івана Франка на |органний зал | |туристів та |ім. І.Франка, м. Львів, | | |Збаражчині", | | |масово-освітньої |Збаразька ЗОШ I-III ст. | | |присвячені | | |роботи НЗ |ім. І.Франка N 2 | | |120-й річниці | | | | | | |створення у Збаражі | | | | | | |осередку Радикальної| | | | | | |партії. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |31.|Науково-практичний |м. Київ |жовтень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |семінар на тему | | | | | | |"Проектування та | | | | | | |нормативне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |будівництва | | | | | | |підприємств | | | | | | |харчування". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |32.|Інформаційний день |Читальний зал |листопад |НЗ "Замки | | | |на тему "Отець |наукової | |Тернопілля" | | | |Григорій Грушка - |бібліотеки НЗ | | | | | |перший організатор |"Замки | | | | | |української |Тернопілля" | | | | | |еміграції в | | | | | | |Америці", | | | | | | |присвячений | | | | | | |150-річчю з дня | | | | | | |народження. | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |33.|Науково-практична |ДП "НДІБМВ" |I квартал |ДП "НДІБМВ" | | | |конференція "Бетони |м. Київ, вул. | | | | | |та вироби з бетону в|Костянтинівська,| | | | | |сучасному |68 | | | | | |будівництві: | | | | | | |актуальні питання | | | | | | |виробництва і | | | | | | |застосування". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |34.|Науково-технічна |Великий зал НДІ |січень- |НДІ будівельного | | | |конференція |будівельного |березень |виробництва | | | |"Технічний стан |виробництва, | | | | | |димових труб і |м. Київ | | | | | |градирень та нові | | | | | | |технології їх | | | | | | |ремонту та | | | | | | |реконструкції". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |35.|Науково-технічна |Великий зал НДІ |лютий- |НДІ будівельного | | | |конференція |будівельного |березень |виробництва | | | |"Сучасний стан і |виробництва, | | | | | |нагальні проблеми |м. Київ | | | | | |герметизації та | | | | | | |гідроізоляції | | | | | | |будівель і споруд". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |36.|Науково-практична |ДП "НДІБМВ" |II квартал|ДП "НДІБМВ" | | | |конференція |м. Київ, | | | | | |"Енергозбереження в |вул. | | | | | |будівництві. Тепло -|Костянтинівська,| | | | | |та звукоізоляційні |68 | | | | | |матеріали. Фасади. | | | | | | |Фасадні системи". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |37.|XI науково-практична|м. Ялта, АР Крим|II квартал|ДП "УкрНДІІНТВ" | | | |конференція "Оцінка | | | | | | |впливу об'єктів | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності на | | | | | | |навколишнє природне | | | | | | |середовище (ОВНС). | | | | | | |Безпека | | | | | | |навколишнього | | | | | | |природного, | | | | | | |соціального та | | | | | | |техногенного | | | | | | |середовища". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |38.|Науково-практична |м. Жовква |квітень |ДІАЗ, м. Жовква | | | |конференція, | | | | | | |присвячена | | | | | | |15-й річниці | | | | | | |з початку діяльності| | | | | | |ДІАЗ у м. Жовкві. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |39.|Міжнародна науково- |м. Тернопіль, |квітень |НЗ "Замки |Тернопільський національний | | |практична |Тернопільський | |Тернопілля", |педагогічний університет | | |конференція, |замок | |центр пам'ятко- |ім. В.Гнатюка | | |присвячена | | |охоронної та | | | |470-річчю | | |туристичної | | | |будівництва | | |діяльності замку,| | | |Тернопільського | | |м. Тернопіль | | | |замку | | | | | | |"Тернопільський | | | | | | |замок, як оплот | | | | | | |захисту Поділля від | | | | | | |ординців". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |40.|Науково-практична |Конференц-зал |травень |Національний | | | |конференція |музею археології| |заповідник | | | |"Сіверщина в історії|Національного | |"Глухів" | | | |України". |заповідника | | | | | | |"Глухів" | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |41.|Наукова конференція |м. Угнів, |червень |ДІКЗ, м. Белз |Угневська міська рада, | | |"Історико-культурна |м. Белз | | |Управління культури | | |спадщина малих | | | |Сокальського району | | |історичних міст", | | | | | | |присвячена | | | | | | |650-літтю від першої| | | | | | |письмової згадки про| | | | | | |Угнів. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |42.|Науково-практична |Духовно- |червень |Національний |Монастир "Глинська пустинь" | | |конференція |просвітницький | |заповідник | | | |"Православна |центр монастиря | |"Глухів" | | | |Україна: історія, |"Глинська | | | | | |сучасність, |пустинь" | | | | | |перспективи". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |43.|Науково-практична |м. Жовква |червень |ДІАЗ, м. Жовква | | | |конференція з | | | | | | |проблем реставрації | | | | | | |і пристосування | | | | | | |Жовківського замку. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |44.|Міжнародна наукова |Палац |червень |НЗ "Замки |Інститут "Укрзахідпро- | | |конференція на тему |Язловецького | |Тернопілля" |ектреставрація" | | |"Замок у Язловці: |замку, Бучацький| | | | | |історія, |район, | | | | | |архітектура, |Тернопільська | | | | | |будівництво", |область | | | | | |присвячена | | | | | | |заснуванню Язловця. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |45.|Науково-практична |ДП "НДІБМВ" |III |ДП "НДІБМВ" | | | |конференція "Сухі |м. Київ, вул. |квартал | | | | |будівельні суміші. |Костянтинівська,| | | | | |Гіпс. Вироби з |68 | | | | | |гіпсу". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |46.|Міжнародна науково- |Палац князів |серпень |НЗ "Замки | | | |практична |Вишневецьких, | |Тернопілля" | | | |конференція, |смт Вишневець, | | | | | |присвячена 20-річчю |Збаразький | | | | | |початку 3-го етапу |район, | | | | | |археологічних |Тернопільська | | | | | |розкопок поселення |область | | | | | |трипільської | | | | | | |культури у с. Бодаки| | | | | | |Збаразького району | | | | | | |на тему "Бодаки - | | | | | | |один із центрів | | | | | | |трипільської | | | | | | |культури на Волині".| | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |47.|Науково-практична |м. Київ |вересень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |конференція з питань| | | | | | |організації | | | | | | |доступності | | | | | | |маломобільних груп | | | | | | |населення до | | | | | | |об'єктів цивільного | | | | | | |призначення | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |48.|Третя регіональна |Виставковий зал |вересень |ДІАЗ, |НДІ "Укрзахідпроект - | | |науково - практична |ДІАЗ, | |м. Бережани |реставрація", | | |конференція "Землі |м. Бережани | | |НІКЗ "Давній Галич" | | |Опілля в контексті | | | | | | |природно- | | | | | | |географічного та | | | | | | |історико-культурного| | | | | | |розвитку України". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |49.|Науково-практична |ДП "НДІБМВ" |IV квартал|ДП "НДІБМВ" | | | |конференція "Сучасні|м. Київ, | | | | | |покрівельні та |вул. | | | | | |гідроізоляційні |Костянтинівська,| | | | | |матеріали для |68 | | | | | |промислового і | | | | | | |цивільного | | | | | | |будівництва. | | | | | | |Технології | | | | | | |виробництва та | | | | | | |застосування". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |50.|Всеукраїнська |м. Київ |IV квартал|НДІ будівельного | | | |конференція - нарада| | |виробництва | | | |"Сучасний стан | | | | | | |виробництва та | | | | | | |використання | | | | | | |ніздрюватого бетону | | | | | | |в якості основного | | | | | | |стінового матеріалу.| | | | | | |Нормативна технічна | | | | | | |база". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |51.|Наукова конференція |м. Київ |грудень |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |молодих вчених. | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | ВИСТАВКИ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |52.|Виставка "Визначні |м. Київ, |січень |Національний | | | |діячі України в |Національний | |заповідник "Софія| | | |мистецьких творах" |заповідник | |Київська" | | | |(мозаїки |"Софія | | | | | |Л.Г.Тоцького). |Київська", | | | | | | |Виставковий зал | | | | | | |"Хлібня" | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |53.|Виставка |Міжнародний |лютий |Національний | | | |архітектурної |виставковий | |Заповідник "Софія| | | |графіки з фондів |центр, м. Київ | |Київська" | | | |Національного | | | | | | |заповідника "Софія | | | | | | |Київська" в рамках | | | | | | |Архітектурно- | | | | | | |будівельного тижня. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |54.|XX виставка "Ваш |м. Одеса |лютий |ВАТ "КиївЗНДІЕП" | | | |дом, Одесса". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |55.|Виставка "Проекти |м. Київ, |березень- |Національний | | | |забудови м. Харкова |Національний |квітень |заповідник "Софія| | | |30-х років |заповідник | |Київська" | | | |XX століття" з |"Софія | | | | | |фондів Національного|Київська", | | | | | |заповідника "Софія |Виставковий зал | | | | | |Київська" до Дня |"Хлібня" | | | | | |пам'яток історії та | | | | | | |культури України та | | | | | | |Міжнародного дня | | | | | | |пам'яток та | | | | | | |визначних місць. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |56.|Виставка, присвячена|м. Київ, |березень |Національний | | | |200-річчю від дня |Національний | |заповідник "Софія| | | |народження |заповідник | |Київська" | | | |Т.Г.Шевченка |"Софія | | | | | |в рамках проекту |Київська", | | | | | |"Скарби музеїв |Виставковий зал | | | | | |України на святій |"Хлібня" | | | | | |землі Софії | | | | | | |Київської". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |57.|Виставка мозаїк |м. Київ, |червень- |Національний | | | |народного художника |Національний |липень |заповідник "Софія| | | |України |заповідник | |Київська" | | | |Мєшкової Л.І. |"Софія | | | | | |до Всесвітнього |Київська", | | | | | |дня архітектури - |Виставковий зал | | | | | |1 липня. |"Хлібня" | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |58.|Виставка народної |м. Київ, |серпень- |Національний | | | |ікони з фондів |Національний |вересень |заповідник "Софія| | | |Національного музею |заповідник | |Київська" | | | |у м. Львові імені |"Софія | | | | | |Андрія Шептицького в|Київська", | | | | | |рамках проекту |Виставковий зал | | | | | |"Скарби музеїв |"Хлібня" | | | | | |України на святій | | | | | | |землі Софії | | | | | | |Київської" | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | ІНШІ ЗАХОДИ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |59.|Виставка "Подільська|м. Київ, |листопад- |Національний | | | |ікона" з фондів |Національний |грудень |заповідник "Софія| | | |Вінницького |заповідник | |Київська" | | | |краєзнавчого музею в|"Софія | | | | | |рамках проекту |Київська", | | | | | |"Скарби музеїв |Виставковий зал | | | | | |України на святій |"Хлібня" | | | | | |землі Софії | | | | | | |Київської". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |60.|Цикл вечорів: "Люди |Виставковий зал |лютий |ДІАЗ, | | | |нашого міста", |ДІАЗ, | |м. Бережани | | | |"Світильник |м. Бережани | | | | | |духовності" | | | | | | |(до 20-річчя пам'яті| | | | | | |етнографа, лікаря, | | | | | | |бібліофіла О.Гижі). | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |61.|Краєзнавчі читання, |Конференц-зал |березень |ДІАЗ, | | | |присвячені |Бережанського | |м. Бережани | | | |635-річчю першої |агротехнічного | | | | | |писемної згадки про |інституту | | | | | |Бережани та | | | | | | |480-річчю надання їм| | | | | | |Магдебурзького | | | | | | |права. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |62.|Фотовиставка |Конференц-зал |березень |Національний | | | |"Відроджені святині.|музею археології| |заповідник | | | |Наша глинська |Національного | |"Глухів" | | | |красуня". |заповідника | | | | | | |"Глухів" | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |63.|Презентація книги |Виставковий зал |березень |ДІАЗ, | | | |В.Савчука "Тарас |ДІАЗ, | |м. Бережани | | | |Шевченко і |м. Бережани | | | | | |Бережанська земля" | | | | | | |для студентів міста.| | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |64.|Презентація |Виставковий зал |квітень |ДІАЗ, | | | |документальних |ДІАЗ, | |м. Бережани | | | |телефільмів про |м. Бережани | | | | | |м. Бережани, | | | | | | |підготовлених ТРК | | | | | | |"Культура" та | | | | | | |Коломийським НТК. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |65.|Виставка предметів |ДІАЗ "Хотинська |травень |ДІАЗ "Хотинська | | | |народного побуту та |фортеця" | |фортеця" | | | |етнографії | | | | | | |Хотинщини. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |66.|Свято "Канікули |ДІАЗ, |травень |ДІАЗ, | | | |починаються з |м. Бережани | |м. Бережани | | | |Бережанського | | | | | | |замку". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |67.|Фотовиставка |ДІАЗ "Хотинська |липень |ДІАЗ "Хотинська | | | |"Хотин - місто - |фортеця" | |фортеця" | | | |фортеця". | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |68.|Конкурс-пленер юних |Площа Ринок, |серпень |ДІАЗ, | | | |художників |м. Бережани | |м. Бережани | | | |"Бережани - казка | | | | | | |мого дитинства" до | | | | | | |635-річчя від першої| | | | | | |писемної згадки про | | | | | | |Бережани. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |69.|Виставка творів |ДІАЗ "Хотинська |серпень |ДІАЗ "Хотинська | | | |народних умільців до|фортеця" | |фортеця" | | | |Дня Незалежності | | | | | | |України. | | | | | |---+--------------------+----------------+----------+-----------------+----------------------------| |70.|Виставка - |Виставковий зал |листопад |ДІАЗ, | | | |презентація художніх|ДІАЗ, | |м. Бережани | | | |видань козацької |м. Бережани | | | | | |тематики київських і| | | | | | |тернопільських | | | | | | |видавництв. | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------вгору