Про стан інформаційного простору Вінницької області
Держкомтелерадіо України; Рішення від 28.05.20135/17
Документ vr_05603-13, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2013

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28.05.2013  № 5/17

Про стан інформаційного простору Вінницької області

Заслухавши інформацію доповідачів, колегія відзначає, що інформаційний простір Вінницької області представляють електронні та друковані засоби масової інформації, видавництва і видавничі організації, підприємства поліграфії і книгорозповсюдження. У регіоні створено належні умови для вільного функціонування засобів масової інформації всіх форм власності.

Телебачення і радіомовлення

В телерадіопросторі області функціонує 63 телерадіоорганізації, у тому числі 28 телеорганізацій, які здійснюють мовлення у цифровому та аналоговому стандартах, 17 загальнонаціональних радіомовників.

24 телерадіоорганізації відносяться до комунальної форми власності, 3 - до державної, 36 - до приватної.

Обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" (телеканал "ВДТ - 6") охоплює аналоговим сигналом 85% населення області, цифровим - 80%. Обсяг телемовлення складає 24 год./добу, радіомовлення - 2,1 год./добу, а також радіо "Хвиля" в середньохвильовому діапазоні - 15 год./добу.

В області здійснено низку заходів щодо розвитку цифрового мовлення. На сьогодні функціонує 5 передавальних центрів, що транслюють телепрограми у цифровому стандарті DVB-T2. Однак, у Могилів-Подільському, Козятинському районах та у місті Хмільник існують проблеми із прийманням цифрового телевізійного сигналу.

Пільгові верстви населення забезпечувалися цифровими перетворювачами (телетюнерами). До Держкомтелерадіо України передано 38882 заяви від жителів області. На сьогодні 23962 мешканці області забезпечено безкоштовними телетюнерами.

Територія Вінницької області повністю охоплена радіопрограмами обласної державної телерадіокомпанії у середньохвильовому та нижньому УКХ-діапазонах. Натомість, радіопрограми Вінницької ОДТРК у популярному серед населення FM-діапазоні поширюються лише у Вінниці та Вінницькому районі.

За останні роки спостерігається тенденція щодо скорочення системи проводового радіомовлення. Так, на початок 2011 року кількість радіоточок складала 25 тис., на початок 2012 року - 21 тис., на сьогодні їх кількість скоротилася до 20,4 тис.

Проблемні питання

1. Відсутність 100% покриття території області цифровим сигналом. Зокрема, мешканці м. Могилів-Подільський, другого за кількістю населення міста області, позбавлені можливості одержувати сигнал з передавачів, розташованих на території Вінниччини. Вони змушені одержувати сигнал з передавачів, розташованих у м. Новодністровськ Чернівецької області. Подібні труднощі з одержанням сигналу є в Ямпільському, Крижопільському, Чернівецькому, Муровано-Куриловецькому, Козятинському районах та у місті Хмільник.

2. Існує нагальна потреба у технічному переоснащенні Вінницької ОДТРК, зокрема щодо створення апаратно-студійного комплексу та завершення ремонту аварійного будинку радіо.

3. Мережа проводового радіомовлення постійно руйнується та не відновлюється.

Книговидання та книгорозповсюдження, друковані засоби масової інформації

Книговидання та книгорозповсюдження

Станом на 01.01.2013 до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції від Вінницької області внесено 89 суб'єктів видавничої справи. Із загальної кількості суб'єктів - 32 внесені до Держреєстру як виготівники видавничої продукції, а 57 - як видавці чи як видавці, виготівники та книгорозповсюджувачі.

За статусом 64 суб'єкти видавничої справи відносяться до юридичних осіб, 25 - до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

До найбільш потужніших суб'єктів видавничої справи області відносяться ВАТ "Вінницька обласна друкарня" з її видавничо-редакційним підрозділом "Книга - ВЕГА", ДП "Державна картографічна фабрика", ТОВ "Консоль", ПП "Едельвейс і К", ПП "Нова книга", ПП "Видавництво "Тезис", Вінницький Національний технічний університет та його видавничий підрозділ "Універсум - Вінниця".

Протягом 2012 року суб'єктами видавничої справи області видруковано 390 назв книжкової продукції загальним накладом 223,1 тис. примірників, в тому числі української мовою - 327 назв. На видання 25 книг місцевих авторів було спрямовано 320 тис.грн. з місцевого бюджету.

Всього впродовж 2005 - 2012 років видано 182 книги різних жанрів на суму 2,4 млн.грн.

В області здійснюються заходи щодо розвитку мережі книгорозповсюдження. Зокрема надається сприяння збільшенню кількості стаціонарних об'єктів торгівлі книговидавничою продукцією та розширення займаних ними площ. На даний час книжковою торгівлею на Вінниччині займається 68 спеціалізованих книгарень, 95 кіосків (лотків), 404 відділи продажу книг в непрофільних магазинах.

Спеціалізовані книжкові магазини "Кобзар", "Дім книги", "Світ книги", "Планета книги", "Книжковий двір", "Емпік - Вінниця" пропонують широкий асортимент книжкової продукції. Українські видання представлено в книжкових відділеннях видавництв "Тезис" та "Континент - Прим".

Серед розповсюджувачів видавничої продукції за обсягами реалізації лідирують Вінницька філія книготорговельної мережі "Дім книги", "Буква", а також книгарні: "Кобзар" (м. Вінниця), "Книжковий двір" (м. Жмеринка), "Авеста" (м. Козятин).

Видавничі організації Вінниччини систематично беруть участь у спеціалізованих виставкових заходах, в тому числі міжнародних.

На даний час в області функціонують понад 50 поліграфічних підприємств. Серед них вирізняються своєю потужною технічною базою такі, як: ВАТ "Вінницька обласна друкарня", державне підприємство "Державна картографічна фабрика", ТОВ "Консоль", ПП "Едельвейс і К", ТОВ "Поліграфічний центр "Енозіс", газетні друкарні "Прес - Корпорейшн Лімітед", "Реґіна - ЛТД" та ряд інших.

В області функціонує 21 районна друкарня, з яких стабільно працює Тульчинська, Жмеринська, Хмільницька, Барська, Теплицька. Зношене технологічне обладнання, відсутність замовлень призводять до поступового зменшення кількості видрукуваної поліграфічної продукції в райдрукарнях, внаслідок чого їх фінансово-економічний стан є вкрай незадовільний.

Останніми роками динамічно розвиваються малі приватні поліграфічні підприємства, які використовують техніку для оперативної поліграфії та цифрового друку, а також техніку для виготовлення біл-бордів, постерів, сіті-лайтів тощо.

Періодичні друковані засоби масової інформації

Станом на 01.01.2013 зареєстровано понад 600 друкованих засобів масової інформації. У 2012 році в області фактично виходило 146 друкованих засобів масової інформації, із них за сферою розповсюдження: загальнодержавна - 20; регіональна - 1; місцева, з обласною сферою розповсюдження - 66; місцева, із районною та міською сферою розповсюдження - 62.

Функціонує 35 редакцій комунальних друкованих ЗМІ, з яких 4 мають обласну сферу розповсюдження. Це, зокрема, загальнополітичне видання обласної ради "Вінниччина", літературно-мистецький журнал "Вінницький край", міська "Вінницька газета", часопис "Подільська зоря" має статус регіонального видання. Засновниками 28-ми газет є райдержадміністрації та районні ради, 6-ти - міські ради.

У 2012 році загальний тираж комунальних видань області склав 164 тис.прим., видань інших форм власності - 1,382 млн.прим., видань з загальнодержавною та регіональною сферою розповсюдження - 154,3 тис.прим. За даними облдирекції УДППЗ "Укрпошта" газету обласної ради "Вінниччина" передплачувало 22496 читачів, а п'ятничний випуск "Вінниччина - п'ятниця" - 31392 особи. Передплата районних комунальних видань склала 98 тис.прим.

Найтиражнішим виданням в області є інформаційний комерційний щотижневик "33 канал", тираж якого складає 86,4 тис.прим.

Згідно з Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" редакціями комунальних ЗМІ укладаються угоди на висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування. На основі таких угод діють 10 редакцій, всі інші функціонують за рахунок підтримки з місцевих бюджетів.

Всі редакції комунальних ЗМІ області комп'ютеризовані, мають доступ до мережі Інтернет, більшість редакцій мають власний автотранспорт та приміщення.

Проблемні питання

1. Низький рівень забезпечення населення книготорговельними послугами.

2. Систематичне невиконання засновниками - органами місцевої влади своїх фінансових зобов'язань перед редакціями комунальних видань, що у свою чергу призводить до заборгованостей із заробітної плати та оплати послуг поліграфічних підприємств.

Доступ до публічної інформації

Протягом 2012 року до Вінницької обласної державної адміністрації надійшло 182 запити на інформацію. На частку фізичних осіб припадає 65 запитів, юридичних осіб - 30, громадських організацій - 87, в тому числі від засобів масової інформації - 191 запит.

Найбільш запитуваними документами були копії розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

За всіма запитами, що надійшли до обласної державної адміністрації протягом 2012 року, надано відповіді запитувачам у встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" строки.

Облдержадміністрацією двічі на рік проводився аналіз розгляду запитів на публічну інформацію, результати якого висвітлювалися на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в розділі "Доступ до публічної інформації".

Враховуючи вищевикладене, колегія УХВАЛИЛА:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.1. Стан розвитку інформаційної та видавничої сфер Вінницької області визнати задовільним.

1.2. Рекомендувати Вінницькій обласній державній адміністрації:

звернутися з клопотанням до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості здійснення замовлення на розрахунок частотних присвоєнь для Вінницької ОДТРК з метою 100%-го покриття території області цифровим сигналом мовлення;

продовжити дію Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Вінницької області на 2011 - 2013 роки, визначивши шляхи вирішення актуальних проблем.

2. Рекомендувати Вінницькій обласній державній адміністрації та Вінницькій обласній раді сприяти:

укладанню між редакціями комунальних друкованих засобів масової інформації та їх засновниками договорів про висвітлення їх діяльності, передбаченню у місцевих бюджетах коштів на фінансово-економічну підтримку комунальних ЗМІ;

збереженню та розширенню системи проводового радіомовлення;

розбудові мережі книгорозповсюдження та забезпечення жителів сільської місцевості області книготорговельними послугами відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією;

3. Вінницькій ОДТРК (Коваленко Л.Г.):

звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо виділення частотних присвоєнь для покриття цифровим сигналом мовлення території Ямпільського, Крижопільського та Могилів-Подільського районів;

до 10 червня 2013 року надати Держкомтелерадіо України пропозиції щодо потреб у технічному переоснащенні Вінницької ОДТРК, зокрема щодо створення апаратно-студійного комплексу та завершення ремонту аварійного будинку радіо;

проаналізувати можливість включення програм Вінницької ОДТРК до пакета програм провайдерів послуги IP-телебачення;

посилити роботу з пошуку додаткових джерел наповнення спеціального фонду телерадіокомпанії;

вжити заходів щодо активізації участі у спільних телевізійних проектах державних телерадіокомпаній.

4. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.) до 17 червня 2013 року підготувати клопотання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо можливості здійснення замовлення на розрахунок частотних присвоєнь для Вінницької ОДТРК з метою 100%-го покриття території області цифровим сигналом мовлення.

5. Фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.) разом з департаментом телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.) під час підготовки бюджетного запиту до проекту державного бюджету на 2014 рік враховувати потреби Вінницької ОДТРК у видатках на технічне переоснащення.

6. Департаменту видавничої справи і преси (Кононенко О.А.):

спільно з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації (Василюк С.М.) проаналізувати і до 1 липня 2013 року підготувати інформацію про стан дотримання у Вінницькій області вимог щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902;

сприяти участі видавців Вінницької області у міжнародних виставкових заходах.

7. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації (Василюк С.М.):

під час розробки нової Програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Вінницької області визначити шляхи розв'язання проблеми 100%-го покриття території області цифровим сигналом мовлення, в тому числі з урахуванням сучасних технічних рішень щодо розвитку телекомунікаційних мереж;

сприяти збільшенню асортименту книжкової продукції для задоволення інформаційних потреб населення області та популяризації видань місцевих авторів;

проаналізувати об'єктивність статистичних даних, що містяться в опитувальному листі про стан книговидання та книгорозповсюдження, наданому Держкомтелерадіо України;

забезпечувати участь представників видавничої галузі області у міжнародних книжкових виставках;

забезпечувати дотримання на території області Закону України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних ЗМІ приміщень та майна";

вивчити питання щодо об'єднання зусиль редакцій комунальних друкованих ЗМІ кількох районів з метою налагодження більш ефективної роботи та збільшення кількості передплатників;

забезпечити взаємодію керівництва облдержадміністрації із регіональними засобами масової інформації щодо проведення роз'яснювальної роботи стосовно реалізації пріоритетних напрямів державної політики та змісту впроваджуваних в Україні соціально-економічних реформ.

8. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) аналізувати стан виконання цього рішення колегії та звітувати відповідно до Положення про колегію Держкомтелерадіо України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова колегії

О.В. Курдінович

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua/}вгору