Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення від 17.09.2013934/0/15-13
Документ vr934423-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.07.2015, підстава - vr355423-15

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

17.09.2013  № 934/0/15-13

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради юстиції № 355/0/15-15 від 30.07.2015}

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, розглянувши питання про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 року № 791/0/15-10 викладено в новій редакції Регламент Вищої ради юстиції, який визначає організацію і порядок діяльності Вищої ради юстиції на реалізацію повноважень, наданих Конституцією України, законами України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про Вищу раду юстиції" повноваження, організація та порядок діяльності Вищої ради юстиції визначаються Конституцією України, цим Законом та Регламентом Вищої ради юстиції, який затверджується на її засіданні.

З метою оптимізації процедури розгляду звернень, заяв, скарг, що надходять на адресу Вищої ради юстиції та керуючись статтею 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", пунктом 4 § 5 глави 2 розділу III Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції (додаються).

Голова
Вищої ради юстиції


О.В. ЛавриновичДодаток
до рішення
Вищої ради юстиції
17.09.2013 № 934/0/15-13

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
щодо внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Чинна редакція

Запропонована редакція

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Повноваження члена Вищої ради юстиції та їх припинення; порядок обрання Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, повноваження Голови, заступника Голови Вищої ради юстиції, формування складу секцій Вищої ради юстиції, їх повноваження

Глава 1. Повноваження члена Вищої ради юстиції та їх припинення; порядок обрання Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, повноваження Голови, заступника Голови Вищої ради юстиції, формування складу секцій Вищої ради юстиції, їх повноваження

§ 4. Повноваження Голови, заступника Голови Ради та секретарів секцій
1. Голова Ради здійснює повноваження, визначені статтями 19 - 21 Закону, а також:
- інформує Раду протягом січня кожного року про результати її діяльності за попередній рік та звітує про витрачання за минулий рік бюджетних коштів, спрямованих на утримання Ради;
- подає на затвердження Ради проект кошторису витрат на наступний фінансовий рік;
- подає на затвердження Ради структуру та штат секретаріату Ради;

§ 4. Повноваження Голови, заступника Голови Ради та секретарів секцій
1. Голова Ради здійснює повноваження, визначені статтями 19 - 21 Закону, а також:
- інформує Раду протягом січня кожного року про результати її діяльності за попередній рік та звітує про витрачання за минулий рік бюджетних коштів, спрямованих на утримання Ради;
- подає на затвердження Ради проект кошторису витрат на наступний фінансовий рік;
- подає на затвердження Ради структуру та штат секретаріату Ради;

- підписує прийняті Радою акти, протоколи засідань;
- вносить зміни до штатного розкладу в межах структури і штату, затверджених Радою;
- в порядку, передбаченому цим Регламентом, доручає членові Ради провести перевірку відомостей, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях;
- координує діяльність членів Ради з виконання доручень та підготовки відповідними структурними підрозділами секретаріату матеріалів на засідання Ради;
- відповідно до Закону України "Про державну службу" вирішує або порушує у встановленому порядку питання про присвоєння рангів державного службовця працівникам секретаріату Ради;
- видає розпорядження та накази;
- застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного впливу;
- представляє Раду у зносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями; затверджує положення про структурні підрозділи

- підписує прийняті Радою акти, протоколи засідань;
- вносить зміни до штатного розкладу в межах структури і штату, затверджених Радою;
- в порядку, передбаченому цим Регламентом, доручає членові Ради провести перевірку відомостей, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях;
- координує діяльність членів Ради з виконання доручень та підготовки відповідними структурними підрозділами секретаріату матеріалів на засідання Ради;
- відповідно до Закону України "Про державну службу" вирішує або порушує у встановленому порядку питання про присвоєння рангів державного службовця працівникам секретаріату Ради;
- видає розпорядження та накази;
- застосовує до працівників секретаріату заходи заохочення та дисциплінарного впливу;
- представляє Раду у зносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування України, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями; затверджує положення про структурні підрозділи

секретаріату Ради, посадові та інші інструкції з питань діяльності секретаріату, порядок атестації працівників секретаріату згідно з чинним законодавством;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників, крім посадових осіб, які обираються на посади;
- вирішує питання про нагородження відзнакою Ради у період між засіданнями Ради;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

секретаріату Ради, посадові та інші інструкції з питань діяльності секретаріату, порядок атестації працівників секретаріату згідно з чинним законодавством;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників, крім посадових осіб, які обираються на посади;
- вирішує питання про нагородження відзнакою Ради у період між засіданнями Ради;
- надає відповідь у разі надходження скарги, заяви, звернення, що не містять достатніх для призначення перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді за порушення присяги чи притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суду, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором;
- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3. Заступник, крім здійснення повноважень, визначених статтею 22 Закону, за дорученням Голови Ради:
- забезпечує виконання рішень Ради;
- письмово фіксує результати голосування при прийнятті рішень Радою та надає їх за своїм підписом технічному

3. Заступник, крім здійснення повноважень, визначених статтею 22 Закону, за дорученням Голови Ради:
- забезпечує виконання рішень Ради;
- письмово фіксує результати голосування при прийнятті рішень Радою та надає їх за своїм підписом технічному

секретарю для занесення до протоколу засідання. У разі відсутності на засіданні заступника, результати голосування за дорученням Голови Ради фіксує один із секретарів секцій Ради (далі - секретарі секцій, секції), а за їх відсутності - один із членів Ради;
- здійснює контроль за своєчасним і належним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку;
організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення та встановлення результатів розгляду звернень та скарг, а також результатів діяльності Ради за іншими напрямами;
- за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради.

секретарю для занесення до протоколу засідання. У разі відсутності на засіданні заступника, результати голосування за дорученням Голови Ради фіксує один із секретарів секцій Ради (далі - секретарі секцій, секції), а за їх відсутності - один із членів Ради;
- здійснює контроль за своєчасним і належним розглядом подань, скарг та інших звернень, поданих до Ради у встановленому законом порядку;
організовує роботу щодо проведення щорічного узагальнення та встановлення результатів розгляду звернень та скарг, а також результатів діяльності Ради за іншими напрямами;
- надає відповідь у разі надходження скарги, заяви, звернення, що не містять достатніх для призначення перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді за порушення присяги чи притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верховного Суду України або судді вищого спеціалізованого суд, про порушення вимог щодо несумісності суддею чи прокурором;
- за дорученням Голови Ради здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення здійснення функцій Ради.

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua/}вгору