Документ vr802695-11, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2011

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

08.06.2011  № 1802/зп-11

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі: головуючого - Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна І.Л., членів комісії: Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Маслія В.І., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І., розглянувши пропозицію Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новій редакції, ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до статей 90, 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" порядок роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначається її регламентом.

28 вересня 2010 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затверджено Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

24 лютого 2011 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді" від 3 лютого 2011 року № 2982-VI.

З урахуванням приписів зазначеного Закону Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено добір кандидатів на посаду судді вперше та для забезпечення врегулювання процедури вирішення Комісією питань щодо проведення такого добору Комісією затверджені відповідні нормативно-правові акти - Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше згідно з положеннями Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання, Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, Порядок формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів.

З метою впорядкування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, приведення її діяльності у відповідність до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", зі змінами й доповненнями, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вніс на розгляд Комісії пропозицію про затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новій редакції.

У зв'язку зі змінами в законодавстві та затвердженням Комісією вищенаведених нормативно-правових актів, а також обговоривши проект регламенту, перевіривши відповідність його положень приписам Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України приходить до висновку про необхідність затвердження Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новій редакції.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 90, 91, 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України ВИРІШИЛА:

Затвердити Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в новій редакції.

Визнати таким, що втратив чинність, Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 28 вересня 2010 року, зі змінами й доповненнями.

Головуючий

І.Л. Самсін

Члени комісії

Л.П. Горбачова
Г.А. Колеснік
А.М. Марцинкевич
В.І. Маслій
М.Г. Мельник
В.П. Мікулін
Д.М. Сокуренко
Н.М. Фадєєва
В.І. Шаргало

{Текст взято з сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України http://www.vkksu.gov.ua/}вгору