Документ vr766865-11, поточна редакція — Редакція від 17.02.2012, підстава - vr100865-12

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.12.2011  № 766

Про затвердження Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на січень - травень 2012 року

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 70 від 26.01.2012
№ 97 від 14.02.2012
№ 100 від 17.02.2012}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 157, та враховуючи Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1069/2011 "Про ліквідацію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити План роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на січень - травень 2012 року, що додається.

2. Заступникам Голови, директорам департаментів, керівникам структурних підрозділів забезпечити безумовне виконання завдань Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на січень - травень 2012 року.

3. Контроль за виконанням Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на січень - травень 2012 року покласти на першого заступника Голови.

В.о. Голови Комісії

А. Литвин


Протокол засідання Комісії
від 15 грудня 2011 р. № 690ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
15.12.2011 № 766

ПЛАН
роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на січень - травень 2012 року


з/п

Найменування завдань
(робіт, заходів, питань)

Підстава
(мета, обґрунтування)

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1

Забезпечення супроводження проектів законів України, внесених Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України
(назва проекту закону, № та дата реєстрації)

1.1

Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (№ 0882 від 23.11.2007)

Відповідно до параграфа 111 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

Постійно, до прийняття закону в цілому

1.2

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації (№ 2256 від 20.03.2008, прийнято за основу в першому читанні 17.12.2008)

- " -

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

- " -

1.3

Про ломбарди і ломбардну діяльність (№ 3433 від 03.12.2008, прийнято за основу в першому читанні 19.05.2009)

- " -

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

- " -

1.4

Про внесення змін до деяких законів України щодо надання бюро кредитних історій відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (№ 6483 від 03.06.2010, прийнято за основу в першому читанні 23.09.2010)

- " -

Департамент реєстрації ліцензування та дозвільних процедур

- " -

1.5

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності тимчасових адміністрацій) (№ 8565 від 25.05.2011)

- " -

Департамент юридичного забезпечення

- " -

1.6

Про внесення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо санкцій) (№ 8631 від 03.06.2011)

- " -

Департамент юридичного забезпечення

- " -

1.7

Про внесення змін до деяких законів України стосовно повноважень органів державної влади щодо встановлення вимог до інвестування активів (№ 9027 від 20.07.2011)

- " -

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

- " -

1.8

Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг (№ 9469 від 17.11.2011)

- " -

Департамент юридичного забезпечення

- " -

1.9

Про внесення змін до деяких законів України (про непоширення положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на регуляторні акти регуляторів ринку небанківських фінансових послуг та фондового ринку) (№ 9583 від 13.12.2011)

- " -

Управління європейської та євроатлантичної інтеграції і управління проектами

- " -

2

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

2.1

Проекти законів України

2.1.1

Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки" (щодо асоційованих осіб)

Відповідно до пункту 3 Плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 580-р

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

лютий

2.2

Проекти актів Кабінету Міністрів України

2.2.1

2.3

Проекти нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

2.3.1

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг

Абзац сьомий підпункту 13, підпункти 15, 17, 20 пункту 3 розділу I Закону України від 02.06.2011 № 3462 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

Департамент юридичного забезпечення

лютий

2.3.2

Про затвердження Порядку замовлення, організації постачання та обліку полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

У зв'язку із внесенням змін Законом України від 02.12.2010 № 2756-VI до пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

лютий

2.3.3

Про затвердження Змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду

У зв'язку з прийняттям Закону України від 8 липня 2011 року № 3668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

квітень

2.3.4

Про внесення змін до Положення про внесення інформації про недержавні пенсійні фонди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 12.10.2004 № 2534

Щодо розширення переліку підстав для виключення недержавних пенсійних фондів з Державного реєстру фінансових установ з метою посилення відповідальності НПФ

Інспекційний департамент

квітень

2.3.5

Про внесення змін до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 № 3617

Щодо розширення переліку підстав для виключення адміністраторів недержавних пенсійних фондів з Державного реєстру фінансових установ з метою посилення відповідальності адміністраторів НПФ

Інспекційний департамент

квітень

2.3.6

Про затвердження Складу та форми інформації про Накопичувальний пенсійний фонд, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

Відповідно до статті 97 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

травень

2.3.7

Про затвердження Змін до Граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Ініціативне, з метою врегулювання питання розмірів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

через два місяці після прийняття Закону України про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (законопроект № 0882)


Про внесення зміни до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Ініціативне, з метою приведення Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.11.2003 № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за № 1165/8486, у відповідність до вимог частини четвертої статті 10 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур

лютий


Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 № 39 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 № 4619)

Підпункт 8 пункту 3 розділу I Закону України від 02.06.2011 № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

Департамент пруденційного нагляду

травень


Про внесення змін до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 № 27 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 12.08.2005 № 4451)

Підпункт 8 пункту 3 розділу I Закону України від 02.06.2011 № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

Департамент пруденційного нагляду

травень


Про внесення змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.10.2011 № 674

Підпункт 8 пункту 3 розділу I Закону України від 02.06.2011 № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

Департамент пруденційного нагляду

травень


Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 № 6832

Підпункт 8 пункту 3 розділу I Закону України від 02.06.2011 № 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг"

Департамент пруденційного нагляду

травень


Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок

Відповідно до пункту 1.4 розділу 1 Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183

Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами

лютий

3

Методичне забезпечення діяльності фінансових установ

3.1

4

Методичне забезпечення діяльності з державного регулювання ринків фінансових послуг

4.1

5

Інші питання для розгляду на засіданнях Комісії

5.1

Про стан виконання Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2011 рік

На виконання пункту 4.1 витягу з протоколу № 37 засідання Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 та пункту 24 розділу II Регламенту Держфінпослуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.11.2007 № 8279 (зі змінами та доповненнями)

Департамент організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення

січень

5.2

Про стан роботи зі зверненнями громадян у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у 2011 році

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"

Департамент організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення

січень

5.3

Звіт про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2011 рік

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10

Департамент організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення

січень

5.4

Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, у 2011 році

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 27554/2/1-10 відповідно до листа Президента України від 14.05.2010 № 1-1/919 щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням законів України, постанов ВРУ, актів Президента України, КМУ, та власних рішень

Сектор контролю

січень

5.5

Розгляд річних звітів про виконання фінансових планів державних підприємств, які належать до сфери управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 № 157.
Наказ Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств"

Департамент фінансово-господарського забезпечення
Керівники державних підприємств

лютий

5.6

Щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів, недопущення фінансових порушень

Доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 54422/0/1, з метою забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів (на розгляд Комісії)

Департамент фінансово-господарського забезпечення

березень

5.7

Про стан виконання Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 2012 рік

На виконання пункту 4.1 витягу з протоколу № 37 засідання Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 та пункту 24 розділу II Регламенту Держфінпослуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.11.2007 № 8279 (зі змінами та доповненнями)

Департамент організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення

квітень

5.8

Про стан виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України за 1 квартал 2012 року

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 27554/2/1-10 відповідно до листа Президента України від 14.05.2010 № 1-1/919 щодо посилення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, від 02.07.2010 № 40056/0/1-10 щодо стану загальнодержавної і відомчої нормативно-правової бази з питань контролю за виконання законів України, постанов ВРУ, актів Президента України, КМУ, та власних рішень

Сектор контролю

квітень

5.9

Про затвердження Звіту про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у 2011 році

Абзац 1 пункту 36 (розділ "Звітування про діяльність Комісії") Регламенту Держфінпослуг

Управління європейської та євроатлантичної інтеграції і управління проектами

травень

6

Основні заходи міжнародного співробітництва

6.1

Звіти про виконання річних планів роботи за проектами міжнародної технічної допомоги

Абзац четвертий пункту 25 розділу "Моніторинг проектів (програм)" постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".
Пункт 1 параграфа 17 наказу Голови Держфінпослуг від 17.09.2009 № 238 "Про затвердження Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в Держфінпослуг"

Відповідальні заступники Голови, закріплені за проектами відповідно до наказу Держфінпослуг від 06.10.2009 № 266 "Про закріплення за проектами міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром або реципієнтом за якими виступає Держфінпослуг, заступників Голови, структурних підрозділів та працівників"

лютий

7

Основні наради, семінари та інші заходи

7.1

8

Реєстраційні та дозвільні процедури

8.1

Внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ


Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур

постійно

8.2

Здійснення ліцензування та інших дозвільних процедур


Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур

постійно

{План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 70 від 26.01.2012, № 97 від 14.02.2012, № 100 від 17.02.2012}

В.о. Голови Комісії

А. Литвинвгору