Документ vr702486-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.12.2009, підстава - vr021486-09

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.09.2009 N 702

Про відсторонення керівництва від управління
фінансовою установою та призначення тимчасової
адміністрації кредитної спілки "Аккорд"
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 1021 ( vr021486-09 ) від 24.12.2009 }

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 40, пункту 1
частини першої статті 46 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ),
статті 26 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ), абзацу
шостого підпункту 12 пункту 5 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), розглянувши
справу про порушення кредитною спілкою "Аккорд" (код за
ЄДРПОУ 22871103, місцезнаходження, відповідно до інформації,
внесеної до Державного реєстру фінансових установ: 03055, м. Київ,
вул. Віктора Ярмоли, буд. 38, корп. 75-а) (далі - Спілка) вимог
законодавства про фінансові послуги, порушену згідно із актом про
порушення від 10.09.2009 N 899/43/2, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. У зв'язку з систематичними порушеннями Спілкою законних
вимог Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України відсторонити від управління Спілкою: - весь склад правління Спілки, а саме: - голову правління Спілки Полііта Андрія Анатолійовича
(індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - заступника голови правління Спілки Остапенко Віктора
Володимировича (індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - секретаря правління Спілки Святецького Максима Валерійовича
(індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - весь склад спостережної ради Спілки, а саме: - голову спостережної ради Спілки Шепель Валерія Віталійовича
(індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - заступника голови спостережної ради Спілки Жежук Наталію
Сергіївну (індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - секретаря спостережної ради Спілки Тюріна Андрія
Сергійовича (індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - члена спостережної ради Спілки Федоренко Романа Сергійовича
(індивідуальний ідентифікаційний номер (...)); - члена спостережної ради Спілки Моцного Юрія Петровича
(індивідуальний ідентифікаційний номер (...)).
2. Призначити тимчасовим адміністратором Спілки Слободенюк
Світлану Миколаївну (сертифікат на право здійснення тимчасової
адміністрації відповідного виду фінансових установ від 18.06.2009
N 10, виданий відповідно до розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 18.06.2009 N 463)
строком на 6 місяців з правом, у разі необхідності, подальшого
продовження повноважень тимчасового адміністратора за окремим
рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1021
( vr021486-09 ) від 24.12.2009 }
3. Установити, що першочерговими завданнями, які мають бути
вирішені в процесі діяльності тимчасового адміністратора
Слободенюк С.М., є організація виконання фінансовою установою
зобов'язань перед її учасниками, клієнтами або третіми особами,
усунення порушень законодавства про фінансові послуги та
запобігання створенню кризових явищ, що можуть призвести до
невиконання прийнятих фінансовою установою зобов'язань,
розроблення плану фінансового оздоровлення Спілки, та забезпечення
скликання та проведення загальних зборів членів кредитної спілки
"Аккорд".
4. Установити 30 жовтня 2009 року граничним терміном для
надання тимчасовим адміністратором до Держфінпослуг плану роботи
тимчасової адміністрації на період здійснення повноважень та
кошторису витрат тимчасової адміністрації.
5. Установити щомісячну періодичність подання звітних даних
Спілки наростаючим підсумком з початку звітного періоду у терміни
до 25.10.2009, 25.11.2009 та 25.12.2009 разом із звітом
тимчасового адміністратора про здійснену роботу за попередній
місяць.
6. Зобов'язати юридичних та фізичних осіб не перешкоджати
здійсненню тимчасовим адміністратором своїх повноважень.
7. Тимчасовому адміністратору у разі неможливості приступити
до виконання своїх повноважень через перешкоди з боку керівництва
Спілки або інших осіб не пізніше наступного робочого дня
звернутися до відповідного органу державної виконавчої служби із
заявою про примусове виконання цього розпорядження.
8. Це розпорядження може бути пред'явлене до виконання
протягом одного року з наступного дня після його видачі.
9. Розпорядження набирає чинності з 29.09.2009.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора департаменту тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ Третьякову Г.М.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
від 28 вересня 2009 р. N 512вгору