Документ vr7-2150-16, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

12.04.2016  № 7-2

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За результатами розгляду Рахункова палата ВСТАНОВИЛА:

1. Головним розпорядником коштів бюджетної програми за КПКВК 2507030 Міністерством соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) та її відповідальним виконавцем Фондом соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) у 2015 році не забезпечено на належному рівні організацію використання всеукраїнськими, державними, міжрегіональними центрами професійної реабілітації інвалідів і державними центрами соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери управління Мінсоцполітики (далі - реабілітаційні центри) коштів спеціального фонду державного бюджету на їх функціонування. Із 118,2 млн грн, використаних реабілітаційними центрами, через неефективні управлінські рішення залучених до цього процесу учасників, відсутність належного контролю Мінсоцполітики як головного розпорядника бюджетних коштів за обґрунтованістю їх планування, спрямування та використання, а також недоліки організаційного характеру 9,4 млн грн використано з порушенням законодавства, 11,9 млн грн використано неефективно та 1,4 млн грн асигнувань повернено до спеціального фонду державного бюджету як невикористані.

За останні три роки видатки за рахунок надходжень до Фонду на функціонування 9 діючих реабілітаційних центрів збільшилися з 82,1 млн грн до 112,2 млн грн, незважаючи на зменшення чисельності одержувачів послуг з професійної і соціальної реабілітації у цих центрах з 3436 осіб у 2013 році до 3267 осіб у 2015 році. Соціальний ефект від спрямування коштів реабілітаційним центрам за цей період також знизився, зокрема зменшився контингент інвалідів, які проходили професійну реабілітацію, на 7,4 відс., на 16,4 відс. менше отримано кваліфікаційних свідоцтв державного зразка і на 38,4 відс. працевлаштовано, а навчання здійснювалося за професіями, що є неактуальними на ринку. Із 1073 інвалідів, які у 2015 році проходили професійну реабілітацію, 54,6 відс. отримали кваліфікаційні свідоцтва і лише кожний шостий був працевлаштований. При цьому середньорічна завантаженість центрів професійної реабілітації коливалася від 50 відс. до 90 відс. (в окремі місяці лише на 20 відсотків).

Як наслідок, розрахункові середні витрати на професійну реабілітацію однієї особи за цей період підвищилися більш як на третину і становили 32,8 тис. грн, а у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж) (далі - Всеукраїнський центр) - на 40,1 відс. і становили 59 тис. грн, Буковинському міжрегіональному центрі професійної реабілітації інвалідів (далі - Буковинський центр) - в 2,4 раза - 51,3 тис. грн; на соціальну реабілітацію дітей-інвалідів - на 5 відс. - 12,7 тис. грн, а у Волинському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Волинський центр) - на 27,3 відс. - 16,1 тис. грн. Це зумовлено відсутністю залежності обсягів видатків на функціонування реабілітаційних центрів, які, по суті, є видатками на їх утримання, від чисельності осіб, які проходять в них професійну та соціальну реабілітацію, що не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та не мотивує центри до результативної діяльності.

Матеріально-технічна база центрів незадовільна, приміщення і обладнання не відповідають встановленим вимогам для надання якісних реабілітаційних послуг, високоефективне реабілітаційне обладнання та транспортні засоби, придбані за бюджетні кошти, вартістю, за розрахунками, 11,8 млн грн не використовуються від одного до 10 років. Отже, не забезпечено ефективного управління наявним державним майном.

2. Нормативно-правова база, що врегульовує питання використання коштів державного бюджету на функціонування реабілітаційних центрів, містить окремі неузгодженості та правові прогалини, які впливають на ефективність їх використання та якість надання реабілітаційних послуг.

2.1. Кабінетом Міністрів України не дотримано виконання вимоги частини шостої статті 20 Закону України від 21.03.91 № 875 "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон № 875) щодо затвердження окремого порядку використання сум адміністративно-господарських санкцій та пені (далі - АГС) на функціонування реабілітаційних центрів, а Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", не визначає механізму і напрямів їх здійснення, що ускладнює обґрунтоване планування та ефективне використання бюджетних коштів на цю мету.

2.2. Віднесення до отримувачів реабілітаційних послуг, що надаються центрами соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 15.08.2013 № 505, зі змінами (далі - Положення № 505), дітей віком до двох років, які мають ризик отримати інвалідність, не узгоджується з пунктом 3 Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (далі - Порядок № 80), згідно з яким підставою для їх отримання є довідка медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), лікувально-консультативної комісії (далі - ЛКК) про встановлення інвалідності та індивідуальна програма реабілітації.

2.3. Нормативами чисельності працівників структурних підрозділів Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів, визначеними наказом Мінсоцполітики від 25.04.2007 № 189, на відміну від Типових штатів працівників центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центру професійної реабілітації інвалідів системи органів праці та соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці від 10.12.2007 № 637 (далі - Типові штати), не встановлено посади дитячого лікаря-психіатра за наявності значного контингенту дітей-інвалідів з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, які отримують у ньому реабілітаційні послуги.

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 953, яка встановила, що інваліди Всеукраїнського центру забезпечуються харчуванням за натуральними добовими нормами харчування відпочиваючих у санаторіях сфери управління Мінсоцполітики, а решти центрів професійної реабілітації - за натуральними добовими нормами харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів сфери управління Мінсоцполітики, створила нерівні умови для одержувачів реабілітаційних послуг однієї соціальної категорії громадян і призвела у 2015 році до підвищення планової вартості триразового харчування однієї особи на добу порівняно з Львівським міжрегіональним центром соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів (далі - Львівський центр) - в 1,4 раза, Вінницьким міжрегіональним центром професійної реабілітації інвалідів "Поділля" (далі - центр "Поділля") - в 1,5 раза. Крім того, умови оплати праці для працівників Всеукраїнського центру встановлені окремим наказом Мінсоцполітики від 14.10.2005 № 326, а для решти реабілітаційних центрів - спільним наказом Мінпраці, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення". Як наслідок, створено умови для додаткових витрат бюджетних коштів на цю мету. Так, розміри середньої заробітної плати у Всеукраїнському центрі перевищували аналогічні показники решти центрів у середньому на 18 відсотків.

3. Управління бюджетними коштами за КПКВК 2507030 на забезпечення функціонування реабілітаційних центрів Мінсоцполітики та Фондом у 2015 році здійснювалося з певними недоліками, а також з порушеннями при плануванні видатків на цю мету вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок № 228), що призвело в окремих випадках до затвердження цим центрам за окремими напрямами кошторисних призначень понад потребу, за відсутності детальних розрахунків і економічних обґрунтувань, надання окремим з них необґрунтованих переваг при розподілі бюджетних коштів, що спричинило неповне використання асигнувань. Як наслідок, у кінці року до спеціального фонду державного бюджету повернено 1436,5 тис. грн і утворено значні залишки запасів товарно-матеріальних цінностей, обсяги яких у більшості випадків перевищували, за розрахунками, тримісячну потребу в них.

3.1. Мінсоцполітики та Мінфіном паспорт бюджетної програми за КПКВК 2507030 на 2015 рік затверджений з порушенням термінів, встановлених частиною восьмою статті 20 Бюджетного кодексу України і пунктом 6 Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, що відповідно до пункту 17 статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства.

3.2. Мінсоцполітики у порушення пункту 17 Порядку № 228 у проектах кошторисів чотирьох центрів не визначило обсягів власних надходжень до спеціального фонду в сумі 4302,6 тис. грн; допустило затвердження усупереч вимогам пункту 29 Порядку № 228 у кошторисах шести центрів видатків у сумі 1394,7 тис. грн без детальних розрахунків і економічних обґрунтувань, а також показників видатків на оплату комунальних послуг у сумі 10031,4 тис. грн з недотриманням вимог частини третьої статті 51 Бюджетного кодексу України - за відсутності затверджених Мінсоцполітики лімітів.

3.3. Визначені Мінсоцполітики і Фондом результативні показники паспорта бюджетної програми в частині видатків на функціонування реабілітаційних центрів лише частково враховували вимоги Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, затверджених наказом Мінсоцполітики від 31.03.2015 № 352, і не розкривають стану використання бюджетних коштів, ступеня досягнення поставленої мети і виконання завдань бюджетної програми, що є порушенням вимог пункту 1 розділу I Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, і пункту 6 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536. Зокрема, відсутні показники про стан освоєння коштів, передбачених на капітальне будівництво, використання проектних можливостей реабілітаційних центрів, середні витрати на проведення професійної реабілітації інвалідів і соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Показники щодо стану проходження інвалідами професійної реабілітації завищені, а показник працевлаштування недостовірний через відсутність у більшості центрів документальних підтверджень факту зайнятості інвалідів після закінчення навчання.

3.4. Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь" (далі - центр "Промінь") через сплату не наданих постачальниками послуг завищив фактичні видатки за комунальні послуги та енергоносії у 2014 році - на 82,6 тис. грн, у 2015 році - 69,3 тис. грн, що є порушенням вимог частини п'ятої статті 9 Закону України від 16.07.99 № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Непроведення звірки розрахунків після закінчення бюджетних періодів призвело до заниження на початок і кінець 2015 року дебіторської заборгованості у вказаних сумах.

4. На повноті та якості надання реабілітаційних послуг позначилися і недоліки в роботі органів, залучених до процесу організації використання коштів на функціонування реабілітаційних центрів.

4.1. Існуюча організаційна схема використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування реабілітаційних центрів, підпорядкованих Мінсоцполітики, позбавляє Фонд можливості здійснювати внутрішній контроль, оскільки такі повноваження згідно із статтею 26 Бюджетного кодексу України покладено на Мінсоцполітики. У 2015 році Фонд перевірки реабілітаційних центрів самостійно не проводив, а його представники залучалися до трьох комплексних перевірок Мінсоцполітики.

4.2. Мінсоцполітики не розробило на виконання абзацу третього пункту 28 Порядку № 228 механізму затвердження штатних розписів реабілітаційних центрів. Погодження цих проектів здійснювалося Мінсоцполітики без участі Фонду, що ускладнювало виконання ним, як відповідальним виконавцем, статті 20 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів і стало однією з причин порушення законодавства у сфері оплати праці і нормативів чисельності працівників реабілітаційних центрів. Зазначене зумовило завищення на 2615,4 тис. грн видатків на цю мету і призвело до затвердження штатних розписів реабілітаційних центрів на 2015 рік з недотриманням термінів, визначених пунктом 37 Порядку № 228 (штатні розписи затверджені із затримкою від двох тижнів до двох місяців після затвердження кошторисів, що вплинуло на обґрунтованість розрахунків до них).

4.3. Організаційні структури трьох із п'яти центрів професійної реабілітації та двох із трьох центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів затверджені їх директорами та погоджені Мінсоцполітики, незважаючи на їх невідповідність вимогам розділу III Положення № 505, Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.04.2015 № 379 (далі - Наказ № 379), і умовам власних положень цих центрів. Так, у структурі Буковинського центру відсутні 3 із 5 відділень, визначених Наказом № 379, Всеукраїнського центру - 2 із 5 відділень (соціальної та психологічної реабілітації); центру "Поділля" - відділення фізичної реабілітації, Всеукраїнського центру "Віра, надія, любов" - відділення професійної реабілітації. Водночас відсутність у структурі цих центрів відділень із окремих видів реабілітації, наявність яких передбачена Типовими положеннями, може позначитися на якості надання комплексу послуг з реабілітації.

4.4. Передбачення фінансування Всеукраїнського центру "Віра, надія, любов" (бюджетна установа з комплексної реабілітації) згідно з абзацом другим розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 № 453-р за рахунок бюджетних призначень, затверджених Мінсоцполітики у Державному бюджеті України на відповідний рік відповідно до статті 20 Закону № 875, і Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів (далі - Донбаський центр) (статус міжрегіонального фактично не підтверджено) не узгоджується із нормами статті 87 Бюджетного кодексу України та підпункту 7 пункту 2 Порядку № 70 щодо спрямування бюджетних коштів на функціонування реабілітаційних центрів. У 2015 році на функціонування цих центрів використано 17 млн гривень.

Розроблені Мінсоцполітики у 2015 році з метою врегулювання цих питань законопроекти на час аудиту перебувають у Верховній Раді України.

4.5. Внесення постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 229 змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти та затвердження наказом Міністерства освіти і науки України від 02.04.2015 № 387 Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка призвело до закриття доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти і припинення видачі з травня 2015 року документів про професійно-технічну освіту державного зразка установам, які не пройшли державної атестації, у тому числі необґрунтовано - центрам професійної реабілітації інвалідів, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.96 № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" не належать до професійно-технічних навчальних закладів, що підлягають атестації. Як наслідок, 127 випускників центру "Поділля", Всеукраїнського центру всупереч пункту 7 Наказу № 379 не отримали свідоцтва державного зразка, що не сприятиме їх працевлаштуванню та свідчить про неефективне використання 2496,2 тис. грн бюджетних коштів.

4.6. Запроваджена Фондом форма звітності центрів професійної реабілітації не містила окремих показників (даних на кінець звітного періоду про чисельність осіб, які продовжать навчання в наступному році, про фактично зарахованих на навчання осіб), що ускладнило встановлення фактичного стану справ з цього питання. Разом з тим непередбачення Порядком взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 03.06.2014 № 347 (далі - Порядок взаємодії), обміну інформацією між Фондом і центрами професійної реабілітації інвалідів унеможливило перевірку достовірності наданих ними показників.

4.7. Можливості Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - ЦБІ) залишаються обмеженими і не дають змоги об'єктивно оцінити фактичний стан надання послуг реабілітаційними центрами (відсоток його наповнення коливався від 78,7 відс. (центр "Промінь") до 87,4 відс. (Всеукраїнський центр "Віра, надія, любов"). При цьому невнесення або некоректне внесення інформації про інвалідів до ЦБІ органами соціального захисту населення унеможливило подальше внесення центрами відомостей про надані їм послуги.

5. Із шести реабілітаційних центрів, охоплених перевірками під час проведення аудиту, у п'яти встановлені факти неефективного використання бюджетних коштів або їх використання з порушенням законодавства, зокрема:

- центром "Поділля" (м. Вінниця) надавалися послуги з професійної реабілітації за професіями здебільшого за наявності висновків центрів зайнятості щодо самостійного працевлаштування інвалідів у зв'язку з відсутністю попиту на них на ринку праці, а в окремих випадках за відсутності таких висновків. Як наслідок, аудитом встановлено, що 17 таких слухачів не працевлаштовані, а на їх навчання, за розрахунками, використано 368,9 тис. грн;

- мали місце випадки повторного за рішеннями МСЕК (ЛКК) проходження 62 особами професійної реабілітації вартістю, за розрахунками, 1056,3 тис. грн, у т. ч. у центрі "Поділля" - 19, у Львівському центрі - 43, з них чотирма особами - втретє. При цьому працевлаштування цих осіб документально не підтверджено;

- центр "Промінь" (м. Вінниця), Волинський центр не дотримувалися вимоги чинного законодавства щодо забезпечення повноцінного харчування дітей-інвалідів, що вплинуло на якість реабілітаційного процесу, та не забезпечили ефективного використання бюджетних коштів, оскільки придбавали окремі продукти харчування понад потребу і були відсутні необхідні їх види;

- Львівським центром при здійсненні капітальних видатків на будівництво використано з порушенням умов договорів 227,1 тис. грн та неефективно 9444,7 тис. гривень. Встановлення фактичного стану справ щодо використання Державним комплексом соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Державний комплекс) 6 млн грн на будівельні роботи неможливе через відсутність документів, які були надані управлінню СБУ у Миколаївській області. Ступінь готовності об'єктів будівництва на початок 2016 року становить 97,8 відс. (Львівський центр) і 50 відс. (Державний комплекс);

- функціонуючими у структурах Державного комплексу (м. Миколаїв), центрів "Промінь", "Поділля" та Волинського центру відділеннями з медичного спостереження або медичної реабілітації медичні послуги (медикаментозне лікування, ЛФК, лікувальний масаж, рефлексотерапія, фізіотерапевтичні процедури тощо) надавалися всупереч пункту 20 статті 9 Закону України від 01.06.2000 № 1775 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 15 статті 7 Закону України від 02.03.2015 № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" за відсутності ліцензій з медичної практики;

- використання ортопедичною майстернею, що функціонує у складі Державного комплексу, який є неприбутковою організацією, його основних фондів і площ та спрямування отриманих доходів на забезпечення лише своєї господарської діяльності неповною мірою відповідає статті 13 Бюджетного кодексу України. Так, із 906,9 тис. грн, отриманих у 2015 році від Фонду за виготовлені протезно-ортопедичні вироби (далі - ПОВ), 58 відс. використано на оплату праці з нарахуваннями 6,5 шт. од. працівників ортопедичної майстерні за завищеними посадовими окладами, надбавками та преміями; 29,6 відс. - на придбання сировини та матеріалів для виробництва ПОВ; 3 відс. - на придбання основних засобів, зокрема преса для приклеювання підошви взуття, хоча цей вид діяльності нею на сьогодні не здійснюється, замість здійснення видатків на цілі, на які не вистачає бюджетних коштів, зокрема сервісне обслуговування обладнання для локомоторної терапії.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердити.

2. Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, надіслати Кабінету Міністрів України, рекомендувавши вжити заходів щодо вивчення питання:

- встановлення відповідно до частини шостої статті 20 Закону № 875 окремого порядку використання сум АГС на функціонування реабілітаційних центрів або доповнення норм Порядку № 70;

- встановлення уніфікованого підходу до реабілітаційних центрів у частині визначення умов оплати праці, розрахунку видатків на харчування;

- уточнення статусу установи комплексної реабілітації (центр "Віра, надія, любов") і визначення джерел її фінансування, що підпадають під ознаки фінансування установ такого типу;

- надання центрам професійної реабілітації, які здійснюють професійне навчання інвалідів, статусу професійно-технічного навчального закладу та визначення правомірності проведення атестації таких центрів (надати доручення вивчити це питання Мінсоцполітики спільно з Міністерством освіти та науки).

3. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів надіслати Міністерству соціальної політики України, рекомендувавши вжити заходів щодо:

- узгодження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого Положенням № 505, у частині віднесення до одержувачів реабілітаційних послуг дітей віком до двох років, які мають ризик отримати інвалідність, з Порядком № 80, згідно з яким підставою для їх отримання є інвалідність;

- вивчення питання встановлення для реабілітаційних центрів нормативу запасів продуктів харчування;

- удосконалення Порядку взаємодії в частині встановлення норм щодо обміну інформацією між Фондом і центрами професійної реабілітації;

- забезпечення професійного навчання інвалідів за професіями, що користуються попитом на ринку праці;

- удосконалення Нормативів чисельності працівників структурних підрозділів Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів, визначених наказом Мінсоцполітики від 25.04.2007 № 189, і Типових штатів;

- встановлення уніфікованого підходу до реабілітаційних центрів в частині визначення умов оплати праці, розрахунку видатків на харчування;

- забезпечення обґрунтованого планування з метою недопущенння затвердження в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками;

- уточнення статусу установи комплексної реабілітації (центр "Віра, надія, любов") і визначення джерел її фінансування, що підпадають під ознаки фінансування установ такого типу, та статусу Донбаського центру в частині правомірності визнання його міжрегіональним центром;

- приведення організаційних структур реабілітаційних центрів у відповідність з типовими положеннями, їх власними положеннями та фактичним станом справ;

- розроблення порядку затвердження штатних розписів реабілітаційних центрів і залучення Фонду до процедури погодження штатних розписів реабілітаційних центрів і внесення змін до них;

- встановлення контролю за використанням реабілітаційними центрами централізовано придбаного за бюджетні кошти реабілітаційного обладнання;

- усунення виявлених порушень і недоліків та подальшого їх запобігання.

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів надіслати Фонду соціального захисту інвалідів, рекомендувавши вжити заходів щодо:

- забезпечення обґрунтованого планування з метою недопущенння затвердження в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками;

- удосконалення показників звітності центрів професійної реабілітації;

- залучення реабілітаційними центрами власних надходжень для здійснення видатків на їх функціонування, що не покриваються бюджетними коштами;

- усунення виявлених порушень і недоліків та подальшого їх запобігання.

5. Поінформувати Верховну Раду України про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

6. Оприлюднити рішення та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Шулежко М.Я.

Голова Рахункової палати

Р.М. Магута

{Текст взято з сайту Рахункової Палати http://www.ac-rada.gov.ua}вгору