Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення від 24.09.2015697/0/15-15
Документ vr697423-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - vr52_910-17

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

24.09.2015  № 697/0/15-15

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 52/0/15-17 від 24.01.2017}

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, розглянувши питання про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15 відповідно до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" затверджено Регламент Вищої ради юстиції.

З метою розгляду матеріалів, які надходять до Вищої ради юстиції, в розумні строки, забезпечення прав заявників та суддів, щодо яких розглядається питання, на інформацію щодо діяльності Вищої ради юстиції та можливої участі на її засіданні, оптимізації роботи, керуючись статтями 2, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції, що додається.

Голова Вищої ради юстиції

І.М. БенедисюкДодаток 1
до рішення Вищої ради юстиції
24.09.2015  № 697/0/15-15

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради юстиції

Внести до Регламенту Вищої ради юстиції, затвердженого рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15, наступні зміни:

Пункт 36 доповнити реченням наступного змісту:

"Запрошення особи на засідання здійснюється шляхом публікації повідомлення на сайті Вищої ради юстиції, а також направлення повідомлення поштою та/або іншими способами на відомі адреси проживання та роботи особи".

Пункт 50 доповнити реченням наступного змісту:

"Підготовка до розгляду Радою питань про звільнення судді з посади на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється членами секції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад".

Викласти пункт 58 в наступній редакції:

"Про повернення без розгляду заяви (скарги) з підстав, встановлених законом, членом Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку, постановляється ухвала Вищої ради юстиції. Ухвала про повернення повинна містити: найменування акта Вищої ради юстиції підстави для повернення з посиланням на норми законодавства, висновок про прийняте рішення - повернення скарги (заяви) без розгляду, прізвище, ім'я та по-батькові члена Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку скарги (заяви) на прийнятність. Зазначена ухвала разом зі скаргою (зверненням) та доданими до неї матеріалами надсилається заявнику. Копія скарги (звернення) залишається у Вищій раді юстиції.

Якщо скарга (звернення) є анонімним та/або не містить адреси заявника, ухвала про повернення разом зі скаргою (зверненням) залишається у Вищій раді юстиції.

Якщо скарга (заява) містить декілька вимог, частина з яких є неприйнятною, постановляється ухвала про повернення скарги (звернення) щодо частини вимог. При цьому заявнику надсилається тільки ухвала про повернення, а сама скарга (заява) з доданими до неї документами залишається в матеріалах дисциплінарного провадження.

Якщо обставини, які дають підстави для висновку про неприйнятність, будуть встановлені після відкриття дисциплінарної справи, така скарга (заява) залишається без розгляду на підставі рішення Ради".

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua}вгору