Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта
Держкомпідприємництво; Рішення від 18.06.2010508
Документ vr508563-10, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
18.06.2010 N 508

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) розглянув проект наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України "Про внесення змін до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" /далі - проект
наказу/ і документи, що додаються до нього, надані на погодження
листом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 25.05.2010 N 2/26-10/5786. За результатами здійсненого аналізу встановлено, що при
підготовці та поданні на погодження проекту наказу розробником не
дотримано вимог статті 5, 8 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). Зокрема, для забезпечення здійснення державної регуляторної
політики абзац дев'ятий статті 5 вищезазначеного Закону України
( 1160-15 ) передбачає недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти. Так, підпунктом 1.2 проекту наказу пропонується виключити: "4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом", "4.05.01 будов житлового і громадського призначення", "4.05.02 будов виробничого призначення", "4.05.03 інженерних систем", "4.05.04 транспортних споруд", "4.05.05 магістральних трубопроводів". Слід зазначити, що Порядок ліцензування господарської
діяльності у будівництві затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності у будівництві" (із змінами). Згідно з пунктом першим зазначеного Порядку ( 1396-2007-п )
встановлюються загальні вимоги до ліцензування господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури на території України. Відповідно до статті 4 Закону України "Про архітектурну
діяльність" ( 687-14 ) для створення об'єкта архітектури
виконується комплекс робіт, який включає: - підготовку вихідних даних на проектування; - здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а
також заходів з охорони нововиявлених під час здійснення
будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єктів
містобудування, що відповідно до закону мають антропологічне,
археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке,
наукове чи художнє значення; - пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження і
затвердження проекту; - виконання робочої документації для будівництва. А в разі
виконання її або окремих її частин іншим виконавцем - здійснення
авторського нагляду за таким виконанням; - будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію,
капітальний ремонт) та знесення об'єкта архітектури,
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляд
під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом
знесення) об'єкта містобудування; - прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у
будівництві, пов'язаної із створенням об'єкта архітектури,
затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від 27.01.2009 N 47 ( z0226-09 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.03.2009 за
N 226/16242. Згідно з пунктом 1.4 вказаних Ліцензійних умов ( z0226-09 )
ці Ліцензійні умови ( z0226-09 ) є обов'язковими для всіх
суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності, які виконують
роботи, пов'язані із створенням об'єктів архітектури, відповідно
до Переліку робіт провадження господарської діяльності у
будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
( z0226-09 ), наведеного у додатку. Аналізуючи вказаний Перелік видів робіт ( z0226-09 ), що
підлягають ліцензуванню, можна дійти висновку, що він є занадто
великим, оскільки містить в собі 706 видів робіт, більшість з яких
не пов'язані із створенням об'єктів архітектури. Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне запропонувати
розробнику доопрацювати Перелік робіт провадження господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів
архітектури ( z0226-09 ), вказаний у пункті 1.4 зазначених вище
Ліцензійних умов ( z0226-09 ), з метою приведення його у
відповідність до положень статті 4 Закону України "Про
архітектурну діяльність" ( 687-14 ). Крім того, з метою подолання таких негативних явищ та захисту
прав і законних інтересів громадян, що працюють у ліцензіата,
вважаємо за доцільне запропонувати розробнику встановити у
вказаних Ліцензійних умовах ( z0226-09 ) вимоги до ліцензіатів
дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу згідно до вимог глави
III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Інструкції про
порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним
наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцполітики від 29.07.93 N 58
( z0110-93 ) (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.08.93 за N 110). Також зазначаємо, що розробником не дотримано вимоги статті 8
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ). Так, в розділі 9 аналізу регуляторного впливу проекту наказу
не визначено метод одержання результатів відстеження
результативності регуляторного акта. Пунктом 12 Методики
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України N 308 ( 308-2004-п ) від
11.03.2004, передбачено, що для базового, повторного і
періодичного відстеження готується звіт про результати
відстеження, в якому обов'язковим є визначення методу одержання
результатів відстеження (статистичний чи соціологічний). Таким чином, пропонуємо розробнику навести в аналізі
регуляторного впливу проекту постанови метод відстеження
результативності (статистичний або соціологічний). Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України "Про внесення змін
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у
будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури".
Голова М.Бродськийвгору