Документ vr436295-13, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2013

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

18.12.2013  № 2436

Про затвердження Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2014 року

Заслухавши інформацію першого заступника голови Національної ради О. Головатенко про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за II півріччя 2013 року та про проект Плану основних заходів Національної ради України на I півріччя 2014 року, керуючись Регламентом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Плану основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за II півріччя 2013 року взяти до відома.

2. Затвердити План основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2014 року (додається).

3. Виконання цього рішення покласти на управління організаційного забезпечення Національної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

Перший заступник
голови Національної ради


О. Головатенко

Заступник голови
Національної ради


Л. МудракДодаток
до рішення
Національної ради
18.12.2013 № 2436

ПЛАН
основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на I півріччя 2014 року

Заходи

Строки проведення

Відповідальний за виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Засідання Національної ради

1.1

Підготувати та провести засідання Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Відповідальний секретар

В. Пащук
Т. Собчук


2

З питань нормативного забезпечення

2.1

Підготувати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері телерадіомовлення

за потребою

В. Манжосов

О. Шосталь


2.2

Проаналізувати нормативні документи Національної ради та підготувати пропозиції щодо приведення їх у відповідність до чинного законодавства

за потребою

Л. Мудрак

О. Шосталь
О. Корж


2.3

Проаналізувати судові справи щодо оскарження телерадіоорганізаціями рішень Національної ради

постійно

В. Манжосов

В. Пащук
О. Шосталь
О. Кондратенко


3

З питань технічного та частотного забезпечення

3.1

Проаналізувати стан використання каналів мовлення, підготувати пропозиції щодо проведення конкурсів на мовлення

січень - червень

Л. Мудрак

Т. Мироненко


3.2

Підготувати замовлення Національної ради до УДЦР про розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення

січень - червень

Є. Баранов

Т. Мироненко


3.3

Організувати та проконтролювати виконання бюджетної програми: "Замовлення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення"

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
Є. Шишко


3.4

Взяти участь у забезпеченні впровадження наземного ефірного цифрового мовлення

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш


3.5

Підготувати подання Національної ради до УДЦР стосовно надання висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення та дозволів на експлуатацію РЕЗ

постійно

Л. Мудрак
Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш


3.6

Здійснити нагляд за дотриманням ТРО та провайдерами програмної послуги стандартів і норм технічної якості телерадіопрограм

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш


3.7

Взяти участь у заходах, присвячених підготовці до Всесвітньої конференції радіозв'язку 2015 року Міжнародного союзу електрозв'язку

постійно

Є. Баранов

Т. Мироненко
Д. Кардаш
Є. Шишко


3.8

Підготувати документи для організації бюджетної програми стосовно замовлення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб телерадіомовлення та реалізації Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору України, впровадження нових технологій і проведення досліджень щодо користування радіочастотним ресурсом для цілей телерадіомовлення

за дорученням Національної ради

Є. Баранов

Т. Мироненко
Є. Шишко


4

З економічних питань

4.1

Подати Міністерству фінансів України інформацію щодо обсягу надходжень ліцензійного збору до Державного бюджету України

щоквартально

В. Манжосов

Т. Стороженко
М. Торяник


4.2

Сформувати, перевірити та надати до Пенсійного фонду України відомості за 2014 рік по персоніфікованому обліку застрахованих осіб на електронних та паперових носіях

відповідно до затверджених строків

В. Манжосов

Т. Стороженко
К. Крук


4.3

Скласти по затверджених бухгалтерських та статистичних формах звіти за 2013 рік та I квартал 2014 року та подати їх до Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Податкової інспекції, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з ТВП, Фонду Чорнобиля, Міського статистичного управління, Рахункової палати України

січень, квітень
(відповідно до затверджених строків)

В. Манжосов

Т. Стороженко
К. Крук


4.4

Подати на затвердження кошторис доходів і видатків Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, план асигнувань загального фонду бюджету на 2014 рік з розрахунками видатків в розрізі кодів економічної класифікації та погодження в Міністерстві фінансів України

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.5

Подати до Державної казначейської служби України дані щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань на 2014 рік на паперових та електронних носіях

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.6

Надати Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2013 рік

січень - лютий

В. Манжосов

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.7

Затвердити паспорти бюджетних програм Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на 2014 рік

I квартал

В. Манжосов

Т. Стороженко
Л. Стасенко


4.8

Підготувати пропозиції щодо структурних змін до прогнозних обсягів видатків загального фонду Державного бюджету на 2015 рік та прогноз на довгострокову перспективу по бюджетним програмам

При надходженні з Мінфіну відповідного запиту

В. Манжосов

Т. Стороженко
Л. Стасенко


5

З питань контролю за дотриманням законодавства, умов ліцензії та рішень Національної ради

5.1

Здійснити цільовий моніторинг загальнонаціональних телекомпаній, які ведуть супутникове мовлення, на предмет дотримання вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення

січень

О. Головатенко

О. Левчук


5.2

Проаналізувати виконання загальнонаціональними телерадіоорганізаціями рішень Національної ради, спрямованих на захист суспільної моралі, а також використання позначок класифікації відеопродукції, яка поширюється ТРО

лютий

О. Головатенко

О. Левчук


5.3

Підготувати та затвердити план перевірок телерадіоорганізацій України на II квартал 2014 року

лютий

О. Головатенко

О. Левчук


5.4

Провести моніторинг технічних параметрів мовлення супутникових телерадіоканалів з метою здійснення нагляду за дотриманням ними ліцензійних вимог та умов ліцензії

березень

О. Головатенко

О. Левчук


5.5

Здійснити цільовий моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог Закону України "Про рекламу"

квітень

О. Головатенко

О. Левчук


5.6

Здійснити цільові моніторинги мовлення телерадіоорганізацій на предмет виконання ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якою передбачено, що у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців

травень

О. Головатенко

О. Левчук


5.7

Підготувати та затвердити план перевірок телерадіоорганізацій України на III квартал 2014 року

травень

О. Головатенко

О. Левчук


5.8

Здійснити тематичні моніторинги щодо трансляції загальнонаціональними телерадіокомпаніями передач та аудіовізуальних творів, розрахованих на дитячу аудиторію

червень

О. Головатенко

О. Левчук


5.9

Здійснити цільовий моніторинг діяльності регіональних та місцевих телерадіоорганізацій на предмет виконання Закону України "Про захист суспільної моралі"

березень

О. Головатенко

С. Савельєв


5.10

Здійснити цільовий моніторинг діяльності регіональних та місцевих телерадіоорганізацій щодо трансляції відповідно до умов ліцензій передач, розрахованих на дитячу аудиторію

квітень

О. Головатенко

С. Савельєв


5.11

Провести виїзну нараду за участю представників Національної ради в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

травень

В. Манжосов

В. Пащук
С. Савельєв


6

З питань ліцензійного забезпечення

6.1

Підготувати відомості з Державного реєстру ТРО України відповідно до п. 14 ст. 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

червень

Л. Мудрак

Л. Запорожець


6.2

Надати інформацію про виконання показників по паспорту бюджетної програми 6441010 "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення"

щоквартально

В. Манжосов

Л. Запорожець


6.3

Підготувати пропозиції для оголошення конкурсу на отримання ліцензій з використанням вільних каналів (58 конкурс), прийом конкурсних заяв та підготовка проектів рішень про визначення переможців конкурсу на засідання Національної ради

I півріччя

В. Манжосов
Л. Мудрак

Л. Запорожець


6.4

Підготувати пропозиції для оголошення конкурсу на отримання ліцензії з використанням вільних каналів в багатоканальній телемережі МХ - 5

I півріччя

В. Манжосов
Л. Мудрак
М. Фартушний

Л. Запорожець


7

З питань міжнародної діяльності

7.1

Продовжити співробітництво з Радою Європи в напрямку реалізації програм, передбачених Планом дій Ради Європи щодо України на 2011 - 2014 рр.

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко


7.2

Взяти участь у черговому 39-му засіданні Європейської платформи регуляторних органів, м. Будва, Чорногорія

28 - 30 травня

Л. Мудрак

Л. Василенко


7.3

Взяти участь у 6-му засіданні Керівного комітету Ради Європи з питань ЗМІ та інформаційного суспільства, м. Страсбург, Франція

квітень

Л. Мудрак

Л. Василенко


7.4

Реалізувати спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проект у сфері аудіовізуальних медіа

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко


7.5

Провести зустрічі з представниками міжнародних організацій та посольств, керівниками закордонних ЗМІ

січень - червень

Л. Мудрак

Л. Василенко


8

Питання організаційного забезпечення діяльності Національної ради

8.1

Взяти участь у розробці бюджетних запитів та плану закупівель на 2014 рік

протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко
О. Кравчук


8.2

Усунути порушення вимог законодавства у сферах пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту

протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко
О. Кравчук


8.3

Здійснити заходи щодо утримання адміністративного будинку та прибудинкової території

протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко
Л. Корпанець


8.4

Налаштувати та зробити дрібний ремонт систем моніторингового центру

протягом півріччя

В. Манжосов

Т. Тарасенко
С. Мамука


8.5

Здійснити аналіз виконання структурними підрозділами апарату рішень Національної ради та протокольних доручень, даних головою та членами Національної ради на засіданнях Національної ради за 2013 рік

січень

В. Манжосов

Т. Собчук
Т. Коваль


8.6

Здійснити аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради за 2013 рік, підготувати довідку

січень

В. Манжосов
В. Пащук

Т. Собчук
Г. Куксова


8.7

Проаналізувати стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради за 2013 рік, підготувати інформаційну довідку

січень

В. Манжосов

Т. Собчук
Г. Куксова


8.8

Організувати перевірку стану діловодства та виконавської дисципліни у структурних підрозділах апарату Національної ради

лютий - березень

В. Манжосов

Т. Собчук
Г. Куксова


8.9

Здійснити організаційні заходи щодо проведення експертною комісією Національної ради експертизи цінності документів, підготувати зведені описи справ та акт про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

лютий - червень

Л. Мудрак

Т. Собчук
Г. Куксова


8.10

Організувати консультативно-учбові семінари з особами відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Національної ради щодо вдосконалення діловодства в Національній раді

щомісяця
(за потребою)

В. Пащук

Т. Собчук
Г. Куксова


8.11

Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями Національної ради покладених на них обов'язків і завдань

січень - лютий

В. Манжосов

Н. Вусик


8.12

Провести роботу з декларування доходів державних службовців Національної ради за 2013 рік

січень - березень

В. Манжосов

Н. Вусик


8.13

Провести щотижневі брифінги за підсумками засідань Національної ради

щосереди

В. Манжосов
Л. Мудрак

О. Ракіна
Т. Кравченко


8.14

Сприяти діяльності системних засідань Громадської ради при Національній раді

за графіком проведення засідань Громадської ради

Л. Мудрак

О. Ракіна
Т. Кравченко


8.15

Підготувати та провести Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль "Кришталеві джерела - 2014"

за окремим графіком

В. Манжосов

О. Ракіна
Т. Кравченко


8.16

Сприяти проведенню засідань Міжвідомчої робочої групи з розробки та впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров'ю і розвитку

за окремим графіком

Л. Мудрак
І. Опілат

О. Ракіна
Т. Кравченко
Л. Василенко
Т. Тарасенко


8.17

Організувати та провести презентації телевізійних і радіо проектів "Шевченко назавжди" (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка)

лютий

Л. Мудрак

О. Ракіна
Т. Кравченко
Л. Живолуп


8.18

Забезпечити функціонування та підтримку у працездатному стані апаратної та програмної складових інформаційно-телекомунікаційної системи Національної ради

протягом півріччя

В. Манжосов

О. Ракіна
О. Карамушка


8.19

Модернізувати апаратну складову локальної мережі

протягом півріччя

В. Манжосов

О. Ракіна
О. Карамушка


8.20

Проаналізувати надходження інформаційних запитів на отримання публічної інформації за 2013 рік та реагування на них

січень

В. Манжосов

О. Ракіна
Л. Живолуп


8.21

Затвердити звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2013 рік

січень

В. Манжосов

О. Ракіна
Л. Живолуп


8.22

Підготувати матеріали до звіту про діяльність Національної ради за 2013 рік

січень

В. Манжосов

В. Пащук
Керівники структурних підрозділів


8.23

Оприлюднити та направити щорічний звіт про діяльність Національної ради за 2013 рік Верховній Раді України та Президентові України

січень

В. Манжосов

В. Пащук


Керівник апарату

В. Пащуквгору