Документ vr363634-10, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2010

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
05.08.2010 N 363

Про затвердження базових переліків показників
якості телекомунікаційних послуг,
рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню у 2011 році

Відповідно до статей 18, 21 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ), пункту 3.2 Положення про якість
телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від
15.04.2010 N 174 ( z0429-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.06.2010 за N 429/17724 (далі - Положення) та з
метою забезпечення всебічного і періодичного інформування
споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які
надаються операторами телекомунікацій, Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Базовий перелік показників якості послуг
фіксованого телефонного зв'язку та Базовий перелік показників
якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, що додаються.
2. Операторам телекомунікацій за результатами діяльності у
IV кварталі 2010 року провести обчислення показників якості, які
визначені цим рішенням, та оприлюднити їх значення до 30 січня
2011 року у порядку, встановленому Положенням ( z0429-10 ).
3. Департаменту телекомунікацій підготувати доповнення до
базових переліків за результатами 2010 року.
4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення
на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у наступному випуску офіційного
бюлетеня НКРЗ.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Державну
інспекцію зв'язку.
Голова В.Олійник

Додаток 1
до Рішення НКРЗ
05.08.2010 N 363

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
показників якості послуг фіксованого телефонного
зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2011 році

1. Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання
споживачів до мережі місцевого телефонного зв'язку, виконаних за
нормований час.
2. Відсоток справних таксофонів.
3. Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку
на одну лінію доступу за рік.
4. Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі,
виконаних за нормований час.
5. Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з
розрахунку на одну лінію доступу за рік.
6. Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від
споживачів щодо їх некоректності (неправильності).
7. Відсоток звернень щодо організаційних аспектів
обслуговування.
8. Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування.
Примітки: 1. Методи випробування якості послуг фіксованого телефонного
зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-002:2009 "Телекомунікаційні
мережі фіксованого телефонного зв'язку загального користування.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробувань". 2. Граничні нормовані рівні встановлені наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України "Про встановлення рівнів якості
послуг фіксованого телефонного зв'язку" від 22.02.2010 N 91
( z0220-10 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
15.03.2010 за N 220/17515.

Додаток 2
до Рішення НКРЗ
05.08.2010 N 363

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
показників якості послуг рухомого (мобільного)
зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому
оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2011 році

1. Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від
споживачів щодо їх некоректності (неправильності).
2. Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо
оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів
щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послуги.
3. Відсоток звернень щодо організаційних аспектів
обслуговування.
4. Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування.
Примітки: 1. Методи випробування якості послуг рухомого (мобільного)
зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-006:2009 "Телекомунікаційні
мережі рухомого (мобільного) зв'язку загального користування.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування". 2. Граничні нормовані рівні встановлені наказом Міністерства
транспорту та зв'язку України "Про встановлення рівнів якості
послуг рухомого (мобільного) зв'язку" від 19.03.2010 N 147
( z0277-10 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
06.04.2010 за N 277/17572.вгору