Документ vr304486-11, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2011

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.05.2011 N 304

Про внесення змін до Плану роботи
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України на 2011 рік

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157 ( 157-2010-п ), статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) та враховуючи пропозиції членів Комісії та
керівників самостійних структурних підрозділів щодо внесення змін
до Плану роботи Держфінпослуг на 2011 рік ( vr939486-10 ),
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Внести зміни до Плану роботи Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України на 2011 рік,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 09.12.2010 N 939
( vr939486-10 ) (із змінами та доповненнями), згідно з додатком.
2. Директорам департаментів, керівникам інших структурних
підрозділів забезпечити виконання планових завдань у встановлені
терміни.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови Держфінпослуг.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
Протокол засідання Комісії
від 26 травня 2011 р. N 637

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових
послуг України
26.05.2011 N 304

ЗМІНИ
до Плану роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2011 рік, затвердженого
розпорядженням Держфінпослуг
від 09.12.2010 N 939
( vr939486-10 )

--------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п | Найменування завдань | Підстава | Відповідальні | Термін | | | (робіт, заходів, | (мета, обґрунтування) | за підготовку | виконання | | | питань) | | | (місяць) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Зміни, що стосуються внесення нових завдань до Плану ( vr939486-10 ) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання | | ринків фінансових послуг України | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Про внесення змін |Ініціативне, з |Департамент |червень | | |до Положення про |метою |стандартів | | | |фінансові |вдосконалення |регулювання та | | | |нормативи |Положення в |нагляду за | | | |діяльності та |частині |фінансовими | | | |критерії якості |формування та |установами | | | |системи |використання | | | | |управління |страхового | | | | |кредитних спілок |резерву | | | | |та об'єднаних | | | | | |кредитних спілок, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |16.01.2004 N 7 | | | | | |( z0148-04 ) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Зміни, що стосуються перенесення терміну виконання завдань | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання | | ринків фінансових послуг України | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент |Перенесення | | |до Ліцензійних |прийняттям |реєстрації, |терміну | | |умов провадження |Закону України |ліцензування |виконання з | | |діяльності із |"Про регулювання |та дозвільних |травня на | | |залучення коштів |містобудівної |процедур |червень | | |установників |діяльності" | | | | |управління майном |( 3038-17 ) | | | | |для фінансування | | | | | |об'єктів | | | | | |будівництва | | | | | |та/або здійснення | | | | | |операцій з | | | | | |нерухомістю, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |24.06.2004 N 1225 | | | | | |( z0927-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 3. |Про затвердження |У зв'язку з |Департамент |Перенесення | | |максимальних |прийняттям |стандартів |терміну | | |розмірів |Закону України |регулювання та |виконання з | | |страхової виплати |"Про внесення |нагляду за |травня на | | |за шкоду, |змін до деяких |фінансовими |червень | | |заподіяну майну |законодавчих |установами | | | |потерпілих у разі |актів України | | | | |оформлення |щодо дорожньо- | | | | |документів про |транспортних | | | | |дорожньо- |пригод та | | | | |транспортну |виплати | | | | |пригоду без |страхового | | | | |участі |відшкодування" | | | | |працівників |( 3045-17 ) | | | | |Державтоінспекції | | | | | |МВС України | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент |Перенесення | | |до деяких |прийняттям |реєстрації, |терміну | | |нормативно- |Закону України |ліцензування |виконання з | | |правових актів |"Про внесення |та дозвільних |травня на | | |Державної комісії |змін до деяких |процедур |червень | | |з регулювання |законодавчих | | | | |ринків фінансових |актів України | | | | |послуг України |щодо скасування | | | | | |свідоцтва про | | | | | |державну | | | | | |реєстрацію | | | | | |юридичної особи | | | | | |та фізичної | | | | | |особи - підприємця" | | | | | |( 3205-17 ) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Методичне забезпечення діяльності з державного регулювання ринків | | фінансових послуг | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. |Методичні |З метою |Департамент |Перенесення | | |рекомендації щодо |використання |тимчасового |терміну | | |роботи тимчасових |тимчасовими |адміністрування |виконання з | | |адміністраторів у |адміністраторами |фінансово- |травня на | | |кредитних |з урахуванням |кредитних |червень | | |спілках |практики |установ | | | | |застосування | | | | | |введення | | | | | |тимчасової | | | | | |адміністрації | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Зміни, що стосуються викладення завдань в новій редакції | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Проекти нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання | | ринків фінансових послуг України | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент |травень | | |до Положення про |прийняттям |стандартів | | | |особливості |Закону України |регулювання та | | | |укладення |"Про внесення |нагляду за | | | |договорів |змін до деяких |фінансовими | | | |обов'язкового |законодавчих |установами | | | |страхування |актів України | | | | |цивільно-правової |щодо дорожньо- | | | | |відповідальності |транспортних | | | | |власників |пригод та | | | | |наземних |виплати | | | | |транспортних |страхового | | | | |засобів, |відшкодування" | | | | |затвердженого |( 3045-17 ) | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |11.04.2006 N 5619 | | | | | |( z0515-06 ) | | | | | |Нова редакція: | | | | | |Про затвердження | | | | | |Положення про | | | | | |особливості | | | | | |укладання | | | | | |договорів | | | | | |обов'язкового | | | | | |страхування | | | | | |цивільно-правової | | | | | |відповідальності | | | | | |власників | | | | | |наземних | | | | | |транспортних засобів | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.Литвинвгору