Документ vr2_2737-12, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 23.07.2012, підстава - v0360737-12

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13.07.2012  № 2/2

Рішення засідання колегії Мінприроди з питання 2 "Про стан і проблеми реалізації державної політики щодо охорони вод від забруднення"

{Рішення введено в дію Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
№ 360 від 23.07.2012}

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Міністра екології та природних ресурсів України Вільдмана І.Л., колегія ВИРІШИЛА:

1. Взяти інформацію про стан і проблеми реалізації державної політики щодо охорони вод від забруднення до відома.

Роботу Міністерства екології та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції з реалізації державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів у 2011 року та I кварталі 2012 року визнати задовільною.

2. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.) разом з Юридичним департаментом (Миргородський О.П.) та Держводагентством (Сташук В.А.) забезпечити супровід законопроектів:

"Про внесення змін до Земельного та Водного кодексів України щодо земель водного фонду" (щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів);

"Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів" (щодо оренди водних об'єктів);

"Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом).

Термін виконання: до прийняття законів України

3. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.) разом з Юридичним департаментом (Миргородський О.П.) та Держводагентством (Сташук В.А.), обласними державними адміністраціями, територіально розташованими в басейні Сіверського Дінця, прискорити опрацювання та погодження проекту Державної цільової програми оздоровлення басейну річки Сіверський Донець на 2013 - 2017 роки.

Термін виконання: серпень 2012 року

4. Департаменту економіки та фінансів (Ярова Є.В.), Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.), Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Макаренко І.Д.), Держводагентству (Сташук В.А.) під час формування проекту Державного бюджету України на 2013 рік врахувати пропозиції щодо обсягів видатків, необхідних для забезпечення виконання завдань і заходів, відповідальними виконавцями яких визначено Мінприроди та Держводагентство, з метою реалізації:

Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011 - 2015 роки.

Термін виконання: III квартал 2012 року

5. Управлінню державного екологічного моніторингу (Аверін Д.Г.), Держгеонадрам України (Проскуряков О.А.), Держводагентству (Сташук В.А.) продовжити діяльність з розвитку та вдосконалення системи моніторингу поверхневих та підземних вод.

Термін виконання: постійно

6. Департаменту заповідної справи (Канцурак В.В.) продовжити роботу з розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема щодо надання статусу загальнодержавного значення територіям та об'єктам природно-заповідного фонду в областях, у тому числі в межах акваторій внутрішніх морських вод.

Термін виконання: постійно

7. Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності (Макаренко І.Д.) разом з Юридичним департаментом (Миргородський О.П.) продовжити реалізацію передбачених у рамках Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки заходів, спрямованих на вдосконалення законодавства у сфері впровадження в Україні більш чистого виробництва з метою сприяння використанню найсучасніших технологій очистки стічних вод.

Термін виконання: протягом 2012 - 2014 років

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра (Щукін О.М.), Академії післядипломної освіти та управління Мінприроди (Бондар О.І.) продовжити роботу, спрямовану на вдосконалення системи екологічної освіти, виховання та інформування громадськості з питань охорони, відтворення та раціонального використання водних ресурсів.

Термін виконання: постійно

9. Держекоінспекції (Жила П.Б.) забезпечити:

9.1. контроль за дотриманням вимог природоохоронного та водного законодавства щодо водних об'єктів з метою охорони вод від забруднення та засмічення;

9.2. залучення представників громадських організацій до складу комісій, які здійснюють планові перевірки, зокрема на промислових підприємствах.

9.3. обов'язкове включення до плану перевірок пункт про дотримання законодавства щодо проведення екологічної експертизи та взяти під особистий контроль його виконання.

Термін виконання: постійно

10. Держекоінспекції (Жила П.Б.) разом з її територіальними органами в басейні річки Дніпро:

10.1. Розробити План заходів державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного законодавства у басейні річки Дніпро на II півріччя 2012 року та провести перевірки суб'єктів господарювання, які розташовані в басейні річки Дніпро.

Термін виконання: липень 2012 року

10.2. За результатами виконання зазначеного Плану заходів провести розширену колегію Держекоінспекції.

Термін виконання: І квартал 2013 року

11. Держекоінспекції (Жила П.Б.), Академії післядипломної освіти та управління Мінприроди (Бондар О.І.) продовжити на базі Академії післядипломної освіти та управління Мінприроди курси підвищення кваліфікації для керівників та спеціалістів територіальних органів Держекоінспекції з метою підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства у сфері водокористування.

Термін виконання: постійно

12. Територіальним органам Держекоінспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі разом з громадськими інспекторами з охорони довкілля та громадськістю сприяти місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у реалізації завдань, пов'язаних із забезпеченням екологічно збалансованого, невиснажливого та безпечного використання водних ресурсів.

Термін виконання: постійно

13. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.) підготувати та забезпечити проведення тематичної наради з питань забруднення водних об'єктів.

Термін виконання:серпень 2012 року

14. Управлінню державного екологічного моніторингу (Аверін Д.Г.), Держгеонадрам України (Проскуряков О.А.), Держводагентству (Сташук В.А.), Держекоінспекції (Жила П.Б.) підготувати перелік питань стосовно забруднення та вдосконалення системи моніторингу поверхневих та підземних вод, які потребують врегулювання.

Термін виконання:серпень 2012 року

15. Держекоінспекції (Жила П.Б.) прозвітувати про виконану роботу та розробити плани заходів щодо посилення Державного контролю у сфері охорони вод і раціонального використання водних ресурсів.

Термін виконання: серпень 2012 року

16. Оргуському інформаційно-тренінговому центру Мінприроди (Тимочко Т.В.) та Всеукраїнській громадській організації "Чиста хвиля" (Савицький В.В.) надати пропозиції до наради від громадськості щодо покращення стану водних об'єктів.

Термін виконання: серпень 2012 року

17. Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі (Томахін М.Л.), Держводагентству (Сташук В.А.), Держекоінспекції (Жила П.Б.), Українському науково-дослідному інституту екологічних проблем (УкрНДІЕП) (Гриценко А.В.), Науково-дослідній установі "Український науковий центр екології моря" (УкрНЦЕМ) (Лоєва І.Д.) підготувати пропозиції щодо покращення стану охорони вод та раціонального використання водних ресурсів.

Термін виконання: серпень 2012 року

Голова колегії

Е.А. Ставицький

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}вгору