Документ vr2_2558-09, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2009

            МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Р І Ш Е Н Н Я
19.05.2009 N 2.2

Про стан дотримання фінансової та бюджетної
дисципліни, а також збереження і використання
державного майна, за результатами
контрольних заходів 2008 року

Аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, а
також збереження і використання державного майна, за результатами
контрольних заходів, здійснених протягом 2008 року, засвідчує
значну кількість фінансових порушень, допущених суб'єктами
господарювання ПЕК. Всього за результатами контрольних заходів виявлено порушень
на загальну суму 245 млн.грн., в т.ч.; - втрат фінансових і матеріальних ресурсів майже на
194 млн.грн. (недоотримано фінансових ресурсів - 57 млн.грн.;
фінансових порушень, що завдали збитків - 137 млн.грн.); - інших порушень фінансової дисципліни на 51 млн.грн. Під час перевірок 2008 року встановлено низку порушень вимог
чинного законодавства у сфері державних закупівель: - здійснено закупівлі без застосування тендерних процедур
майже на 52 млн.грн. (ДП "СхідГЗК", ДП "Київський інститут
інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект", ДП "Дирекція
підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища
уранових руд", ДП "Медатом", ДП "НАЕК "Енергоатом",
ДП "Укренергокомплект"); - укладено договори, які є недійсними (неправочинними)
(ДП НЕК "Укренерго"). За підсумками ревізій та перевірок вжито відповідних заходів
та відшкодовано незаконних витрат ресурсів, недостач, нецільових
витрат бюджетних коштів на 0,451 млн.грн. та усунуто інших
порушень на 22,7 млн. гривень. За результатами контрольних заходів ухвалено 47 управлінських
рішень, зокрема: видано 13 наказів; до матеріальної та
дисциплінарної відповідальності притягнуто 11 осіб, з яких -
звільнено 3 особи. З метою отримання правової оцінки та ухвалення відповідних
рішень, до правоохоронних органів протягом 2008 року передано
12 справ на 215 млн. гривень збитків. Протягом 2008 року внесено зміни та доповнення до контрактів,
укладених з керівниками державних підприємств. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.09.2008 N 777 ( 777-2008-п ) "Про проведення конкурсного
відбору керівників державних суб'єктів господарювання" у
Міністерстві створено відповідну Конкурсну комісію (наказ
Мінпаливенерго від 21.10.2008 N 516 "Про створення Конкурсної
комісії з відбору керівників державних суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління Мінпаливенерго"). Наказом Мінпаливенерго від 15.04.2009 N 207 "Про ефективне
використання бюджетних коштів" зобов'язано керівників державних
підприємств та господарських товариств, розробити плани заходів із
запровадження механізмів внутрішнього контролю
фінансово-господарської діяльності підприємств. В Мінпаливенерго затверджено Інструкцію з питань оренди та
створено відповідну комісію на постійній основі (наказ від
24.07.2008 N 394 "Про встановлення порядку прийняття рішень щодо
передачі в оренду державного майна, що належить до сфери
управління Мінпаливенерго"). Прийнято управлінські рішення про передання в оренду
державного нерухомого майна загальною площею 95492,26 кв.м
(на ДП "НАЕК "Енергоатом", ДП НЕК "Укренерго" та інших державних
підприємствах). За 2008 рік підготовлено 17 наказів Міністерства про
безоплатне передання об'єктів права державної власності (об'єктів
соціальної інфраструктури та житлового фонду) у комунальну
власність. Видано 3 спільних накази про безоплатну передачу об'єктів
права державної власності (об'єктів нерухомості) до сфери
управління Служби безпеки ГоловКРУ та Мін'юсту. Триває інвентаризація державного майна станом на 31.12.2008,
відповідно до Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ), Методики здійснення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121
( 1121-2005-п ), та наказів Мінпаливенерго від 12.12.2008 N 631
( v0631558-08 ) і N 632. Наказом Мінпаливенерго від 28.03.2008 N 174 ( v0174558-08 )
"Про затвердження Порядку надання згоди на відчуження та списання
державного майна" створено Комісію з питань відчуження та списання
державного майна. У 2008 році ухвалено низку управлінських рішень стосовно
списання державного майна з балансу 6 державних підприємств та
2 господарських товариств, загальною кількістю 692 об'єкти. Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Роботу Міністерства у 2008 році в частині здійснення
контрольних заходів та реагування на зауваження - визнати
задовільною.
2. Департаменту фінансового та відомчого контролю
(Іщенко В.П.):
2.1. Матеріали перевірок підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго і на яких виявлено порушення, терміново
передати до правоохоронних органів - для вжиття відповідних
заходів.
2.2. Здійснювати постійний моніторинг реалізації контрольних
заходів, відповідно до матеріалів, переданих до правоохоронних
органів.
2.3. Забезпечити виконання плану контрольних заходів
Мінпаливенерго на 2009 рік.
2.4. Підготувати та надати на погодження до ГоловКРУ України
проект наказу про затвердження Плану контрольних заходів
Мінпаливенерго на II півріччя 2009 року.
Термін - червень 2009 року.
3. Департаменту кадрової політики та
організаційно-документального забезпечення (Прокопенко І.О.) -
відпрацювати порядок та механізм внесення, за необхідності, змін
до контрактів з керівниками державних підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго,
зауваживши на відповідність займаній посаді та, у разі
незабезпечення виконання в установлені терміни законних вимог
органів контрольно-ревізійних служб, розірвання контрактів з ними.
4. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Сокиран В.А.), Департаменту з питань
електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту ядерної енергетики
та атомної промисловості (Хала Д.О.), Департаменту з питань
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
(Нестеренко О.Г.), Департаменту фізичного захисту, пожежної
безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П.А.) - здійснювати
постійний моніторинг виконання завдань і заходів, визначених у
паспортах бюджетних програм, спрямованих на запобігання ризикам
невиконання (або неналежного виконання та не в повному обсязі).
Термін - постійно.
5. Першому заступнику Міністра Бугайову О.А., Департаменту
внутрішнього фінансового контролю (Іщенко В.П.) керівникам
структурних підрозділів Мінпаливенерго - в разі виявлення фактів
порушення законів, які вимагають притягнення винних до
адміністративної або кримінальної відповідальності, про що вказано
в акті перевірки, за рішенням керівництва Міністерства -
передавати відповідні матеріали до правоохоронних органів.
6. Керівникам підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінпаливенерго: Забезпечити: - виконання фінансових планів на 2009 рік; - контроль за використанням бюджетних коштів; - вжиття відповідних заходів, спрямованих на недопущення
порушень фінансово-бюджетної дисципліни та збитковості
підприємств; - зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості; - своєчасну виплату заробітної плати та не допущення
заборгованості; - виконання наказу Мінпаливенерго від 15.04.2009 N 207 "Про
ефективне використання державних коштів".
Термін - постійно.
7. Відділу взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю (Мисюк С.В.) - забезпечити оприлюднення рішення
колегії на веб-сайті Мінпаливенерго, в інформаційному бюлетені
"Відомості Міністерства палива та енергетики України" та в інших
засобах масової інформації.
Голова колегії,
Міністр Ю.Продан
Секретар колегії С.Купневичвгору