Документ vr204865-13, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.06.2013  № 2044

Про заснування офіційного періодичного друкованого видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Вісник фінансового ринку" та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг № 150 від 28.04.2012

Відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, з метою розвитку ринків фінансових послуг та вирішення системних питань їх функціонування, інформування учасників ринку фінансових послуг щодо змін у законодавстві у сфері надання фінансових послуг, проведення навчання, конкурсів тощо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Заснувати офіційне періодичне друковане видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, "Вісник фінансового ринку" (далі - Видання).

2. Затвердити Концепцію Видання, що додається.

3. Визначити видавцем Видання Державне підприємство "Інформаційно-технічний центр".

4. Затвердити нову редакцію Статуту Державного підприємства "Інформаційно-технічний центр", що додається.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг № 150 від 28.04.2012 "Про визначення друкованого засобу масової інформації, в якому оприлюднюються документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

6. Департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити державну реєстрацію періодичного друкованого видання "Вісник фінансового ринку" відповідно до чинного законодавства.

7. Адміністративно-господарському департаменту забезпечити сплату реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання "Вісник фінансового ринку" протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Нацкомфінпослуг Настасенка О. Г.

Голова Комісії

Б. Візіров


Протокол засідання Комісії
від 27 червня 2013 р. № 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Нацкомфінпослуг
27.06.2014  № 2044

КОНЦЕПЦІЯ
офіційного періодичного друкованого видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Вісник фінансового ринку"

1. Мета видання або програмні цілі (основні принципи)

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070 (далі - Положення), основними завданнями Нацкомфінпослуг є:

формування та забезпечення реалізації політики державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів);

розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та вирішення системних питань їх функціонування;

забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;

здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері;

захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування в межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань фінансових послуг і ринків та розроблення пропозицій щодо їх удосконалення;

розроблення і затвердження обов'язкових до виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

координація діяльності з іншими державними органами;

запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг.

Положенням також встановлено, що Нацкомфінпослуг має право засновувати друковані видання для висвітлення в них питань розвитку та функціонування ринків фінансових послуг.

З метою виконання завдань, покладених на Нацкомфінпослуг Положенням, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вирішила заснувати офіційне періодичне друковане видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Вісник фінансового ринку" (далі - Видання) з питань економіки, фінансів та бізнесу.

Видання надасть можливість Нацкомфінпослуг здійснювати інформування учасників та споживачів на ринку фінансових послуг щодо змін у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність фінансових установ, розпоряджень та роз'яснень Нацкомфінпослуг, навчання учасників ринків фінансових послуг, іншої інформації, яку Нацкомфінпослуг має оприлюднювати відповідно до покладених на неї завдань. Крім того, учасники ринків фінансових послуг матимуть можливість оприлюднювати у виданні інформацію, яка відповідно до чинного законодавства підлягає оприлюдненню.

2. Вид, обсяг та назва видання:

статус видання - вітчизняне;

мова видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами);

обсяг випуску - до 10000 прим.;

формат видання - А4;

періодичність видання - один раз на місяць;

назва видання - "Вісник фінансового ринку".

3. Коло розповсюдження видання

Видання буде розповсюджуватися на платній основі серед учасників та споживачів на ринку фінансових послуг. Сфера розповсюдження - загальнодержавна.

4. Перелік рубрик для їх заповнення відповідними матеріалами:

- новини законодавства;

- новини Нацкомфінпослуг;

- новини фінансового ринку;

- статистичні, аналітичні матеріали;

- інтерв'ю;

- юридична консультація;

- оголошення, рекламні оголошення;

- інші матеріали.

5. Визначення альтернативного способу розповсюдження інформації, що друкується у Виданні, серед визначеного кола суб'єктів: інформація, що публікується в виданні, додатково розміщується на сайті видавця.

6. Вимоги до оформлення видання

Формат видання - А4;

кількість сторінок - до 10 умовно друкарських аркушів;

обкладинка - крейдована повнокольорова;

внутрішній текст - чорно-білий, повнокольорові ілюстрації.

В. о. директора департаменту
юридичного забезпечення
та ведення реєстру
фінансових установ
О. Вісневська

{Статут не наводиться}

{Текст взято з сайту Нацкомфінпослуг http://www.dfp.gov.ua/}вгору