Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції
Вища рада юстиції; Рішення від 09.06.20161179/0/15-16
Документ vr179423-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - vr52_910-17

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

РІШЕННЯ

09.06.2016  № 1179/0/15-16

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої ради правосуддя № 52/0/15-17 від 24.01.2017}

Про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, заслухавши інформацію Голови Вищої ради юстиції Бенедисюка І.М. про необхідність внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції, ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15 затверджено Регламент Вищої ради юстиції, положеннями якого регулюються процедурні питання її діяльності.

При виконанні Вищою радою юстиції повноважень, передбачених Конституцією України та Законом України "Про Вищу раду юстиції", виникла необхідність оптимізувати процес розгляду матеріалів шляхом врегулювання порядку проведення засідань секцій Вищої ради юстиції.

Враховуючи викладене і керуючись статтями 2, 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції", пунктом 65 Регламенту Вищої ради юстиції, Вища рада юстиції ВИРІШИЛА:

внести зміни до Регламенту Вищої ради юстиції (згідно з додатком).

Голова Вищої ради юстиції

І.М. Бенедисюк


Додаток
до рішення Вищої ради юстиції
09.06.2015  № 1179/0/15-16

ЗМІНИ
до Регламенту Вищої ради юстиції

Пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. За письмовим розпорядженням Голови Ради до участі у засіданні секції з правом голосу може залучатися член Ради, який входить до складу іншої секції".

Доповнити пунктом 35-1 такого змісту:

"35-1. Засідання секції відбуваються у приміщенні, визначеному розпорядженням Голови Ради.

Засідання секції проводяться шляхом розгляду питань порядку денного та прийняття висновку без участі осіб, щодо яких розглядається відповідне питання, та заінтересованих осіб, якщо рішенням секції не визначено інший порядок проведення засідання.

Висновки секції Вищої ради юстиції приймаються більшістю членів Вищої ради юстиції, які взяли участь у засіданні. Член Ради не має права утримуватися від голосування.

Член Ради, який здійснював перевірку даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, не бере участі у голосуванні при прийнятті висновку.

Висновок секції підписується секретарем секції, а за його відсутності - головуючим на засіданні секції.

Порядок денний та результати засідання секції оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції".

{Текст взято з сайту Вищої ради юстиції http://www.vru.gov.ua}вгору