Документ vr163871-15, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.12.2015  № 163

Про внесення змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М. від 14 грудня 2015 року № 8473 про внесення змін до пункту 3.16 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року № 78 (з наступними змінами), врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Розділом II Положення про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 3.16 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4 - 5 липня 2014 року № 78 (з наступними змінами), виклавши його у наступній редакції:

"3.16. Засідання ВКДКА проводяться гласно і відкрито, із загальним обговоренням питань порядку денного. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини. В окремих випадках, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємниці або іншої захищеної законом конфіденційної чи іншої інформації з обмеженим доступом, а також з інших причин, визнаних ВКДКА поважними, комісія проводить закрите засідання.".

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також опублікувати рішення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради
адвокатів України


П.М. Гречківський

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору