Документ vr129312-05, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2005

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
16.03.2005 N 129

Про скасування рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 12.09.2002 N 264 "Про надання
адміністративних даних депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.10.2002 за N 801/7089

Відповідно до пункту 20 Положення про державну реєстрацію
нормативних актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
органів господарського управління та контролю, що зачіпають права,
свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Скасувати Положення про надання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2002 N 264
( z0801-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.10.2002 за N 801/7089.
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Керівник апарату Комісії) М.Непрану
забезпечити опублікування рішення відповідно до чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Комісії М.Непрана.
Т.в.о. Голови Комісії І.Нестеренко
Протокол засідання Комісії
від 16 березня 2005 р. N 5вгору