Документ vr1-1821-14, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 10.06.2014, підстава - v0175821-14

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29.05.2014  № 1/1

Про підсумки діяльності Держземагентства України та його територіальних органів за 2013 рік

{Рішення введено в дію Наказом Державного агентства земельних ресурсів
№ 175 від 10.06.2014}

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника Голови Державного агентства земельних ресурсів України Кадомського А.М. про підсумки діяльності Державного агентства земельних ресурсів України та його територіальних органів за 2013 рік, колегія відзначила, що протягом минулого року Держземагентство України вживало комплексних заходів з метою вдосконалення процедури відведення земельних ділянок, забезпечення створення Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель у повному обсязі, запровадження єдиної системи захисту інформації з обмеженим доступом для ведення Державного земельного кадастру, завершення проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель", здійснення внесення до Державного земельного кадастру архівних відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.

У 2013 році зроблено рішучий крок до завершення земельної реформи: запроваджено автоматизовану систему Державного земельного кадастру - єдину геоінформаційну систему, аналогів якої за інфраструктурою, обсягом даних та кількістю операцій не має жодне інше міністерство чи відомство країни.

Запроваджено єдину систему захисту інформації з обмеженим доступом у всіх територіальних органах Держземагентства України, що унеможливлює зловживання і незаконне використання персональних даних під час ведення Державного земельного кадастру.

За 2013 рік в автоматизованій системі Державного земельного кадастру зареєстровано більше 1,3 мільйона нових земельних ділянок із середньою продуктивністю понад 6000 земельних ділянок у день по країні.

Здійснення організаційно-технічних заходів у 2013 році порівняно з 2011 та 2012 роками дозволило зменшити тривалість та вартість надання адміністративних послуг.

Обсяг коштів, що надійшли до державного бюджету за надання платних адміністративних послуг у 2013 році, становить більше 133,3 млн. гривень. Загалом у 2013 році було надано майже 4 млн. адмінпослуг (3,8 млн. шт.), з них майже половина (1,6 млн. шт.) - на безоплатній основі.

Завдяки спрощенню та здешевленню реєстраційних процедур під час оформлення земельних ділянок та переходу на автоматизовану систему Державного земельного кадастру дозволило звести до мінімуму витрати часу під час реєстрації земельної ділянки, тому в 2013 році істотно зросли реєстраційні показники.

Одним із досягнень України на шляху до прозорості у сфері управління землями стало відкриття з 1 січня 2013 року на основі системи Державного земельного кадастру веб-порталу "Публічна кадастрова карта". Вперше інформація про земельні ділянки стала публічною. На карті у вільному доступі можна побачити просторове місце розташування ділянки, її кадастровий номер і площу, цільове призначення і форму власності.

Також Держземагентством України забезпечено створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель у повному обсязі. Територіальними органами Держземагентства України внесено до електронного реєстру документації із землеустрою та оцінки земель 6052424 примірники документації із землеустрою.

Вперше у 2013 році на території країни розпочато проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності. Проінвентаризовано 1,6 млн. га земель сільськогосподарського призначення державної власності, що становить 16 % від загальної площі таких земель (10,6 млн. га), на суму 202,7 млн. гривень.

Відповідно до регіональних програм у 2013 році профінансовано заходи у сфері земельних відносин загальною сумою 240,8 млн. грн. (близько 22,5 % від запланованого за програмами), зокрема:

з охорони земель - 60,3 млн. грн. (33,5 % від запланованого);

з інвентаризації земель - 94,9 млн. грн. (18 % від запланованого);

із встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень - близько 3 млн. грн. (3,6 % від запланованого);

інші заходи - 82,6 млн. грн. (30 % від запланованого).

У 2013 році використано 102,8 млн. грн., що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у 2012 році - 91,2 млн. грн., у 2011 році - 96,1 млн. грн.), з яких на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб - 0,3 млн. грн. (0,3 %), на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь - 8,5 млн. грн. (8,2 %), на розроблення робочих проектів землеустрою з охорони земель - 4,9 млн. грн. (4,8 %), на проведення заходів з охорони земель відповідно до розроблених робочих проектів землеустрою - 12,8 млн. грн. (12,5 %), на проведення нормативної грошової оцінки земель - 24,2 млн. грн. (23,5 %), на інвентаризацію земель - 41,4 млн. грн. (40,3 %), на інші заходи - 10,7 млн. грн. (10,4 %).

Станом на 01.01.2014 в Україні підготовлено 520 земельних ділянок до продажу на земельних торгах у формі аукціону, площа яких складає 5597,83 гектара.

На 2013 рік Держземагентству України з Державного бюджету України було виділено 6,49 млн. грн. на підготовку 200 лотів для продажу на земельних торгах у формі аукціону прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Водночас, враховуючи пропозиції, які надходять до Держземагентства України від організаторів земельних торгів щодо законодавчого врегулювання проблем фінансування підготовки лотів та їх продажу на земельних торгах, а також запровадження безпосереднього продажу прав на земельні ділянки (оренда, суперфіцій, емфітевзис), Держземагентством України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів", який найближчим часом буде подано на погодження до заінтересованих міністерств і відомств України.

Прийняття проекту акта приведе до вдосконалення положень чинного законодавства, зокрема норм Земельного та Бюджетного кодексів України, а також Закону України "Про оренду землі" в частині продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки державної та комунальної власності.

Минулий рік був вкрай важливим у частині проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель". На 100 відсотків завершено проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про оцінку земель".

З урахуванням заборгованості першого та другого півріч 2013 року та необхідності оновлення оцінки 2007 року загальний обсяг робіт на перше півріччя 2014 року складає 1075 населених пунктів, або 4 % від їх загальної кількості.

Держземагентство України разом з територіальними органами і надалі повинні активно впливати на процес підтримання в актуальному стані нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Рішучим кроком до модернізації виробничої діяльності став перехід від ліцензування до персональної сертифікації землевпорядних робіт, персоніфікація відповідальності за їх якість, впровадження необтяжливого порядку отримання сертифікатів, перенесення сфери контролю з чиновника на представлене в сертифікаційній комісії професійне співтовариство.

Отже, діяльність Держземагентства України в 2013 році спрямовувалась на підвищення ефективності та прозорості роботи системи управління земельними ресурсами.

У зв'язку з вищезазначеним колегія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки діяльності Державного агентства земельних ресурсів України та його територіальних органів за 2013 рік взяти до відома.

2. Головним управлінням Держземагентства в областях, місті Києві:

2.1. Здійснювати роботу щодо подальшого наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та забезпечувати перевірку відомостей відповідно до вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр".

2.2. Забезпечити внесення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат.

2.3. Звернути увагу на недопущення використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на цілі, не передбачені статтею 209 Земельного кодексу України.

2.4. Вжити заходів щодо використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на проведення робіт з охорони земель відповідно до розроблених програм і проектів землеустрою.

2.5. Вжити заходів щодо виділення коштів та забезпечення виконання завдань, передбачених регіональними програмами з використання та охорони земель, іншими програмами у сфері земельних відносин на 2014 рік.

2.6. Забезпечити проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, підготовлених у 2013 році територіальними органами Держземагентства України;

Термін виконання - протягом 2014 року

2.7. Вжити вичерпних організаційних заходів щодо забезпечення виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів у першому півріччі 2014 року з урахуванням норми пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України. Про результати виконання поінформувати Управління ринку та оцінки земель.

Термін виконання - 10 серпня 2014 року

2.8. Посилити контроль за проведенням державної експертизи з урахуванням змін до земельного законодавства та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

2.9. Посилити контроль за виконанням відповідальними особами підрозділів внутрішнього аудиту покладених на них обов'язків, що в подальшому сприятиме підвищенню результативності роботи як окремих територіальних органів земельних ресурсів так і Держземагентства України в цілому.

2.10. Забезпечити безумовне дотримання антикорупційного законодавства, а також вжити заходів щодо активізації роботи та її покращення.

3. Заступнику начальника Управління ринку та оцінки земель (Микитенко Ю.І.):

3.1. Підготувати та подати інформацію керівництву Держземагентства України про підготовку лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону в розрізі адміністративно-територіальних одиниць до кінця поточного року;

Термін виконання - до 13 червня 2014 року

3.2. Внести пропозиції керівництву Держземагентства України та вжити організаційних заходів з метою проведення круглого столу за участі представників асоціацій, громадських організацій оцінювачів щодо подолання негативних явищ, які виникли в процесі впровадження оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування;

Термін виконання - до 07 липня 2014 року

3.3. Забезпечити розробку законопроекту щодо скасування мораторію (заборони) на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх купівлі-продажу.

Термін виконання - III квартал 2014 року

4. Директору Департаменту землеустрою, використання та охорони земель (Краснолуцький О.В.), заступнику директора Юридичного департаменту (Скочко Т.А.) забезпечити розробку законопроекту щодо впровадження механізму спрощення права оренди, зокрема визначення мінімального строку оренди земель сільськогосподарського призначення 10 - 14 років.

Термін виконання - III квартал 2014 року

5. Керівникам структурних підрозділів Держземагентства України:

5.1. Посилити відповідальність посадових осіб за невиконання або несвоєчасне виконання доручень органів вищого рівня (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України) та керівництва Держземагентства України. За кожним фактом порушення виконавської дисципліни проводити службові розслідування і приймати рішення щодо притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема з позбавленням їх премій та інших додаткових надбавок і виплат;

5.2. Своєчасно інформувати Управління контролю та взаємодії з органами державної влади щодо стану виконання контрольних доручень, в першу чергу доручень органів вищого рівня (Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України) та керівництва Держземагентства України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Держземагентства України Кадомського А.М.

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.land.gov.ua}вгору