Документ vr091644-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2008, підстава - v0628644-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.11.2008 N 91-р
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства вугільної промисловості
N 628 ( v0628644-08 ) від 04.12.2008 }
Про внесення змін та доповнень
до розпорядження Мінвуглепрому від
03.11.2008 N 89-р "Про мінімізацію негативного
впливу світової фінансової кризи
на вугільну галузь України"

З О Б О В' Я З У Ю:
1. Розпорядження Мінвуглепрому від 03.11.2008 N 89-р
( vr089644-08 ) "Про мінімізацію негативного впливу світової
фінансової кризи на вугільну галузь України" доповнити пунктами 6
та 7 у такій редакції: "6. Керівникам структурних підрозділів Мінвуглепрому в межах
компетенції організувати контроль за виконанням заходів,
викладених у додатку 2. 7. Керівникам державних вугледобувних підприємств розробити
та затвердити на рівні підприємства заходи щодо мінімізації
ризиків і загроз для функціонування вугільної галузі та ринку
вугілля України та до 27 листопада цього року надати їх
Мінвуглепрому.".
2. Додаток 2 викласти у новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Міністра Францишка О.К.
Міністр В.Полтавець

Додаток 2
до розпорядження
Мінвуглепрому України
19.11.2008 N 91-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо мінімізації ризиків і загроз
для функціонування вугільної
галузі та ринку вугілля України

------------------------------------------------------------------------ | N |Назва антикризового| Очікувані |Відповідальні | Термін | |з/п| заходу | результати |за виконання | виконання | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |1. |Підготувати проект |Стабілізація |Корзун А.В. | Листопад | | |внесення змін до |фінансового |Марушкевич І.М. | 2008 р. | | |Закону України про |стану вугільних |Лесик Л.С. | | | |державний бюджет на|підприємств | | | | |2008 рік ( 107-17 )| | | | | |які передбачають | | | | | |надання державним | | | | | |вугледобувним | | | | | |підприємствам | | | | | |фінансової | | | | | |компенсації за | | | | | |недоотримання | | | | | |доходу, зумовлене | | | | | |майже чотирикратним| | | | | |зниженням цін на | | | | | |коксівне вугілля, | | | | | |що постачається | | | | | |ними | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |2. |Сприяти прийняттю |Створення |Корзун А.В. | До кінця | | |нормативно-правових|нормативно- |Відповідні | 2008 р. | | |актів, спрямованих |правового поля |структурні | | | |на стабілізацію |для стабілізації|підрозділи | | | |фінансового стану |фінансового |Мінвуглепрому | | | |вугільних |стану вугільних |Францишко О.К. | | | |підприємств, а |підприємств |Лесик Л.С. | | | |саме: | | | | | |- проекту закону | | | | | |про внесення змін | | | | | |до Закону України | | | | | |"Про Державний | | | | | |бюджет України на | | | | | |2008 рік та про | | | | | |внесення змін до | | | | | |деяких законодавчих| | | | | |актів України" | | | | | |( 107-17 ); | | | | | |- проекту закону | | | | | |про внесення змін | | | | | |до статті 106 | | | | | |Закону України "Про| | | | | |загальнообов'язкове| | | | | |державне пенсійне | | | | | |страхування" | | | | | |( 1058-15 ) щодо | | | | | |першочергового | | | | | |зарахування | | | | | |поточних платежів, | | | | | |а не сум недоїмки, | | | | | |штрафів і пені, | | | | | |для державних | | | | | |вугільних | | | | | |підприємств; | | | | | |-------------------+----------------| | | | |- проекту закону |Зменшить обсяги | | | | |про внесення змін |нарахувань | | | | |до Закону України |штрафних | | | | |"Про |санкцій | | | | |загальнообов'язкове| | | | | |державне пенсійне | | | | | |страхування" | | | | | | ( 1058-15 ) щодо | | | | | |погашення боргів | | | | | |перед Пенсійним | | | | | |фондом України" | | | | | |(реєстраційний | | | | | |N 2315), яким | | | | | |передбачено | | | | | |зменшити | | | | | |підприємствам | | | | | |ставку штрафної | | | | | |санкції та | | | | | |розстрочити суми | | | | | |нарахованих штрафів| | | | | |та пені на | | | | | |60 календарних | | | | | |місяців; | | | | | |- постанови | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України "Про | | | | | |порядок надання | | | | | |державних гарантій | | | | | |за кредитними | | | | | |коштами, які | | | | | |залучаються | | | | | |державними | | | | | |вугледобувними | | | | | |підприємствами на | | | | | |технічне | | | | | |переоснащення у | | | | | |2008 році" (на суму| | | | | |3,1 млрд.грн.) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |3. |Підготувати проект | |Ященко Ю.П. | Листопад | | |постанови Кабінету | |Корзун А.В. | 2008 р. | | |Міністрів України | |Бурлай Т.В. | | | |щодо запобігання | |Погодін О.В. | | | |розгортанню | |Марушкевич І.М. | | | |кризових явищ у | |Терзієв І.М. | | | |вугільній галузі, | |Рубель О.В. | | | |яка містить такі | |Лесик Л.С. | | | |доручення: | | | | | |-------------------+----------------| | | | |- Мінпаливенерго: |Сприятиме збуту | | | | |а) на період |вугільної | | | | |листопада - грудня |продукції та | | | | |2008 р. та на |своєчасній | | | | |I квартал 2009 р. |оплаті за неї | | | | |забезпечити | | | | | |першочергове | | | | | |придбання | | | | | |підприємствами | | | | | |теплової генерації | | | | | |вугільної продукції| | | | | |у державних | | | | | |вугледобувних | | | | | |підприємств, а | | | | | |також своєчасну та | | | | | |в повному обсязі | | | | | |оплату цієї та | | | | | |раніше спожитої | | | | | |вугільної | | | | | |продукції; | | | | | |в) протягом | | | | | |вказаного періоду | | | | | |не допустити | | | | | |зниження частки | | | | | |теплової енергетики| | | | | |у структурі | | | | | |генерації | | | | | |електроенергії та | | | | | |рівня виробничого | | | | | |навантаження ТЕС, | | | | | |що склалися у | | | | | |першому півріччі | | | | | |2008 р.; | | | | | |-------------------+----------------| | | | |- Мінвуглепрому, |Дозволить | | | | |Мінпаливенерго: |формувати ціну | | | | |підготувати та |на енергетичне | | | | |затвердити |вугілля з | | | | |узгоджений проект |урахуванням його| | | | |Методики визначення|теплотворності | | | | |базової ціни | | | | | |енергетичного | | | | | |вугілля, що | | | | | |враховує | | | | | |калорійність і | | | | | |технологічну | | | | | |цінність вугілля, | | | | | |кореспондується з | | | | | |рівнем цін на | | | | | |альтернативні | | | | | |енергоносії; | | | | | |-------------------+----------------| | | | |- Мінтрансу, |Сприятиме | | | | |Мінекономіки, |стабілізації | | | | |Мінфіну: |фінансового | | | | |на період з 15 |стану | | | | |листопада 2008 р. |підприємств | | | | |до 1 квітня 2009 р.| | | | | |не допустити | | | | | |підвищення тарифів | | | | | |на перевезення | | | | | |вантажів для | | | | | |державних | | | | | |вуглевидобувних | | | | | |підприємств; | | | | | |- Мінтрансу: | | | | | |скасувати на період| | | | | |з 15 листопада | | | | | |2008 р. | | | | | |до 1 квітня 2009 р.| | | | | |передоплату | | | | | |залізничного тарифу| | | | | |за перевезення | | | | | |вугільної продукції| | | | | |на теплові | | | | | |електростанції | | | | | |України та | | | | | |проводити оплату | | | | | |залізничного тарифу| | | | | |за фактом виконаних| | | | | |робіт (перевезень):| | | | | |- Національній | | | | | |комісії регулювання| | | | | |електроенергетики: | | | | | |а) на період з 15 | | | | | |листопада 2008 р. | | | | | |до 1 квітня 2009 | | | | | |не допустити | | | | | |підвищення тарифів | | | | | |на електроенергію, | | | | | |що споживається | | | | | |державними | | | | | |вуглевидобувними | | | | | |підприємствами | | | | | |(діючими та | | | | | |підприємствами, які| | | | | |ліквідуються або | | | | | |консервуються); | | | | | |в) не застосовувати| | | | | |переведення | | | | | |коксівних | | | | | |вугледобувних | | | | | |підприємств у 2-й | | | | | |клас споживачів | | | | | |електроенергії у | | | | | |разі затримки | | | | | |сплати за спожиту | | | | | |електроенергію, на | | | | | |термін до 15 числа | | | | | |наступного місяця; | | | | | |- Пенсійному фонду | | | | | |України, | | | | | |Мінвуглепрому: до | | | | | |кінця листопада | | | | | |2008 р. затвердити | | | | | |та з 1 грудня | | | | | |2008 р. впровадити | | | | | |механізм | | | | | |реструктуризації | | | | | |існуючої | | | | | |заборгованості | | | | | |підприємств | | | | | |вугільної галузі | | | | | |перед ПФУ | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |4. |Ініціювати перед |Залучення |Корзун А.В. | Листопад | | |Кабінетом Міністрів|недержавних |Новіков О.А. | 2008 р. | | |України |інвестицій у | | | | |розблокування |вугільну галузь | | | | |процесу | | | | | |приватизації | | | | | |підприємств | | | | | |вугільної галузі та| | | | | |укладання угод про | | | | | |спільну діяльність,| | | | | |що наразі обмежено | | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |7 травня 2008 року | | | | | |N 703-р | | | | | |( 703-2008-р ) | | | | | |і Указом | | | | | |Президента України | | | | | |від 6 березня 2008 | | | | | |року N 200/2008 | | | | | |( 200/2008 ) "Про | | | | | |затвердження | | | | | |рішення Ради | | | | | |національної | | | | | |безпеки та оборони | | | | | |від 15 лютого 2008 | | | | | |року "Про | | | | | |забезпечення | | | | | |національних | | | | | |інтересів і | | | | | |національної | | | | | |безпеки у сфері | | | | | |приватизації та | | | | | |концептуальні | | | | | |засади їх | | | | | |реалізації" | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |5. |Ініціювати |Стабілізація |Корзун А.В. | Листопад | | |звернення Кабінету |фінансового |Лесик Л.С. | 2008 р. | | |Міністрів України |стану вугільних | | | | |до Національного |підприємств | | | | |банку України про | | | | | |надання допомоги | | | | | |підприємствам | | | | | |Мінвуглепрому в | | | | | |частині пролонгації| | | | | |на один рік | | | | | |термінів погашення | | | | | |кредитів перед | | | | | |комерційними | | | | | |банками | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |6. |Розробити конкретні|Встановлення |Ященко Ю.П. | Протягом | | |заходи на виконання|фіксованої ціни |Корзун А.В. |тижня з дня | | |постанови Кабінету |на антрацити, що|Марушкевич І.М. | схвалення | | |Міністрів України |постачаються на |Погодін О.В. | постанови | | |щодо стабілізації |потреби | | | | |цінової ситуації на|коксування | | | | |гірничорудну, | | | | | |металургійну та | | | | | |вугільну продукцію | | | | | |на внутрішньому | | | | | |ринку (після її | | | | | |схвалення) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |7. |Ініціювати |Сприятиме |Францишко О.К. | Листопад | | |звернення до |стабілізації |Корзун А.В. | 2008 р. | | |Кабінету Міністрів |роботи |Лесик Л.С. | | | |про надання |банківських | | | | |вугледобувним |установ, | | | | |підприємствам |зменшенню | | | | |частини кредитних |обсягів витрат | | | | |коштів МВФ, |підприємств | | | | |отриманих |галузі на сплату| | | | |Україною, на сплату|відсотків, | | | | |заборгованості з |нарахованих за | | | | |отриманих |отримані кредити| | | | |банківських |за рахунок | | | | |кредитів та |зниження ставки | | | | |нарахованих на них |за кредит | | | | |відсотків | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |8. |Розробити та внести|Забезпечить |Ященко Ю.П. | Листопад | | |на розгляд Кабінету|оперативну |Корзун А.В. | 2009 р. | | |Міністрів України |роботу з |Лев О.З. | | | |проект змін до |банківськими |Лесик Л.С. | | | |Положення про |установами та |Погодін О.В. | | | |закупівлю товарів, |учасниками | | | | |робіт і послуг за |ринку | | | | |державні кошти, | | | | | |затвердженого | | | | | |постановою КМУ від | | | | | |17.10.2008 N 921 | | | | | |( 921-2008-п ), в | | | | | |частині | | | | | |нерозповсюдження | | | | | |його дії на: | | | | | |закупівлю | | | | | |банківських послуг | | | | | |з видачі кредитних | | | | | |коштів; закупівлю | | | | | |вугільної продукції| | | | | |учасниками Оптового| | | | | |ринку вугільної | | | | | |продукції | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |9. |Взяти участь у |Дозволить |Ященко Ю.П. | Листопад | | |складанні паливно- |визначити |Грядущий Ю.Б. | 2008 р. | | |енергетичного |потреби |Корзун А.В. | | | |балансу, зокрема |української |Ничипор М.В. | | | |"Прогнозного |економіки у |Марушкевич І.М. | | | |балансу |вугіллі на 2009 |Погодін О.В. | | | |електроенергії, |та подальші | | | | |палива та витрат |роки | | | | |генеруючих компаній| | | | | |ТЕС на 2009 рік", | | | | | |із встановленням | | | | | |чітких кількісних | | | | | |показників- | | | | | |індикаторів, які | | | | | |дозволять оцінювати| | | | | |роль і місце | | | | | |вугільної | | | | | |промисловості в | | | | | |системі паливно- | | | | | |енергетичного | | | | | |комплексу з | | | | | |визначенням | | | | | |конкретних обсягів | | | | | |вітчизняного | | | | | |вугілля, | | | | | |необхідного для | | | | | |забезпечення | | | | | |сталого | | | | | |функціонування | | | | | |економіки України | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |10.|Звернутися до |Подолання |Францишко О.К. | Протягом | | |Кабінету Міністрів |кризової |Бурлай Т.В. | тижня | | |України про |ситуації на | | | | |необхідність |внутрішньому | | | | |проведення |ринку коксівного| | | | |Координаційної ради|вугілля | | | | |з питань | | | | | |врегулювання | | | | | |кризових ситуацій у| | | | | |вугільній | | | | | |промисловості з | | | | | |порядком денним: | | | | | |"Про врегулювання | | | | | |кризової ситуації | | | | | |на внутрішньому | | | | | |ринку коксівного | | | | | |вугілля" | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |11.|Підготувати |Забезпечення |Корзун А.В. |Після | | |інформаційно- |інформаційно- |Бурлай Т.В. |надходження | | |аналітичні та інші |аналітичними |Марушкевич І.М. |відповідного| | |необхідні матеріали|матеріалами |Лесик Л.С. |доручення | | |до засідання |членів |Погодін О.В. |Кабінету | | |Координаційної ради|Координаційної | |Міністрів | | |з питань |ради | |України | | |врегулювання | | | | | |кризових ситуацій у| | | | | |вугільній | | | | | |промисловості на | | | | | |тему: "Про | | | | | |врегулювання | | | | | |кризової ситуації | | | | | |на внутрішньому | | | | | |ринку коксівного | | | | | |вугілля" | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |12.|Надати пропозиції |Забезпечення |Бурлай Т.В. | Листопад | | |Секретаріату |роботи |Причетні | 2008 р. | | |Кабінету Міністрів |Координаційної |структурні | | | |України щодо |ради на |підрозділи | | | |орієнтовного плану |постійній основі| | | | |засідань |для термінового | | | | |Координаційної ради|вирішення | | | | |з питань |питань | | | | |врегулювання | | | | | |кризових ситуацій у| | | | | |вугільній | | | | | |промисловості на | | | | | |2008 рік | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |13.|Взяти участь у |Визначення |Ященко Ю.П. | Протягом | | |підготовці проекту |обсягів і ціни |Погодін О.В. | тижня | | |меморандуму між |коксівного |Марушкевич І.М. | | | |представниками |вугілля для | | | | |вітчизняної |металургійної | | | | |металургійної та |промисловості | | | | |вугільної | | | | | |промисловості щодо:| | | | | |- обсягів поставки | | | | | |коксівного вугілля | | | | | |на металургійні | | | | | |підприємства та | | | | | |ціни за нього; | | | | | |- рівня цін на | | | | | |продукцію | | | | | |металопрокату та | | | | | |його обсягів, | | | | | |необхідних для | | | | | |забезпечення потреб| | | | | |вугільної галузі | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |14.|Взяти участь у |Сприятиме більш |Ященко Ю.П. |З листопада | | |спільній з |ефективній |Марушкевич І.М. | 2008 р. | | |Міністерством |реалізації |Ничипор М.В. | | | |промислової |коксівного |Погодін О.В. | | | |політики України |вугілля | | | | |розробці та | | | | | |затвердженні | | | | | |помісячного балансу| | | | | |виробництва та | | | | | |розподілу всього | | | | | |обсягу товарної | | | | | |вугільної продукції| | | | | |коксівного | | | | | |призначення, | | | | | |виробленої | | | | | |державними | | | | | |вугільними | | | | | |підприємствами | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |15.|Переглянути та за |Удосконалить |Бурлай Т.В. | Листопад | | |необхідності внести|державне |Інші причетні | 2008 р. | | |відповідні |управління у |структурні | | | |корективи до |вугільній |підрозділи | | | |затвердженого Плану|галузі | | | | |щодо реалізації | | | | | |завдань Концепції | | | | | |реформування | | | | | |вугільної галузі, | | | | | |схваленої | | | | | |розпорядженням | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |14.05.2008 N 737-р | | | | | |( 737-2008-р ) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |16.|Звернутися до |Затвердження |Корзун А.В. | Листопад | | |Антимонопольного |узгоджених дій |Погодін О.В. | 2008 р. | | |комітету України |учасників | | | | |щодо можливості |Оптового ринку | | | | |отримання дозволу |вугільної | | | | |на узгоджені дії |продукції | | | | |учасників Оптового | | | | | |ринку вугільної | | | | | |продукції | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |17.|Переглянути та |Зниження витрат |Грядущий Ю.Б. | Листопад | | |скоригувати |на перевезення |Ничипор М.В. | 2008 р. | | |програму розвитку |рядового вугілля|Держак В.В. | | | |гірничих робіт на |на збагачувальні| | | | |2009 рік з |фабрики | | | | |урахуванням: | | | | | |- введення в дію | | | | | |нових лав на | | | | | |пластах з | | | | | |експлуатаційною | | | | | |зольністю, яка не | | | | | |перевищує 35 %; | | | | | |- застосування | | | | | |гірничої техніки, | | | | | |яка відповідає | | | | | |гірничо-геологічним| | | | | |умовам та | | | | | |потужності пласта | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |18.|З метою |Забезпечення |Грядущий Ю.Б. |З листопада | | |забезпечення |вуглевидобутку в|Ничипор М.В. | 2008 р. | | |концентрації |умовах дефіциту | | | | |виробничих ресурсів|коштів | | | | |на найбільш | | | | | |продуктивних | | | | | |ділянках гірничого | | | | | |господарства | | | | | |керівникам | | | | | |державних вугільних| | | | | |підприємств | | | | | |переглянути та | | | | | |відповідно | | | | | |скоригувати | | | | | |показники | | | | | |виробничої програми| | | | | |на 2009 рік | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |19.|Забезпечити |Збільшення |Грядущий Ю.Б. | До кінця | | |неухильне виконання|обсягів |Ничипор М.В. | 2008 р. | | |заходів, |видобутку | | | | |спрямованих на |вугілля | | | | |збільшення обсягу | | | | | |вуглевидобутку | | | | | |шахтами, які | | | | | |видобувають менше | | | | | |500 тонн вугілля на| | | | | |добу. Проводити | | | | | |заходи зі зменшення| | | | | |кількості таких | | | | | |шахт | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |20.|Враховуючи |Зменшення витрат|Грядущий Ю.Б. | З | | |економічну |на |Ничипор М.В. | 01.12.2008 | | |доцільність, |електроенергію, | | | | |переглянути |заробітну плату | | | | |тижневий режим |та інше | | | | |роботи підприємств | | | | | |з переводом їх на | | | | | |шість днів з | | | | | |видобутку вугілля, | | | | | |проведення | | | | | |підготовчих виробок| | | | | |та на один день для| | | | | |ремонтно- | | | | | |підготовчих робіт | | | | | |або інші варіанти | | | | | |режимів | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |21.|Встановити |Підвищення |Францишко О.К. | Протягом | | |щомісячний контроль|ефективності |Заступники | 2008-2009 | | |за ходом виконання |роботи |Міністрів, | років | | |п'яти програм |вугледобувних |керівники | | | |(технічної, |підприємств |структурних | | | |виробничої, | |підрозділів | | | |економічної, з | |Мінвуглепрому | | | |якості вугілля, | |за напрямками | | | |капітального | | | | | |будівництва) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |22.|Всі гірничі роботи |Ефективне |Францишко О.К. | До кінця | | |проводити з |використання |Грядущий Ю.Б. | 2008 р.- | | |урахуванням |виробничого |Ничипор М.В. | 2009 р. | | |отримання |потенціалу |Держак В.В. | | | |економічного ефекту| | | | | |вже у 2009 році | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |23.|Встановити |Збільшення |Францишко О.К. | До кінця | | |щотижневий контроль|обсягу видобутку|Грядущий Ю.Б. | 2008 р. | | |за роботою очисних,|вугілля та |Скляров М.В. | | | |підготовчих та |проведення |Ничипор М.В. | | | |шахтобудівельних |гірничих |Держак В.В. | | | |бригад, які не |виробок |Коровка О.І. | | | |виконують планове | | | | | |та додаткове | | | | | |завдання. Проводити| | | | | |аналіз невиконання | | | | | |цих завдань та | | | | | |негайно вживати | | | | | |відповідних | | | | | |заходів | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |24.|Провести аналіз |Підвищення |Францишко О.К. | До кінця | | |ефективності |ефективності |Заступники | 2008 р. | | |впровадження |роботи |Міністрів, | | | |заходів з |вугледобувних |керівники | | | |ліквідації |підприємств, |структурних | | | |"вузьких" місць |зменшення |підрозділів | | | |виробництва по |експлуатаційних |Мінвуглепрому | | | |кожній шахті та |витрат |за напрямками | | | |надати відповідні | | | | | |пропозиції | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |25.|Максимально |Збільшення |Францишко О.К. | До кінця | | |поширити та |видобутку |Держак В.В. | 2008 р. | | |розповсюдити |вугілля при | | | | |проведення |проведенні | | | | |підготовчих виробок|гірничих | | | | |"широким ходом" |виробок | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |26.|Підвищити рівень |Економія |Францишко О.К. | Постійно | | |використання |матеріальних та |Грядущий Ю.Б. | | | |очисного та |фінансових |Ничипор М.В. | | | |прохідницького |ресурсів |Держак В.В. | | | |обладнання, | | | | | |збільшити обсяг | | | | | |повторного | | | | | |використання | | | | | |матеріалів та | | | | | |обладнання | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |27.|Запровадити |Підвищення |Францишко О.К. | До кінця | | |роздільну виїмку |якості |Грядущий Ю.Б. | 2008 р. | | |вугілля та породи |видобутого |Ничипор М.В. | | | |на шахтах, де така |вугілля |Держак В.В. | | | |технологія на даний| | | | | |час не | | | | | |застосовується | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |28.|Проведення гірничих|Підвищення |Францишко О.К. | До кінця | | |виробок |обсягу |Держак В.В. | 2008 р. | | |організовувати |проведення | | | | |тільки при |гірничих | | | | |наявності |виробок | | | | |прохідницького | | | | | |гірничо-шахтного | | | | | |обладнання, | | | | | |матеріалів та | | | | | |необхідної | | | | | |чисельності | | | | | |прохідників | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |29.|Проведення семінару|Зменшення |Францишко О.К. | Грудень | | |з керівниками |вартості |Держак В.В. | 2008 р. | | |вугледобувних |проведення | | | | |підприємств щодо |гірничих | | | | |впровадження |виробок, | | | | |прогресивних видів |зниження витрат | | | | |кріплення гірничих |на їх подальше | | | | |виробок |утримання | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |30.|Максимально |Скорочення |Грядущий Ю.Б. | До кінця | | |спростити підземні |витрат на |Ничипор М.В. | 2008 р. | | |та поверхневі |транспортування | | | | |транспортні мережі |гірничої маси | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |31.|Зменшити обсяги |Зменшення витрат|Грядущий Ю.Б. | Протягом | | |споживання |на оплату |Ничипор М.В. |2008 р. та | | |електроенергії за |електроенергії |Рубель О.В. |I кварталу | | |рахунок | | | 2009 р. | | |впровадження | | | | | |енергозберігаючих | | | | | |заходів | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |32.|Збільшити обсяги |Зниження витрат |Грядущий Ю.Б. | 2009 р. | | |ремонту основного |на |Ничипор М.В. | | | |гірничо-шахтного |укомплектування |Рубель О.В. | | | |обладнання на |діючого | | | | |спеціалізованих |виробництва | | | | |ремонтних |гірничою | | | | |підприємствах, в |технікою | | | | |першу чергу, | | | | | |підпорядкованих | | | | | |Мінвуглепрому | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |33.|З метою оптимізації|Зниження витрат |Ященко Ю.П. |Щоквартально| | |перевезень та |на перевезення |Корзун А.В. | протягом | | |раціонального |рядового вугілля|Терзієв І.М. | 2009 р. | | |завантаження |на збагачувальні|Хаджинов В.А. | | | |збагачувальних |фабрики |Погодін О.В. | | | |фабрик усіх форм | | | | | |власності та | | | | | |отримання | | | | | |оптимальних | | | | | |кількісно-якісних | | | | | |показників | | | | | |здійснювати | | | | | |щоквартальне | | | | | |формування балансів| | | | | |збагачувальних | | | | | |фабрик за участю | | | | | |представників | | | | | |вугледобувних, | | | | | |вуглепереробних та | | | | | |інших зацікавлених | | | | | |підприємств (КХЗ, | | | | | |ТЕЦ) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |34.|Встановити |Зменшення витрат|Грядущий Ю.Б. | До кінця | | |постійний контроль |на переробку |Хаджинов В.А. | 2008 р. | | |за виконанням |вугілля. |Терзієв І.М. | | | |якісних показників |Збільшення ціни | | | | |вугілля, що |товарної | | | | |видобувається та |вугільної | | | | |відвантажується на |продукції | | | | |збагачувальні | | | | | |фабрики і | | | | | |споживачам | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |35.|Здійснити заходи |Збільшення |Ященко Ю.П. | Перше | | |щодо модернізації |обсягу та |Гаркавенко Є.Є. | півріччя | | |збагачувальних |покращання | | 2009 р. | | |фабрик, які |якості вугільної| | | | |підпорядковані |продукції, яка | | | | |Мінвуглепрому, з |відвантажується | | | | |метою збільшення їх|споживачам | | | | |виробничих | | | | | |потужностей. | | | | | |Особливу увагу | | | | | |приділити | | | | | |збагачувальним | | | | | |фабрикам з глибиною| | | | | |збагачення до 0 мм | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |36.|З метою оптимізації|Концентрація |Скляров М.В. |Грудень | | |використання |робіт на |Коровка О.І. |2008 р. - | | |ресурсів, |об'єктах, які | |січень | | |прискорення |дадуть віддачу у| |2009 р. | | |віддачі від |2009 році | | | | |освоєння коштів на | | | | | |об'єктах | | | | | |капітального | | | | | |будівництва | | | | | |переглянути та | | | | | |відповідно | | | | | |скоригувати | | | | | |програму | | | | | |капітального | | | | | |будівництва та | | | | | |пускову програму на| | | | | |2009 рік | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |37.|Розглянути |Забезпечення |Скляров М.В. | Листопад | | |структуру |завантаження |Коровка О.І. | 2008 р. | | |капітальних |шахтобудівельних| | | | |вкладень за |організацій, | | | | |напрямками |підпорядкованих | | | | |використання їх до |Мінвуглепрому | | | | |кінця року і | | | | | |підготувати | | | | | |пропозиції щодо | | | | | |максимального | | | | | |спрямування коштів | | | | | |на виконання | | | | | |будівельно- | | | | | |монтажних робіт, | | | | | |особливу увагу | | | | | |приділивши | | | | | |шахтобудівельним | | | | | |організаціям, | | | | | |підпорядкованим | | | | | |Мінвуглепрому | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |38.|Розглянути та |Забезпечення |Скляров М.В. |Грудень | | |підготувати |беззупинкової |Коровка О.І. |2008 р. | | |пропозиції щодо |роботи | | | | |механізму |шахтобудівельних| | | | |авансування |організацій до | | | | |шахтобудівельних |відкриття | | | | |організацій для |фінансування | | | | |придбання | | | | | |матеріалів на | | | | | |виконання | | | | | |будівельно- | | | | | |монтажних робіт у I| | | | | |кварталі 2009 року | | | | | |до відкриття | | | | | |фінансування | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |39.|Переглянути та у |Концентрація |Скляров М.В. |Грудень | | |разі необхідності |спеціалізованих |Коровка О.І. |2008 р. | | |скоригувати |шахтобудівельних|Керівники | | | |програму |організацій на |галузевих | | | |проходження, |спорудженні |проектних | | | |поглиблення |стволів та |інститутів | | | |вертикальних |свердловин | | | | |стволів, буріння |великого | | | | |свердловин великого|діаметру з | | | | |діаметру на 2009 |урахуванням | | | | |рік з урахуванням |фактичного | | | | |фактичного стану |розвитку | | | | |гірничого |гірничих робіт | | | | |господарства, | | | | | |розвитку гірничих | | | | | |робіт, необхідного | | | | | |терміну введення в | | | | | |технологічну схему | | | | | |вугледобувного | | | | | |підприємства для | | | | | |ефективного | | | | | |використання | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |40.|Розробити |Зменшення витрат|Скляров М.В. | Листопад - | | |організаційно- |на одиницю |Коровка О.І. |грудень | | |технічні заходи |готової |Керівники |2008 р. | | |щодо мінімізації |продукції та |шахтовугле- | | | |витрат на виконання|забезпечення |будівельних | | | |будівельно- |беззбиткової |організацій, | | | |монтажних робіт, |роботи |проектних | | | |проведення | |галузевих | | | |капітальних | |інститутів | | | |гірничих виробок, | | | | | |передбачивши | | | | | |оптимізацію | | | | | |паспортів | | | | | |проведення і | | | | | |кріплення гірничих | | | | | |виробок, | | | | | |ефективність | | | | | |розстановки робочих| | | | | |місць, | | | | | |упорядкування | | | | | |структури | | | | | |управління | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |41.|Здійснити заходи |Зменшення витрат|Скляров М.В. | Листопад - | | |щодо зменшення |на підтримку |Коровка О.І. |грудень | | |обсягів |об'єктів | |2008 р. | | |незавершеного |незавершеного | | | | |будівництва, |будівництва | | | | |особливу увагу | | | | | |приділивши об'єктам| | | | | |невиробничого | | | | | |призначення | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |42.|Здійснити |Скорочення |Скляров М.В. | До кінця | | |інвентаризацію |витрат на |Чертков В.Р. | 2008 р. | | |вуглеотримувачів |ліквідацію та |Рубель О. В. | | | |шахт, що |підготовку до | | | | |ліквідуються та |ліквідації | | | | |готуються до |підприємств | | | | |ліквідації | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |43.|Розробити та |Скорочення |Скляров М.В. | До кінця | | |впровадити заходи |витрат на |Чертков В.Р. | 2008 р. | | |щодо зниження |підготовку | | | | |використання |підприємств до | | | | |електроенергії |ліквідації | | | | |підприємствами, що | | | | | |готуються до | | | | | |ліквідації | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |44.|Здійснити заходи зі|Скорочення |Скляров М.В. | I квартал | | |скорочення |витрат на |Чертков В.Р. | 2009 р. | | |чисельності |підготовку | | | | |працівників |підприємств до | | | | |підприємств, що |ліквідації | | | | |готуються до | | | | | |ліквідації | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |45.|Разом з МакНДІ і |Внесення змін до|Францишко О.К. | Січень - | | |НДІГС "Респіратор" |Методики щодо |Корзун А.В. | лютий | | |доопрацювати |розподілу |Ященко І.О. | 2009 р. | | |Методику щодо |бюджетних коштів|МакНДІ НДІГС | | | |розподілу бюджетних|для підвищення |"Респіратор" | | | |коштів для |рівня охорони | | | | |підвищення рівня |праці та техніки| | | | |охорони праці та |безпеки на | | | | |техніки безпеки на |вугільних | | | | |вугільних |підприємствах | | | | |підприємствах |Мінвуглепрому | | | | |Мінвуглепрому |( v0081644-08 ) | | | | |( v0081644-08 ) з |забезпечить | | | | |метою забезпечення |повноту | | | | |жорсткого режиму |виконання | | | | |економії коштів |Програми | | | | |бюджетної програми |підвищення | | | | |"Охорона праці та |безпеки праці на| | | | |підвищення техніки |вугледобувних і | | | | |безпеки на |шахтобудівних | | | | |вугледобувних і |підприємствах, | | | | |шахтобудівельних |затвердженої | | | | |підприємствах |постановою | | | | |(включаючи |Кабінету | | | | |підприємства з |Міністрів | | | | |видобутку бурого |України від | | | | |вугілля), у тому |29.03.2006 N 374| | | | |числі дегазація |( 374-2006-п ) | | | | |вугільних пластів",|вугільними | | | | |передбачивши |підприємствами з| | | | |виділення бюджетних|мінімізацією | | | | |коштів |залежності від | | | | |вугледобувним |доходів | | | | |підприємствам |підприємства | | | | |відповідно до | | | | | |доходів на одного | | | | | |працівника | | | | | |промислово- | | | | | |виробничого | | | | | |персоналу у 2009 | | | | | |році | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |46.|Проаналізувати стан|Дозволить |Корзун А.В. | Листопад | | |виконання бюджетних|забезпечити |Марушкевич І.М. | 2008 р. | | |програм у вугільній|економію |Лесик Л.С. | | | |галузі у 2008 році |державних коштів|Причетні | | | |та визначити |в умовах |структурні | | | |основні напрямки та|світової |підрозділи | | | |необхідні заходи |фінансової | | | | |щодо забезпечення |кризи | | | | |жорсткого режиму | | | | | |економії бюджетних | | | | | |коштів | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |47.|Забезпечити |Дозволить |Корзун А.В. | До | | |жорсткий режим |вивільнити кошти|Марушкевич І.М. | закінчення | | |економії бюджетних |для фінансування|Лесик Л.С. | бюджетного | | |коштів, що |першочергових |Керівники ДП | року | | |надходять державним|завдань | | | | |вугільним | | | | | |підприємствам, | | | | | |зосередивши увагу | | | | | |на необхідності | | | | | |виконання в першу | | | | | |чергу невідкладних | | | | | |заходів та найбільш| | | | | |актуальних завдань | | | | | |з розвитку галузі | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |48.|Розробити додаткові|Економія фонду |Ященко Ю.П. | Постійно | | |заходи щодо: |оплати праці |Корзун А.В. | | | |- упорядкування | |Марушкевич І.М. | | | |чисельності | |Керівники | | | |робітників | |вугледобувних | | | |допоміжних професій| |підприємств | | | |та шахтної поверхні| |Францишко О.К. | | | |через спрощення | |Грядущий Ю.Б. | | | |технологічних | |Скляров М.В. | | | |ланцюжків, | |Ничипор М.В. | | | |скорочення | |Держак В.В. | | | |адміністративно- | | | | | |управлінського | | | | | |персоналу та | | | | | |ліквідацію | | | | | |допоміжних | | | | | |підприємств, які не| | | | | |задіяні в основному| | | | | |виробництві; | | | | | |- посилення | | | | | |контролю за | | | | | |нарахуванням | | | | | |заробітної плати з | | | | | |дотриманням | | | | | |встановлених | | | | | |пропорцій та | | | | | |розробити заходи | | | | | |щодо збільшення у | | | | | |фонді оплати праці | | | | | |тарифної частки з | | | | | |метою зменшення | | | | | |додаткової | | | | | |заробітної плати; | | | | | |- збільшення | | | | | |продуктивності | | | | | |праці | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |49.|Розробити заходи |Скорочення |Ященко Ю.П. |З листопаду | | |щодо обмеження |витрат на |Скляров М.В. | 2008 р. | | |послуг сторонніх |послуги |Відповідні | | | |організацій та |промислового |структурні | | | |розширення кола |(непромислового)|підрозділи | | | |споживачів послуг |характеру та |Мінвуглепрому | | | |допоміжних |утримання | | | | |підприємств, що |допоміжних | | | | |входять до |підприємств | | | | |держпідприємств | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |50.|Неухильно |Збільшення |Корзун А.В. | Постійно | | |дотримуватися |доходу |Марушкевич І.М. | | | |розпорядження |підприємств та |Лесик Л.С. | | | |Мінвуглепрому від |скорочення |Керівники | | | |7 серпня 2008 року |витрат із |вугледобувних | | | |N 71-р |собівартості |підприємств | | | |( vr071644-08 ) | | | | | |"Про аналіз | | | | | |перевитрат із | | | | | |собівартості | | | | | |вугільної продукції| | | | | |за її елементами" | | | | | |та впровадити на | | | | | |підприємствах таку | | | | | |ж систему контролю | | | | | |за Програмою зі | | | | | |зниження витрат на | | | | | |виробництво | | | | | |товарної вугільної | | | | | |продукції на 2008 | | | | | |рік (далі - | | | | | |Програма) та | | | | | |заходами, що | | | | | |спрямовані на | | | | | |поліпшення | | | | | |виробничих | | | | | |показників з | | | | | |випуску товарної | | | | | |вугільної продукції| | | | | |(збільшення обсягу,| | | | | |поліпшення якості, | | | | | |цінова політика) | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |51.|Реорганізація |Оптимізація |Францишко О.К. | Листопад | | |шляхом укрупнення |виробничих та |Грядущий Ю.Б. | 2008 р. | | |підприємств, що |трудових |Скляров М.В. | | | |належать до сфери |ресурсів, |Новіков О.А. | | | |управління |збереження |Лазаренко С.Ж. | | | |Мінвуглепрому |кадрового |Ничипор М.В. | | | | |потенціалу |Лесик Л.С. | | | | | |Керівники ДП | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |52.|Підготовка |Введення |Корзун А.В. | I квартал | | |керівниками |мораторію на |Новіков О.А. | 2009 року | | |підприємств заяв |вимоги |Лазаренко С.Ж. | | | |про банкрутство |кредиторів; |Ничипор М.В. | | | |підприємства |поповнення |Лесик Л.С. | | | |відповідно до ст. |обігових коштів |Керівники ДП | | | |53 Закону України |підприємства та | | | | |"Про відновлення |залучення коштів| | | | |платоспроможності |інвесторів | | | | |боржника або | | | | | |визнання його | | | | | |банкрутом" | | | | | |( 2343-12 ) | | | | | |та проектів | | | | | |санаційних | | | | | |процедур | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |53.|Проведення |Поповнення |Корзун А.В. | Постійно | | |інвентаризації на |обігових коштів |Новіков О.А. | | | |усіх підприємствах,|підприємств; |Лазаренко С.Ж. | | | |підпорядкованих |оздоровлення |Ничипор М.В. | | | |Мінвуглепрому, з |фінансового |Лесик Л.С. | | | |метою виявлення та |стану галузі в | | | | |подальшого продажу |цілому | | | | |об'єктів, що не | | | | | |використовуються в | | | | | |основній | | | | | |діяльності | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |54.|Передбачення у |Скорочення |Скляров М.В. | Постійно | | |проектах ліквідації|витрат на |Чертков В.Р. | | | |заходів з продажу |фізичну |Новіков О.А. | | | |об'єктів |ліквідацію шахт |Лесик Л.С. | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |55.|Списання майна |Поповнення |Корзун А.В. | Постійно | | |здійснювати лише у |обігових коштів,|Новіков О.А. | | | |разі неможливості |мінімізація |Лазаренко С.Ж. | | | |його реалізації |збитків |Ничипор М.В. | | | | |підприємства від|Лесик Л.С. | | | | |списання майна |Керівники ДП | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |56.|У ході приватизації|Забезпечення |Корзун А.В. | Постійно | | |вугледобувних |соціального |Новіков О.А. | | | |підприємств при |захисту |Батечко М.А. | | | |укладанні |працівників та | | | | |приватизаційних |пенсіонерів і | | | | |угод передбачити |зниження | | | | |увесь комплекс |соціальної | | | | |заходів соціального|напруги у | | | | |забезпечення |шахтарських | | | | |працівників |колективах | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |57.|Мінімізувати |Підвищення |Францишко О.К. | Постійно | | |витрати на |ефективності |Ященко Ю.П. | | | |закупівлю нового |використання |Рубель О.В. | | | |обладнання та |технологічного |Лев О.З. | | | |витримувати |обладнання дасть| | | | |нормативні |економію | | | | |коефіцієнти |бюджетних та | | | | |використання |власних коштів | | | | |обладнання, яке на | | | | | |цей час знаходиться| | | | | |на підприємствах | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |58.|Провести розрахунки|В умовах |Ященко Ю.П. | До кінця | | |з постачальниками |економічної |Лев О.З. | 2008 р. | | |за договорами, за |кризи та | | | | |якими здійснені |дефіциту | | | | |платежі на умовах |державних коштів| | | | |передплати, або за |закінчити рік | | | | |одержане |без | | | | |обладнання. |кредиторської та| | | | |Розглянути |дебіторської | | | | |доцільність |заборгованості | | | | |виконання | | | | | |договорів, | | | | | |реалізація яких не | | | | | |була розпочата | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |59.|Закупівлю товарів, |Економія |Ященко Ю.П. | Постійно | | |робіт і послуг |бюджетних та |Лев О.З. | | | |здійснювати на |власних коштів | | | | |конкурсних засадах,| | | | | |що дасть | | | | | |можливість | | | | | |одержувати більш | | | | | |вигідні результати.| | | | | |Перед процедурами | | | | | |закупівель | | | | | |обов'язково | | | | | |здійснювати | | | | | |моніторинг цін на | | | | | |товари, роботи та | | | | | |послуги | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |60.|Посилити контроль |Дозволить |Францишко О.К. | Постійно | | |відомчого КРУ за |зменшити |Бундуков О.В. | | | |дотриманням |нецільове | | | | |фінансової |використання | | | | |дисципліни, |бюджетних | | | | |недопущенням |коштів | | | | |порушень у | | | | | |фінансово- | | | | | |господарській | | | | | |діяльності | | | | | |державних вугільних| | | | | |підприємств | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |61.|Здійснити заходи з |Зменшення витрат|Ященко Ю.П. | 2009 р. | | |передачі об'єктів |на вугледобувних|Батечко М.А. | | | |соціальної |підприємствах | | | | |інфраструктури, які|щодо утримання | | | | |перебувають на |об'єктів | | | | |балансі |соціальної | | | | |вугледобувних |інфраструктури | | | | |підприємств, у |на 7,5% | | | | |комунальну | | | | | |власність | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |62.|Вжити заходів щодо |Збереження |Ященко Ю.П. | Постійно | | |збереження |кадрового |Батечко М.А. | | | |кадрового |потенціалу | | | | |потенціалу основних|основних | | | | |гірничих професій, |гірничих | | | | |у тому числі |професій | | | | |шляхом: | | | | | |- забезпечення | | | | | |державними | | | | | |вугледобувними | | | | | |підприємствами | | | | | |безумовного | | | | | |виконання положень | | | | | |Закону України "Про| | | | | |престижність | | | | | |шахтарської праці" | | | | | |( 345-17 ); | | | | | |- відновлення та | | | | | |поширення | | | | | |шахтарських | | | | | |традицій у трудових| | | | | |колективах; | | | | | |- залучення молоді | | | | | |для роботи на | | | | | |основних професіях;| | | | | |- забезпечення | | | | | |належного рівня | | | | | |заробітної плати | | | | |---+-------------------+----------------+----------------+------------| |63.|Активізувати та |Захист майнових |Бундуков О.В. | До кінця | | |посилити |і господарських |Лазаренко С.Ж. | 2008 р. | | |претензійну роботу,|інтересів | | | | |у т.ч.: |підвідомчих | | | | |- стягнення пені і |підприємств | | | | |штрафів за |Мінвуглепрому | | | | |прострочену | | | | | |дебіторську | | | | | |заборгованість; | | | | | |- зменшення | | | | | |дебіторської | | | | | |заборгованості; | | | | | |- організація і | | | | | |контроль | | | | | |зарплатного | | | | | |проекту | | | | ------------------------------------------------------------------------вгору