Документ vr079414-15, поточна редакція — Прийняття від 22.07.2015

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22.07.2015  № 79

У зв'язку з численними запитами громадян щодо недотримання, на їх думку, процедури здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями та з метою запровадження єдиного механізму надсилання судових рішень та відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру судових рішень, єдиних стандартів обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами, формування статистичних звітів в автоматичному режимі на всіх рівнях, а також запровадження Електронного суду в Україні, відповідно до статей 15, 124, частини п'ятої статті 131 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року, Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України З. Холоднюка щодо затвердження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду взяти до відома.

2. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, що додаються.

3. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Голова
Ради суддів України


В. СімоненкоДодаток
до рішення Ради суддів України
22.07.2015 № 79

ПОГОДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
22.07.2015 № 108

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
22.07.2015  № 79

ЗМІНИ
до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30

Із змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України
від 24 грудня 2010 року № 33,
від 21 січня 2011 року № 4,
від 24 червня 2011 року № 28,
від 23 грудня 2011 року № 70,
від 25 травня 2012 року № 26,
від 26 жовтня 2012 року № 60,
від 21 грудня 2012 року № 85,
від 25 січня 2013 року № 2,
від 6 листопада 2014 року № 51,
від 4 грудня 2014 року № 67,
від 12 березня 2015 року № 17,
від 2 квітня 2015 року № 25,
від 5 червня 2015 року № 55

1. Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"Засади використання автоматизованої системи документообігу суду - це затверджені рішенням зборів суддів відповідного суду правила застосування цього Положення з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п'ятий вважати абзацами тринадцятим - двадцять шостим.

2. Підпункт 1.4.9 пункту 1.4 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Засади використання автоматизованої системи документообігу суду оприлюднюються на веб-порталі судової влади України.".

3. Абзац п'ятий підпункту 2.8.5 пункту 2.8 викласти в новій редакції:

"інформація щодо стадій розгляду судових справ (назва суду; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження; дата реєстрації; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи; стадія розгляду судової справи; звіт про автоматизований розподіл судової справи).".

4. У пункті 4.4 абзац четвертий виключити.

5. Пункт 4.5 викласти в новій редакції:

"4.5. Голові ДСА України, головам Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційного суду міста Києва:

до 1 вересня 2015 року забезпечити виконання положень абзацу четвертого підпункту 1.4.9 пункту 1.4 в частині оприлюднення Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та абзацу п'ятого підпункту 2.8.5 пункту 2.8 у частині оприлюднення інформації щодо звіту про автоматизований розподіл судової справи;

до 1 листопада 2015 року розробити та забезпечити обмін інформацією між судами та центральною базою даних автоматизованої системи.".

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}вгору