Про затвердження форм заяв щодо обрання та призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя; Рішення, Заява, Форма типового документа від 11.01.201839/0/15-18
Документ vr039910-18, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2018

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

11.01.2018  № 39/0/15-18

Про затвердження форм заяв щодо обрання та призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя

Статтею 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" передбачено, що для участі у процедурі обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя подає письмову заяву щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя. Форма заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя затверджується Вищою радою правосуддя та розміщується на її офіційному веб-сайті.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 12 січня 2017 року № 14/0/15-17 "Про затвердження форми заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя" затверджено форму заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Структуру секретаріату Вищої ради правосуддя затверджено 23 березня 2017 року.

Враховуючи необхідність удосконалення форми заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя, заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка Ігоря Михайловича, керуючись статтями 8 та 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Вища рада правосуддя ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форми заяв щодо обрання та призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Вищої ради правосуддя від 12 січня 2017 року № 14/0/15-17 "Про затвердження форми заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя".

Голова Вищої ради правосуддя

І.М. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
11.01.2018 № 39/0/15-18


Секретаріат Вищої ради правосуддя

кандидата на посаду члена
Вищої ради правосуддя

______________________________
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

маю намір бути обраним (ною) членом Вищої ради правосуддя з’їздом суддів України/Верховною Радою України/з’їздом адвокатів України/з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ/всеукраїнською конференцією прокурорів*.

У зв’язку з цим, керуючись статтею 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», подаю документи:

1) автобіографію на ____ арк.;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним членом Вищої ради правосуддя, на ____ арк.;

3) копію документа, що посвідчує мою особу та підтверджує громадянство України, на ____ арк.;

4) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) на ____ арк.;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції», на ____ арк.,

6) декларацію родинних зв’язків на ____ арк.;

7) декларацію доброчесності судді на ____ арк.;

8) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, на ____ арк.;

9) копії документів про науковий ступінь (за наявності) на ____ арк.;

10) копії документів про вчене звання (за наявності) на ____ арк.;

11) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави, на ____ арк.;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) на ____ арк.;

13) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», крім копій документів, передбачених пунктами 4, 8, 9 частини першої цієї статті, на ____ арк.;

14) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Вищої ради правосуддя на ____ арк.;

15) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки на ____ арк.;

16) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на ____ арк.;

17) копію документа, що підтверджує статус судді/адвоката /прокурора*, на ____ арк.

Додатки: на ____ арк.


______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________
(підпис)


«____» _____________ 20___ року


__________
*із запропонованого переліку залишити тільки потрібнеЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
11.01.2018 № 39/0/15-18


______________________________
______________________________
______________________________
(суб’єкту призначення)

кандидата на посаду члена
Вищої ради правосуддя

______________________________
______________________________
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

маю намір взяти участь у відкритому конкурсі для призначення Президентом України членів Вищої ради правосуддя.

У зв’язку з цим, керуючись статтею 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», подаю документи:

1) автобіографію на ____ арк.;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради правосуддя, на ___ арк.;

3) копію документа, що посвідчує мою особу та підтверджує громадянство України, на ____ арк.;

4) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) на ____ арк.;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції», на ____ арк.,

6) декларацію родинних зв’язків на ____ арк.;

7) декларацію доброчесності судді на ____ арк.;

8) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, на ____ арк.;

9) копії документів про науковий ступінь (за наявності) на ____ арк.;

10) копії документів про вчене звання (за наявності) на ____ арк.;

11) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави, на ____ арк.;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) на ____ арк.;

13) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», крім копій документів, передбачених пунктами 4, 8, 9 частини першої цієї статті, на ____ арк.;

14) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді правосуддя відповідно до статті 6 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради правосуддя на ____ арк.;

15) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки на ____ арк.;

16) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на ____ арк.;

17) копію документа, що підтверджує статус судді/адвоката/прокурора*, на ____ арк.

Додатки: на ____ арк.


________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________
(підпис)


«____» _____________ 20___ року


__________
* з запропонованого переліку залишити тільки потрібне

{Текст взято з сайту Вищої ради правосуддя http://vru.gov.ua}вгору