Документ vr037773-14, поточна редакція — Прийняття від 15.10.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

15.10.2014  № 37

Про необхідність усунення Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), виходячи з повноважень, визначених статтею 30 Закону, та на підставі звернення Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснила експертизу наказів Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.04.2011 № 351 "Про затвердження Правил з пожежного спостерігання" (далі - Наказ 1) та від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення" (далі - Наказ 2), та встановила наступне.

Правила з пожежного спостерігання, затверджені Наказом 1 (далі - Правила), встановлюють вимоги щодо проектування, монтажу, технічного обслуговування та приймання в експлуатацію систем передавання тривожних сповіщень, а також спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та форми господарювання, які здійснюють спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів, виконують роботи з проектування, монтажу, технічного обслуговування систем пожежної автоматики та передавання тривожних сповіщень, та експлуатують ці системи.

Ліцензійні умови, затверджені Наказом 2 (далі - Ліцензійні умови), визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

При цьому підпунктом 3.2 пункту 3 Правил та підпунктом 9.5 пункту 9 Ліцензійних умов визначено, що порядок взаємовідносин сторін щодо своєчасної передачі тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та оперативне реагування на них визначаються договорами:

між суб'єктами господарювання - замовником робіт та пультовою організацією;

між пультовою організацією і ЦС МНС України.

Проте практичне застосування Наказу 1 і Наказу 2, враховуючи відсутність зазначених норм на законодавчому рівні, а також у підзаконних актах вищої юридичної сили, виявило низку протиріч, які призводять до зловживань під час визначення розцінок на послуги по передачі сигналів пожежної сигналізації, безпідставного підвищення витрат суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність із спостерігання за пожежною автоматикою, та перешкоджання їх підприємницькій діяльності.

При цьому слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.07.2012 № 1059 втратив чинність наказ МНС від 07.06.2011 № 588 "Про організацію централізованого пожежного та техногенного спостерігання", яким був затверджений примірний договір про надання послуг з централізованого пожежного та техногенного спостерігання.

На підставі викладеного, Держпідприємництво України робить висновок, що зазначені положення Правил та Ліцензійних умов, затверджених Наказом 1 і Наказом 2 відповідно, не відповідають вимогам діючого законодавства у зазначеній сфері та їх дія порушує такі обов'язкові принципи державної регуляторної політики, передбачені статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", як:

доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ВИРІШИЛА:

запропонувати Міністерству внутрішніх справ України вилучити підпункт 3.2 пункту 3 Правил, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.04.2011 № 351 "Про затвердження Правил з пожежного спостерігання", та підпункт 9.5 пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", оскільки ці норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення.

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення спеціально уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Погодження проекту змін до регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики, здійснюється в порядку та у строки, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з урахуванням зауважень та пропозицій, викладених у відповідному рішенні.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.

Голова Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський

{Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua}вгору