Документ vr035773-14, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 22.10.2014, підстава - vr-35773-14

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

13.08.2014  № 35

{Рішення скасовано на підставі Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва № 35-С від 22.10.2014}

Про необхідність усунення Міністерством інфраструктури України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), виходячи з повноважень, визначених статтею 30 Закону, та на підставі звернення АТ "Авіакомпанія "Міжнародної Авіалінії України" від 30.07.2014 № 1.1.16-310 Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснила експертизу Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній (далі - Порядок), затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 23.04.2013 № 245 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 р. за № 765/23297) та встановила наступне.

Даний нормативно-правовий акт встановлює механізм надання, анулювання, внесення змін, відмови у наданні та обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній українським та іноземним авіаперевізникам незалежно від форм власності, використовується для регулювання доступу авіаперевізників на ринок повітряних перевезень і є обов'язковим для виконання.

Згідно статті 94 Повітряного кодексу України (далі - Кодекс), порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній та порядок затвердження розкладу руху авіаперевізників встановлюються авіаційними правилами України.

Частиною першою статті 11 Кодексу визначено, що нормативно-правове регулювання у сфері цивільної авіації здійснюється шляхом прийняття в установленому порядку нормативно-правових актів та прийняття уповноваженим органом з питань цивільної авіації авіаційних правил України, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, приймає нормативно-правові акти, спрямовані на формування державної політики у сфері цивільної авіації, крім авіаційних правил України.

Тобто, повноваження щодо затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній має уповноважений орган з питань цивільної авіації - Державіаслужба України (Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 398/2011 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України").

Разом з цим, відповідно до статті 94 Повітряного кодексу України право на експлуатацію повітряної лінії надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації за письмовою заявою авіаперевізника шляхом оформлення відповідного документа та надсилання його авіаперевізнику.

Тобто, зазначений документ, який надає право на експлуатацію повітряних ліній, підпадає під дію частини п'ятої статті 11 Повітряного кодексу України та порядок його надання є невід'ємною частиною Авіаційних правил України.

При цьому, відповідно до частини п'ятої статті 4 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, визначає пріоритетні напрями та здійснює заходи щодо формування державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України і забезпечує нормативно-правове регулювання відповідно до статті 11 цього Кодексу.

Частиною першою статті 11 визначено, що нормативно-правове регулювання у сфері цивільної авіації здійснюється шляхом прийняття в установленому порядку нормативно-правових актів та прийняття уповноваженим органом з питань цивільної авіації авіаційних правил України, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, приймає нормативно-правові акти, спрямовані на формування державної політики у сфері цивільної авіації, крім авіаційних правил України, визначених частиною п'ятою цієї статті.

Тобто, повноваження щодо затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній відповідно до вимог діючої редакції Кодексу, яка набрала чинність після затвердження Указу Президента України від 12.05.2011 № 581 "Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України", має уповноважений орган з питань цивільної авіації.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, дія наказу Міністерства інфраструктури України від 23.04.2013 № 245 "Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній" суперечить вимогам діючого законодавства у зазначеній сфері та порушує такі обов'язкові принципи державної регуляторної політики, передбачені статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", як:

• адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

• ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

• збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ВИРІШИЛА:

запропонувати Міністерству інфраструктури України визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 23.04.2013 № 245 "Про затвердження Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній", оскільки його норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, протягом десяти робочих днів з дня одержання органом виконавчої влади відповідного рішення.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або неоскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі строку дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення.

Подання скарги щодо рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва не зупиняє дії цього рішення.

Голова Державної служби
України  з питань регуляторної
політики та розвитку
підприємництва
М.Ю. Бродський

{Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua}вгору