Про розгляд скарги (щодо проведення процедури закупівлі за державні кошти послуг зі страхування)
МК з питань держзакупівель, Рахункова палата; Рішення від 07.02.200833/02-ск
Документ vr033521-08, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2008

                                                          
РАХУНКОВА ПАЛАТА
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Р І Ш Е Н Н Я
07.02.2008 N 33/02-ск

Про розгляд скарги

Відповідно до статті 3-3 та частини 5 статті 37 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), пункту 9 Порядку розгляду скарг з
питань державних закупівель ( vr1_3521-07 ), затвердженого
рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від
23 березня 2007 року, розглянувши скаргу Акціонерного страхового
товариства закритого типу "Дніпроінмед" (далі - Скаржник)
(м. Дніпропетровськ) від 25.12.2007 р. N 4214 на дії Відкритого
акціонерного товариства "Укртранснафта" (далі - Замовник)
(м. Київ) при проведенні процедури закупівлі за державні кошти
послуг зі страхування (обов'язкове особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті; обов'язкове особисте страхування
працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин; добровільне страхування наземних
транспортних засобів; обов'язкове страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру; обов'язкове страхування
працівників замовника авіаційних робіт; обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів; добровільне страхування майна; добровільне страхування
водного транспорту; добровільне страхування відповідальності
власників водного транспорту; обов'язкове страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів), Комісія В С Т А Н О В И Л А:
Скарга Акціонерного страхового товариства закритого типу
"Дніпроінмед" має наступні вимоги:
1. Зупинити процедуру закупівлі до моменту розгляду даної
скарги.
2. Відмінити попередню кваліфікацію на закупівлю послуг з
(обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті; обов'язкове особисте страхування працівників відомчої
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин; добровільне страхування наземних транспортних засобів;
обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварії екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру; обов'язкове страхування
працівників замовника авіаційних робіт; обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів; добровільне страхування майна; добровільне страхування
водного транспорту; добровільне страхування відповідальності
власників водного транспорту; обов'язкове страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків під час перевезення
небезпечних вантажів), Замовником якої є Відкрите акціонерне
товариство "Укртранснафта". За результатами розгляду скарги встановлено наступне: Щодо неправомірних вимог, встановлених Замовником у
кваліфікаційній документації:
1. Згідно вимог по кожному лоту до кваліфікації персоналу
кваліфікаційної документації учасник повинен надати відповідні
документи про наявність аварійного комісара по кожному з видів
страхування, що є предметом закупівлі, з загальним досвідом у
страхуванні - 5 років, досвідом на вказаній посаді - 2 роки. В той же час, відповідно до ч. 5 Типового положення про
організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 р. N 8
( 8-98-п ), діяльність аварійного комісара щодо з'ясування
обставин і причин настання страхового випадку та визначення
розміру збитків провадиться на підставі договору із страховиком.
Згідно ч. 3 вищезазначеного Типового положення аварійним комісаром
може бути особа, яка має стаж практичної діяльності за
спеціальністю не менш як три роки. Таким чином, замовником в кваліфікаційній документації
встановлені дискримінаційні вимоги до учасників процедури
закупівлі, що суперечить вимогам ч. 3 ст. 15 Закону ( 1490-14 ).
2. Відповідно до п. 12 кваліфікаційної документації Замовник
зберігає право ігнорувати значні відхилення від критеріїв, якщо
вони не впливають на можливість учасника на виконання договору. Вищезазначена вимога кваліфікаційної документації є
непрозорою, оскільки дає право замовнику суб'єктивно оцінювати
тендерні пропозиції та суперечить вимогам ч. 1 ст. 27 Закону
( 1490-14 ), відповідно до якої замовник відхиляє тендерну
пропозицію у разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам
тендерної документації.
3. Відповідно до п. 10.2 Картки передкваліфікації
кваліфікаційної документації учасники повинні надати історію
судових процесів (за формою згідно додатка 5 кваліфікаційної
документації), по будь-яким наявним чи попереднім судовим
процесам, які є наслідком виконання договорів які завершені або
перебувають на виконанні за останні 5 років. Така вимога Замовника згідно п. 5 ст. 21 Закону ( 1490-14 ) є
дискримінаційною та обмежує конкуренцію, оскільки істотно звужує
коло потенційних учасників, які можуть не мати судових процесів за
договорами страхування або здійснюють страхову діяльність менше
5 років. Враховуючи викладене вище та на підставі Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
Комісія В И Р І Ш И Л А:
1. Скаргу Акціонерного страхового товариства закритого типу
"Дніпроінмед" задовольнити;
2. Торги на закупівлю Відкритим акціонерним товариством
"Укртранснафта" послуг зі страхування (обов'язкове особисте
страхування від нещасних випадків на транспорті; обов'язкове
особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин; добровільне
страхування наземних транспортних засобів; обов'язкове страхування
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка
може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварії
екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру; обов'язкове
страхування працівників замовника авіаційних робіт; обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів; добровільне страхування майна; добровільне
страхування водного транспорту; добровільне страхування
відповідальності власників водного транспорту; обов'язкове
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів) відмінити.
Голова Комісії О.М.Ткаченко
Секретар Комісії В.М.Ясінськийвгору