Щодо неправомірних дій голови Дніпровського районного суду м. Києва
Рада суддів загальних судів; Рішення від 04.04.201326
Документ vr026414-13, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2013

РАДА СУДДІВ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ

РІШЕННЯ

04.04.2013  № 26

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів загальних судів Отрош І.О. про результати проведеної перевірки за зверненням судді Дніпровського районного суду м. Києва Макарчук В.В. щодо неправомірних, на думку заявника, дій голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М., Рада суддів загальних судів ВСТАНОВИЛА:

До Ради суддів загальних судів надійшло звернення судді Дніпровського районного суду м. Києва Макарчук В.В. від 15.08.2012 щодо неправомірних, на її думку, дій голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М. у зв'язку з її відмовою від прийняття електронного цифрового підпису та заява судді Макарчук В.В. від 3 квітня 2013 року з проханням надати їй можливість відправлення судових рішень до реєстру у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2006 № 740 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень", який передбачає, на думку заявника, наділення повноваженнями відправки одного з працівників апарату суду, призначеного наказом голови суду.

Обґрунтовуючи свою відмову від прийняття електронного цифрового підпису в своїй заяві від 15.08.2012 та з усних пояснень, наданих суддею Макарчук В.В. під час її особистого прийому головою Ради суддів загальних судів Отрош І.О., суддя Макарчук В.В. зазначає, що за своїм внутрішнім переконанням вона належить до тієї категорії громадян, які відмовляються від електронно-цифрової ідентифікації особистості і згідно чинного законодавства здійснюють взаємовідносини з державою на паперовій основі. Вважає, що її відмова від прийняття електронного цифрового підпису не є перешкодою для внесення прийнятих нею судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, оскільки відповідно до п. 2.5 Інструкції про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, в разі відсутності електронного цифрового підпису судді, його рішення до реєстру направляються на електронних носіях.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2006 № 740, на підставі п. 2.5 Інструкції про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень суддею Макарчук В.В. на адресу адміністратора, через голову Дніпровського районного суду міста Києва Хіміча В.М., на CD-диску були направлені судові рішення, прийняті під її головуванням.

Проте головою суду було повернуто цифровий носій з текстами судових рішень судді Макарчук В.В. з роз'ясненням про те, що її посилання на п. 2.5 вищевказаної Інструкції "не відповідає дійсності" та про те, що в Дніпровському районному суді м. Києва наявні всі необхідні можливості для надсилання судових рішень кожним суддею.

Тобто суддя Макарчук В.В. вважає, що при наявності двох можливих варіантів відправлення судових рішень до реєстру голова суду примушує її прийняти саме той, що суперечить її внутрішнім переконанням і поглядам, в зв'язку з чим, вважає дії голови суду протиправними та просить Раду суддів загальних судів захистити її порушені права.

За результатами перевірки фактів, викладених у заявах, усних доводів судді Макарчук В.В., вивчення отриманих від голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М. в ході перевірки пояснень та аналізу нормативно-правових актів, якими регламентується діяльність по направленню електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, Рада суддів загальних судів констатує наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону "Про електронний цифровий підпис" електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних; електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Як зазначено в ст. 3 вищевказаного Закону, електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) за умови додержання встановлених в законі умов.

Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Статтею 1 Закону "Про електронні документи та електронний документообіг" встановлено основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів та визначено, що автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ.

Крім того, як зазначено в абз. 3 п. 1.2 Інструкції про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженої наказом Державної судової адміністрації № 15 від 27.01.2010, електронна копія судового рішення - складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму. Вказане визначення електронної копії судового рішення повністю дублюється Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2006 № 740.

Пунктом 2.5 Інструкції визначено, що в разі тимчасової відсутності в суді за будь-яких підстав можливості надсилати електронні копії судових рішень на адресу адміністратора реєстру за допомогою відповідних програмних засобів, до усунення таких підстав електронні копії судових рішень надаються на електронних носіях. Тобто, виходячи з аналізу зазначеної норми, це є окремий, тимчасовий, виключний випадок.

Відповідно до п. 1.6 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого РСУ від 26.11.2010 № 30 та погодженого Державною судовою адміністрацією, в судах діє автоматизована система документообігу суду, яка забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, зокрема, використання електронного цифрового підпису для підписання документа, що набуває офіційного статусу, відправку електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Забезпечення безперешкодного доступу користувача до реєстру здійснюється з використанням індивідуальних засобів доступу, до яких відноситься і особистий (індивідуальний) ключ електронного цифрового підпису.

Таким чином, електронний цифровий підпис забезпечує ідентифікацію підписувача, підтвердження цілісності даних в електронній формі (електронна копія судового рішення), а також є однією з умов забезпечення безперешкодного доступу користувача до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, що здійснюється з використанням індивідуальних засобів доступу, до яких відноситься і особистий (індивідуальний) ключ електронного цифрового підпису.

Виходячи з системного аналізу нормативно-правових актів, що регулюють електронний документообіг та функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме законів "Про доступ до судових рішень", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг", Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою КМ від 25.05.2006 № 740, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого РСУ від 26.11.2010 № 30 та погодженого Державною судовою адміністрацією, Інструкції про порядок реєстрації, обліку та зберігання електронних копій судових рішень, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженої наказом Державної судової адміністрації від 27.01.2010 № 15, Рада суддів загальних судів вважає, що факти, наведені у зверненні судді Дніпровського районного суду м. Києва Макарчук В.В. щодо неправомірних, на її думку, дій голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М., свого підтвердження не знайшли.

Оскільки вирішення питання в частині щодо необхідності отримання суддями загальних судів електронного цифрового підпису не відноситься до компетенції Ради суддів загальних судів, а також для врегулювання аналогічних питань у разі виникнення їх у майбутньому, відповідно до ст. 113, ч. 6 ст. 127 закону "Про судоустрій і статус суддів", Рада суддів загальних судів ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Ради суддів загальних судів Отрош І.О. про результати проведеної перевірки за зверненням судді Дніпровського районного суду м. Києва Макарчук В.В. щодо неправомірних, на думку заявника, дій голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М. взяти до відома.

2. Визнати дії голови Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М. такими, що відповідають вимогам чинного законодавства, для забезпечення суддями Дніпровського районного суду м. Києва належного відправлення правосуддя.

3. Звернутися до Ради суддів України з проханням розглянути в межах наданих повноважень звернення судді Дніпровсього районного суду м. Києва Макарчук В.В. та висловити позицію Ради суддів України щодо необхідності використання судами електронного цифрового підпису при надісланні адміністраторові реєстру копій всіх судових рішень.

4. Про результати прийнятого рішення поінформувати голову Дніпровського районного суду м. Києва Хіміча В.М. та суддю цього ж суду Макарчук В.В.

Голова

І. Отрошвгору