Документ vr019227-11, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2011

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
24.02.2011 N 19-р

Про попередження щодо необхідності
усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом
Підприємства "Укрпроменерго"
Українського союзу промисловців
і підприємців

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), Положення про
Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10 ( z0027-10 )
(далі - Ліцензійні умови), та на підставі акта перевірки
від 18.02.2011 N 33, проведеної Київським територіальним
представництвом НКРЕ, щодо порушення Підприємством "Укрпроменерго"
Українського союзу промисловців і підприємців (01001, м. Київ,
вул. Прорізна, буд. 2, код ЄДРПОУ 30673985, ліцензія АВ N 078022)
Ліцензійних умов, а саме: пункту 3.1.1 у частині надання НКРЕ звітності щодо
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом у встановленому НКРЕ порядку; пункту 3.1.2 в частині надання на вимогу НКРЕ фінансової
(бухгалтерської) звітності за результатами господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом; пункту 3.7 у частині дотримання законодавства України,
зокрема виконання вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) щодо надання
ліцензіатом усіх необхідних для проведення перевірки документів,
Національна комісія регулювання електроенергетики України
В И Р І Ш И Л А:
Попередити Підприємство "Укрпроменерго" Українського союзу
промисловців і підприємців про необхідність усунення до 25 березня
2011 року порушення Ліцензійних умов ( z0027-10 ), а саме: пункту 3.1.1 у частині надання НКРЕ звітності щодо
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом у встановленому НКРЕ порядку; пункту 3.1.2 в частині надання на вимогу НКРЕ фінансової
(бухгалтерської) звітності за результатами господарської
діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом; пункту 3.7 у частині дотримання законодавства України,
зокрема виконання вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) щодо надання
ліцензіатом усіх необхідних для проведення перевірки документів.
Голова Комісії С.Тітенковгору